ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА I ПІВРІЧЧА 2018 РОКУ

Версія для друкуВерсія для друку

                                                           ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ  ПРОГРАМИ     РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА I півріччя 2018 РоКу

Формування сприятливого підприємницького середовища є одним із пріоритетних завдань діяльності районної державної адміністрації, що постійно вимагає удосконалення функцій управління та узгодження спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у сфері підприємництва на регіональному рівні. Органами виконавчої влади постійно проводиться робота в напрямку стимулювання підприємців та працівників до підвищення своєї кваліфікації, постійної інформаційної підтримки, визначення пріоритетних напрямів розвитку підприємництва в районі , надання консультацій щодо написання бізнес-проектів. Це сприяє розширенню сфери підприємницької діяльності та створенню нових робочих місць.

Однією з актуальних проблем підтримки підприємництва району є відсутність доступних та дешевих джерел кредитних коштів для започаткування та розвитку власної справи. З метою вирішення даного питання в районі розроблена програма підтримки малого та середнього підприємництва району на 2018-2020 роки. Ця програма передбачає надання фінансових ресурсів на доступних умовах підприємцям-початківцям та діючим підприємцям, що бажають розширити свою діяльність в реальному секторі виробництва та створюють нові робочі місця.

Даною Програмою передбачено надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва шляхом відшкодування з місцевих бюджетів вартості частини кредитів, що надаються фінансово-кредитною установою  на реалізацію бізнес-проектів, але не більше 30000гривень у рік.

В поточному році район бере участь у обласному пілотному проекті «Рука допомоги» із залученням до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, в рамках якого вищезазначені групи населення можуть взяти безвідсоткові кредити на відкриття власної справи. Наразі трьом фізичним малозабезпеченим особам та одній фізичній особі підприємцю, який  організував підприємницьку діяльність та працевлаштував  двох осіб з числа безробітних, надано фінансову допомогу в сумі 268050 гривень.

Для підтримки розвитку підприємництва в галузі сільськогосподарського виробництва в районі діє програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Козельщинського району за пріоритетними напрямками на 2016-2018 роки. В рамках даної програми передбачається надання консультацій та фінансової допомоги  для започаткування та розширення малих приватних підприємств у сфері аграрного бізнесу та створення кооперативів.

До того ж, на протязі січня –липня 2018 року Козельщинською районною філією Полтавського обласного центру зайнятості проведено  33 навчальних семінарів для безробітних зі спрямуванням на підприємницьку діяльність на такі теми: «Основні засади організації власної справи», «Як розпочати свій бізнес», «Можливості для малого бізнесу в зеленому туризмі» та інші.

Райдержадміністрацією забезпечується виконання основних положень „Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки“. Для підтримки якісного зворотного зв’язку від підприємців, щодо умов ведення бізнесу, в райдержадміністрації функціонує гаряча телефонна лінія, що дозволяє зв’язатися з керівництвом райдержадміністрації та відповідними структурними підрозділами.

Постійно забезпечується моніторинг дотримання законодавства у сфері прийняття, виконання та відстеження результативності регуляторних актів. Станом на 01 липня 2018 року в районі діє 18   регуляторних акти, в основному в сферах оподаткування та затвердження тарифів на комунальні послуги. При прийнятті актів розробниками в повній мірі дотримуються процедури публікації проектів у районній газеті «Козельщанські вісті» та подальше обговорення із зацікавленими сторонами.

Також інформаційно-консультаційна підтримка підприємців забезпечується через Центр надання адміністративних послуг, Раду підприємців та Координаційну раду з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації. Центр надання адміністративних послуг при Козельщинській райдержадміністрації забезпечує безперебійне та своєчасне надання всіх визначених чинним законодавством адміністративних послуг та дозвільних документів, яких станом на звітну дату надається 66 найменувань. Центр в достатній мірі забезпечений необхідним обладнанням та працівниками для ефективного виконання своїх повноважень.

Райдержадміністрацією постійно здійснюється моніторинг та в межах повноважень вживаються заходи щодо створення умов для покращення інфраструктури підтримки підприємництва. Інформація, щодо діючих об’єктів інфраструктури даного напрямку розміщена  на сайті райдержадміністрації. Крім того на офіційному сайті райдержадміністрації розміщено та постійно оновлюється інформація щодо вільних площ об’єктів комунальної власності, які пропонуються для надання в оренду.

 

 

 

 

Відділ економіки райдержадміністрації 

 

 

 

            ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ                    РОЗВИТКУ  МАЛОГО  І  СЕРЕДНЬОГО  ПІДПРИЄМНИЦТВА     ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА I                                                                   квартал 2018 РоКу

Звіт про виконання заходів програми розвитку малого і середнього підприємництва Козельщинського району за I квартал 2018 року 

Формування сприятливого підприємницького середовища є одним із пріоритетних завдань діяльності районної державної адміністрації, що постійно вимагає удосконалення функцій управління та узгодження спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у сфері підприємництва на регіональному рівні. Органами виконавчої влади постійно проводиться робота в напрямку стимулювання підприємців та працівників до підвищення своєї кваліфікації, постійної інформаційної підтримки, визначення пріоритетних напрямів розвитку підприємництва в районі , надання консультацій щодо написання бізнес-проектів. Це сприяє розширенню сфери підприємницької діяльності та створенню нових робочих місць.

Однією з актуальних проблем підтримки підприємництва району є відсутність доступних та дешевих джерел кредитних коштів для започаткування та розвитку власної справи. З метою вирішення даного питання розроблена програма підтримки підприємництва району на 2018-2020 роки, яка буде винесена на розгляд чергової сесії районної ради . Ця програма передбачає надання фінансових ресурсів на доступних умовах підприємцям-початківцям та діючим підприємцям, що бажають розширити свою діяльність в реальному секторі виробництва та створюють нові робочі місця.

 Крім того, район бере участь у обласному пілотному проекті «Рука допомоги» із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, в рамках якого вищезазначені групи населення можуть взяти безвідсоткові кредити на відкриття власної справи.

Для підтримки розвитку підприємництва в галузі сільськогосподарського виробництва в районі діє програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Козельщинського району за пріоритетними напрямками на 2016-2018 роки. В рамках даної програми передбачається надання консультацій та фінансової допомоги  для започаткування та розширення малих приватних підприємств у сфері аграрного бізнесу та створення кооперативів.

На протязі І кварталу 2018 року Козельщинською районною філією Полтавського обласного центру зайнятості проведено  6 навчальних семінарів для безробітних зі спрямуванням на підприємницьку діяльність на такі теми: «Основні засади організації власної справи», «Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес ідеї до власної справи», «Можливості для малого бізнесу в зеленому туризмі» та інші.

Райдержадміністрацією забезпечується виконання основних положень „Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки“. Для підтримки якісного зворотного зв’язку від підприємців, щодо умов ведення бізнесу, в райдержадміністрації функціонує гаряча телефонна лінія.

Також інформаційно-консультаційна підтримка підприємців забезпечується через Центр надання адміністративних послуг, Раду підприємців району при райдержадміністрації. Центр надання адміністративних послуг при Козельщинській райдержадміністрації забезпечує безперебійне та своєчасне надання всіх визначених чинним законодавством адміністративних послуг та дозвільних документів, яких станом на звітну дату надається 66 найменувань. Центр в достатній мірі забезпечений необхідним обладнанням та працівниками для ефективного виконання своїх повноважень.

Райдержадміністрацією, при наявності відповідних звернень, забезпечується всебічна консультаційна та методична допомога.

З метою створення додаткових стимулів для ведення бізнесу в районі, райдержадміністрацією вивчається питання утворення місцевого індустріального парку.  

Райдержадміністрацією забезпечується моніторинг дотримання законодавства у сфері прийняття, виконання та відстеження результативності регуляторних актів. Станом на 1 квітня в районі діє 5 регуляторних актів, в основному в сферах оподаткування, встановлення правил благоустрою, затвердження тарифів на комунальні послуги. При прийнятті актів розробниками в повній мірі дотримуються процедури публікації проектів у місцевій пресі та подальше обговорення із зацікавленими сторонами. Вцілому забезпечується і відстеження результативності таких актів. Інформація про плани прийняття та переліки діючих регуляторних актів розміщуються на офіційних сайтах Козельщинської райдержадміністрації та Козельщинської районної  ради .

 

Відділ економіки райдержадміністрації 

 

 

 

 

 

Наверх ↑