ПРО ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ З ПДВ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ, РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКА ПДВ ЯКОГО АНУЛЬОВАНО