Відділ освіти, сім'ї та молоді

Версія для друкуВерсія для друку
Відділ освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації

 

Відділ освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації

В.о. начальника відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації

Стрілець Наталія Яківна

вул. Монастриська, 5,

І поверх, ліве крило, кімната 107,

смт. Козельщина Полтавської області, 39100; тел./факс (+3805342) 3-10-68

е-mail: osvita.kozelthina@gmail.com

години роботи:  з 08:00 до 17:15, у п’ятницю з 08:00 до 16:00, обідня перерва – з 12:00 до 13:00, неробочі дні – субота та неділя.

 

Районний методичний кабінет

Завідувач районним методичним кабінетом

Бутенко Тетяна Олександрівна

вул. Монастриська, 5,

ІІІ поверх, ліве крило, кімната 301,

смт. Козельщина Полтавської області, 39100; тел./факс (+3805342) 3-15-07

е-mail: ghelrbq@

години роботи:  з 08:00 до 17:15, у п’ятницю з 08:00 до 16:00, обідня перерва – з 12:00 до 13:00, неробочі дні – субота та неділя.

 

Централізована бухгалтерія при відділі освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації

Головний бухгалтер ЦБ

Григорова Тетяна

вул. Монастриська, 5,

І поверх, ліве крило, кімната 109,

смт. Козельщина Полтавської області, 39100; тел./факс (+3805342) 3-11-89

е-mail: osvita.kozelthina@gmail.com

години роботи:  з 08:00 до 17:15, у п’ятницю з 08:00 до 16:00, обідня перерва – з 12:00 до 13:00, неробочі дні – субота та неділя.

 

Група з централізованого господарського обслуговування

при відділі освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації

Начальник групи ЦГО

Довбня Валентина Григорівна

вул. Монастриська, 5,

І поверх, ліве крило, кімната 106,

смт. Козельщина Полтавської області, 39100; тел./факс (+3805342) 3-12-92

е-mail: osvita.kozelthina@gmail.com

години роботи:  з 08:00 до 17:15, у п’ятницю з 08:00 до 16:00, обідня перерва – з 12:00 до 13:00, неробочі дні – субота та неділя.

 

 Основні завдання та функції відділу

2.1. Бере участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності, сім’ї, жінок, молоді.

2.2. Забезпечує розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

2.3. Визначає потребу, розробляє пропозиції щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів.

2.4. Створює в межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, інших працівників закладів освіти.

2.5. Створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти.

2.6. Забезпечує розвиток освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону.

2.7. Здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти, сім’ї та молоді, виконанням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти.

2.8. Координує діяльність навчальних закладів, що належать до сфери управління райдержадміністрації, організацію роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.

2.9. Забезпечує управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні.

2.10. Здійснює атестацію навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації.

2.11. Забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

2.12. Організовує оздоровлення, відпочинок і дозвілля дітей та молоді, реалізує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

2.13. Сприяє молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань освіти, сім’ї та молоді.

2.14. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

2.15. Координує роботу підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку.

2.16. Бере участь у прогнозуванні потреб району у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, координує роботу між підприємствами, установами, організаціями з укладення договорів про підготовку робітничих кадрів.

2.17. Сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо.

2.18. Організовує роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розміщених на території району, їх інспектування за планами (графіками).

2.19. Проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів, веде облік і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції.

2.20. Організовує співпрацю з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів.

2.21. Укладає в установленому порядку та припиняє дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, проводить конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців відділу.

2.21. Аналізує стан виконання керівниками навчальних закладів
умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів.

2.22. Вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників.

2.23. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує в практику освітніх програм відродження та розвиток національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

2.24. Впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначає регіональний компонент у змісті освіти.

2.25. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту.

2.26. Організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів.

2.27. Залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством.

2.28. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді.

2.29. Співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

2.30. Організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти.

2.31. Розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

2.32. Вживає у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов працівників освіти.

2.33. Розглядає питання щодо відзначення працівників освіти нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці.

2.34. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу.

2.35. Готує пропозиції до проектів районних цільових та галузевих програм поліпшення становища освіти, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечення їх виконання.

2.36. Розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, сім’ї, дітей і молоді.

2.37. Сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями.

2.38. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів,
спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

2.39. Забезпечує оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, здійснення інших повноважень відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

2.40. Здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування.

2.41. Надає організаційну, методичну та інформаційну допомогу громадським об’єднанням, фондам, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам з питань оздоровлення та відпочинку дітей.

2.42. Здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

2.43. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, сім'ї та молоді, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи.

2.44. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та
організацій для соціальної підтримки сім'ї та молоді.

2.45. Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, соціального і правового захисту сімей, надає в межах компетенції підприємствам, установам, організаціям та об’єднанням громадян методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім’ї.

2.46. Забезпечує реалізацію державної політики з питань підтримки сім'ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері.

2.47. Сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам.

2.48. Забезпечує виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям з питань протидії торгівлі людьми.

2.49. Забезпечує впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

2.50. Організовує роботу з оцінки потреб та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; вносить пропозиції державній адміністрації про необхідність створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає консультаційно-методичну допомогу цим установам.

2.51. Спрямовує та координує діяльність районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, та інших установ, закладів та служб в реалізації законодавства України.

2.52. Здійснює аналіз ефективності проведення у громаді соціальної роботи з сім’ями/особами, спрямованої на попередження потрапляння їх у складні життєві обставини, та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці.

2.53. Подає пропозиції районній держадміністрації та органам місцевого самоврядування щодо створення спеціалізованих закладів та служб, які надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя.

2.54. Сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

2.55. Сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам.

2.56. У межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2.57. Забезпечує у межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей, сприяє забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом.

2.58. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації.

2.60. Вживає в межах своїх повноважень заходи для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді.

2.61. Надає адміністративні послуги.

2.62. Вносить пропозиції до проекту районного бюджету; забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

2.63. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на реєстрацію у встановленому порядку.

2.64. Бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

2.65. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

2.66. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

2.67. Готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів у межах своїх повноважень.

2.68. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

2.69. Опрацьовує запити і звернення депутатів районної ради.

2.70. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

2.71. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

2.72. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

2.73. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

2.74. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

 

 2.75. Проводить спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави щодо освіти.

2.76. Забезпечує захист персональних даних.

 

Наверх ↑