Відділ управління персоналом та кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

 

 

1. Ілющенко Сергій Анатолійович
Начальник відділу управління персоналом та кадрової роботи апарату райдержадміністрації

2. Коваленко Тетяна Миколаївна
Головний спеціаліст відділу управління персоналом та кадрової роботи апарату райдержадміністрації
 

3. Виставна Людмила Анатоліївна
Головний спеціаліст відділу управління персоналом та кадрової роботи апарату райдержадміністрації
 

Адреса: 39100, смт. Козельщина, вул. Монастирська, 5

Телефон: (05342) 3-18-59

Ел.адреса: koz-rda@adm-pl.gov.ua

Графік роботи:
понеділок - четвер з 8.00 до 17.15,
п'ятниця з 8.00 до 16.00,
перерва з 12.00 до 13.00,

вихідний – субота, неділя.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ управління персоналом та кадрової роботи апарату райдержадміністрації

І. Загальні засади

1. У відповідності із Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, “Положення про апарат Козельщинської районної державної адміністрації” відділ організаційно-кадрової роботи (надалі – відділ) утворюється в складі апарату райдержадміністрації і підпорядковується голові райдержадміністрації та керівнику апарату райдержадміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України ,,Про місцеві державні адміністрації”, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами та рішеннями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації та цим Положенням.

3. Відділ при вирішенні питань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, представницькими органами та органами місцевого самоврядування.

4. Діяльність відділу здійснюється на основі місячних, квартальних та річних планів роботи, які затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

 

ІІ. Основні завдання відділу управління персоналом та кадрової роботи апарату райдержадміністрації 

 

 1. Забезпечує взаємозв’язок голови райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення спільної роботи райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування.

 2. За дорученнями голови райдержадміністрації, його заступників вивчає роботу управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування щодо виконання ними законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов та рішень Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації. Систематично інформує з цих питань голову райдержадміністрації, керівника апарату.

 3. Складає проекти планів роботи, основних заходів райдержадміністрації, узагальнюючи пропозиції заступників голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів, сприяє їх реалізації.

 4. Забезпечує підготовку питань, що віднесені до компетенції відділу, на розгляд голови райдержадміністрації, готує відповідні проекти розпоряджень, подає їх на затвердження голові райдержадміністрації і контролює хід їх виконання.

 5. Забезпечує організацію та проведення засідань колегії райдержадміністрації та нарад у голови райдержадміністрації.

 6. Періодично вивчає і аналізує питання добору, розстановки і навчання кадрів, забезпечує підвищення їх ділового та фахового рівня в системі освіти, визначеної Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

 7. Забезпечує формування та навчання кадрового резерву відповідальних працівників райдержадміністрації, керуючись Регламентом районної державної адміністрації.

 8. За дорученням керівника апарату райдержадміністрації вивчає стан дотримання штатної дисципліни в апараті райдержадміністрації, сприяє заповненню вакансій, які виникають в ньому.

 9. Вивчає стан роботи, контролює виконання органами місцевого самоврядування повноважень, делегованих державною виконавчою владою, готує з цих питань відповідні матеріали.

 10. Вивчає і аналізує стан організаційної роботи у виконкомах сільських та селищних рад по виконанню делегованих повноважень, надає їм методичну допомогу в удосконаленні стилю, форм і методів діяльності, узагальнює і поширює передовий досвід, готує рекомендації.

 11. Одержує від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів сільських та селищних рад, підприємств, установ та організацій матеріали, необхідні для підготовки питань, що виносяться на розгляд голови райдержадміністрації.

 12. Узагальнює матеріали і готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань організаційно-масової та кадрової роботи.

 13. Спільно з відповідними відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації бере участь у підготовці необхідних матеріалів і пропозицій для інформування голови райдержадміністрації щодо фактів порушення виконавчими комітетами сільських та селищних рад Конституції України, указів і розпоряджень Президента України, інших актів законодавчої і виконавчої влади.

 14. Вивчає подані органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування матеріали з питань адміністративно-територіального устрою та спільно з відповідними відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації готує пропозиції на розгляд голови райдержадміністрації.

 15. За дорученням керівництва райдержадміністрації розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян з питань роботи органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, готує по них необхідні висновки.

 16. За дорученням голови райдержадміністрації та керівника апарату спільно з відповідними відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації організовує підготовку проектів рішень районної ради, які вносяться на її розгляд головою райдержадміністрації, забезпечує виконання рішень районної ради, віднесених до компетенції відділу.

 17. Здійснює контроль за дотриманням вимог Законів України ,,Про місцеві державні адміністрації” та ,,Про державну службу” відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

 18. Вивчає, узагальнює і поширює нові форми і методи діяльності місцевих органів влади, надає їм методичну і практичну допомогу у поліпшенні і удосконаленні управлінської роботи, консультує в  кадрових питаннях, надає допомогу в інших питаннях, віднесених до компетенції відділу.

 19. У відповідності з чинним законодавством здійснює заходи, пов’язані з проведенням виборів і референдумів.

 20. Відділ має право за погодженням з керівництвом райдержадміністрації одержувати в державних органах, підприємствах, установах та організаціях необхідні для роботи документи і матеріали.

 21. Бере участь у розробленні структури апарату, штатного розпису, здійснює погодження положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій державних службовців райдержадміністрації.

 22. Організовує ведення, облік і зберігання особових справ державних службовців, трудових книжок працівників, готує та подає на затвердження голові райдержадміністрації графіки відпусток, документи, необхідні для розгляду щодо призначення пенсійного забезпечення. Готує довідки та складає звітність з питань, що віднесені до компетенції відділу.

 23. Готує матеріали щодо нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України, почесними званнями України та заохоченнями районної державної адміністрації.

 24. В межах своєї компетенції надає методичну допомогу створеним головою районної державної адміністрації консультативним дорадчим та іншим допоміжним органам, службам, комісіям у виконанні ними своїх повноважень.

 25. Відділ може виконувати інші завдання, покладені на нього головою райдержадміністрації, керівником апарату.

 

ІІІ. Структура відділу управління персоналом та кадрової роботи апарату райдержадміністрації 

 

 

 1. Відділ очолює начальник, який за посадою є заступником керівника апарату. Заступник керівника апарату - начальник відділу призначається та звільняється з посади головою райдержадміністрації.

 2. Структура і чисельність працівників відділу затверджується головою райдержадміністрації за поданням керівника апарату.

 3. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації.

 

Наверх ↑