Випробування під час прийняття на роботу

Версія для друкуВерсія для друку

  Випробування під час прийняття на роботу

Згідно ст. 26 КЗпП при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути зазначена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.

Одностороннє  встановлення власником умови про випробування закон не допускає.

 Умова про випробування буде вважатися законною в таких випадках:

  • якщо таку умову внесено до письмово оформленого трудового договору (контракт) і  повторено в наказі про прийняття на роботу;
  • якщо її обумовлено в заяві про прийняття на роботу і повторено в наказі про прийняття на роботу;
  • якщо така умова не міститься в заяві про прийняття на роботу, але її внесено до наказу про прийняття на роботу, з яким працівника ознайомлено під розписку до початку роботи;
  • якщо таку умову не обумовлено в заяві про прийняття на роботу, але її внесено до наказу про прийняття на роботу,  з яким  працівника ознайомлено під розпис після початку роботи і при цьому він не заперечує проти внесення до наказу такої умови.

   Відмова працівника від встановлення випробування  може бути підставою для відмови в прийнятті на роботу.

  Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу:

 -для осіб, які не досягли вісімнадцяти років;

 -молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;   

 -молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;

 -осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;      -інвалідів, направлених на роботу згідно з рекомендацією медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також при направленні на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством

  Не може встановлюватись випробування при прийомі на роботу тимчасових і сезонних працівників.

  При призначенні працівника на більш високу посаду на тому самому підприємстві, в установі, організації встановлення випробування не допускається, оскільки уданому випадку має місце переведення. Правове становище працівників, прийнятих на роботу з випробуванням, аналогічне з становищем постійних працівників, їм доручається робота, що належить до тієї спеціальності чи посади, на яку вони прийняті; вони підлягають внутрішньому трудовому розпорядку, при настанні страхового випадку забезпечуються допомогами по державному соціальному страхуванню тощо.

   Відповідно  до ст. 27КЗпП строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом профспілки, — шести місяців.

Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.

Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

  Строки випробування, що встановлені цією статтею, є граничними. За погодженням між власником або уповноваженим ним органом і працівником, строк випробування може встановлюватись тільки меншим від максимального.

 

Головний державний інспектор праці                                                    Н.Чирвон

Наверх ↑