Відділ культури і туризму

Версія для друкуВерсія для друку

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ

 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Адреса: 39100, Полтавська область, Козельщинський район, смт Козельщина, вул. Остроградського, 56

 

Факс: (05342) 3-14-45

 

Керівник: начальник відділу культури і туризму Карнаух Тетяна Яківна, тел.: (05342) 3-14-45

 

E-mail: koz_rda_kultura@adm-pl.gov.ua

 

Особистий прийом громадян начальником відділу - 

друга і третя середа місяця  - з 8.00 до 12.00.

 

Контактні телефони:

 

відділ культури і туризму – (05342) 3-14-45

 

централізована бухгалтерія відділу культури і туризму – (05342) 3-14-45

 

районний Будинок культури – (05342) 3-12-78

 

Козельщинська центральна районна бібліотека ім. О.Гончара

– (05342) 3-13-86

 

Козельщинська дитяча музична школа – (05342) 3-11-85

 

Мануйлівський літературно-меморіальний музей О.М. Горького

* – (05342) 9-31-11

 

 

 

Функції та повноваження

Основними завданнями відділу є:

- Забезпечення:

реалізації державної політики в галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини, фізичної культури та спорту;

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

забезпечення пропаганди здорового способу життя;

- Сприяння:

відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної самобутності корінного народу і національних меншин;

захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини;

загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту;

розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання::

- Створює умови для розвитку:

усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, організації культурного дозвілля населення, здобуття початкової освіти у сфері культури і мистецтва;

охорони культурної спадщини, державної мовної політики у сфері культури;

соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

внутрішнього та іноземного туризму, туристичної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об'єктів туристичної інфраструктури;

- Сприяє:

організації навчання та фаховій підготовці фахівців галузі культури і туризму, фізкультури і спорту;

формуванню репертуару аматорських мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх ремесел, збереженню культурної спадщини;

удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб'єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;

захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;

комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

здійсненню контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;

діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури і туризму;

всебічному розвитку і функціонуванню української мови в усіх сферах суспільного життя;

збереженню і розвитку культури української нації, культурної самобутності національних меншин, задоволенню їх культурних, мовних та інформаційних потреб;

формуванню толерантності в українському суспільстві та запобіганню розпалюванню міжетнічної ворожнечі, а також проявам дискримінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного походження, мовними ознаками;

соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, туризму та охорони культурної спадщини;

залученню коштів підприємств, установ та організацій для розвитку фізичної культури та спорту;

збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до їх кадрового комплектування та зміцненню матеріально-технічної бази.

- Проводить аналіз:

потреби в працівниках у сфері культури, мистецтв та охорони культурної спадщини;

ринку туристичних послуг і подає відомості про розвиток туризму управлінню;

фінансового забезпечення закладів культури і мистецтв району, здійснення видатків на охорону культурної спадщини;

- Подає управлінню пропозиції щодо:

присвоєння творчим колективам району звання «народний», «зразковий»;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв та охорони культурної спадщини, учасників аматорських колективів державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

занесення:

об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

відповідної території до Списку історичних населених місць України;

музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

- Бере участь у:

розробленні проектів програм економічного і соціального розвитку, регіональних програм розвитку культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин; а також державної мовної політики;

реалізації міжрегіональних проектів у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини та національних відносин;

організації та проведенні вітчизняних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів туристичної інфраструктури, залучення інвестицій для розвитку культури і туризму;

розгляді запитів, звернень народних депутатів місцевих рад, звернень громадян установ, організацій з питань своїх функціональних обов’язків.

- Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, фізкультури та спорту;

- Здійснює в установленому чинним законодавством порядку:

координацію та контроль за діяльністю бібліотек, клубних, музейних, навчальних закладів;

функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

контроль за діяльністю дитячо-юнацької спортивної школи незалежно від її підпорядкування;

контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління держадміністрації та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

- Забезпечує:

доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та історичних ареалах населених місць;

захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

підготовку та передачу управлінню наукової документації з описами і фіксацією об'єктів культурної спадщини;

виготовлення, установлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

захист гарантованих Конституцією та законами України прав національних меншин, у тому числі проведення регіональних заходів з питань міжнаціональних відносин, у сфері культури;

реалізацію прав осіб, які належать до національних меншин України, у сфері культури;

організацію і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів.

- Визначає межі територій пам'яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони.

- Установлює режим використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони.

- Інформує управління про:

музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини;

- Організовує:

проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів, олімпіад, спартакіад, турнірів, фізкультурно-спортивних та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму, охорони культурної спадщини, фізкультури і спорту;

- Погоджує:

програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому управлінням;

у встановленому чинним законодавством порядку проекти відведення та надання земельних ділянок, зокрема для сільськогосподарських потреб, зміну землевласника, землекористувача в межах делегованих йому управлінням повноважень;

розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення, у межах зон їх охорони;

- Видає приписи щодо охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України "Про охорону культурної спадщини", дозволів або з відхиленням від них.

- Комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного рівня.

- Укладає охоронні договори на пам'ятки культурної спадщини.

- Здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду.

- Уживає заходів щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків.

- Веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів.

- Роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, фізкультури і спорту.

- Розробляє заходи щодо збереження і розвитку культурного та мовного розвитку національних меншин України.

- Забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті відділу.

- Організовує планово-фінансову роботу у відділі.

- Виконує функції головного розпорядника коштів для закладів культури і мистецтв, що фінансуються з районного бюджету.

- Здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організацією та вдосконаленням бухгалтерського обліку у відділі, забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів.

- Забезпечує захист персональних даних.

- Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

- Розглядає у встановленому порядку звернення громадян.

- Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

- Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Наверх ↑