111

Розподіл видатків районного бюджету на 2013 рік

Версія для друкуВерсія для друку  Козельщинський р-н                 Додаток 3-1    
                      До рішення  сесії районної ради  
                      від 18.12.2013 № _______   
  Розподіл видатків районного бюджету на 2013 рік 
  за головними розпорядниками коштів 
                          (грн.)
Код програмної
класифікації видатків
Код типової відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
0100000 01 Козельщинська районна рада 930610,00 614514,00 22358,00 131200,00 ###### 25000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 1061810,00
  010000 Державне управління  785400,00 550500,00 15858,00 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786600,00
0110060 010116 Організаційне , інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності районної ради 785400,00 550500,00 15858,00 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786600,00
  070000 Освіта  145210,00 64014,00 6500,00 130000,00 ###### 25000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 275210,00
0111100 070401 Надання позашкільної освіти  позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 145210,00 64014,00 6500,00 130000,00 130000,00 25000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 275210,00
0300000 03 Козельщинська районна державна адміністрація ######## 5717500,00 575200,00 309962,00 ###### 40000,00 6100,00 151762,00 149962,00 100000,00 ########
  080000 Охорона здоров`я  ######## 5400000,00 571000,00 209962,00 ###### 40000,00 6100,00 51762,00 49962,00 0,00 ########
0312010 080101 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 8054200,00 5400000,00 571000,00 209962,00 158200,00 40000,00 6100,00 51762,00 49962,00 0,00 8264162,00
0312180 080800 Первинна медико-санітарна допомога 3780700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3780700,00
  090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення  477300,00 317500,00 4200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477300,00
0313130   Здійснення соціальної роботиз вразливими категоріями населення 477300,00 317500,00 4200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477300,00
0313131 091101 Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді  467300,00 317500,00 4200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467300,00
0313132 091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді  10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
  120000 Засоби масової інформації  15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
0317212 120201 Підтримка періодичних  видань (газет та журналів)  15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
  130000 Фізична культура і спорт  379600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379600,00
0315020   Діяльність закладів фізичної культури і спорту 272070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272070,00
0315023 130203 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств 272070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272070,00
0315030   Фінансова підтримка  фізкультурно- спортивного руху 107530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107530,00
0315032 130202 Фінансова підтримка  регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно- спортивних товариств у здійснення фізкультурно- масових заходів серед населення 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
0315033 130204 Фінансова підтримка  та утримання регіональних рад фізкультурно- спортивного  товариства " Колос" 97530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97530,00
  150000 Будівництво 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00
0316320 150101 Надання допомоги у вирішенні житлових питань  0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00
  10 Відділ освіти , сім’ї та молоді Козельщинської РДА ######## ######## 898300,00 193450,00 56250,00 0,00 0,00 137200,00 137200,00 137200,00 ########
  070000 Освіта  ######## ######## 898300,00 193450,00 56250,00 0,00 0,00 137200,00 137200,00 137200,00 ########
1011020 070201 Надання загальної середньої освіти загальносовітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 18218078,00 11903453,00 784300,00 192400,00 55200,00 0,00 0,00 137200,00 137200,00 137200,00 18410478,00
1011100 070401 Надання позашкільної освіти  позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 564513,00 351800,00 17520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564513,00
1011170 070802 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 567956,00 385890,00 22100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567956,00
1011190 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 540753,00 367200,00 15290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540753,00
1011200 070805 Здійснення  централізованого господарського обслуговування  374064,00 185300,00 22090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374064,00
1011210 070806 Утримання інших закладів освіти  592726,00 388500,00 37000,00 1050,00 1050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593776,00
1011260 070808 Надання допомоги  дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 14500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14500,00
  15 Управління праці та соціального захисту населення Козельщинської РДА ######## 1591109,00 42900,00 91080,00 62200,00 45000,00 550,00 28880,00 28880,00 28880,00 ########
  070000 Освіта  460280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460280,00
1511060 070303 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї)  460280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460280,00
1513010   Надання пільг та житлових  субсидій 
населенню на оплату електроенергії , природного газу, послуг тепло,-
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, виезення побутового сміття та рідких нечистот
3099300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3099300,00
1513011 090201 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 1459000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1459000,00
1513012 090204 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 123000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123000,00
1513013 090207 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги  53300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53300,00
1513014 090210 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною четверт 502000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502000,00
1513015 090215 Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги  162000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162000,00
1513016 090405 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800000,00
1513020   Надання пільг та  субсидій 
населенню на придбання твердого  та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
293800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293800,00
1513021 090202 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 179800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179800,00
1513022 090205 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00
1513023 090208 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива  7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00
1513024 090211 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною четверт 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
1513025 090216 Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу  20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
1513026 090406 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  63000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63000,00
1513027 090411 Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення  10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
1513030   Надання пільг з оплати послуг зв’язку
та інших передбачених законодавством пільг ( крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби , твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водловідведення , квартирної плати ( утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) вивезення побутового сміття  та рідких нечистот)
469900,00 0,00 0,00 22000,00 0,00 0,00 0,00 22000,00 22000,00 22000,00 491900,00
1513031 090203 Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як 56000,00 0,00 0,00 22000,00 0,00 0,00 0,00 22000,00 22000,00 22000,00 78000,00
1513033 090209 Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1513034 090214 Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв`язку  92000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92000,00
  170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика  321900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321900,00
1513035 170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  28000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28000,00
1513037 170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  293900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293900,00
1513040   Надання допомоги сім’ям з дітьми ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ########
1513041 090302 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами  240000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240000,00
1513042 090303 Надання допомоги на догляд за дитиною віком до 3 років  3540000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3540000,00
1513043 090304 Надання допомоги при народженні дитини  9000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000000,00
1513044 090305 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  1020000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1020000,00
1513045 090306 Надання допомоги на дітей одиноким матерям  2400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400000,00
1513046 090307 Надання тимчасової державної допомоги дітям  400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00
1513047 090308 Надання допомоги при усиновленні дитини  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1513048 090401 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям  2850000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850000,00
1513049 091300 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам  2986100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2986100,00
1513400 090412 Інші видатки на соціальний захист населення 36900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36900,00
1513401 090412 Інші видатки на соціальний захист населення 36900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36900,00
1513100   Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам  похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування 2249920,00 1591109,00 42900,00 69080,00 62200,00 45000,00 550,00 6880,00 6880,00 6880,00 2319000,00
1513104 091204 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похитлим віком, хворобою та, інвалідністю 2249920,00 1591109,00 42900,00 69080,00 62200,00 45000,00 550,00 6880,00 6880,00 6880,00 2319000,00
1513180   Надання соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 82400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82400,00
1513181 091205 Забезпечення соціальними послугами  громадян похилого віку, інвалідів, діт ей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 82400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82400,00
1513200   Соціальний захист ветеранів війни і праці 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00
1513202 091209 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованність  11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00
  24 Відділ культури і туризму Козельщинської РДА 2731664,00 1898600,00 119100,00 27700,00 9700,00 3000,00 0,00 18000,00 16000,00 16000,00 2759364,00
  110000 Культура і мистецтво  2720300,00 1893000,00 116600,00 27700,00 9700,00 3000,00 0,00 18000,00 16000,00 16000,00 2748000,00
24014060 110201 Бібліотеки  1112100,00 790000,00 32700,00 16500,00 500,00 0,00 0,00 16000,00 16000,00 16000,00 1128600,00
2414070 110202 Музеї і виставки  99330,00 77000,00 300,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99530,00
2414090 110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  647950,00 400000,00 67000,00 5000,00 5000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652950,00
2414100 110205 Школи естетичного виховання дітей  682200,00 510000,00 16600,00 6000,00 4000,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 688200,00
2414801 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи  178720,00 116000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178720,00
  250000 Видатки, не віднесені до основних груп  11364,00 5600,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11364,00
2418601 250404 Інші видатки  11364,00 5600,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11364,00
  76 Фінансове управління Козельщинської РДА 2190300,00 0,00 0,00 569400,00 ###### 0,00 0,00 442872,00 174000,00 0,00 2759700,00
  250000 Видатки, не віднесені до основних груп  2190300,00 0,00 0,00 569400,00 ###### 0,00 0,00 442872,00 174000,00 0,00 2759700,00
7618010 250102 Резервний фонд  5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
7618200 250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 1705300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1705300,00
7618220 250313 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів  80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00
7618430 250354 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  0,00 0,00 0,00 395400,00 126528,00 0,00 0,00 268872,00 0,00 0,00 395400,00
7618540 250382 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування   400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00
7618800 250380 Інші субвенції  0,00 0,00 0,00 174000,00 0,00 0,00 0,00 174000,00 174000,00 0,00 174000,00
7618801 250380 Субвенція з обласного бюджету на фінансування переможців обласного конкурсу проектів розвитку територіальних  громад Полтавської області 2013 року 0,00 0,00 0,00 174000,00 0,00 0,00 0,00 174000,00 174000,00 0,00 174000,00
  Всього видатків   ######## ######## ######## ####### ###### ###### 14650,00 778714,00 506042,00 282080,00 ########
                           
                           
    Керуючий справами районної ради              Ю.М.Череп        
                           

 

Наверх ↑