Управління агропромислового розвитку

Версія для друкуВерсія для друку

Управління агропромислового розвитку Козельщинської районної державної адміністрації

Адреса:  39100  Полтавська  обл.  Козельщинський р-н, вул.. Остроградського,75

Факс:(05342)3-17-93

Керівник:  Бука Василь Іванович   тел. ( 05342) 3-17-93

Е-mail:koz_rda_apr@adm-pl.gov

Особистий  прийом громадян  начальником управління агропромислового розвитку :  перший і третій  вівторок   місяця  з 9, 00  до  13,00.

Контактні телефони:

Управління  агропромислового розвитку   (05342)3-17-93

Прийомна управління  ( 05342) 3-16-69

Бухгалтерія  управління  ( 05342) 3-11-42

Функції та повноваження

Основними завданнями управління  агропромислового розвитку є:

 • забезпечення  реалізації державної політики розроблення та виконання регіональних іноваційно – інвестиційних та інших програм та прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;
 • приймання участі у формуванні та реалізації соціальної політики на селі,сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій;
 • організація роботи з питань землеробства, племінної  справи,наукового та кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму,охорони праці та техніки безпеки.

Сприяння

 • у реалізації державної аграрної політики спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;
 • у формуванні регіонального резерву сільськогосподарських і продовольчих ресурсів,складанні їх балансів та взяття участі у розробленні та здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого зерна;

Срияє - забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими  підприємствами меліоративних земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

 • техніко технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання;
 •  розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;
 • оптимізації територіального розміщення  агропромислового виробництва;
 • діяльності підприємств, установ і організацій галузей  агропромислового виробництва, пов’язаних з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації працівників,сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення.

Надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково – технічних розробок, впровадження інноваційно – інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощування  експортного потенціалу, створення нових та реконструкція діючих виробництв;

 • сільськогосподарським підприємствам  з питань ведення фінансової звітності,виявляє причини і  факти не продуктивних  витрат та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління  Мінагрополітики України;
 • з питань створення та діяльності на базовому рівні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, кредитних спілок, заготівельно – збутових та інших структур малого підприємництва;
 • з економічних питань та  в організації виробництва сільськогосподарської продукції та маркетингу;
 • в налагодженні  племінної справи у тваринництві,впровадженні прогресивних технологій утримання та годівлі сільськогосподарських тварин;

Координує: - діяльність сільськогосподарських товаровиробників  з    питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження у регіон;

 • діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямованих на роз’яснення завдань пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;
 • роботу щодо збалансування потреб і надходження засобів захисту  рослин, а також хімічних добрив та регуляторів росту рослин;
 • роботу дорадчої служби та сприяє запровадженню в системі дорадництва принципів та методології формування економічно ефективного ведення сільськогосподарського виробництва,залученню сільського населення до активної діяльності та підприємництва;
 • племінну  та селекційну роботу в сільськогосподарських підприємствах району, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері  зайнятості сільського населення;

Забезпечує: - виконання  механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності;

 • широке  висвітлення досягнень у галузі тваринництва та бджільництва, сприяє участі підприємств, установ та організацій у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;
 • в межах своїх повноважень, визначених законодавством, додержання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;
 • державну підтримку та сприяє формуванню інфраструктури аграрного ринку, розвиткові підприємництва у сільській місцевості, фермерських господарств, особистих селянських господарств;

Здійснює: - аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Департаменту агропромислового розвитку для прийняття рішень і впровадження заходів,які забезпечують продовольчу безпеку  держави на відповідному рівні;

 • контроль за використанням коштів ,що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;
 • моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового  комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливо – мастильних матеріалів,відпрацювання заходів щодо його поліпшення;
 • аналіз та оцінку стану  умов і безпеки праці, травматизму, професійної захворюваності, аварійності та пожеж;
 • заходи щодо врегулювання земельних та майнових відносин в агропромисловому комплексі,створення ефективних форм господарювання на засадах приватної власності на майно і землю;
 • квотування виробництва і реалізації  окремих видів продукції у випадках, передбачених законодавством;
 • оперативний моніторинг, аналізує  та прогнозує тенденції розвитку галузей агропромислового виробництва і вносить  відповідні пропозиції до райдержадміністрації;
 • інформаційне забезпечення сільськогосподарських підприємств з питань кон’юнктури цін на ринках,

організовує: -  виробництво та закупівлю сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб;

 • роботу з питань розвитку галузей АПК, збереження родючості грунтів, якісного стану і продуктивності земель, наукового і кадрового забезпечення, удосконалення інформаційного забезпечення АПК;
 • передачу об’єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового комплексу у комунальну власність;
 • роботу пов’язану з комплексним розвитком сільських територій, включаючи здійснення заходів щодо будівництва об’єктів соціально – культурного,житлового, оздоровчого призначення.

Створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить пропозиції держадміністрації до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих служб.

Уживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету  спрямованих за бюджетними програмами передбаченими для  Мінагрополітики України законами про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядку використання коштів за зазначеними бюджетними програмами,

Розробляє регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва  з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог.

Формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах,засобах захисту рослин,насіннєвому матеріалі та інших матеріально – технічних ресурсах.

Проводить економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової  та переробної промисловості на рівні району.

Приймає участь: -  у формуванні та реалізації державної аграрної політики на регіональному рівні, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;

 • у розробці   та здійсненні заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції на регіональному рівні;
 • у розробці прогнозу економічного і соціального розвитку регіону,основних макропоказників розвитку галузей тваринництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;
 • у реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом;
 • у визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей тваринництва з урахуванням кон’юнктури ринку;
 • в організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи пов’язані  з сільськогосподарським виробництвом продукції;
 • у підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу,впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання.

Виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

 

Наверх ↑