РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 11.11.2013 № 308 Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Козельщинській районній державній адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

 

 
 

КОПІЯ

 

 

 

 


КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

11.11.2013                                                                                                                              № 308

 

Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Козельщинській районній державній адміністрації

Відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, Закону України „Про адміністративні послуги“, Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“, постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг“ та з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг:

 

1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг при Козельщинській районній державній адміністрації (додається).

 

2. Адміністратору апарату районної державної адміністрації         Ляшенко Л.П. забезпечити подання цього розпорядження голови районної державної адміністрації на державну реєстрацію до Козельщинського районного управління юстиції та оприлюднення його в районних засобах масової інформації.

 

3. Це розпорядження голови районної державної адміністрації набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Срібного А.І.

 

Голова

районної державної

адміністрації                                                                                                                                                        С.СУШКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

11 листопада 2013 року № 308

 

 

Положення

про Центр надання адміністративних послуг

при Козельщинській районній державній адміністрації

 

1. Центр надання адміністративних послуг при Козельщинській районній державній адміністрації (далі - Центр) - це постійно діючий робочий орган, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою Козельщинської районної державної адміністрації.

 

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Полтавської обласної державної адміністрації та голови Козельщинської районної державної адміністрації та цим положенням.

 

 4. Основними завданнями Центру є:

організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

5.іЦентром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

2

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається розпорядженням голови Козельщинської районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

6. У Центрі, за розпорядженням голови Козельщинської районної державної адміністрації здійснюється прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

 

7. Складовою частиною Центру, є Дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

 

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора апарату районної державної адміністрації (далі адміністратор) — посадової особи Козельщинської районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

 

9.іАдміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Козельщинської районної державної адміністрації.

 Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Козельщинської районної державної адміністрації.

 

10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

 

11. Основними завданнями адміністратора є:

надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України „Про захист персональних даних”;

видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 

3

надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 

12. Адміністратор має право:

безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України „Про захист персональних даних”;

інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

 

13. Із метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру у структурі Козельщинської районної державної адміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

 

14.іЦентр очолює адміністратор, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Козельщинської районної державної адміністрації.

 

15. Адміністратор Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові Козельщинської районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

 

4

розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

може здійснювати функції адміністратора;

виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.

 

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

17. Час прийому суб’єктів звернень до Центру становить шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

 

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного бюджету.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                           В.П.Гордієнко.

 

 

 

                                              

 

             

Наверх ↑