РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 10.02.2017 № 33 Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Козельщинській районній державній адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

10.02.2017                                                                                                  № 33

 

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Козельщинській районній державній адміністрації

 

Керуючись статтями 6, 13, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, частиною сьомою статті 12 Закону України „Про адміністративні послуги“, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р „Про деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг“, з метою впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг, створення сприятливих умов для реалізації фізичними та юридичними особами їх конституційних прав, свобод і законних інтересів:

1.​ Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються через
Центр надання адміністративних послуг при Козельщинській районній
державній адміністрації (додається).

2.​ Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Троцького О.А.

 

 

Голова

районної державної

адміністрації

 

 

О.ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

 

 

 

 

 Згідно з оригіналом

начальник відділу з питань діловодства

та юридичного забезпечення

апарату райдержадміністрації                                                                     В.О.Жук

01.03.2017

 

 

 

Розпорядження підготовлене відділом з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

 

Начальник відділу - адміністратор                                             Л.П.Ляшенко

 

ПОГОДЖЕНО:

                  

 

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                          О.А.Троцький

 

 

Керівник апарату                          

райдержадміністрації                                                          В.П.Гордієнко

 

Начальник відділу з питань

діловодства та юридичного забезпечення

апарату райдержадміністрації                                                     В.О.Жук

 

 

Головний спеціаліст відділу з питань

діловодства та юридичного забезпечення

апарату райдержадміністрації                                                     В.І.Пчелов.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

10.02.2017 № 33

 

Перелік адміністративних послуг,

що надаються через Центр надання адміністративних послуг

при Козельщинській районній державній адміністрації

 

1.​ Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має стати підприємцем.

2.​ Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

3.​ Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.

4.​ Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття.

5.​ Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

6.​ Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них.

7.​ Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.

8.​ Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням.

9.​ Державна реєстрація:

9.1. Права власності на нерухоме майно.

9.2. Інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації - іпотеки нерухомого майна).

10.​ Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

11.​ Реєстрація громадського об’єднання.

12.​ Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання.

13.​ Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту.

14.​ Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.

15.​ Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання.

16.​ Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

17.​ Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання.

18.​ Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

19.​ Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

20.​ Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

21.​ Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника.

22. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення).

23. Оформлення та видача проїзного документа дитини.

24. Оформлення та видача паспорта громадянина України.

25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого.

26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.

27. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

28. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

29. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

30. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.

31. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

32. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

33. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

34. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

34.1. Витягу з Державного земельного кадастру про: землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць, обмеження у використанні земель, земельну ділянку.

34.2. Довідки, що містять узагальнену інформацію про землі (території).

34.3. Викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.

 

 

 

3

 

 

 

 

 

35. Видача довідки про:

35.1. Наявність та розмір земельної частки (паю).

35.2. Наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

36. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

37. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

38. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів- землевпорядників.

39. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

40. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів- геодезистів.

41. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів.

42. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

43. Встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

44. Прийняття рішення щодо місця проживання малолітньої дитини та участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї.

45. Прийняття рішення про надання неповнолітнім повної цивільної дієздатності.

46. Прийняття рішення про надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку, або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини.

47. Видача висновку про доцільність (недоцільність) усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

48. Видача висновку щодо доцільності (недоцільності) поновлення батьків у батьківських правах.

49. Видача дозволу на укладення договору щодо майна дитини, який підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, на відмову від належних дитині майнових прав, вчинення інших правочинів.

50. Надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно малолітній (неповнолітній) дитині.

51. Видача висновку про доцільність (недоцільність) позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дітей у батьків без позбавлення їх батьківських прав.

52. Прийняття рішення про створення прийомної сім’ї.

53. Прийняття рішення про створення дитячого будинку сімейного типу.

54. Прийняття рішення про встановлення опіки (піклування) над дитиною.

55. Прийняття рішення щодо зміни прізвища, імені та по батькові дитини.

 

 

 

4

 

 

 

 

56. Видача дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

57. Прийняття рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності.

58. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності:

58.1. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків.

58.2. Експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

58.3. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

59. Видача (внесення змін до) будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                          В.П.Гордієнко.

 

 

 

Наверх ↑