Сектор з питань роботи із зверненнями громадян, внутрішньої та інформаційної політики

Версія для друкуВерсія для друку

Сектор з питань роботи із зверненнями громадян, внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації

 

1. -
Завідувач сектору з питань роботи із зверненнями громадян, внутрішньої
та інформаційної політики апарату райдержадміністрації
3-20-35

2. Тристан Яна Володимирівна
Головний спеціаліст сектору з питань роботи із зверненнями громадян, внутрішньої
та інформаційної політики апарату райдержадміністрації
3-20-35

Основні завдання та функції

1. Здійснює контроль за станом роботи із зверненнями громадян, реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

 1.  Готує інформаційно-аналітичні та інші матеріали з питань роботи із зверненнями громадян, реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

 2. Перевіряє стан виконання документів структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань роботи із зверненнями громадян, реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

 3. Інформує голову райдержадміністрації, заступників та керівника апарату про стан роботи із зверненнями громадян, реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 4. Здійснює в установленому порядку облік роботи із зверненнями громадян, з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, контроль за виконанням яких покладено на сектор.

 5. Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань роботи із зверненнями громадян, з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

 6. Розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи зі зверненнями громадян, з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

 7. Проводить випереджувальний моніторинг реагування на звернення громадян, на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад і своєчасно інформує голову райдержадміністрації, заступників, відповідно до розподілу обов’язків, керівника апарату про неможливість їх додержання.

 8. Проводить перевірки у структурних підрозділах райдержадміністрації та територіальних органах центральних органів виконавчої влади та органах місцевого самоврядування з питань роботи зі зверненнями громадян, з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

 9. Сектор має право одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи від структурних підрозділів районної держадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, необхідні для виконання завдань, покладених на сектор.

 10. Вносить в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряє повноту усунення порушень і недоліків, виявлених попередніми перевірками з питань, що належать до його компетенції.

 11.  Залучає в установленому порядку спеціалістів структурних підрозділів районної держадміністрації,  територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, науковців та інших фахівців, працівників підприємств, установ та організацій (за їх згодою) для проведення перевірок і вжиття необхідних заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у роботі із зверненнями громадян, з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

 12. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань про стан роботи із зверненнями громадян, реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

 13.  Аналізує і прогнозує суспільно-політичні процеси у районі. Щоденно інформує голову райдержадміністрації та Головне управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації про головні події соціально-економічного та суспільно-політичного життя району.

 14. Здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішньої та інформаційної політики держави на місцях.

 15. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі.

 16. Узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя. Оцінює можливі наслідки прийнятих соціальних та політичних рішень.

 17. Аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій у районі, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію голови райдержадміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення соціально-економічних реформ розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадського суспільства.

 18. Готує матеріали для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики, організовує та проводить прес-конференції, брифінги, прямі ефіри, інші виступи в засобах масової інформації голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації, забезпечує опрацювання  матеріалів  та подання на веб-сторінку райдержадміністрації матеріалів з питань внутрішньої політики, діяльності райдержадміністрації, її структурних підрозділів.

 19. Сприяє взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у питаннях внутрішньої та інформаційної політики.

 20. Організовує, контролює лекторську роботу, щомісячні дні інформування населення району про основні напрями державної політики.

 21.  Готує проекти розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції сектору.

 22. Сектор може виконувати інші завдання, покладені на нього головою райдержадміністрації, керівником апарату.

 

ІІІ. Структура

 1. Сектор очолює завідувач.

 2.  Завідувач та працівники сектору призначаються на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації.

 3. Структура і чисельність працівників сектору затверджується головою райдержадміністрації за поданням керівника апарату.

 

 

 

 

Наверх ↑