РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 28.10.2014 № 218 Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Козельщинській районній державній адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

                          КОПІЯ

 

 

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

28.10.2014                                                                                                                             №  218

 

Про затвердження Регламенту

Центру надання адміністративних

послуг при Козельщинській

районній державній адміністрації

 

 

 

 

 

Відповідно до частини першої статті 6, пункту 1 частини першої статті 39, частини першої статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, Закону України „Про адміністративні послуги“, Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“, Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588, з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг громадянам, суб’єктам господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади:

 

  1. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг при Козельщинській районній державній адміністрації (додається).

 

2. Адміністратору апарату райдержадміністрації Ляшенко Л.П.
у п’ятиденний термін забезпечити подання цього розпорядження до Козельщинського районного управління юстиції для державної реєстрації та спільно з редакцією районної газети „Козельщинські вісті“ (Литвин Н.М.) після реєстрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження.

 

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

           

Виконувач

 обов'язків голови районної державної

адміністрації                                                                                                                               

   Г.МІЩЕНКО

 

                                                                                                 

 

 

 

 

                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                  Розпорядження голови

                                                                                        райдержадміністрації

                                                                                        28 жовтня 2014 року № 218

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Центру надання адміністративних послуг при

Козельщинській районній державній адміністрації

 

І.Загальна частина

 

1. Регламент центру надання адміністративних послуг Козельщинської районної державної адміністрації (далі – Регламент) встановлює порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг при Козельщинській районній державній адміністрації (далі – Центр), порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України „Про адміністративні послуги“ та  „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“.

 

3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

 

1) верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

 

2) стабільності;

 

3) рівності перед законом;

 

4) відкритості та прозорості;

 

5) оперативності та своєчасності;

 

6) доступності інформації про надання адміністративних послуг;

2

 

7) захищеності персональних даних;

 

8) раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

 

9) неупередженості та справедливості;

 

10) доступності та зручності для суб’єктів звернення.

 

4. Центр та суб’єкти надання адміністративних послуг у своїй діяльності керуються Законом України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VІ, Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року № 2806-ІV, Вимогами до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року №44,  іншими нормативно-правовими актами, що регламентують – надання адміністративних послуг.

Графік роботи ЦНАП затверджується головою  Козельщинської районної державної адміністрації, з урахуванням вимог Закону України „Про адміністративні послуги“: понеділок з 10.00 до 20.00; вівторок, середа з 8.00 до 17.15; четвер з 8.00 до 20.00; п’ятниця з 8.00 до 16.00; субота з 8.00 до 15.00, без перерви на обід, вихідний дань – неділя.

 

ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр

 

1. Центр розміщується в  центральній частині селища Козельщина: смт. Козельщина, вулиця Леніна, 5. На вході до будівлі розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи.

Вхід до Центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до Центру території передбачене місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

 

2. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини. У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини Центру.

Відкрита частина включає:

 

1) сектор прийому;

2) сектор інформування;

3) сектор очікування;

4) сектор обслуговування.

 

 

3

 

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини Центру суб’єктам звернення забороняється.

 

3. Сектор прийому та інформування облаштовується при вході до приміщення Центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи Центру. Облаштовується столами, стільцями та телефоном.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг та скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій.

 

4. Сектор очікування розміщений у відкритому приміщенні та облаштовується в достатній кількості стільцями, кріслами.

 

5. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора Центру.

 

6. Площа секторів очікування та обслуговування є достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів Центру.

 

Ш. Вимоги до розміщення інформації

 

1. У приміщенні Центру на інформаційних стендах розміщується інформація, про:

 

1) найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

 

2) графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

 

3) перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

 

4) строки надання адміністративних послуг;

 

5) бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

 

4

 

6) платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

 

7) супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру;

 

8) прізвище, ім’я, по  батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

 

9) Положення про Центр;

 

10) Регламент Центру.

 

2. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються  за суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

3. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах.

 

4. Козельщинська районна державна адміністрація, як орган, який прийняв рішення про утворення Центру, створює та забезпечує роботу веб-сторінки Центру, де розміщується інформація зазначена у цьому розділі Регламенту, а також відомості про місце розташування Центру, наявність сполучення громадського транспорту, а також може розміщуватись інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

 

5. Керівник Центру визначає працівника, відповідального за оновлення інформації на інформаційних ресурсах Центру.

 

6. Суб’єктам звернення, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку) забезпечується можливість інформації про надання адміністративних послуг Центру у спосіб, аналогічний до способу звернення.

 

ІV. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 

1. Інформаційні та технологічні картки розроблено та затверджено суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

 

 

 

5

 

2. Зміни до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг вносяться суб’єктами надання адміністративних послуг за погодженням з райдержадміністрацією (як органом, що прийняв рішення про утворення Центру).

 

3. Райдержадміністрація (як орган, який прийняв рішення про утворення Центру), а також керівник Центру можуть вносити суб’єкту надання адміністративної послуги подання щодо необхідності змін до затверджених інформаційних та технологічних карток.

 

4. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги, суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це райдержадміністрацію, а також керівника Центру, готує відповідні зміни до інформаційних та технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

 

 

V. Робота інформаційного підрозділу Центру

 

1.4Допомогу суб`єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою, консультування із загальних питань  організації роботи  Центру  надає адміністратор.

 

Адміністратор Центру також:

 

  1.  інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність

порушеного ним питання до компетенції Центру;

 

  1. консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

 

  1.  надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

 

VІ. Керування чергою в Центрі

 

1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а разі її утворення – для керування чергою.

 

2. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис здійснюється шляхом особистого звернення до Центру чи по телефону. Прийом

 

6

 

суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником Центру години.

 

 

VІІ. Прийняття заяви та інших документів у Центрі

 

1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі.

 

2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центр особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

 

4. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

 

5. Адміністратор перевіряє відповідність поданого пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У випадку коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.

 

6. Адміністратор  складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про реєстраційний номер заяви та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

 

7. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи та в електронній формі.

7

 

8. Адміністратор  під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та електронній формі.

 

9. Адміністратор  здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та електронній формі). Після внесення даних справ і присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

 

10. Якщо вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор  не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (або його від скановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

 

11. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) або вичерпну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.

 

12. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.

 

13. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через Центр із фіксацією цих дій у матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну). Внесення додаткових документів або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

 

 

 

8

 

14.  У випадку не усунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідного до закону.

 

15. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання або сканування.

 

16. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа – проходження справи у паперовій формі. Лист - проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

VІІІ. Опрацювання справи (вхідного пакету документів)

 

1. Після вчинення дій, передбачених розділом VІ цього Регламенту, адміністратор  зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передавання вхідного пакету документів вносяться адміністратором до листа-проходження справи у паперовій формі.

 

2. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менш ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником Центру, надсилання від сканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

 

3. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше суб’єктами надання адміністративних послуг, адміністратор забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та електронній формі (за наявності) одночасно передаються чи надсилаються усім залученим виконавцям. Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем, що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

 

 

9

 

4. Отримавши справу суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа – проходження справи у паперовій         формі.

 

5. Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.

 

6. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у інформаційній картці адміністративної послуги.

 

7. Контроль за дотриманням суб’єктом надання адміністративної послуги терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністратором.

 

8. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні термінів розгляду справ та прийняття рішень, а також інші проблеми, що виникають при розгляді справи.

 

9. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний надати інформацію на усний або письмовий запит ( в т.ч. електронною поштою) адміністратора щодо ходу розгляду справи. У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги, тощо) адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівник а Центру.

 

10. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, суб’єкт надання адміністративної послуги повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на надання такої інформації. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через Центр.

 

ІХ. Передача результатів надання адміністративних послуг суб’єктові звернення

 

1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги,  формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

 

10

 

2. Адміністратор невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій формі та електронній формі.

 

3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

 

4. Результат надання адміністративної послуги передається суб’єктові звернення особисто (в тому числі його представнику) – при пред’явленні документа, який посвідчує особу та документ, який підтверджує повноваження представника, а бо у випадках передбачених законодавством, передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб: засобами поштового зв’язку – рекомендованим листом із повідомленням про вручення, або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (за наявності).

 

5. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання результату надання адміністративної послуги або його неотримання у Центрі протягом двох місяців – результат надання адміністративної послуги надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації – результат надання адміністративної послуги зберігається протягом тримісячного терміну у Центрі, а потім передається на архівне зберігання.

 

6. У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі у паперовій чи (за наявності) електронній формі, негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

 

7. Факт отримання результату надання адміністративної послуги підтверджується підписом суб’єкта звернення у паперовому журналі реєстрації (при особистому отриманні) або отримання повідомлення про вручення (у випадку направлення поштою). Інформація про дату для отримання результату надання адміністративних послуг суб’єктом звернення фіксується у Центрі у паперовій та (за наявності) електронній формі.

 

 

11

 

8. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе суб’єкт надання адміністративної послуги та, в межах своїх повноважень – адміністратор, та керівник Центру.

 

9. У Центрі зберігається інформація про кожну надану адміністративну послугу справа у паперовій формі (ксерокопія) та (за наявності) електронній формі (відскановані документи): заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та за потреби інші. Всі  матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

Х. Оскарження результатів надання адміністративних послуг

 

1. Суб’єкт звернення має право подати скаргу на отриманий через Центр результат надання адміністративної послуги до суб’єкта надання адміністративної послуги або до вищого органу відносно того органу, що вирішив справу.

 

2. Скарга, яка подається до Центру, підлягає реєстрації у порядку, встановленому розділом УІІ цього Регламенту. Не пізніше наступного дня з мементу реєстрації скарги разом із матеріалами, що додаються до неї, передається (надсилається) суб’єкту розгляду скарги.

 

3. Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути й вирішити скаргу відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечити передання рішення у Центр для доведення до відома скаржника.

 

4. У випадку, якщо суб’єкт звернення подає скаргу на результат надання адміністративної послуги, отриманий через Центр, безпосередньо до суб’єкта розгляду скарги, такий орган зобов’язаний надіслати копію скарги до Центру протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, а також проінформувати Центр про результати розгляду скарги протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за скаргою.

 

ХІ. Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів та інших працівників Центру

 

1. У Центрі здійснюється обов’язкове ведення книги відгуків та пропозицій у паперовій формі, доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення.

 

2. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії або бездіяльність адміністраторів (працівників) Центру, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.

 

 

12

 

3. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів (працівників) є керівник Центру. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність керівника Центру є перший заступник голови райдержадміністрації.

 

4. Керівник Центру розглядає скаргу невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, керівник Центру має право продовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту реєстрації скарги, про що повідомляє суб’єкта звернення письмово або в інший обраний суб’єктом звернення спосіб.

 

5. Керівник Центру вчиняє всі необхідні дії для прийняття обв’єктивного рішення за скаргою, та в межах своїх повноважень вносить пропозиції керівництву райдержадміністрації щодо дисциплінарної відповідальності адміністратора (працівника) Центру (за наявності підстав).

           

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                                          В.Гордієнко.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑