ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ - ДІЄВИЙ ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ