Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій

Версія для друкуВерсія для друку

 

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій  райдержадміністрації

 

Структура відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій

Козельщинської райдержадміністрації

 

                   

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Начальник відділу,

Головний архітектор району

Бука Валентина Вячеславівна

Головний спеціаліст відділу

вакант

Головний спеціаліст відділу

вакант

 

 

Адреса: 39100, Полтавська обл., смт. Козельщина, вул. Монастирська 5, кім. 205

Телефон: (05342) 3-13-49

Ел. адреса: koz_rda@adm-pl.gov.ua

 

Основні завдання та повноваження відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій

 

Основними завданнями відділу у сфері містобудування та архітектури є:

 

Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.

Підготовка рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях.

Внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району.

Підготовка пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації.

Здійснення моніторингу:

реалізації схеми планування території району;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

забудови та іншого використання територій.

Сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району.

Внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації.

Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень.

Забезпечення контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів.

У межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району.

Координація діяльності:

суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

Надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району.

Оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

Надання пропозицій щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування.

Забезпечення ведення містобудівного кадастру на території району.

Сприяння створенню та оновленню картографічної основи території області.

Забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів.

Співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування.

Організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

Сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури.

Інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

Основними завданнями відділу у сфері житлово-комунального господарства є:

 а) У сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

Забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері.

Розробляє і реалізує регіональні програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері.

Взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень.

Забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них

Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням.

Проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги.

Надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції структурного підрозділу.

Реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків.

Реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення.

Розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ.

Бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів.

Інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду.

Забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду.

б) У сфері теплопостачання та енергозбереження:

Розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері.

Здійснює аналіз стану сфери теплопостачання.

Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

Погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання.

Забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією.

Забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві на 2010-2014 роки, затвердженої наказом Мінжитлокомунгоспу від 10.11.2009 № 352, та відповідних регіональних програм.

Вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами.

в) У сфері питної води та питного водопостачання:

Розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері.

Забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм.

Порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання.

Забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання.

Здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення.

Забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам.

г) У сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

Бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів.

Інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

Бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку».

Здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання.

Забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів.

Надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів.

Надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання.

Забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства на території району.

Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення.

Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.

 

У сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи:

Реалізує державну політику у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи на відповідній території.

Координує діяльність територіальної підсистеми єдиної державної системи.

Розробляє і реалізує заходи щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням у мирний час та особливий період.

Здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення у сфері цивільного захисту, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та банків даних з питань соціального захисту населення і реабілітації територій забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Забезпечує підготовку і перепідготовку особового складу підпорядкованих органів управління і сил цивільного захисту, організовує навчання населення правилам користування засобами захисту і діям в умовах надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій і терористичних проявів та організовує тренування.

Організовує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню і реагування на них.

Подає голові районної державної адміністрації, Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації пропозиції до проектів державних та регіональних програм і прогнозів щодо вдосконалення системи цивільної оборони, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, контролює виконання затверджених програм.

Бере участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством.

Розробляє і реалізує заходи щодо участі органів управління і сил цивільної оборони у виконанні завдань територіальної оборони.

Подає голові райдержадміністрації, Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації пропозиції щодо включення до проектів обласного, районного бюджетів витрат на розвиток і функціонування територіальної підсистеми, єдиної державної системи; забезпечує цільове використання виділених бюджетних коштів.

Бере участь у організації робіт, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій (у тому числі ядерного і радіаційного характеру) та їх наслідків, контролює в межах своєї компетенції готовність підпорядкованих органів управління і сил цивільного захисту до дій за призначенням.

Відповідно до чинного законодавства бере участь у здійсненні контролю за виконанням вимог цивільного захисту і технічної безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (у тому числі ядерного і радіаційного характеру) та ліквідації їх наслідків, за станом готовності підпорядкованих сил і засобів цивільного захисту до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій на відповідній території.

Розробляє заходи щодо проведення тимчасового відселення та евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій, можливих дій на особливий період.

Визначає в межах своєї компетенції рівень надзвичайної ситуації, забезпечує оперативне і повне інформування голови райдержадміністрації, Управління з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації і про хід її ліквідації.

Бере участь у організації робіт, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій, контролює в межах своєї компетенції готовність органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням.

Відповідно до чинного законодавства приймає участь у здійсненні державних наглядів і контролює виконання вимог цивільної оборони та техногенної безпеки, заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків, за станом готовності сил і засобів цивільної оборони до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій на відповідній території.

Бере участь у проведенні державної експертизи містобудівної документації та проектів будівництва потенційно небезпечних об’єктів у частині додержання вимог цивільної оборони і техногенної безпеки.

Координує діяльність органів місцевого самоврядування, служб цивільної оборони підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування щодо пошуку і рятування людей та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

За розпорядженням начальника цивільної оборони району забезпечується оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації, контролює належне функціонування територіальних та об’єктових систем оповіщення.

Розробляє разом із зацікавленими організаціями прогнози ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів, виробництв та загрози виникнення стихійного лиха, визначає і контролює показники ризику на об’єктах господарювання.

Організовує в установленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації.

Визначає разом з органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи.

У порядку, встановленому законодавством, забезпечує контроль за нагромадженням, збереженням та цільовим використанням фінансових резервів і матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт і робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій сприяє застосуванню за призначенням військ цивільної оборони, застосуванню за призначенням спеціалізованих та невоєнізованих формувань.

Організовує впровадження в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації (у разі виникнення).

В установленому порядку вносить пропозиції щодо фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи.

Розробляє і погоджує в межах своєї компетенції плани дій з цивільної оборони та заходи щодо запобігання й ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, які є обов’язковими до виконання.

Організовує підготовку органів управління і сил цивільної оборони населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

У межах своєї компетенції організовує роботу щодо забезпечення безпеки осіб, які залучаються до роботи у районах виникнення надзвичайних ситуацій, і збереження вантажів, що доставляються у ці райони.

У межах своєї компетенції забезпечує виконання на відповідній території зобов’язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій.

Погоджує в установленому порядку питання добору і розстановки кадрів територіальної підсистеми єдиної державної системи;

У межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, встановлює контроль за її збереженням.

Формує обсяги замовлень на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління і сил цивільної оборони району.

Відповідно до чинного законодавства бере участь у здійсненні комплексних перевірок стану цивільної оборони.

У межах своєї компетенції організовує в установленому порядку проведення навчань та тренувань з питань цивільної оборони, у тому числі підготовку учнів у загальних та інших навальних закладах з питань безпеки життєдіяльності та цивільної оборони.

Організовує та здійснює через засоби масової інформації інформування населення щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільної оборони та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, заходів, які вживаються органами виконавчої влади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, та іншої інформації, пов’язаної з правовим навчанням та пропагандою питань запобігання надзвичайної ситуації.

Проводить в установленому порядку добір кандидатів з числа допризовної молоді для вступу до навчальних.

Виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

 

 

 

Наверх ↑