111

Жнива 2016 – без виробничого травматизму

Версія для друкуВерсія для друку

          Закон України «Про охорону праці»,  що прийнятий Верховною Радою України 14 жовтня 1992 року, визначає основні принципи державної політики в галузі охорони праці, чільне місце серед яких належить пріоритету життя і здоров’я працюючих по відношенню до результатів виробничої діяльності.

         Аналіз показує, що рівень травматизму в аграрному секторі залишається високим. І в період, коли перед працівниками села настає найвідповідальніша та найнапруженіша пора – збір зернових – треба зробити все, щоб не травмувалися люди, мобілізувати всі зусилля на виконання вимог безпеки при організації збиральних робіт.

            Враховуючи ситуацію з травмуванням під час проведення зернозбиральних робіт, з метою запобігання нещасним випадкам, відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Кременчуцькому та Козельщинському районах  звертається до керівників сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств із закликом взяти під особистий контроль питання стану безпеки праці під час проведення зернозбиральної кампанії та виконання ряду першочергових заходів , а саме :

 1.      Допускати до роботи працівників, в т.ч. залучених і працюючих по договорах, після проходження планових медоглядів, навчання та перевірки знань з охорони праці, інструктажів, стажування. Оператори зерносушарок повинні мати посвідчення про навчання по даній професії в навчальному закладі.

 2. До початку виконання робіт працівників забезпечити спецодягом, засобами індивідуального захисту відповідно галузевих норм, медичними аптечками, ємностями для питної води.

 3.      Контролювати суворе дотримання режиму робочого часу та відпочинку. Не дозволяти у період особливо напружених робіт збільшувати тривалість робочого дня більше 10 годин та залучати працівників до роботи у вихідні дні без відповідної компенсації. Запровадити у річний облік робочого часу, зазначити такий порядок роботи у колективному договорі.

 4.           Не допускати застосування праці неповнолітніх осіб (віком до 18 років) та жінок на важких, роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці і на роботах з підвищеною небезпекою. Трактори, комбайни є об’єктами з підвищеною небезпекою. Для неповнолітніх не допускаються також нічні, надурочні та роботи у вихідні.

     Забороняється залучення працівників до піднімання і переміщення вантажів, маса яких перевищує встановлені норми.

 1. Перед жнивами розробити план почерговості збирання полів, виконати обкоси, прокоси ділянок завширшки не менше 8 м та площею ділянок не більше 50 га. Скошений хліб прибрати та посередині прокосу проорати смуги шириною не менше 4 м.

 2. Перед початком роботи механізатор повинен одержати від керівника завдання і маршрут руху, вивчити рельєф ділянки, де буде рухатися, місця поворотів та переїздів. Під час роботи в полі і руху по дорогах нікому, крім комбайнера, не дозволяється знаходитися на зернозбиральному комбайні.

     Відстань від транспортного засобу до комбайна при вивантаженні зерна не повинна бути менше 1,5 м.

     Під час переїздів вивантажувальні шнеки та інші робочі органи збиральних машин повинні бути переведені у транспортне положення, а дистанція між машинами повинна бути не менше 50 м.

     Під час виконання робіт групою працівників один з них призначається старшим, він відповідає за організацію і безпеку робіт, що виконуються.

 1.      Забезпечити санітарно-побутові умови працюючим за рахунок організації стаціонарних або передвижних польових станів. Тимчасові польові стани, стоянки зберігання техніки необхідно розташовувати не ближче 100 м від хлібних масивів, токів, скирт. Відпочивати і вживати їжу в полі під час збирання врожаю можна тільки в спеціально відведеному та позначеному місці. Позначення здійснюється добре видимими віхами заввишки 2,5-3,0 м і включеними в нічний час ліхтарями, а також обладнуються вагончиками, наметами чи навісом і блискавкозахистом. Не допускається обладнувати місця відпочинку працівників в охоронній зоні ЛЕП.

 2.      Перевірити технічний стан комбайна на відповідність вимогам безпечної експлуатації. Особливу увагу звернути на:

 • наявність та справність захисних огороджень  над обертовими деталями механізмів, карданними, зубчатими і пасовими передачами;

 • технічний стан ручного керування, не допускається послаблення кріплення рульової колонки, рульової сошки на її валу, несправної поздовжньої та поперечної рульових тяг (згинів, тріщин, пошкодження різьби, поломки шплінтів). Люфт руля не повинен перевищувати 25°;

 • перевірку гальмівної системи. Треба впевнитися у тому, що педаль гальма, зубчатий фіксатор, тяга гальмової педалі, важіль гальмового валунадійно закріплені і не мають пошкоджень, а вільний хід педалі гальма не повинен перевищувати меж, встановлених заводом-виготовлювачем. Робочі і стоянкові гальма повинні надійно утримувати машину або машино-тракторний агрегат на ухилі 20° (36 %);

 • перевірку кріплення моста ведучих коліс, затяжку гайок дисків та ободів коліс. У пневматичних шинах перевірити тиск та довести до норм, рекомендованих заводською інструкцією. Не можна користуватися шинами з пошкодженим та зношеним малюнком протектора, наскрізними щілинами та розрізами;

 • Перед початком роботи щозмінно проводити обдувку радіатора, двигуна,    

      місць накопичення пилу, полови комбайна для попередження пожеж.

 1.      Забезпечити комбайнерів різаками, чистиками, щітками, спеціальними крючками та дерев’яними лопатами для очищення ріжучого апарату, решет, молотильного барабану та інших органів, а також для проштовхування зерна до шнеку бункера.

 2.       Забезпечити повним комплектом справного інструменту. Забороняється возити запасні ножі на комбайнах. Їх потрібно зберігати у дерев’яних чохлах на польовому стані. Як виняток, допускається зберігати на жатці у безпечному місці.

 3.      До початку збирання вся збиральна техніка, агрегати та автомобілі повинні мати відрегульовані системи живлення, змащення, охолодження, запалювання, а також бути оснащені справними сертифікованими іскрогасниками, первинними засобами пожежогасіння (комбайни – 2 вогнегасника, 2 штикові лопати, 2 мітли, кошма (брезент), бак з водою та заземлюючий ланцюг); трактори, автомобілі – один вогнегасник та штикова лопата).

 4.      Здійснювати ремонт, техогляд, очистку тільки при заглушеному двигуні. В темну пору доби машини повинні працювати із включеними джерелами світла, які передбачено конструкцією.

 5. Обслуговуючи молотарку, потрібно перевіряти кріплення барабана та секцій підбарабання молотильного апарату комбайна, корпусу і підшипників барабана, приймального та відбійного бітерів. Молотильний барабан повинен бути збалансований.

 6.      Відкривати кришку радіатора гарячого двигуна слід в рукавицях та берегтися від опікіів паром обличчя і рук.

 7.      Заправку двигуна паливом проводять тільки закритим способом, за межами хлібних масивів (не ближче 30 м) при заглушеному двигуні. Розміщення на комбайні додаткових ємкостей з паливно-мастильними матеріалами забороняється.

 8.      При вивантаженні зерна обслуговуючому персоналу не можна перебувати на транспортному засобі, знаходитися під вивантажувальним шнеком, зерно в бункері не можна проштовхувати рукми або ногами, для цього необхідно використовувати дерев’яні лопати . Забороняється знаходження людей в кузові транспортного засобу під час транспортування зерна.

 9.      Під час грози роботу комбайна зупиняють. Персонал повинен знаходитися у відведеному і обладнаному блискавковідводом місці.

 10.  На транспортних переїздах комбайна кінці жатки позначають попереджувальними червоними прапорцями, вивантажуючий шнек повинен бути встановлений у транспортне положення.

 11. Перед початком роботи на полях, над якими проходять повітряні ЛЕП, власник організовує перевірку спеціалізованими організаціями величини допустимого їх провисання.

 

 

 1.      При роботі на токах потрібно, щоб:

 • на вході до токового майданчика висів плакат: «Вхід постороннім особам заборонено!»

 • бункери для зерна мали решітки або кришки і були обов’язково замкнені;

 • візуальна й звукова сигналізація забезпечували надійний і зрозумілий зв’язок для безпечних сумісних дій обслуговуючого персоналу, в тому числі в темний час доби;

 • під час проведення технічного обслуговування обладнання було зупинене  і відключене від напруги. На рубильниках і пускачах вивісити плакат «Не вмикати! Працюють люди»;

 • електрифіковане обладнання повинне бути заземлене;

 • захисні огородження після закінчення технологічних регулювань і технічного обслуговуванняповинні бути встановлені на свої місця. Експлуатувати машини й обладнання без захисних огороджень не дозволяється.

 • на розподільному щиті зернотоку, агрегату, комплексу повинні бути встановлені апарати, що відключають живлення всіх електроустановок;

 • не допускається підключення двох і більше машин до одного рубильника;

 • переміщення електрифікованих машин на інше робоче місце потрібно проводити при вимкненому рубильнику або автоматі і від’єднаному живильному проводі. Живильний кабель самохідних машин по довжині повинен перевищувати максимально можливий шлях переміщення машини. Не можна допускати, щоб він був на шляху руху машин. Працівники не повинні знаходитися на шляху руху машин.

 

 

 

Заступник начальника відділення                                             Щепаченко С.Ю.

 ВД ФССНВ у Кременчуцькому

 районі

 

Наверх ↑