РЕГЛАМЕНТ (ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА) щодо отримання експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування

Версія для друкуВерсія для друку

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

 

щодо отримання експлуатаційного дозволу для провадження діяльності:

на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

Управління ветеринарної медицини в Козельщинському районі

 (найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Цент надання адміністративних послуг при Козельщинській  райдержадміністрації.

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

39100, Полтавська обл., селище Козельщина вул.. Леніна, 5  кімната № 207.

3.

Інформація щодо графіка роботи дозвільного центру

З 8.00 до 17.15 (п’ятниця 8.00 – 16.00). Вихідні – субота, неділя. Перерва на обід з 12.00 до 13.00. Прийом субєктів господарювання  щоденно з 8.00 до 12.00 год. (крім вихідних та святкових днів) , видача документів дозвільного характеру щоденно з 15.00 до 17.00 год. (крім вихідних та святкових днів). Надання консультацій – щоденно з 8.00 до 12.00 з 13.00 до 17.15 год. (крім вихідних та святкових днів)

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Ляшенко Лариса Петрівна – начальник відділу з питань надання адміністративних послуг - адміністратор (т.3-13-93.).

Представник місцевого дозвільного органу, відповідального, за видачу документа дозвільного характеру – головний спеціаліст управління ветеринарної медицини в Козельщинському районі Олексанко Геннадій Іванович –.

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:

 

4.2.

Закони України (назва , частина, стаття)

Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 50 – 53; Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру» п.81 додатку

4.3.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва , дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 978 "Про затвердження порядку видачі експлуатаційного дозволу" Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 №526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

______________________________________

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

__________________________________________________________________________________________________________________

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру 

1. Заява.

2. Інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів, що виготовляються або реалізуються, за підписом заявника.

3. Можуть включатися проектні вимоги і вимоги щодо будівництва, тривалості застосування системи контролю безпечності та якості.

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно

 

У разі платності:

 

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

____________________________________________________________________________

7.2.

Розмір плати

 

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

______________________________________

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Не більше ніж десять робочих днів

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру,  згідно із встановленим вичерпним переліком.

2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

3. Негативний висновок за результатами проведених  експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

1 рік

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Пунктом 7 Порядку видачі експлуатаційного дозволу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 978, визначено, що інспектування проводяться державними органами ветеринарної медицини (Головні управління ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління ветеринарної медицини в районах, містах). Строк проведення інспектування не повинен перевищувати 30 календарних днів від дня надходження заяви та документів. Згідно з п.10 вказаної постанови, у разі реконструкції або будівництва нових потужностей (об’єктів) чи встановлення нової виробничої лінії оператором потужностей повинен подати не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку експлуатації, заяву адміністратору або представнику державного органу ветеринарної медицини району, міста, що здіснює прийом суб’єктів господарювання в приміщенні дозвільного центру з видачі докаментів дозвільного характеру.

Інспектування потужності (обёєкта) проводиться протягом 30 календарних днів від дня надходження заяви. Зазначений строк може бути продовжено за мотивованим рішенням державного органу ветеринарної медицини до 90 календарних днів.

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Безоплатно

13.

Примітки

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑