Схема планування території Козельщинського району Полтавської області

Версія для друкуВерсія для друку

СХЕМА    ПЛАНУВАННЯ    ТЕРИТОРІЇ КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО  РАЙОНУ

П О Л Т А В С Ь К О Ї        О Б Л А С Т І

 

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


 

 «Схема планування території Козельщинського  району Полтавської області», виконана ДП Український Державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя  за участю субпідрядних організацій:

1.Розділ Науковий прогноз чисельності населення Козельщинського району  виконаний із залученням спеціалістів відділів міграційних досліджень та демографічного прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України

2. Розділ Прогноз галузевого розвитку промислового  виробництва  на території Козельщинського району Полтавської області” виконано ПАТ «Проектний та науково-дослідний інститут «Харківський ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»

3. Розділ «Схема планування території Козельщинського району. Сільське господарство» виконаний із залученням фахівця Міжрегіональної академії управління персоналом при Президентові України (Київ)

Замовник -  Козельщинська районна державна адміністрація.

Інвестор проекту - Біланівський ГЗК.

 

СКЛАД РОБОТИ:

 

Текстова частина

Том І. Схема планування території Козельщинського району Полтавської області.

Том ІІ. Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) до схеми планування території Козельщинського району на особливий період

Том ІІІ. Додатки.

4.Том ІV. Основні положення

 

Графічна частина

 1. Місце району в планувальній структурі області;
 2. Опорний план;
 3. Комплексна оцінка території. Природно ресурсний потенціал. Система планувальних обмежень;
 4. Комплексна оцінка території. Охорона природного навколишнього середовища;
 5. Проектний план;
 6. Схема інженерних магістральних мереж і споруд;
 7. Схема інженерної підготовки та захисту території;
 8. Схема розміщення об'єктів культурної спадщини, туризму та рекреації;
 9. Схема транспорту;
 10. Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту цивільної оборони на особливий період.

 

Графічна частина проекту розроблена із використанням геоінформаційних систем і технологій компанії ESRI (ArcView 3.2/8.2 та ArcINFO 8.2), а також електронної цифрової карти Козельщинського району, створеної підприємством "Київгеоінформатика".


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ

 

Згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» схема планування території адміністративного району відноситься до планування території на регіональному рівні і являє собою планувальну документацію, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України та визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови, використання територій адміністративно-територіальної одиниці - району.

Основними завданнями схеми планування території району є:

 • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
 • обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та визначення територій для містобудівних потреб;
 • забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання, розроблення містобудівних заходів щодо їх охорони та раціонального використання;
 • розроблення заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;
 • розроблення заходів щодо цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

В Схемі планування території району виділені такі розрахункові періоди:

 •  довгостроковий період - до 20 років;
 •  перша черга - . до 10 років

Крім того, обґрунтовуються пропозиції на більш далеку перспективу.

 

СУЧАСНИЙ СТАН

Козельщинський район, один із 25 адміністративно-територіальних районів Полтавської області, знаходиться в південій частині області, в зоні лісостепу на лівобережній терасі низини Середньодніпров’я. Пiвнiчно-захiдну частину району перерiзають долини рiк Псьол i Говтва.

Протяжнiсть району з пiвночi на пiвдень - 46 км, з заходу на схiд - 35 км. Загальна площа району - 0,9 тис. кв. км (92,7 тис. га), що становить 3,47 % від території області.

На пiвночi район межує з Решетилiвським, на пiвднi i сходi - Кобеляцьким, на заходi - Кременчуцьким районами Полтавської областi.

В межах району розташовані:

- 2 селищні ради – Козельщинська та Новогалещинська;

- 16 сільських рад – Бреусівська, Василівська, Високовакулівська, Говтвянська, Лутовинівська, Мануйлівська, Михайликівська, Оленівська, Пашківська, Пісківська, Пригарівська, Приліпська, Рибалківська, Солоницька, Хорішківська та Чапаєвська, які об’єднують 78 сіл.

Районий центр – селище міського типу Козельщина знаходиться на відстані 80 км від обласного центру м. Полтава. 

Через територію Козельщинського району проходять транспортні комунікації державного, обласного та районного значення. Зовнішні та внутрішні зв’язки представлені залізничним та автомобільним транспртом.

Відстань до міста Полтава залізницею складає 83 км, шосейними дорогами – 75 км.

Автомобільні зв'язки Козельщинського району в межах Полтавської області забезпечує ділянка автодороги державного значення (26,6 км) Олександрія-Полтава (М-22).

У межах району проходить магістральна двоколійна електрифікована залізнична лінія Кременчук-Полтава (Південна залізниця).

Через Козельщинський район протікають річки: на заході - Псел з притоками Говтва і Рудька; на півдні – р. Сухий Кобелячок.

Клімат території помірно-континентальний, недостатньо вологий, з м’якою нестійкою зимою та теплим, інколи посушливим літом.

Основу мінерально-сировинних ресурсів району становлять залізні руди, будівельні піски та цегельно-черепична сировина.

В економіці району провідна роль належить сільському господарству. Станом на 01.01.2012 р. на території Козельщинського району зареєстровано 141 суб’єкт господарювання, з яких 12 займаються рослинництвом і тваринництвом, решта – рослинництвом.

Відповідно до Генеральної схеми планування території України, затвердженої 7 лютого 2002 року Законом України „Про Генеральну схему планування території України”, Козельщинський район, як і вся Полтавська область, входить до складу міжобласної Харківської системи розселення.

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

Відповідно до рішень Генеральної схеми планування території України, Козельщинський район потрапляє в зону пріоритетного розвитку сільського господарства та елементів загальнодержавної екологічної мережі, яка формується вздовж річки Псел та річки Говтва на базі існуючих природоохоронних, водоохоронних, озеленених, рекреаційних територій, природних ландшафтів.

Козельщинський район входить в межі Кременчуцької міжрайонної системи розселення, до якої включені Кременчуцький, Козельщинський, Семенівський та Глобинський райони Полтавської області.

Транспортна система Козельщинського району, представлена мережею автомобільних та залізничних магістралей, їх супутньою інфраструктурою.

По території району, в зоні впливу головного населеного пункту району смт Козельщини, проходять важливі транспортні артерії: міжнародна автодорога Олександрія – Полтава, залізнична магістраль Кременчук-Полтава.

На території Козельщинського району виявлені промислові поклади залізної руди, які тягнуться з півдня на північ і приурочені до Кременчуцької магнітної аномалії. На базі цих покладів формується великий промисловий район.

Розвиток промислового вузла може мати для району як ряд позитивних, так і ряд негативних наслідків. Позитивними, без сумніву, є інвестиційна привабливість гірничорудних територій, створення нових робочих місць, роселення на території району нового населення, що пов’язане з промисловим вузлом, розвиток та створення нової транспортної, інженерної та соціальної інфраструктури території. Можливі негативні наслідки – порушеність територій, виведення з сільгоспобороту частини земель сільськогосподарського призначення.

До проблем освоєння території Козельщинського району можна віднести :

 • проблеми, пов’язані з розселенням населення, що працює на підприємствах промислового району, на вільних від забудови територіях сел. Козельщина,  містобудівне освоєння цих територій їх інфраструктурне забезпечення, створення нового виробничого комплексу для забезпечення зайнятості нового населення;
 • забезпечення проходження транспортного коридору Південь – Північ;
 • реструктуризація існуючого промислового комплексу району, його екологізація;
 • реабілітація порушених внаслідок антропогенної діяльності територій;
 • розвиток, інфраструктурне та соціальне забезпечення сільських населених пунктів;
 • розвиток природо-заповідних, лісо вкритих, озеленених територій та елементів екологічної мережі;
 • організація і розвиток територій та об’єктів рекреаційної та туристичної галузі, організація зеленого, пізнавального та екстремального туризму.


ПЕРСПЕКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ

Для визначення перспективного населення Козельщинського району були розглянуті такі чинники:

- демографічний прогноз чисельності населення Козельщинського району виконаний фахівцями відділів міграційних досліджень та демографічного прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України. Були розглянуті варіанти перспективної чисельності населення без врахування розміщення на території району нових потужних промислових підприємств та великого механічного притоку населення (реалістичний і оптимістичний) та варіант із урахуванням розміщення потужного промислового комплексу (оптимістичний варіант із додактвою міграцією) ;

- особливості формування системи розселення на території району;

- територіальна ємність району та потенціальна можливість розселення на його території нового населення, що пов’язане з обслуговуванням промислового комплексу;

- перпективне населення Козельщинського району, за оптимістичним варіантом із додатковою міграцією за умови розвитку промислового комплексу на території Кременчуцького та Козельщинського районів було прийняте за основу подальших розрахунків перспективного розвитку Козельщинського району;

Таким чином було визначено, що на території Козельщинського району за умови розвитку промислового комплексу на довгостроковий період (2031 рік) проживатиме 54,9 тис. осіб, в тому числі:

 • в сільській місцевості – 11,9 тис осіб ;
 • в містах – 43,0 тис.осіб.

ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ РАЙОНУ

Подальший розвиток виробничого комплексу на території сільських рад району буде відбуватися завдяки розвитку гірничорудної промисловості при освоєнні залізорудних копалин Кременчуцької магнітної аномалії.

Вже на найближчий час передбачається освоєння Біланівського родовища залізистих кварцитів відкритим способом (територія Дмитрівської та Бондарівської сільради Кременчуцького району) та Заруднянської ділянки Галещинського родовища залізистих кварцитів шахтним способом (територія Бондарівської сільради Кременчуцького району), а також ділянки Галещинського родовища залізистих руд (територія Бондарівської сільради Кременчуцького району, Василівської та Новогалещинської сільради Козельщинського району).

Крім того, в склад гірничорудного промислового району входить Василівське родовище залізистих кварцитів (Василівська сільрада Козельщинського району)

В проекті, який виконаний ПАТ «Проектний та науково-дослідний інститут «Харківський ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»(Харків) «Схема розвитку гірничо-металургійного промислового району по освоєнню залізнорудних родовищ  Кременчуцької магнітної аномалії в Полтавській області у розділі «Розселення працюючого населення» (виконаний ДП «ДНДІПМ «Діпромісто» імені                 Ю.М. Білоконя) передбачається розселення трудящих перспективного гірничо-металургійного промислового району на землях Козельщинської селищної ради (Біланівський ГЗК і Галещинський рудник). Розбудова селища міського типу Козельщина та розміщення нових кварталів забудови на південний схід від існуючої сельбищної території.

Кількість трудових ресурсів, які необхідно залучити з інших регіонів для роботи на підприємствах промислового комплексу, та чисельність населення, що пов’язане з цими трудовими ресурсами, визначено в зазначеній роботі. Відповідно до цієї роботи передбачається, що мешканці населених пунктів Кременчуцького району, що потрапляють під переселення, будуть розселені на території Кременчуцького району, а 14,4 тис.працюючих на підприємствах промислового району з сім’ями будуть розселятися на території Козельщинського району. Тобто, враховуючи коефіцієнт сімейності, на території Козельщинського району необхідно розселити додатково 35, 0 тис. осіб.

Як вже вказувалось, розселення нового населення передбачається здійснити за рахунок розбудови районного центру – сел. Козельщина, кількісь населення якого на перспективу становитиме близько 40 тис.осіб. Саме виходячи з цих передумов велися подальші розрахунки та надавався прогноз розвитку господарського комплексу Козельщинського району.

Таким чином, при визначенні перспектив розвитку господарського комплексу Козельщинського району  враховувалась необхідність забезпечення місцями прикладання праці  других членів сімей працюючих в промисловому комплексі, що розселятимуться в смт. Козельщина.

Для створення додаткових робочих місць для працездатного населення родин працівників гірничо-металургійного району, не пов’язаних з діяльністю підприємств промислового району, розділом „Прогноз галузевого розвитку промислового виробництва на території Козельщинського району» («Харківський ПромбудНДІпроект») передбачаються резервні території під перспективну виробничу забудову (групу підприємств), а також для розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та інженерних мереж. Розміщення підприємств передбачається на землях Козельщинської селищної ради, в районі смт. Козельщина.

Для розвитку виробничого комплексу району на перспективу пропонуюється використати окремі ділянки несільськогосподарського призначення (в основному, ділянки колишніх господарських дворів або ферм). Ці території розташовані на землях сільських рад Козельщинського району (ділянки згідно анкетних даних місцевих органів влади та за матеріалами обстеження територій району).

Таким чином, на території Козельщинського району прогнозується подальший розвиток промисловості, зокрема таких галузей, як:  харчова,  легка,  виробництво будівельних матеріалів,  переробка сільськогосподарської продукції, добувна ( Галещинська ділянка- шахтна розробка).

Крім того, на територіях, передбачених для розвитку виробничої бази району, прогнозується розміщення складів, баз, комунальних підприємств та інших підприємств виробничої сфери, що можуть виникнути в перспективний період.

ПРОГНОЗ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Основою для розрахунку трудових ресурсів є перспективна вікова структура населення, визначена в розділі «Прогноз чисельності та статево-вікового складу населення Козельщинського району Полтавської області», розробленому Інститутом демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи НАН України.

Основний показник для розрахунку кількості трудових ресурсів - це населення працездатного віку, орієнтовна кількість якого визначена в демографічному прогнозі - 34,45 тис осіб (62,5 % до населення ), в тому числі по смт. Козельщина -27,2 тис осіб (68% до населення). Кількість трудових ресурсів району (з врахуванням контингенту працюючих осіб пенсійного віку) прогнозується 35,9 тис осіб (65,2 % до населення).

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ РАЙОНУ

На території Козельщинського району прогнозується подальший розвиток промисловості, зокрема розвиток таких галузей:  харчова, легка, виробництво будівельних матеріалів,  переробка сільськогосподарської продукції, добувна ( Галещинська ділянка- шахтна розробка).

Крім того, на територіях, передбачених для розвитку виробничої бази району, прогнозується розміщення складів, баз, комунальних підприємств та інших підприємств виробничої сфери, що можуть виникнути в перспективний період.

Зайнятість в  господарському комплексі району та в усіх сферах

 економічної діяльності на території  Козельщинського району (осіб)

 

 

Існуючий стан

Перспектива

1

Кількість зайнятих господарському комплексі на території району

3860

14600

 

у тому числі:

 

 

1.1

Виробничий комплекс

1680

6900

 

-  промисловість

610

4600*

 

-  будівництво

60

400

 

 - сільське господарство

930

1000

 

 - транспорт і зв’язок

80

300

 

 - бази, складські та комунальні території

-

600

1.2

Невиробничий комплекс

2180

7700

 

- освіта

580

 

 

- охорона здоров’я, соціальна  допомога                                                                                                     

480

 

 

 - і нші сфери обслуговування

1120

 

2.

Фізичні особи-підприємці та зайняті в них

1000

1500

 

Всього зайнято в усіх сферах економічної діяльності на території району

 

16100

3.

Трудові ресурси району, зайняті на підприємствах промислового комплексу в Кременчуцькому районі

-

12700

 

РАЗОМ трудові ресурси району, зайняті в усіх сферах економічної діяльності

 

28800

 

* в тому числі 1600 осіб зайнято на Галещинській  ділянці промислового комплексу.

 


Території,  що пропонуються для розміщення  підприємств виробничого комплексу, та пропозиції по їх використанню ( прогноз)

№ з/п

Адреса (місце розташування ділянки)

Площа території ділянки, га

Характеристика ділянки

Пропозиції щодо вико ристання території

Чисельність працюючих

(осіб)

1 черга

Чисель-ність працю-ючих

(осіб)

перспек-тива

1

3

4

5

6

7

8

Козельщинська селищна рада

1

Поблизу меж смт. Козельщина

7,9 всього, в тому числі 1 черга: 4,0

Ділянка вільна від забудови

Розміщення підприємств харчової промисловості

200

400

2

Поблизу меж смт. Козельщина

9,5 всього, в тому числі 1 черга: 5,0

Ділянка вільна від забудови

Розміщення підприємств перероблення сільськогосподарської продукції (переробка овочів та фруктів, виробництво круп, борошна, олії та жирів)

200

200

3

Поблизу меж смт. Козельщина

4,5 га

Ділянка вільна від забудови

Розміщення підприємств легкої промисловості

-

180

4

Поблизу меж смт. Козельщина

8.4

Ділянка вільна від забудови

Розміщення баз, складських територій 

250

250

5

Поблизу меж смт. Козельщина

7,2

Ділянка вільна від забудови

Розміщення баз, складських територій

-

220

6

Поблизу меж смт. Козельщина

18,5

Ділянка вільна від забудови

Розміщення підприємств будівельної індустрії (виробництво будівельних матеріалів)

 

650

7

Поблизу меж смт. Козельщина

12,1

Ділянка вільна від забудови

Розміщення підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (переробка овочів та фруктів, виробництво круп, борошна, олії та жирів)

 

600

8

Усього по селищній раді:

68,1

 

 

 

2500

Лутовинівська сільська рада

9

с. Лутовинівка

 

7,0

Ділянка частково вільна від забудови, наявність споруд колишньої МТФ

Розміщення підприємств з переробки сільсько-господарської продукції (переробка овочів та фруктів, виробництв круп, борошна, олії та жирів)

 

210

10

 

с. Лутовинівка

 

5,0

Ділянка вільна від забудови, з сходу межує з ділянкою елеватору

Розміщення баз, складських територій 

 

150

11

 

с. Лутовинівка

 

 

6,0

Частина ділянки колишньої МТФ вільна від забудови, з південного сходу межує з охоронною зоною газопроводу

Розміщення підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (переробка овочів та фруктів, виробництво круп, борошна, олії та жирів)

 

180

12

Усього по сільській раді:

18,0

 

 

 

540

13

Усього в межах сільських та селищних рад Козельщинського району

86,1

 

 

 

3040

 


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Загальна схема територіальної організації розвитку сільського господарства до 2031 р. побудована з урахуванням оптимального екологічно безпечного землекористування та ефективного ведення сільського господарства.

В рослинництві необхідно збалансувати посівні площі відповідно до наукових норм.

Картоплярство, овочівництво та садівництво можуть зацікавити фермерів як високоокупні сільськогосподарські культури, проте вони вимагають відповідних сучасних складських приміщень для зберігання з найменшими втратами.

По всій території району поголів’я тварин буде збільшуватись на перспективу. Основними напрямами оптимізації функціонування і територіальної організації сільського господарства району на перспективу визначені:

– оптимальне землекористування, приведення до науково обґрунтованих норм структури посівних площ;

– підвищення ефективності вирощування сільськогосподарських культур;

– вибір оптимальних моделей господарств для рослинництва і тваринництва;

– залучення нових технологій у веденні тваринництва з урахуванням показників ефективності господарювання та екологічного навантаження на довкілля;

– забезпечення сільськогосподарського виробництва підприємствами супутніх та допоміжних галузей – агросервісну, насінницьких, селекційних, репродукторних центрів, мережі складських приміщень;

– підвищення зв’язків сільськогосподарських виробників з переробними підприємствами та торгівельною мережею.

ТРИВАЛИЙ ВІДПОЧИНОК

Виходячи із проведених розрахунків, на довгостроковий період потреба населення Козельщинського району в закладах довготривалого відпочинку становитиме 4,5 тис.місць, в тому числі: в санаторно-курортних закладах - 165 місць, потреба в установах довготривалого відпочинку (будинки відпочинку, пансіонати, бази відпочинку, молодіжні табори) – 3350 місць, дитячих оздоровчих таборах – 2140 місць, в установах туризму – 1150 місць. Проектом передбачається повне задоволення потреб населення в закладах тривалого відпочинку.

КОРОТКОЧАСНИЙ ВІДПОЧИНОК

Загальна характеристика рекреаційних ресурсів має важливе значення в плані визначення перспективи організації рекреаційної діяльності на базі природно-ресурсного потенціалу території, що викладений у розділі «Природно-ресурсний потенціал».

Сумарне значення порогової рекреаційної ємності Козельщинського району складає 7788 осіб, у тому числі, по зонах регіонального значення – 3509 осіб, локальним місцям відпочинку місцевого значення – 4279 осіб. Нормативна потреба у рекреаційному забезпеченні населення району складає 7280 осіб, що становить 93% від допустимої ємності.

З метою подальшого розвитку рекреаційної діяльності у «Схемі планування території Козельщинського району» визначена потреба у стаціонарних територіях забудови для активної та пасивної (відпочинкової) зони, що складає для регіональних зон 210,6 га та 257,5 га для локальних місць відпочинку місцевого значення.

Загальна рекреаційна ємність формованого пляжного ресурсу у межах Козельщинського району визначена у сумі 2712 місць одночасного наповнення. Враховуючи, що дані локальні рекреаційні місця відпочинку місцевого значення не мають природно-пляжних територій, проектом визначено за необхідне їх формування (створення облаштованих водойм) із виконанням комплексу інженерно-технічних заходів по їх облаштуванню.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ

Матеріально-технічну основу туристичної інфраструктури складають готелі, мотелі, ресторани, заклади відпочинку, суб‘єкти економічної діяльності з надання туристичних послуг тощо. Нажаль, на сьогодні в районі практично відсутня туристична інфраструктура. На перспективу проектом передбачається будівництво чьотирьох турготелів ємністю 1300 місць (на території Говтвянської, Приліпської та Хорішківської сільрад).

 

ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА ТЕРИТОРІЇ

Планувальна структура Козельщинського району тісно пов’язана з планувальною структурою Полтавської області, яка формується на основі планувального каркасу, основними компонентами якого є осі та вузли концентрованого економічного розвитку території, які, в свою чергу, являються планувальними центрами.

Основу планувального каркасу складають транспортно-комунікаційні коридори, які виконують роль осей різного рівня і з’єднують між собою центри відповідного рівня (населені пункти). Навколо планувальних осей концентруються головні елементи антропогенної діяльності.

На територію Козельщинського району потрапляє вісь першого рангу, яка має надзвичайне значення як для розвитку Полтавської області, так і для України  вцілому це транспортний коридор - Північ-Південь (Харків – Полтава – Кременчук – Кіровоград – Одеса), що пройде по території східної  частини району.

Крім того, до осей першого рангу на території Козельщинського району відноситься міжнародна автомобільна дорога М-22 –Полтава –Олександрія, що проходить по території району з північного сходу на південний захід і з’єднує Полтавську область, і, в тому числі, Козельщинський район з обласним центром та Кіровоградською областю.

До планувальних осей другого рангу можна віднести автодороги місцевого значення: територіальні, обласні, районні та залізницю Кременчук – Полтава. Ще однією планувальною віссю можна визнати річку Псьол, навколо якої концентруються основні елемента екологічної мережі державного рівня.

Практично всі великі населені пункти району (Козельщина, Нова Галещина, с. Лутовинівка та інші) розташовані в південній частині району – в зоні впливу магістралі Полтава – Олександрія. Більш мілкі населені пункти дисперсно розташовані по території району і також групуються навколо шляхів сполучення.

Ще одним опорним елементом планувальної структури є історико-культурний каркас області та району, тобто, наявність та розміщення на території області пам’яток культурної спадщини (історичних, археологічних, культурних, тощо), які можуть в перспективі бути використані в якості центрів тяжіння для розвитку індустрії туризму та рекреації.

Важливу роль для можливості використання пам’яток культурної спадщини відіграє гарна транспортна доступність та наявність або відсутність супутньої туристично-рекреаційної інфраструктури.

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Проектне функціональне зонування території району вирішується, виходячи з комплексної оцінки території та прогнозу розвитку територій промисловості, планувального та екологічного каркасів.

З точки зору функціонального зонування (по переважному напрямку основних функцій), на території району можна виділити такі основні зони: І. Зона переважно містобудівного освоєння території; ІІ Зона з пріоритетним розвитком гірничо-добувної промисловості (високотехнологічної); ІІІ. Зона переважно сільськогосподарського використання; ІV Зона переважно рекреаційного використання; V. Зона територій, що охороняються.

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА СИСТЕМА ЗАКЛАДІВ ТА ПІДПРИЄМСТВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

На перспективу (розрахунковий період) житловий фонд Козельщинського району становитиме 1754,0 тис.м2, в тому числі: житловий фонд сільська місцевість –  462,7 тис.м2, житловий фонд міська місцевість – 1291,1 тис. м2. Проектом передбачається на розрахунковий період додаткове будівництво  1138,6 тис.м2 загальної площі житла в Козельщинському районі, основна частина якого споруджуватиметься в смт Козельщина – 1080,0 тис.м2.

В зв’язку із значним зростанням на перспективу чисельності населення    смт. Козельщина, виникне додаткова необхідність у підприємствах та установах обслуговування для забезпечення потреб населення. На розрахунковий період передбачається додаткове будівництво загальноосвітніх шкіл ємністю 3865 місць (орієнтовно 2 школи на 6,4 га), лікарні на 190 ліжок, поліклінік на 920 відвідувачів за зміну, клуби, центри дозвілля на 2000 місць, таким чином, орієнтовно на розрахунковий період шкільні навчальні заклади становитимуть - 9057 місць, лікарні – 315 ліжок, поліклініки амбулаторії – 1346 відвідувачів за зміну, клуби, центри дозвілля – 7680 місць.

ТРАНСПОРТ

Автомобільні дороги

Для освоєння очікуваних транспортних потоків та забезпечення умов безпеки руху автотранспорту  проектом  передбачаються низка заходів з будівництва ділянок обхідних доріг,  реконструкції та ремонту окремих ділянок  доріг.

Згідно з Концепцією створення та функціонування національної мережі транспортних коридорів в Україні у південній частині Козельщинського району  передбачається будівництво ділянки (25,0 км) міжнародного автомобільного транспортного коридору  Північ-Південь (Харків – Полтава – Кременчук – Кіровоград – Одеса) за параметрами 1-А технічної категорії з очікуваною на 2020 р. середньодобовою інтенсивністю руху автотранспорту до 33000 од.  (ділянка Полтава-Олександрія).

Згідно проекту „Прогноз галузевого розвитку промислового виробництва на території Кременчуцького району” (інститут „Харківський ПромбудНДІпроект”)  планується подальший розвиток гірничо - металургійної галузі. На базі розробки південних родовищ Кременчуцької магнітної аномалії в сучасний період формується промисловий район (Полтавський ГЗК, Єристівський ГЗК, Білановський ГЗК, Галещинське родовище), який розміщується дотично Козельщинського району.

У зв’язку з цим, заплановано будівництво нової ділянки автодороги Полтава-Олександрія за межами території розташування кар’єрів у новому комунікаційного коридору на площі за контурних запасів залізистих кварцитів поміж Біланівським та Єристівським родовищами.

В межах Козельщинського району запроектована ділянка міжнародної  автодороги  (3,0 км), яка підключиться до існуючої ділянки в районі с. Солониця.

Існуюча ділянка автомобільної дороги Олександрія-Полтава (М-22) від с. Солониця до східної межі району передбачена до реконструкції за параметрами 1 технічної категорії, протяжністю 24,6 км.

З початком розробки кар’єрів Біланівського та Єристівського ГЗК заплановане розселення (переселення із інших населених пунктів) працюючого населення на нових територіях. В межах Козельщинського району у південно-східній частині смт. Козельщини передбачається розселення (нове населення та відселені із Нової Галещини) 35,0 тис. осіб.

Крім того, згідно проекту “Прогноз галузевого розвитку промислового виробництва на території Козельщинського району”, розробленого інститутом „Харківський ПромбудНДІпроект”, надані пропозиції розвитку промислових територій району в цілому і додатково запропонована організація на землях Козельщинської селищної ради нового промислового формування – група підприємств, площею близько 95,0 га. Розміщення промислового формування „Козельщина”, з функціонально-адекватним складом підприємств, передбачається у північно-західній частині смт. Козельщина на відстані 0,2 км від житлової забудови.

Для врахування проектних пропозицій передбачаються наступні заходи з розвитку автодорожньої мережі району на першочерговий та розрахунковий періоди:

 • Реконструкція обласної автодороги Фрунзівка – Дяченки - Дмитрівка-Комсомольськ (О17-20-295) за параметрами II технічної категорії, з переводом до категорії  територіальної, протяжністю в межах району 31,3 км.
 • Реконструкція обласних автодоріг: Манжелія-Піски-Козельщина (О17-03-038), Козельщина-Підгорівка (О17-09-121) за параметрами II технічної категорії, з переводом до категорії територіальної, протяжністю в межах району 20,0 км, будівництво ділянок обхідних автодоріг смт Козельщина – 3,3 км, с.Пригарівка – 4,0 км (важлива транспортна зв’язка а/д Комсомольськ-Дмитрівка-Фрунзівка - смт Козельщина - Північний автобан).
 • Будівництво ділянки місцевої автодороги для виконання транспортних зв’язків між місцевою а/д (О17-03-38) Козельщина-Піски і районною а/д (С17-09-18) Козельщина – Павлівка, протяжністю 2,0 км (промисловий район „Козельщина”).
 • Реконструкція обласних  автодоріг: Козельщина – Великі Кринки (О17-09-122), Хорішки-Лутовинівка (О17-09-124), за параметрами II технічної категорії, протяжністю  62,0 км.
 • Реконструкція обласних автодоріг: Козельщина-Чапаєвка (О17-09-120), (М-22) – Чапаєвка (О17-09-126), Верхня Мануйлівка-Дяченки (О17-09-127). Говтва-Буняківка (О17-09-123), Бригадівка-Чорноглазівка (О17-09-125), за параметрами IIІ технічної категорії, протяжністю 62,0  км.
 • Реконструкція та капітальний ремонт окремих ділянок місцевих  (районних) автодоріг - 80,0 км.
 • Ліквідація ділянки (Запсілля-Бондарі-Нова Галещина) існуючої автодороги (О1711146) Запсілля-Бондарі-Нова Галещина – (М-22) у зв’язку з формуванням нового промислового району.

Крім того, у місцях найбільш напружених перетинів намічено:

будівництво транспортних  розв'язок в різних рівнях

 •   міжнародної автодороги (М-22) з територіальною автодорогою (в районі с. Лозки);
 • Північного  автобану з місцевими автодорогами (в районі с. Пригарівка);

            будівництво шляхопроводів 

 •  міжнародної автодороги (М-22) із залізничною лінією Полтава – Кременчук (ділянка Ганнівка – Кобеляки) (км 209+550), в районі зупиночного пункту  „Куликівка”;
 • ділянки обхідної а/д Козельщина – Піски  із залізничною лінією Полтава – Кременчук (ділянка Козельщина – Галещина);
 • магістральної вулиці смт. Козельщина (вихід на а/д Козельщина –Павлівка) із залізничною лінією Полтава – Кременчук (ділянка Козельщина – Ганнівка).

На період до кінця розрахункового строку ПРП Козельщинського району передбачає:

будівництво автодоріг державного значення, загальною протяжністю 35,3 км,  реконструкцію автодоріг - 280,0 км, з них державного  значення -76,0 км;

будівництво штучних споруд: дві транспортні розв'язки у різних рівнях, три шляхопроводи.

На кінець розрахункового строку загальна протяжність автомобільних доріг по Козельщанському району – 368,6 км (100% з твердим покриттям), з них державного значення 113,6 км, місцевого – 255,0 км.

Залізничний транспорт

На першочерговий та розрахунковий періоди для освоєння очікуваних залізничних перевезень, з урахуванням пропозицій Укрзалізниці, ООО „ Южгіпроруда” інституту „Харківській ПромбудНДІпроект” передбачаються, слідуючі заходи з розвитку залізничного транспорту в Козельщинському районі:

 • Будівництво залізничної двоколійної ділянки ст. Потоки – ст. Галещина в новому комунікаційному коридорі за межами території розташування кар’єрів  (протяжність у межах Козельщинського району  5,0 - км).
 • Будівництво другої залізничної колії на ділянці Ганнівка – Куликівка - межа району -11,0 км (напрямок на Полтаву).
 • Будівництво трьох шляхопроводів в місцях перетину залізничної лінії Кременчук-Полтава з дорожньою та вуличною мережею.

 

Автомобільний транспорт, приватний легковий транспорт

Проект передбачає слідуючі заходи, які направлені на удосконалення  пасажирських перевезень, створення комфортних умов для пасажирів і водіїв:

 • Подальший благоустрій Козельщинської автостанції з доведенням  до належного технічного стану та впровадженням сучасного інформаційного забезпечення.
 • Покращення рівня обслуговування пасажирів на зовнішніх автобусних маршрутах, розширення мережі міжміських автобусних маршрутів, особливо у напрямках: Кременчука, Комсомольська, Києва, Полтави, Харкова, Дніпропетровська.
 • Охоплення автобусним перевезенням усіх сільських населених пунктів.
 • Поліпшення якості обслуговування населення у перевезеннях автобусним транспортом.
 • Благоустрій існуючих зупинок та будівництво нових сучасних зупиночних пунктів (с. Миргородщина та інших) на зовнішній мережі магістральних доріг.
 • Розміщення комплексу автосервісу на трасі автомобільного транспортного коридору (в районі с.  Пригарівка).

У подальшому зростають обсяги перевезень пасажирів приватним легковим автотранспортом,  який є альтернативним  видом транспорту для поїздок.

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Відповідно до розрахункових показників чисельності населення, розвитку виробництв, рекреаційного будівництва та інженерного обладнання житлового фонду потреба у воді на розрахунковий строк складе: 21356,33 м3/добу, у т.ч. на госппитні потреби 12683,29 м3/добу, на виробничі потреби 2944,03 м3/добу, на полив 2671,02 м3/добу, на потреби тваринництва 1834,25 м3/добу, на потреби рекреаційних закладів 1223,75 м3/добу.

На I чергу, всього: 12917,66 м3/добу, у т.ч. на госппитні потреби 8995,08 м3/добу, на виробничі потреби 809,42 м3/добу, на полив 1921,23 м3/добу, на потреби тваринництва 583,94 м3/добу, на потреби рекреаційних закладів 608,00 м3/добу.

 

КАНАЛІЗАЦІЯ

Відповідно до розрахункового водоспоживання об’єм промпобутових стічних вод на розрахунковий строк складе 15486,44 м3/добу, у т.ч. від населення 12683,29 м3/добу, від виробництва 479,05 м3/добу, від тваринництва 1100,55 м3/добу, від рекреаційних закладів 1223,75 м3/добу.

На I чергу, всього: 9958,87 м3/добу, у т.ч. від населення 9958,87 м3/добу, від тваринництва 350,36 м3/добу, від рекреаційних закладів 522,50 м3/добу.

 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови Козельщинського району Схема зовнішнього електропостачання району залишається без змін. При цьому для забезпечення надійного електропостачання споживачів району в цілому та з урахуванням проектних пропозицій, що передбачені Схемою планування території Козельщинського району, пропонуються наступні основні рекомендації щодо розвитку електроенергетичної галузі.

На довгостроковий період для покриття зростаючих електричних навантажень необхідно:

 • при перспективному розвитку та розширенні смт. Козельщина та смт. Нова Галещина необхідно провести будівництво нової ПС 150/35/10кВ умовною назвою «Проектна-1», з двома трансформаторами потужністю по 16МВА;
 • живлення нової підстанції здійснити двома лініями електропередачі 150кВ від ПС-330кВ «Кременчуцька» (з відповідною реконструкцією ПС-330кВ), побудувати заходи на ПС-150кВ «Проектна-1» ПЛ-35кВ «Потоки – Козельщина»;
  • провести реконструкцію на ПС «Довге» із встановленням на ній другого трансформатора потужністю 1,6МВА;
  • для забезпечення надійного зовнішнього електропостачання району необхідно проводити реконструкцію, модернізацію, розширення електропідстанцій та електричних мереж всіх рівнів напруги, ремонти та заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології;
  • передача та розподіл електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4кВ, для чого необхідно побудувати розподільчі пункти 10кВ (РП-10кВ), трансформаторні підстанції 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ), мережі 10кВ та 0,4кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення, кількість та потужність РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ та приєднання їх до електричної мережі вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації;
  • врахувати розташування існуючих повітряних ліній 330-35кВ та передбачити улаштування технічних коридорів, санітарних і охоронних зон;
  • для оптимізації систем електропостачання необхідно проводити заходи по удосконаленню й оптимізації системи обліку та контролю електроспоживання, заходи по удосконаленню систем автоматизації, телемеханізації та засобів диспетчерсько-технологічного управління; 
  • для електропостачання споживачів населених пунктів пропонується встановлювати когенераційні установки, які дають можливість при генерації електричної енергії паралельно отримувати і теплову.

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Проектом намічується динаміка змін по всіх напрямках соціально-економічного розвитку міських і сільських населених пунктів Козельщинського району. За перспективою розвитку сельбищної території, теплопостачання існуючого та нового житлового фонду, закладів та підприємств обслуговування населених пунктів і надалі вирішується індивідуальними та автономними системами теплопостачання.

Розрахунки виконано у відповідності до вимог нормативних документів: ДБН В.2.5-39:2008 “Теплові мережі”, СНиП 2.01.01-82, ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія”. Відповідно до розрахунків на розрахунковий період тепловий потік, МВт на розрахунковий період орієнтовно становитиме 130,73 (показник розрахункового теплового потоку на опалювальний період). 

 

ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Перспектива системи газопостачання Козельщинського району вирішується з урахуванням динаміки міських і сільських поселень, включаючи питання їх соціально-економічного розвитку по всіх напрямках. На базі природного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:

- житлові будинки;

- джерела теплопостачання;

- промислові та інші підприємства по наданих галузях.

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на комунально-побутові потреби прийняті по пріоритетних видах житлової забудови населених пунктів, згідно з ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”, з урахуванням наявності в квартирі газової плити і індивідуального теплотехнічного обладнання. Річні витрати природного газу на кінець розрахункового строку (2031 р.), млн.м3/рік (тис.тонн у.п.) становитимуть 142,12/86,39.

На наступних етапах проектування даним проектом рекомендовано проведення коригування існуючих схем газопостачання району в цілому і населених пунктів в тому числі, з урахуванням сучасних реалій і можливості інноваційно-технологічного розвитку, реалізація логічного продовження виконання існуючих проектних і програмних рішень через їх техніко-економічні розрахунки і обґрунтування за сучасним станом із залученням спеціалізованих проектних і фахових закладів.

ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Внаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення наявного картографічного і планового матеріалів та раніше розроблених проектів, а також враховуючи архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку визначився комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території, який включає:

 1. захист від затоплення та берегоуріплення;
 2. розчистка річок, каналів та водойм, протималярійні заходи;
 3. захист від підтоплення;
 4. протизсувні заходи;
 5. протиерозійні заходи;
 6. протипросідні заходи;
 7. рекультивація порушених територій;
 8. зрошення земель;
 9. Рибне господарство.

 

Невідкладні заходи з інженерної підготовки

та захисту території району

№№ п/ п

Назва заходів

Один.

виміру

Кількість

Орієнтовна вартість, млн. грн.

1.

Захист від підтоплення (смт. Козельщина)

га

5,2

0,8

2.

Берегоукріплення (реконструкція підпірних стінок на р.Псел та ін. ділянки)

км

0,7

2,9

3.

Регулювання русел рік,струмків та каналів

км

8,0

4,0

4.

Ліквідація заболоченостей

га

16,0

0,6

5.

Протиерозійні заходи

га

6,7

1,7

 

Всього:

 

 

10,0

 

Основні гідротехнічні заходи з інженерної підготовки

та захисту території в межах району

№№ п/ п

Назва заходів

Одиниця виміру

Існуючий стан

 

Проектний

період

1

2

3

4

5

1.

Захист від підтоплення

га

-

1470

2

Захист від затоплення

га

-

8,7

3

Протималярійні заходи

га

-

14,5

3

Берегоукріплення (реконструкція)

км

-

1,5

8

Регулювання (розчистка) русел рік і каналів

км

59,0

29,0

9

Розчистка водойм (ставків)

Шт./га

36/

     14/ 21,0

10

Влаштування та благоустрій пляжів

Шт./га

9/2,7

7/6,04

11

Протизсувні заходи

га

-

7,6

12

Протиерозійні заходи  (всього ерозія-2,4 тис. га)

га

-

59,0

13

Ліквідація заболоченостей

га

-

306

14

Рекультивація порушених територій

га

-

18,0

15

Рекультивація  звалищ ТПВ

шт./ га

26/27,3

26/27,3

16

Зрошувальні системи

тис. га

1,523

1,523

17

Рибні господарства

шт..

-

6

 

Заходи щодо оздоровлення навколишнього природного середовища

Даним проектом на основі аналізу використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням природних та економічних особливостей регіону,  існуючої в районі екологічної ситуації та перспектив розвитку господарського комплексу запропоновані еколого-містобудівні заходи подальшого розвитку території,  її раціонального використання і забезпечення комфортних умов проживання:

- функціонально-планувальна організація території з урахуванням усіх планувальних обмежень як зон регулювання та обмеження містобудівного освоєння, дійсних на даному етапі – санітарно-захисних зон, охоронних зон, зон акустичного дискомфорту, зон підвищених електромагнітних впливів тощо;

- реконструкція виробництв з подальшим впровадженням ресурсо- та енергозберігаючих технологій,  екологічно спрямованою  модернізацією  технологічних процесів та обладнання на всіх екологічно шкідливих об’єктах;   

-  організація  нових промислових  зон (на землях Козельщинської селищної ради) з дотриманням санітарно-гігієнічних нормативів їх функціонування поряд з  сельбищними територіями; 

-  налагодження  процесу повного і комплексного використання корисних копалин при переробці  руд з метою мінімізації  об’ємів відходів; невідкладна  розробка проекту ОВНС з чітко прописаними екологічноорінтованими правилами і режимом надрокористування в регіоні; розробка Загальнодержавної  Програми подальшого розвитку гірничорудної галузі в межах залягання залізистих кварцитів Кременчуцької магнітної аномалії (з залученням висококваліфікованих профільних спеціалістів); розробка Схеми генерального плану розвитку гірничорудної промисловості Кременчуцької магнітної аномалії в межах прогнозних територій (з детальною гірничо-геологічною оцінкою запасів) та  Комплексного проекту екологічної реабілітації території в зоні впливу гірничо-видобувної промисловості Кременчуцького залізорудного регіону з урахуванням перспектив його розвитку;   розвиток  будівельної  індустрії при повному комплексному використанні корисних копалин; реанімація законсервованих родовищ та підприємств будіндустрії;

- налагодження знешкодження/утилізації або  екологічно безпечного зберігання високотоксичних відходів (1-3 класів небезпеки), в т.ч. непридатних  та заборонених до використання пестицидів та отрутохімікатів; запровадження в дію Регіональної галузевої програми  поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин на 2006 - 2010 роки; демеркурізація відпрацьованих  газорозрядних ртутних ламп з вилученням  ртуті тощо;

 - подальший розвиток та удосконалення магістральної мережі, екологізація транспортних потоків шляхом:

- підвищення технічного стану автотранспортних мереж – будівництво,    реконструкція, ремонт автодоріг з покращенням їх  технічних параметрів та підвищенням  категорійності;  будівництво транспортних розв'язок, шляхопроводів;

-  будівництва  автобанів, ділянок обхідних доріг,

-  оновлення рухомого складу і дорожнього господарства;

- раціональної організації транспортних мереж в районі нового промислового вузла;

-  будівництва та  електрифікації ділянок залізничних сполучень,  прокладки нових та реконструкції існуючих  колій;

-  забезпечення використання екологічно чистого транспорту та палива (регулювання двигунів, більш масовий перехід на газоподібне паливо, виключення етилованого бензину, використання нейтралізаторів токсичних вихлопів); поетапного оснащення автобусів громадського автотранспорту газобалонною апаратурою тощо;

- впровадження комплексу заходів щодо розширення та екологізації водогосподарського комплексу: ремонт, будівництво та подальша реконструкція водопровідного господарства з вдосконаленням мережі водопостачання (зі створенням нового водозабору у районі с. Михайлики, нових свердловин та мереж); підвищення рівня водопідготовки шляхом запровадження сучасних технологій водопідготовки та модернізації водоочисних споруд;  удосконалення системи подачі та розподілу води по території; інвентаризація та проведення санітарно-ліквідаційного тампонажу недіючих артезіанських свердловин; санітарно-технічне облаштування та дотримання водоохоронного режиму  зон суворого режиму джерел питного водопостачання; постійний  моніторинг стану та рівня підземних вод; забезпечення централізованим водопостачанням населених пунктів;

- забезпечення каналізування територій населених пунктів шляхом: реконструкції існуючих та будівництва нових систем каналізації відповідно існуючих екологічних  вимог та стандартів, запровадження сучасних методів очистки стоків;

-    раціональна організація та очищення поверхневого стоку в населених пунктах  (з урахуванням інженерно-геологічних факторів) шляхом будівництва мережі зливової каналізації (в першу чергу - на промислових площадках), будівництва очисних споруд  та випусків очищених стоків  з застосуванням сучасних досконалих методів їх очищення, запобігання забрудненню водойм виробничими стоками;

- планувальна організація та благоустрій (з максимальним озелененням) прибережних захисних  смуг рік та водойм (інженерне облаштування існуючої житлової забудови, винесення виробничих об’єктів, організація паркових та зелених зон тощо, благоустрій берегів та  дотримання водоохоронного режиму) у відповідності з ВКУ, проектами та рішеннями генпланів; забезпечення  винесення в натуру прибереж­них захисних  смуг вздовж периметру водного фонду району;

-  удосконалення системи санітарного очищення  території з метою вилучення з довкілля та зменшення обсягів накопичення ТПВ: забезпечення централізованою планово-регулярною санітарною очисткою усіх населених пунктів; реконструкція  існуючих звалищ (на період до реалізації нової Програми поводження з ТПВ); ліквідація несанкціонованих звалищ, рекультивація та санітарне оздоровлення цих територій; забезпечення сучасних методів збору, утилізації та переробки ТПВ; облаштування зливних станцій для знешкодження рідких відходів на КОС;  запровадження сучасних методів утилізації, знищення і екологічно безпечного складування відходів різних видів та налагодження ефективної системи санітарного благоустрою території району; здійснення регулювання у сфері поводження з відходами та запровадження в дію положень Обласної програми поводження з твердими побутовими відходами на 2005 - 2011 роки,  Регіональної галузевої програми поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин на 2006 - 2010 роки та основних положень проекту обласної Програми поводження з твердими побутовими відходами в Полтавській області на 2012-2018 роки, затвердженої рішенням сесії Полтавської облради від 23.05.12 року;

- проведення комплексу заходів з інженерної підготовки та гідротехнічного захисту території, зокрема: захист від затоплення та підтоплення,  протиерозійні заходи; розчистка русел річок  та водойм з метою ліквідації штучних перепон для поверхневого стоку, їх санітарно-гігієнічного оздоровлення; ліквідація та оздоровлення заболочених територій і анофелогенних зон; берегоукріплення (абразія берегів р. Псел в районі с. Приліпки) та влаштування набережних в прирічних населених пунктах, захист їх від затоплення; благоустрій існуючих та створення нових водно-оздоровчих та пляжних зон; створення системи ставкових рибних господарств та риборозплідників з забезпеченням належної якості води у водоймах; відновлення ефективного функціонування існуючої мережі дренажної та зливової каналізації з метою усунення підтоплення території; рекультивація порушених територій; упередження пошкодження дамб та інших штучних протиповіневих перепон; упереджене виконання заходів з подолання негативних наслідків впливу гірничих підробок на інженерні споруди та мережі (див. “Інженерна підготовка та захист території”);

-  рекультивація відпрацьованих кар’єрів, звалищ з подальшим господарським використанням цих територій (озеленення, комунальні зони  тощо); 

- заборона підхоронень в межах кладовищ, що вичерпали свій територіальний ресурс; благоустрій територій та дотримання санітарних правил експлуатації діючих та утримання  закритих кладовищ (згідно ДСанПіН 2.2.2.028-99);

- подальший розвиток та вдосконалення системи теплопостачання за рахунок впровадження комплексу заходів у напрямку енергоефективності і енергозбереження:  ширше застосування  нетрадиційних і альтернативних видів палива в якості допоміжних або резервних  (генераторний газ, осади і мули очисних споруд, тверді побутові відходи, відходи деревообробної промисловості та ін.);

- впровадження заходів з переобладнання об'єктів теплогенеруючими установками на електриці, збільшення обсягів використання електроенергії для опалення і гарячого водопостачання за рахунок впровадження енергоакумуляційних систем, теплових насосів, нових типів електрокотлів тощо.

- покращення та розширення системи газопостачання району: проведення інвентаризації існуючої в районі ГТС, модернізація та її подальший розвиток; проведення ремонту магістрального газопроводу ДККР; використання альтернативних джерел теплопостачання (геліосистеми, відходи сировини, біогаз на КОС і ін.), енергозберігаючих технологій, скорочення об’ємів газоспоживання за рахунок економії сировини та споживання інших видів палива; розроблення проектів та будівництво когенераційних станцій; дотримання жорсткого режиму експлуатації та технічного стану нафто- та газопроводів;

- розширення площ  та благоустрій зелених масивів з доведенням лісистості району до 4%, створення лісопаркових та рекреаційних зон на піщаних, порушених землях (в тому числі в межах територій природно-заповідного фонду); заборона вирубки зелених насаджень та збереження існуючого лісового фонду; збільшення площ насаджень санітарно-гігієнічного призначення (захист від шуму та загазованості житлових територій) за рахунок створення екологічно стійких продуктивних зелених насаджень вздовж автодоріг та залізниці, в межах санітарно-захисних та водоохоронних зон, озеленення виробничих територій, створення протиерозійних зелених насаджень; проведення інвентаризації зелених насаджень та розроблення проекту Комплексної зеленої зони району;

- створення охоронних природних зон та об’єктів (з винесенням в натуру меж) як частини екологічної мережі регіонального значення з запровадженням суворого природоохоронного режиму природокористування на природно-заповідних територіях та їх оздоровлення у відповідності до статей Закону України “Про природно-заповідний фонд” (гл. 4, 6, 11); розробка проекту та створення екологічного каркасу території як частини регіональної екомережі регіону; розширення площ природоохоронних територій з залученням для заповідання цікавих та унікальних об’єктів;

- покращення та розширення системи енергопостачання шляхом: реконструкції та розширення електричних мереж, реконструкції існуючих та будівництва нових ПС, заміни зношеного та морально застарілого обладнання, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання; влаштування технічних коридорів, санітарних та  охоронних зон, при необхідності - переведення їх у кабельне виконання (див. “Електропостачання”);

- оздоровлення електромагнітного фону шляхом: інвентаризації джерел неіонізуючого випромінювання з визначенням меж санітарних зон та зон обмеження забудови, заборона експлуатації об’єктів, що не мають санітарних паспортів;

- санітарний благоустрій приватного сектору (централізоване водопостачання, каналізування, саночистка, асфальтування доріг тощо);

- розроблення санітарних паспортів всіх шкідливих в екологічному відношенні об’єктів;

- створення системи моніторингу екологічної ситуації в районі з метою своєчасного реагування щодо упередження кризових та небезпечних процесів та явищ.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

п/п

Показники

Одиниця вимірювання

Вихідний рік 2011

Розрахунковий термін 2031 рік

1.

Площа території району, у тому числі:

га

92700

92700

-

землі сільськогосподарського призначення

га/%

82100/88,6

80000/86,3

-

ліси та інші лісовкриті площі

«-»

3900/4,2

5900/6,4

-

забудовані землі

«-»

2600/2,8

4300/4,6

-

відкриті землі

«-»

3500/3,8

1800/1,9

-

внутрішні води

«-»

600/0,6

700/0,8

 

з усіх земель:

га

-

-

-

Природоохоронного призначення*

«-»

3024,9

3200

-

оздоровчого призначення

«-»

-

59,3

-

рекреаційного призначення

«-»

10

5000

-

історико-культурного призначення

«-»

10

18

2.

Кількість населених пунктів, в тому числі:

одиниць

80

73

-

смт

одиниць

2

2

-

сіл

одиниць

78

71

3.

Населення району, у тому числі:

 

20,7

54,9

-

смт

тис. осіб

6,2

43,0

-

сільрад

тис. осіб

14,5

11,9

4.

Житловий фонд

тис.м2 загальної площі

585,4

1754,0

5.

Заклади обслуговування

 

 

 

-

шкільні навчальні заклади

місць

5192

9057

-

лікарні

ліжок

125

315

-

поліклініки, амбулаторії

відв./зміна

426

1346

-

пожежні депо

машин

3

30

-

клуби, центри дозвілля

місць

5680

7680

6.

Щільність населення

осіб/га

0,22

0,59

7.

Загальна довжина залізничної мережі

км

25,0

30,0

8.

Довжина автомобільних доріг

у тому числі з твердим покриттям (усього)

З них:

державного значення:

- транспортний коридор

- міжнародні

- територіальні

місцевого значення:

- обласні

- районні

км

 

км

 

 

км

км

км

 

км

км

км

347,5

 

347,5

-

 

29,0

-

26,6

2,4

318,5

200,8

117,7

368,6

 

368,6

 

 

113,6

25,0

27,6

61,0

255,0

115,0

140,0

9.

Щільність транспортної мережі:

-

-

-

-

 залізничної

км/тис.км2

27

32

-

 автомобільної

км/тис.км2

375

396

10.

Споживання електроенергії

Млн.кВтхгодин

25,9

168,97

11.

Споживання тепла

МВт

-

130,73

12.

Споживання природного газу

млн.м3/рік

24,18

142,12

13.

Загальний обсяг водоспоживання

тис.м3/добу

0,94

21,36

14.

Загальний обсяг  водовідведення

тис.м3/добу

0,42

15,49

Примітка* - Тільки об’єкти ПЗФ України.