Виконання бюджету Козельщинського району за 5 місяців 2020 року

Версія для друкуВерсія для друку

Виконання бюджету Козельщинського  району за  5 місяців  2020 року

Зведений бюджет району з врахуванням міжбюджетних трансфертів станом на 1 червня 2020 року виконано в сумі 21620,2 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 20837,5 тис.грн.,по спеціальному 782,7 тис.грн.

Зведений бюджет району по загальному фонду за 5 місяців ц.р. без урахування міжбюджетних трансфертів склав  9338.2 тис.грн. В порівнянні з планом надходження не виконано на 986,7 тис.грн (90,4%).
    Спад надходжень проти відповідного періоду минулого року -  3,4%, або 328,6 тис.грн.

До районного бюджету  надійшло 4658,0 тис.грн. План надходжень виконано на 99,3% (недоотримано 31,5 тис.грн.) В порівнянні з минулим роком  надходження зросли на 111,1 тис.грн.

Основною складовою надходжень районного бюджету являється податок на доходи фізичних осіб. Його надходження склали 4572,1  тис.грн.  В порівнянні з плановими призначеннями  недоотримано  19,0 тис.грн.  Відносно надходжень минулого року податок зріс на 194,9 тис. грн., або на 4,4%, за рахунок  надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати .

Сільськими бюджетами мобілізовано доходів 4680,2 тис.грн. Зменшення  надходжень проти відповідного періоду  минулого року складає 439,7 тис.грн.   Виконання планових показників  становить  83,05 %.

Із 8-ми сільських бюджетів план доходів виконали лише 3  (Бреусівська, Солоницька , Пісківська сільські ради).  Вагомими складовими сільських бюджетів  являються  податок на майно в частині плати за землю та єдиний податок.

Плата за землю  виконана на 76,9 % . Фактичні надходження склали 2564,9 тис.грн., що на 332,8 тис.грн. менше проти надходжень в аналогічному періоді минулого року. Однією з причин  низького відсотку виконання надходжень по землі є сплата авансових платежів, які на початок року становили  482,2 тис.грн.

Єдиний податок в цілому виконано лише на 91,4%. Надійшло 2036,9 тис.грн. , в порівнянні з запланованим недоотримано 189,7 тис.грн.

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників надійшов в сумі 1483,7 тис.грн., при плані 1976,9 відсоток виконання -75,1%.       Проти минулого року зменшення надходжень становить  323,9 тис.грн.

Суттєве зменшення сплати по Оленівській , Василівській   та Вакулівській сільських радах.

До загального фонду  бюджету району з початку року надійшло  офіційних трансфертів в сумі 10290,4 тис.грн. тис.грн., в тому числі  субвенцій з бюджетів громад  та обласного бюджету 3196,6 тис.грн.,базової дотації-275,5 тис.грн., освітньої субвенції 4862,3 тис.грн., дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету-830,9 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету-37,3 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції-74,3 тис.грн.( придбання інсуліну), субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету-1013,5 тис.грн.( з них  на оплату праці працівникам КНП « Козельщинська ЦРЛ»-934,0 тис.грн., придбання інсулінів-79,5 тис.грн.).

До спеціального фонду надійшло з обласного бюджету іншої субвенції 190,0,0 тис.грн.( Фонд  розвитку територій області,капремонт ренгенапарату),  та15.0 тис.грн. від Козельщинської ОТГ.

Видаткова частина  бюджету району, включаючи міжбюджетні трансферти, виконана в сумі 22674,2тис. грн., в тому числі: по загальному фонду –21760,3тис. грн., по спеціальному фонду – 913,9тис. грн.

В порівнянні з плановими призначеннями на 5 місяців виконання складає 74,5 відсотків. План року виконаний  на 38.7 відсотків.

Видатки районного бюджету  за  5 місяців профінансовано в сумі 16294,2 тис.грн. в тому числі  загальний фонд 15568,7 тис.грн., спецфонд-725,5 тис.грн.Відсоток виконання по загальному фонду 75,4 %, по спеціальному 105,3 %.

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі видатків загального фонду зведеного бюджету району склала 75,2%, оплата енергоносіїв-3,3%, субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)-9,7%.

1.Державне управління

При уточнених показниках 6037,7 тис.  грн. профінансовано 4942,4тис. грн.(81,9%).

За КПКВ МБ 0180 «Інша діяльність  у сфері державного управління» здійснювалося фінансування трудового архіву  на що направлено 84,9 тис.грн.

2.Освіта

На утримання закладів освіти району по загальному фонду спрямовано 8804,3 тис. грн., планові призначення склали 10939,1тис. грн., недофінансовано в загальній сумі  2134,8 тис. грн.

1.Дошкільна освіта  (КПКВ МБ 1010) – уточнений план видатків  загального фонду 1234,9тис грн.,  касові видатки -  921,9 тис грн.                   

2.Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВ МБ 1020)  – уточнений план видатків загального фонду 8341,8 тис.  грн.,виконання склало 6957,8 тис. грн.,

3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми ( КПКВМБ0190) – уточнений план видатків загального фонду 56,4тис. грн., профінансовано 43,2 тис. грн.

4. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  ( КПКВ МБ 1150) – уточнений план видатків загального фонду  332,4тис грн., виконання  склало  211,7 тис.грн. 

5. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                        ( КПКВМБ1161)

 – уточнений план видатків загального фонду 971,9 тис. грн.,  видатки склали 669,7 тис. грн

6.Інші програми у сфері освіти ( КПКВМБ1162) план  на квартал 1,8 тис.грн фактично видатки на фінансувалися.

Видатки спеціального фонду склали 293,9 тис.грн.

3. Охорона здоров”я

Уточнений  план  видатків  на надання фінансової підтримки  закладів охорони здоров»я по загальному фонду 3669,5тис. грн.,  видатки профінансовано в сумі 1726,8  тис.грн.

1. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню( КПКВ МБ2010) уточнений план видатків 2251,9 тис.грн., профінансовано  955,8тис. грн.,

2. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВМБ2111) – уточнений план видатків загального фонду 1197,2тис. грн., виконання склало 663,0 тис. грн.

3. Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет ( КПКВМБ2144) профінансовано 107,8 тис.грн ( план 220,3 тис.грн)

Видатки спеціального фонду склали 190,0 тис.грн.

4. Соціальний захист та соціальне забезпечення

Уточнений план видатків  на 5 місяців 2020 року склав 3110,3тис. грн., фактично використано 2379, тис.грн.

КПКВМБ 3031» Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» уточнені призначення на  квартал 39,2 тис.грн., видатки не фінансувалися.

КПКВМБ 3032» Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку» уточнені призначення на  квартал  25,2 тис.нгрн. профінансовано 12,8тис.грн.

КПКВМБ 3050»Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» уточнені призначення на звітний період 10,0тис.нгрн. профінансовано   5,8тис.грн..

КПКВМБ 3090»Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» уточнені призначення 7,2тис.нгрн. не фінансувалися видатки .

КПКВМБ3060»Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» видатки  не фінансувалися план    7,7 тис.грн.

КПКВМБ 3104»Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» уточнені призначення  2207,6тис.нгрн. профінансовано  2009,2  тис.грн.

КПКВМБ 3121»Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» уточнені призначення  232,2тис.нгрн. профінансовано  147,8 тис.грн.

КПКВМБ 3160»Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» уточнені призначення  48,8тис.нгрн. профінансовано  19,8 тис.грн.

Крім того,  на  фінансову підтримку  районної ради ветеранів  ( КПКВМБ 3192) направлено 32,8 тис грн.

КПКВМБ 3242»ІНші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» уточнений план 447,9тис.грн. виконання становить 149,8 тис.грн.

По соціальному захисту планувалися видатки на проведення оздоровлення дітей 33,1 тис.грн. не фінансувалися.

Видатки спеціального фонду склали 224,6тис.грн.

5. Культура і мистецтво

Уточнений план видатків по загальному фонду на фінансування закладів культури  1582,3 тис. грн., касові видатки склали 1385,9тис. грн.

Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВ МБ 4030) – уточнений план видатків 1004,6 тис. грн., профінансовано  883,6 тис. грн.

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів (КПКВ МБ 4060) – уточнений план видатків 422,5тис. грн., профінансовано 376,2 тис. грн.

 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва КПКВМБ 4081) – уточнений план видатків 155,2 тис.грн., профінансовано в сумі  126,1тис. грн.

 Видатки спеціального фонду склали 17,0тис.грн.

6. Фізична культура і спорт

При  уточнених планових призначеннях на видатки по фізкультурі  і спорту по загальному фонду   в сумі 567,0тис. грн.  видатки профінансовано в сумі  469,9тис. грн. ,   з них:

КПКВМБ 5032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств- план 339,9 тис.грн. касові видатки-318,3тис.грн.

КПКВМБ 5052 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону планові призначення  13,0 тис.грн.  касові видатки-0,7 тис.грн.

КПКВМБ 5053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості планові призначення -214,2 тис.грн. касові видатки-151,0 тис.грн

7.Жилово-комунальне господарство

Уточнений план видатків 944,4 тис.грн.,профінансовано-407,2 тис.грн., в        тому числі забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства-18,1 тис.грн, організація благоустрою населених пунктів-389,1 грн.

8.Економічна діяльність

Уточнений план видатків 442,0 тис.грн.,профінансовано-231,8 тис.грн., в     тому числі здійснення заходів із землеустрою-82,2 тис.грн., розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)-47,4 тис.грн., утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури-99,2 тис.грн.

9.Інша діяльність

КПКВМБ 8110»Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» планові призначення 47,0 тис.грн. профінансовано -19,6 тис.грн.

КПКВМБ 8700» Резервний фонд» планові призначення 20,0 тис.грн.в тому числі районного бюджету 10,0 тис.грн.

10.Кредитування

 За  5 місяців  2020 року повернено пільгових кредитів індивідуальними сільськими забудовниками  в сумі  25,0 тис грн,  та проведено фінансування  25 тис грн. ( спеціальний фонд).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑