111

Видатки районний на 2014 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Версія для друкуВерсія для друку

Козельщинський р-н                 Додаток 2    
                    До рішення сесії районної ради
                    від 29.01.2014 № _______   
Видатки районний на 2014 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
                        (грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
010000 Державне управління 785400,00 550500,00 15858,00 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786600,00
010116 Органи місцевого самоврядування 785400,00 550500,00 15858,00 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786600,00
070000 Освіта ######## ######## 904800,00 323450,00 ###### 25000,00 8000,00 ###### ###### 137200,00 ########
070201 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 18218078,00 11903453,00 784300,00 192400,00 55200,00 0,00 0,00 137200,00 137200,00 137200,00 18410478,00
070303 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 460280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460280,00
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 709723,00 415814,00 24020,00 130000,00 130000,00 25000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 839723,00
070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 567956,00 385890,00 22100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567956,00
070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 540753,00 367200,00 15290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540753,00
070805 Групи централізованого господарського обслуговування 374064,00 185300,00 22090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374064,00
070806 Інші заклади освіти 592726,00 388500,00 37000,00 1050,00 1050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593776,00
070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 14500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14500,00
080000 Охорона здоров`я ######## 5400000,00 571000,00 209962,00 ###### 40000,00 6100,00 51762,00 49962,00 0,00 ########
080101 Лікарні 8054200,00 5400000,00 571000,00 209962,00 158200,00 40000,00 6100,00 51762,00 49962,00 0,00 8264162,00
080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 3780700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3780700,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення ######## 1908609,00 47100,00 91080,00 62200,00 45000,00 550,00 28880,00 28880,00 28880,00 ########
090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 1459000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1459000,00
090202 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 179800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179800,00
090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як 56000,00 0,00 0,00 22000,00 0,00 0,00 0,00 22000,00 22000,00 22000,00 78000,00
090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 123000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123000,00
090205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00
090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 53300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53300,00
090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00
090210 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою 502000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502000,00
090211 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку 92000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92000,00
090215 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти 162000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162000,00
090216 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
090302 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами 240000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240000,00
090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 3540000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3540000,00
090304 Допомога при народженні дитини 9000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000000,00
090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1020000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1020000,00
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 2400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400000,00
090307 Тимчасова державна допомога дітям 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00
090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям 2850000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850000,00
090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800000,00
090406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 63000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63000,00
090411 Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 36900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36900,00
091101 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 467300,00 317500,00 4200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467300,00
091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 2249920,00 1591109,00 42900,00 69080,00 62200,00 45000,00 550,00 6880,00 6880,00 0,00 2319000,00
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 82400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82400,00
091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 2986100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2986100,00
110000 Культура і мистецтво 2720300,00 1893000,00 116600,00 27700,00 9700,00 3000,00 0,00 18000,00 16000,00 16000,00 2748000,00
110201 Бібліотеки 1112100,00 790000,00 32700,00 16500,00 500,00 0,00 0,00 16000,00 16000,00 16000,00 1128600,00
110202 Музеї і виставки 99330,00 77000,00 300,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99530,00
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 647950,00 400000,00 67000,00 5000,00 5000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652950,00
110205 Школи естетичного виховання дітей 682200,00 510000,00 16600,00 6000,00 4000,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 688200,00
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 178720,00 116000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178720,00
120000 Засоби масової інформації 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
120201 Періодичні видання (газети та журнали) 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
130000 Фізична культура і спорт 379600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379600,00
130202 Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури (які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості) 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
130203 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) 272070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272070,00
130204 Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій (ФСТ `Колос`) 97530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97530,00
150000 Будівництво 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 ###### ###### 100000,00 100000,00
150101 Капітальні вкладення 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 321900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321900,00
170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 28000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28000,00
170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 293900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293900,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 16364,00 5600,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16364,00
250102 Резервний фонд 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
250404 Інші видатки 11364,00 5600,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11364,00
Разом видатків   ######## ######## ######## 753392,00 ###### ###### 14650,00 ###### ###### 282080,00 ########
Між бюджетні трансферти   2185300,00 0,00 0,00 569400,00 ###### 0,00 0,00 ###### ###### 0,00 2754700,00
250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 1705300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1705300,00
250313 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00
Субвенції   400000,00 0,00 0,00 569400,00 ###### 0,00 0,00 ###### ###### 0,00 969400,00
250354 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 0,00 0,00 0,00 395400,00 126528,00 0,00 0,00 268872,00 0,00 0,00 395400,00
250380 Інші субвенції 0,00 0,00 0,00 174000,00 0,00 0,00 0,00 174000,00 174000,00 0,00 174000,00
250382 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00
Всього видатків   ######## ######## ######## ####### ###### ###### 14650,00 ###### ###### 282080,00 ########
                         
                         
  Керуючий справами районної ради             Ю.М.Череп        
                         
                         

 

Наверх ↑