Зміни до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Версія для друкуВерсія для друку

Зміни до Порядку призначення і виплати  компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

 

10.09.2014 Урядом прийнято постанову № 428 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558», яка набрала чинності  17.09.2014 (з дня опублікування).

Вказаною постановою внесено зміни до Порядку призначення і виплати  компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Для врахування  та використання в роботі направляємо зазначену Постанову та порівняльну таблицю щодо внесених змін.

Одночасно звертаємо увагу що змінами доповнено перелік умов, за яких компенсація не призначається фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено: державну  соціальну  допомогу  на догляд відповідно до Закону України  "Про  державну  соціальну  допомогу  особам, які не мають права  на пенсію, та інвалідам"; надбавку  на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно   до   Законів   України  "Про  пенсійне  забезпечення",  "Про  пенсійне  забезпечення  осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Також компенсація не призначається самозайнятим особам; фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову)  службу; фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам  похилого    віку,    інвалідам,    хворим,    які  за  висновком лікарсько-консультаційної   комісії  потребують    постійного стороннього   догляду   і   не  здатні  до  самообслуговування  та перебувають   у  трудових  відносинах,  у  тому  числі  на  умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома), тобто виплата компенсації припиняється у разі якщо особа, якій надаються соціальні послуги, працює (крім роботи на дому).

Компенсація призначається за місцем проживання, місцем перебування особи, якій надаються соціальні послуги. У  разі  коли фізична особа надає соціальні послуги за місцем  проживання,  перебування  особи, якій надаються соціальні послуги, управління праці та соціального захисту населення надсилається протягом двох днів запит до управління  за місцем попереднього проживання, перебування такої особи про одержання компенсації.

Для призначення компенсації особою, яка потребує надання соціальних  послуг,  або  її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною), зокрема надається копія  довідки  до  акта  огляду медико-соціальною експертною  комісією за формою  N  157-1/о, затвердженою наказом МОЗ від 30 липня  2012  р. N 577 та висновок  лікарсько-консультаційної  комісії про необхідність постійного   стороннього   догляду та нездатність особи   до самообслуговування  (за  винятком  інвалідів I групи, інвалідність яких  встановлена  безстроково  та  які  згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду). Порядок видачі такого висновку та його форма затверджуються МОЗ.

Одночасно внесеними змінами визначено порядок підтвердження відсутності даних про доходи фізичної особи,  яка  надає  соціальні  послуги. До затвердження порядку щоквартального електронного інформаційного обміну  між Мінсоцполітики та ДФС проводиться перевірка щодо факту отримання (неотримання) доходів фізичною особою, яка надає соціальні послуги, шляхом направлення запитів до державної податкової інспекції. Звертаємо увагу, що якщо фізична  особа  отримала  винагороду  за  роботу,  яку виконувала  менше  календарного  місяця,  виплата  компенсації  не припиняється,  а здійснюється  перерахунок за фактичну кількість днів, протягом яких  надавалися  соціальні  послуги. 

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, у разі досягнення пенсійного  віку,  визначеного  статтею  26  Закону  України  "Про загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування", або   настання   інвалідності  зобов’язана  в  десятиденний  строк  повідомити управління праці та соціального захисту населення,  яким  призначено  компенсацію. Компенсація  виплачується  такій фізичній особі у новому розмірі з дня виповнення пенсійного віку або встановлення інвалідності, якщо вона  у  цей  період надавала соціальні послуги.

Продовження  виплати  компенсації  у зв’язку  із закінченням строку  надання соціальних послуг фізичною особою або необхідністю отримання  соціальних послуг особою, яка їх потребує, здійснюється на  підставі   поданих   заяв разом   із новими   висновками лікарсько-консультаційної    комісії.

Виплата  компенсації  провадиться  щомісяця  до  1 числа місяця, що настає за тим, в якому фізична особа надавала соціальні послуги.Сума  компенсації, що нарахована фізичній особі, яка надавала соціальні  послуги,  і  залишилася  недоотриманою  у  зв’язку з її смертю,  виплачується за весь період по день смерті включно членам її  сім’ї  (чоловік,  дружина,  діти),  а  у разі їх відсутності - входить  до складу спадщини.

Якщо    одержувачем    компенсації   приховано   або   подано недостовірні   дані,   що   вплинуло   на  встановлення  права  на призначення  компенсації  та визначення її розміру, внаслідок чого були  надміру  виплачені  кошти,  структурний  підрозділ  з питань соціального  захисту  населення: визначає обсяг надміру виплачених коштів та встановлює строки їх  повернення;повідомляє   отримувачу   компенсаційної  виплати  про  обсяг надміру  виплачених  коштів  та  строки  їх повернення; у  разі  врахування надміру виплачених коштів під час виплати компенсації  у наступних періодах проводить щомісячні відрахування на  підставі своїх рішень у розмірі не більш як 20 відсотків суми, що  підлягає  виплаті. 

Звертаємо увагу, що виплата компенсації тимчасово припиняється якщо   фізична особа,  якій  надаються  соціальні  послуги, перебуватиме   на   санаторно-курортному  лікуванні   або   ж  на стаціонарному лікуванні самостійно без супроводу та догляду з боку фізичної  особи,  яка надає соціальні послуги. Виплата компенсації відновлюється на підставі заяви фізичної особи  про  продовження  надання  соціальних послуг та довідок про закінчення  перебування  на  санаторно-курортному лікуванні або на стаціонарному лікуванні.

З огляду на викладене   призначення та виплата компенсації проводитиметься з урахуванням внесених змін (детальнішу інформацію можна отримати за тел.3-18-30 або в УПСЗН).

Одержувачі компенсації під особистий підпис повідомляють управління праці та соціального захисту населення про перебування фізичної особи,  якій  надаються  соціальні  послуги, на   санаторно-курортному  лікуванні   або  на стаціонарному лікуванні (самостійно без супроводу та догляду).

 

Управління праці та соціального захисту населення Козельщинської райдержадміністрації

Наверх ↑