111

Рішення двадцять п’ятої сесії районної ради шостого скликання Про районний бюджет на 2014 рік

Версія для друкуВерсія для друку

УКРАЇНА

КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(  двадцять п’ята сесія районної ради шостого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

29 січня  2014 року

Про  районний бюджет на 2014 рік

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

 

1 . Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014  рік у сумі   69894,4  тис.   грн., у тому числі  дотацію вирівнювання у сумі 29065,0тис.грн., дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у  сумі 670,7 тис.грн.   ,  додаткову дотацію з державного бюджету  на виплату надбавок за обсяг  та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я,що надають  первинну медичну допомогу у не пілотних районах-69,3 тис.грн., субвенції з загального фонду державного бюджету 27446,2  тис. грн. ,коштів, що надходять з інших бюджетів 928,1 тис.грн, субвенції з спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах   в сумі 395,4тис.грн., субвенції з  спеціального фонду  обласного бюджету -223,962 тис.грн . Обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначено у сумі 68853,7 тис.  грн., спеціального фонду 1040,7 тис.грн. в тому числі бюджету розвитку224,0  тис.грн. (додаток 1).

 

      2. 3атвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі  69894,4тис. грн., в т.ч. обсяг видатків загального фонду районного бюджету у сумі  68671,6тис. грн. та видатків спеціального фонду районного бюджету 1222,8тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2 )та  головними розпорядниками коштів   ( додаток № 3) .    

        Затвердити, з метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі та Концепції реформування місцевих бюджетів, розподіл видатків  районного бюджету на 2014 рік за головними  розпорядниками коштів (додаток 3-1).

 

       3.Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 282,1тис. грн., напрямком використання  якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ( додаток № 4).

 

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 282,1тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду ) ( додаток № 4).

5.Установити розмір оборотного касового залишку  бюджетних коштів  районного бюджету  у  сумі  50,0 тис. грн.

 

         6.3атвердити обсяги міжбюджетних трансфертів  на 2014 рік ( додаток №5 ):

- дотацію вирівнювання сільським та селищним бюджетам в сумі – 1705,3  тис.      грн.;

       -    коштів , що передаються до районного бюджету 928,1  тис. грн.

       - дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів- 80,0  тис.грн.   

        -  субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам  на будівництво ,реконструкцію, ремонт та утримання  вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах395,4 тис. грн.

       - субвенцію зі спеціального фонду  обласного бюджету    - 174,0тис.грн.

- субвенцію з  загального фонду Державного бюджету на  фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів  та програм розвитку місцевого самоврядування-400,0 тис.грн.

 

7. Установити, що перерахування дотацій вирівнювання сільським та селищним бюджетам  та коштів, що передаються до районного бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходження доходів до загального фонду відповідного бюджету згідно з додатком № 5до цього рішення.

Суми коштів, що передаються до районного бюджету, недоодержані згідно з розписом районного бюджету , перераховуються управлінням Державного казначейства у Козельщинському районі  на підставі платіжних доручень відповідних сільських та селищних рад  за рахунок фактичних доходів загального фонду місцевого бюджету , з якого передаються кошти до кінця бюджетного року

Суми  дотації вирівнювання з районного бюджету , недоодержані згідно з розписом  районного бюджету  перераховуються  управлінням Державного казначейства у Козельщинському районі  на підставі платіжних доручень фінансового управління  за рахунок  фактичних  доходів загального фонду районного бюджету до кінця бюджетного року.

 

 

8.Затвердити  перелік об’єктів ( додаток № 6), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

9. Затвердити обсяг резервного фонду районного бюджету в сумі 5,0тис.грн.

.        10.3атвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014рік за їх економічною структурою :

        оплата праці працівників бюджетних установ ;

        нарахування на заробітну плату ;

        придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;

        забезпечення продуктами харчування ;

        оплата  комунальних послуг та енергоносіїв ;

        поточні трансферти населенню ;

        поточні трансферти місцевим бюджетам ;

      

11.Дозволити районній державній адміністрації  протягом 2014 року здійснювати розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів  за погодженням з постійною комісією районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджету, фінансів і цін та управління спільною власністю  територіальних громад району.

 

12. У межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною ознакою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл  бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів  перерозподіл  видатків в межах їх загального обсягу за функціональною ознакою, а також збільшення видатків розвитку  за рахунок зменшення  інших видатків ( окремо за загальним та спеціальними фондами бюджету ) здійснюється за рішенням районної державної адміністрації погодженим  з постійною комісією районної ради з питань регіональної економічної політики, бюджету, фінансів і цін та управління спільною власністю  територіальних громад району.

      

         13.  Затвердити в складі видатків  районного бюджету кошти на реалізацію  державних та регіональних  галузевих програм на загальну суму -57,9  тис грн. ( додаток № 7).

 

         14.  Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці  та розміру мінімальної заробітної плати ; на проведення  розрахунків  за електричну та теплову енергію , водопостачання , водовідведення , природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

       

       15. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу України надати право  фінансовому управлінню райдержадміністрації  отримувати у порядку , визначеному  Кабінетом Міністрів України :

 -   позики на  покриття тимчасових касових розривів  районного бюджету , пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду , в

межах   поточного бюджетного періоду  за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку  на договірних умовах  без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця  поточного  бюджетного періоду.

-  середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів  районного бюджету, визначених у Законі України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

      

       17.Додатки № 1- 8 до цього рішення є його невід"ємною частиною.

 

Голова районної ради                             Ю.Б.Марченко

 

 

 

 

Наверх ↑