ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2018 РІК

Версія для друкуВерсія для друку

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2018 РІК

 

 

 

 

 

 

 

Козельщина, 2017

 

ЗМІСТ

Програми економічного і соціального розвитку

Козельщинського району на 2018 рік

 

Вступ

4

1. Аналіз економічного і соціального розвитку за 2017 рік

5

1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання виробничого та трудового потенціалу

5

1.2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери, шляхи їх розв’язання та досягнення поставлених цілей

12

2. Цілі і пріоритети економічного і соціального розвитку

15

3. Впровадження децентралізації та реформи місцевого самоврядування

 

16

4. Фінансові ресурси

17

4.1. Джерела формування

17

4.2. Фінансування заходів

19

5. Ринкові перетворення та їх соціальні наслідки

21

5.1. Регуляторна політика та підтримка розвитку підприємництва

21

5.2. Сприяння розвитку внутрішньої торгівлі та цінова політика

22

5.3. Розвиток системи надання адміністративних послуг

24

6. Механізми регулювання

25

6.1. Управління об'єктами комунальної власності

25

6.2. Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти

25

6.3. Реалізація територіальних комплексних (цільових) програм

26

7. Розвиток реального сектору економіки

27

7.1. Промисловість

27

7.2. Агропромисловий комплекс

28

7.2.1. Модернізація агропромислового комплексу

29

7.2.2. Впровадження сучасних форм кооперації для забезпечення сталого розвитку малих фермерських та сімейних господарств, обслуговуючих кооперативів

 

 

31

7.2.3. Розвиток органічного землеробства та виробництва органічних продуктів харчування

 

32

7.3. Будівництво та житлова політика

33

7.4. Розвиток соціальної та транспортної  інфраструктури

34

8. Інвестиційна політика та зовнішньоекономічна діяльність

36

8.1. Інвестиційна політика

36

8.2. Розвиток експортного потенціалу

37

9. Енергозбереження та енергоефективність

38

10. Соціальна сфера

39

10.1. Демографічна ситуація

39

10.2. Грошові доходи населення та заробітна плата

40

10.3. Соціальний захист населення та сціальна підтримка учасників антитерористичної операції і внутрішньо переміщених осіб

 

 

42

10.4 Пенсійне забезпечення

47

10.5. Житлово-комунальне господарство

49

11. Гуманітарна сфера

51

11.1. Охорона здоров'я

51

11.2. Освіта

53

11.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

57

11.4. Культура

62

11.5. Фізична культура і спорт

64

11.6. Туристично-рекреаційна галузь

65

11.7. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю

66

12. Природокористування та безпека життєдіяльності людини

68

13. Створення нових робочих місць та розвиток трудового потенціалу

 

70

14. Результати виконання програми    

72

 

Додатки:

1 - 22. Основні показники та баланси соціально-економічного розвитку району на 2018 рік

 

73

23. Бюджет розвитку району на 2018 рік

85

24. Перелік територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається у 2018 році

 

87

25. Перелік проектів розвитку Козельщинського району, реалізація яких передбачається у 2018 році

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Програма економічного і соціального розвитку області на 2017 рік (далі – Програма) розроблена відділом економіки райдержадміністрації разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади відповідно до Закону України від 23.03.2000 №1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанов Кабінету Мiнiстрiв України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних i програмних документів економічного i соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», від 01.07.2016 №399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки» та розпорядження Кабінету Мiнiстрiв України від 22.09.2016 №688-р «Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні».

Програма відповідає стратегічним та операційним цілям, напрямкам Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385), Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року (рішення двадцять шостої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 16 січня 2015 року) та Плану заходів з її реалізації (рішення тридцятої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 13.08.2015 (зі змінами).

Програмою окреслені пріоритетні цілі, основні завдання та заходи економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період з урахуванням сучасних реформ децентралізації.

Програма передбачає наявність критеріїв оцінки ефективності виконання запланованих заходів з метою оцінки ефективності використання коштів державного, місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, а також інформування громадськості про стан виконання Програми.

Також Програма містить перелік територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається у 2018 році та перелік проектів розвитку району, що можуть реалізуватися у 2018 році.

Програмою передбачено, що основні зусилля будуть спрямовані на узгодження спільних дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування зі створення сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного розвитку з метою досягнення головної мети - підвищення добробуту населення району.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА 2017 РІК

 

1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання виробничого

та трудового потенціалу

У 2017 році особлива увага приділяється питанням позитивних зрушень в реальному секторі економіки, розкриття додаткових резервів та наповнення бюджетів усіх рівнів, належному функціонуванню та розвитку соціальної та гуманітарної сфери.

Одним з основних показників, що характеризує регіональний розвиток, є валовий регіональний продукт, який відображає ефективність функціонування економіки.

За підсумками 2016 року Козельщинський район посів 18-те місце по області за показником обсягу валової доданої вартості. ВВП становить 450,5 млн.грн., що на 8,6 млн.грн. більше, ніж у 2015 році.

 

В аграрному секторі виробничу діяльність здійснюють 12 сільськогосподарських підприємств та 164 фермерських господарств, у власності та користуванні яких знаходиться 42,74  тис. га ріллі.

В нинішньому році сільгосптоваровиробники недобирають значної  частини врожаю, внаслідок суворої календарної зими з пониженими температурами, відсутності продуктивних опадів на протязі вегетаційного періоду, підвищення середньорічної температури та недотримання рекомендацій щодо технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Очікується зменшення, порівняно з минулорічними показниками, валового збору зернових та зернобобових культур, разом з кукурудзою, на 29,5%, цукрового буряка на 32,3%, олійних культур на 30,9%, картоплі на 16,6%.

         У сільгосппідприємствах району станом на 01.11.2017 року  налічується  1549 голів ВРХ (+ 62 голови до 2016 року), в тому числі корів 901 голова (+ 33 голови до 2016 року), свиней  2097 голів (+ 54 голови до 2016 року), овець  570 голів.

За підсумками 2017 року господарствами усіх форм власності району буде реалізовано худоби і птиці у живій вазі 1,2 тис. тонн, тобто на  рівні 2016 року. Прогнозується виробництво молока на 0,6 % більше проти минулорічного  показника.  У поточному  році надій молока на одну корову складе 5600 кг, що більше минулорічного показника майже на 1 %.

Завдяки поліпшенню відтворення стада, збільшилася середня вага худоби, що надійшла на переробні підприємства від сільськогосподарських підприємств.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника аграрного сектору станом на 01.11.2017 року складає 7106 грн., що більше проти рівня минулого року на  2505 грн.

Середній розмір орендної плати від нормативно грошової оцінки орендованої земельної частки (паю) в 2017 році складає 8,5 % (2016 рік - 8,0%). 

Сільгоспвиробниками району проведено виплату 81,6 % орендної плати за оренду земельних часток (паїв), що на 11,2% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Із нарахованої суми 95856 тис.грн виплачено  78240 тис.грн.

 

За оперативними даними промислові підприємства району за підсумками січня – жовтня 2017 року спрацювали з позитивною динамікою. Збільшено обсяги реалізованої продукції на 28,9% порівняно з аналогічним періодом 2016 року. Всього було реалізовано промислової продукції на суму 18,6 млн.грн. у відпускних цінах підприємств, що на 4,2 млн.грн. більше, ніж за січень – жовтень  2016 року.

 

Проведена робота з виявлення та розкриття додаткових резервів по наповненню місцевих бюджетів, зокрема, виведення з тіні земельних паїв, що використовуються без оформлення договорів оренди, проведення кампанії декларування доходів, отриманих в минулому році, а також підвищення рівня заробітної плати до рівня не нижче мінімальної забезпечили збільшення надходжень до місцевих бюджетів району за 10 місяців 2017 року на 41% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Сума додаткових надходжень від добровільної сплати платниками податків та вжитих заходів по наповненню місцевого бюджету склала 8,7 млн.грн. Порівняно з минулим  роком надходження збільшились на 17,3 млн.грн.

          За січень – жовтень 2017 року до загального фонду місцевих бюджетів району, без врахування трансфертів, надійшло 59506,1 тис.грн. Виконання планових показників становить 117%. За напрямом «Фінансова самодостатність» район займає 11 місце в області.

          Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення становить 3118 грн., що на 42,3% або 927 грн. більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

           

Стимулювання економічного зростання, стабілізація реального сектору економіки багато в чому залежить від підвищення інвестиційної активності регіону.

За 9 місяців 2017 року освоєно втричі більше капітальних інвестицій, ніж за аналогічний період 2016 року. Так обсяг капітальних інвестицій склав 168,5 млн.грн., що на 116 млн.грн. більше, ніж за 9 місяців попереднього року.

У розрахунку на 1 особу освоєно 8647,5 грн. капітальних інвестицій. Це на 5948,5 грн. більше, ніж за 9 місяців 2016 року, та на 1750,4 грн. більше, ніж в середньому по області.

Іноземні інвестиції відсутні.

У 2017 році продовжено ціленаправлену роботу з поліпшення об’єктів соціальної сфери та покращення їх матеріально-технічної бази, розпочату в попередні роки. На розвиток соціальної сфери та інфраструктури населених пунктів з різних джерел фінансування використано 17,8 млн.грн., в тому числі здійснено:

- ремонти та поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти на суму 8,4 млн.грн.,

- ремонти та поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я на суму 1,5 млн.грн.,

- ремонти та поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури і спорту на суму 2,3 млн.грн.,

- реконструкції ліній вуличного освітлення на суму 0,6 млн.грн.,

- ремонти асфальтобетонного покриття доріг на суму 4,6 млн.грн.,

- поліпшення водопостачання населених пунктів на суму 0,4 млн.грн.

  В рамках програми «Шкільний автобус» за рахунок співфінансування з державного та сільського бюджету в Мануйлівську школу придбано шкільний автобус «Еталон» вартістю 1549,9 тис.грн.

У 2017 році завершено реалізацію проектів в рамках ІІІ фази Проекту ЄС/ПРООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду“. Громадською організацією «Спадщина» впроваджено мікропроект «Енергозберігаючі заходи у Новогалещинській ЗОШ І-ІІІ ступенів шляхом заміни вікон» загальною вартістю 200,1 тис.грн.

Протягом січня – вересня 2017 року прийнято в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування 263 кв. метри, що втричі більше, ніж в аналогічному періоді 2016 року.

За Програмою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» у 2017 році отримали кредити 2 особи на суму 170 тисяч гривень, з них один учасник АТО. На сьогодні очікують кредити та перебувають на черзі 7 осіб з району на загальну суму 805,0 тис. грн.

 

Особлива увага органів виконавчої влади, районного центру зайнятості, органів місцевого самоврядування приділяється соціально важливим питанням безробіття, особливо працездатного населення; погашенню заборгованості із виплати заробітної плати та недопущенню збільшення кількості підприємств-боржників.

За 9 місяців 2017 року, відповідно проведеного аналізу за даними Пенсійного фонду України та ДФС України, створено 90 нових робочих місць, в тому числі 67 юридичними та 23 фізичними особами.

Послугами центру зайнятості у січні-вересні 2017 року скористалася 1161 безробітна особа, що становить 94,9%  до відповідного періоду 2016 року.

Завдяки відповідальній та соціально орієнтованій політиці зайнятості в районі налагоджено ефективну взаємодію органів влади та соціально відповідального бізнесу.

Протягом січня-вересня 2017 року до центру зайнятості для укомплектування державною службою зайнятості від 123 роботодавців (на 9,8% або  на 11 суб’єктів господарювання більше, ніж за аналогічний період 2016 року) подано 705 вакансій, що на 78 більше, ніж за січень-вересень 2016 року (627 вакансій). За січень – вересень 2017 року укомплектовано 576 вакансій (зростання порівняно з відповідним періодом 2016 року – 4,3%). Середня тривалість укомплектування вакансій 5 днів.

За січень-вересень 2017 року за направленням служби зайнятості отримали роботу 578 осіб, що на 3,2% більше, ніж за відповідний період минулого року.

З метою стимулювання  роботодавців до створення нових робочих місць шляхом виплати компенсацій роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, працевлаштовано 8 безробітних.

 

Згідно статистичних даних середньомісячна заробітна плата одного працівника становить 5931 грн, що на 75,7% або на 2556 грн. більше, ніж у 2016 році. Середньомісячна заробітна плата по району менша на 8% від середньообласного показника.

Станом на 01.11.2017 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становить 25,1 тис. грн., вся сума по підприємствах-банкрутах. Порівняно з 01 січня 2017 року  заборгованість зменшилась на 11,7 тис.грн. або на 32%.

 

Протягом 2017 року в районі забезпечено стабільне функціонування систем соціального захисту та соціального забезпечення населення.

 

У програмі  “Житлова субсидія” беруть участь 5590 сімей. За рахунок коштів субвенцій з державного бюджету на оплату житлових субсидій в 2017 році  спрямовано 32,9 млн.грн..

Станом на 01.10.2017 близько 1400 сімей отримували різні види державної соціальної допомоги. Загальна сума таких допомог становить 12,6 млн.грн.

У 2017 році Комплексною програмою підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців Козельщинського району передбачено заходи, спрямовані на соціальний захист учасників АТО та членів сімей загиблих.

 Такими заходами охоплено 42 особи. Одноразову матеріальну допомогу в розмірі 1,5 тис. грн. отримали 17 військовослужбовців учасників антитерористичної операції,  у розмірі 2,5 тис. грн. – 1 військовослужбовець,  5,0 тис. грн – 2 сім`ї загиблих учасників АТО, 15,0 тис. грн. 1 сім`я загиблого військовослужбовця.

На обліку станом на 01.11.2017 року перебуває 145 учасників антитерористичної операції, в т.ч. 143 учасника бойових дій та 2 інваліда війни.   

Протягом 2017 року професійну адаптацію пройдуть  5 учасників АТО.  Так, станом на 01.10.2017 року підписано 3 договори на загальну суму 17,2 тис. грн.

На обліку щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебуває 2 учасники АТО.

 Окрім того, третій рік поспіль здійснюється надання адресної допомоги з  відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги сім’ям, члени яких загинули під час участі в АТО (50% в межах соціальних норм та нормативів, які передбачені чинним законодавством). Таку допомогу отримує 1 родина.

Забезпечено облік внутрішньо переміщених осіб та внесення даних до Єдиної інформаційної бази даних про взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. Станом на 01.11.2017 року на обліку перебуває 184 внутрішньо переміщені особи.

Проводяться соціальні виплати за місцем нового проживання внутрішньо переміщених осіб, організовано консультативні, соціально-педагогічні, психологічні та юридичні послуги даній категорії населення на базі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), також така робота проводиться районним центром соціальних служб для сім `ї, дітей та молоді.

 

У поточному році в галузі охорони здоров’я продовжувалась робота по реформуванню  системи з визначенням пріоритету профілактики соціально – небезпечних хвороб, раціонального використання наявних ресурсів галузі, поліпшення якості медичних послуг.

Медичну допомогу населенню району надають Козельщинська центральна районна лікарня та Козельщинський центр первинної медико - санітарної допомоги. До складу Центру первинної медико-санітарної  допомоги входять 8 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини  та  23 ФАПи.

Для зручності пацієнтів змінено графіки роботи амбулаторій (до 18-20 год.), забезпечено попередній запис на прийом, консультування за телефоном. За графіком проводяться виїзні обстеження «вузькими» спеціалістами мешканців сіл. Широко застосовуються стаціонарозамінні форми лікування – денні стаціонари в амбулаторіях та стаціонари вдома.

Забезпеченість амбулаторіями на 10 тис. населення становить 4,1 при нормі – 3,3. Показник забезпеченості ліжками з цілодобовим перебуванням на 10 тисяч населення складає 36,1, ліжками денних стаціонарів - 17,6.

Показник охоплення населення наданням медичної допомоги за принципом сімейного лікаря становить 91,0%. Показник укомплектованості лікарями загальної практики - 64,3%.

Впровадження новітніх методик діагностики та лікування у Центрі покращує якість надання медичної допомоги населенню району. Цілодобове функціонування телеметричних систем, корпоративної мережі мобільного зв’язку та забезпечення сучасним електрокардіографом дозволяє здійснювати транстелефонну передачу ЕКГ до Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру.

Забезпеченість лікарями, що надають стаціонарну медичну допомогу складає 64,0%. Протягом 2017 року підвищили рівень кваліфікації 11 лікарів та 31 середній  медичний  працівник.

Протягом 2017 року діяла «Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки», фінансування якої здійснювалось за рахунок місцевого бюджету.

У 2017 році розроблено та затверджено сесією районної ради Програму «Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Козельщинського району на 2017 – 2019 років».

Жителям району надано можливість отримувати медичні послуги в лікувальних закладах міст Кременчук та Горішні Плавні, зокрема дітям, вагітним, хворим терапевтичного та неврологічного профілю, з наступним відшкодуванням коштів  за надане медичне обслуговування з районного бюджету.

В рамках Районної комплексної програми «Турбота» на 2016 – 2017 роки забезпечено лікування в стаціонарі 4 учасників ЧАЕС на суму 6,9 тис.грн., проведено протезування зубів 1 учаснику ЧАЕС на суму 2,6 тис. грн.

В рамках Комплексної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей мешканців Козельщинського району за кошти місцевого бюджету надано медичну допомогу 4 особам на суму 10,2 тис. грн.

З місцевих бюджетів фінансуються потреби галузі охорони здоров’я. Зокрема, виділяються додаткові кошти для забезпечення інсуліном  інсулінозалежних хворих в повному обсязі; фінансуються видатки на донорство, для придбання медикаментів та виробів медичного призначення для потреб хворих на туберкульоз, вірусні гепатити,  інфекційні захворювання. Також придбано стоматологічну установку, електрокардіограф, 3 комп’ютери для комп’ютеризації робочих місць лікарів, 2 автомобілі, виділено кошти для придбання ЕКГ-телеметричного пристрою. 

За рахунок коштів Світового Банку в рамках пілотного субпроекту «Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на артеріальну гіпертонію у Полтавській області» для 6 амбулаторій району отримано медичне обладнання на суму 1381,5 тис.грн.

Не допущено випадків спалаху інфекційних хвороб, стабільно низький рівень  інфекційної захворюваності серед населення району.

В районі не зареєстровані  випадки  материнської смертності. Показник дитячої смертності складає 25,6 на 1 тисячу народжених живими.

Впроваджено стандарти та протоколи лікування і діагностики на  первинному та  вторинному  рівнях  надання  медичної  допомоги.

Продовжується впровадження системи електронного документообігу. 

 

У 2017-2018 навчальному році у районі функціонують 7 дошкільних навчальних закладів, де виховуються 413 дітей, у тому числі 50 дітей соціального патронату.

У 2017-2018 навчальному році розпочали роботу 13 загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності, в яких здобувають освіту 1594  учні, що на 89 учнів більше, ніж у попередньому навчальному році.

З метою поглибленого вивчення трудового навчання у районі функціонує  Козельщинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат на 7 груп (150 учнів).

Для дітей з особливими освітніми потребами у 3 загальноосвітніх навчальних закладах відкрито класи з інклюзивною формою навчання, у яких навчаються  10 дітей; 32 дітей-інвалідів інтегровано у ЗНЗ.

Для забезпечення потреб особистості в самореалізації, підвищення інтелектуального, духовного, фізичного, емоційного рівня дітей  шляхом їх участі у різних видах творчої діяльності у районі працює Будинок дитячої та юнацької творчості на 24  гуртки. 44 групи відвідують 720 учнів.

Постійно здійснюється значна робота щодо підтримки сімей, насамперед тих, які потребують особливої соціальної уваги. Станом на 01.10.2017 відповідно до Єдиного обліку багатодітних сімей в Україні на території району проживає 271 багатодітна родина, де виховується 903 дитини.

Станом на 01.11.2017 видано 285 посвідчень батьків з багатодітної сім’ї  та 603 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.

Підтримка сімей, які потребують особливої соціальної уваги здійснювалася в рамках обласних акцій: «Великодній кошик», «Школярик», «Щастя в дитячих долонях».  У 2017 році на проведення зазначених акцій було залучено близько 12 тис. грн. благодійних внесків підприємств та організацій різних форм власності.

У 2017 році оздоровчими та відпочинковими послугами було охоплено 1081 дитина шкільного віку, що становить 71,7% від загальної кількості дітей шкільного віку, які навчаються у загальноосвітніх закладах району.

У червні поточного року в навчальних закладах району працювало 29 пришкільних таборів, у  яких відпочивало 873 дитини .

На проведення відпочинкових змін із районного бюджету виділено 145,0 тис. грн., залучено 39,2 тис. грн. позабюджетних коштів.

На закупівлю путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області виділено з районного бюджету 330 тис.грн. та залучено батьківських коштів 80,7 тис.грн.  

Всього протягом оздоровчої кампанії 2017 року оздоровчими та відпочинковими послугами охоплена 1081 дитина, з них пільгових категорій – 903. Загальна сума використаних бюджетних коштів становить 528,2 тис. грн. 

 

Районний будинок культури є методичним центром для сільських клубних закладів. При районному будинку культури діють 9 клубних формувань, що забезпечують естетичне виховання дітей, юнацтва та дорослих. Дитяча студія танцю «Ангаш» є призером численних районних, обласних та міжнародних конкурсів, носить звання «зразковий колектив».

В 2018 році проведено низку культурно-мистецьких заходів, в тому числі до державних та календарних свят. Вперше проведено масштабний захід районного рівня з нагоди всесвітнього Дня здоров’я.

Бібліотеками району на високому рівні ведеться краєзнавча та народознавча робота, починаючи з оздоблення бібліотек рушниками, старовинними вишиванками, предметами народного побуту, фотографіями і закінчуючи нарисами з історії та культури рідних сіл. Діють клуби за інтересами. До державних та культурно–мистецьких свят, пам’ятних дат проводяться різноманітні тематичні та літературні  вечори, уроки пам’яті та уроки мужності, години цікавих повідомлень та інше.

Своєрідним підсумком розвитку народного мистецтва в районі можна вважати щорічне обласне свято «Козацької слави цілюще джерело», в якому беруть участь кращі колективи клубних закладів району та області, відбувається театралізоване дійство. На території проведення свята організовуються виставки   робіт народних майстрів.

    

Гордістю району є гурток картингу «Темп», учасники якого перемогли в Чемпіонаті східного регіону України з картингу та зайняли 8 командне місце на Чемпіонаті України.

При районній організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» працює дитячо-юнацька спортивна школа, де проходять спортивну підготовку 180 учнів під керівництвом 7 тренерів-викладачів.

Як і минулого року, фінансуються потреби збірної команди Козельщинського району з футболу. Коштом районного бюджету вирішено питання щодо повного матеріального забезпечення спортсменів, що в цьому році склало 135 тис.грн.

На базі дитячо – юнацької спортивної школи та Козельщинської загальноосвітньої школи продовжує роботу секція дзюдо. Щоб на професійному рівні тренувати дітей, до співпраці запрошено клуб «Кремінь дзюдо».

 

 

1.2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери, шляхи їх розв’язання та досягнення поставлених цілей

 

Наразі існує необхідність подальшого поліпшення та розвитку матеріально-технічної бази закладів освіти, охорони здоров'я, культури та спорту. Будівлі установ та організацій соціальної і бюджетної сфери потребують продовження упровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів.

Насамперед слід розкрити максимальний обсяг резервів місцевого бюджету, щоб мати більший потенціал для розвитку. Такими резервами, зокрема, є:

- збільшення надходжень за рахунок виведення з тіні земельних часток (паїв), що використовуються без оформлення договорів оренди,

- проведення кампанії декларування доходів, отриманих в 2017 році,

- збільшення розміру орендної плати за землі державної власності,

- легалізація виплати заробітної плати та робочих місць.

Прогнозується збільшення надходжень до місцевих бюджетів без трансфертів на 8,4 %.

Кошти місцевих бюджетів будуть максимально спрямовуватися на поліпшення матеріально-технічної бази в галузі освіти, охорони здоров’я, культури, на фінансування ремонтів та впровадження заходів з енергозбереження в закладах соціальної сфери.

Реалізація у закладах бюджетної сфери низки практичних енергозберігаючих заходів, спрямованих на подальше скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів, дасть можливість заощадити бюджетні кошти та направити їх на розвиток соціальних галузей, поліпшення інфраструктури населених пунктів.

Щоб зменшити навантаження на районний бюджет та максимально залучити кошти сільських бюджетів, реалізація вказаних заходів здійснюватиметься поспівфінансуванню 50/50 з районного та сільських бюджетів.

 

Серйозною проблемою сьогодення є корупція, яка є найбільшою перепоною до економічного зростання і розвитку та здатна поставити під загрозу будь-які перетворення. Саме тому продовжуватиметься фінансова підтримка органів виконавчої влади (поліції, фіскальної служби, районного сектору МНС, казначейства, військового комісаріату) з метою зміцнення їхньої матеріальної бази та недопущення корупційних проявів. 

 

Сільські та селищні ради продовжать роботу над вирішенням проблеми недостатнього розвитку транспортної та іншої інфраструктури населених пунктів, тобто проводитимуть капітальні та поточні ремонти асфальтобетонного покриття доріг, облаштування автобусних зупинок, встановлення дорожніх знаків та інше. Ремонти доріг фінансуватимуться як в рамках обласної програми розвитку дорожнього господарства, так і за відповідною районною програмою на умовах співфінансування з районного бюджету по об’єктах, ініційованих та обґрунтованих місцевими радами.

З метою заощадження бюджетних коштів та раціонального використання енергоносіїв сільськими та селищними радами продовжаться роботи із заміни ліхтарів вуличного освітлення на світлодіодні лампи.

Важливим є питання охоплення дошкільною освітою, для вирішення якого планується проведення ремонту приміщення, де зараз перебуває Управління соціального захисту населення та створення там умов для розташування додатково 2 – 3  груп Козельщинського ДНЗ.

Незважаючи на складну економічну ситуацію, промислові підприємства району у 2018 році планують збільшити обсяги виробництва продукції на 1,4%, здійснити за рахунок залучення власних коштів розширення асортименту,  випуск нових видів продукції та модернізацію виробничих ліній.

 

Розвиток аграрного сектору району стримують недостатність інвестиційних ресурсів для модернізації та технологічного оновлення виробництва; відсутність мотивації сільгосппідприємств та особистих селянських господарств у збереженні та нарощуванні поголів’я свиней та великої рогатої худоби, у тому числі корів, через розбалансованість цінової ситуації на ринку продукції тваринного походження; недостатньо розвинута інфраструктура заготівель і збуту сільськогосподарської сировини, недостатність переробних підприємств.

Темпи зростання виробництва валової продукції сільського господарства у 2018 році становитимуть 130,9%.

Нарощення обсягів виробництва продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах відбудеться за рахунок збільшення поголів’я худоби та зростання продуктивності тварин та птиці.

 

Для вирішення проблеми недостатно ефективної діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва району у виробничих галузях та сфері послуг, а також розширення ринку праці передбачається надання фінансової підтримки на зворотній основі суб’єктам малого підприємництва для реалізації бізнес-проектів, які передбачають започаткування діяльності в сфері виробництва, переробки і послуг та створення нових робочих місць.

 

Серед шляхів вирішення проблеми поводження з побутовими відходами (ТПВ) у населених пунктах району, покращення екологічного середовища та економії природних ресурсів є розробка районної Програми поводження з твердими побутовим відходами яка передбачає подальшу паспортизацію та оптимізацію (зменшення) кількості звалищ, розробку нових схем санітарного очищення населених пунктів, логістичних схем маршрутів руху сміттєзбиральної техніки, поетапну контейнеризацію населених пунктів, оновлення парку спецтехніки.

 

Гострою соціальною проблемою, яка перебуває на постійному контролі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є дотримання законодавства про працю та належне оформлення трудових відносин, нарахування заробітної плати не нижче законодавчо встановленого мінімуму, погашення заборгованості із заробітної плати та недопущення її збільшення.

Незважаючи на поточну позитивну динаміку скорочення заборгованості із виплати заробітної плати, непогашеним поки що залишається зарплатний борг на ПАТ «Галещина-машзавод», щодо якого триває процедура визнання банкрутом.

         У 2018 році продовжиться результативна робота районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення щодо забезпечення легалізації у сфері трудових відносин.

 

Важливою проблемою є відсутність доступу до комунальної, дорожньої, медичної, освітньої, культурної, спортивної інфраструктури населених пунктів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. При формуванні бюджету на 2018 рік передбачатиметься цільове фінансування (співфінансування) для пристосування об’єктів громадського та цивільного призначення, об'єктів благоустрою та дорожньо-транспортної інфраструктури до потреб людей з інвалідністю, продовжуватиметься адаптація об’єктів соціальної та транспортної інфраструктури і територій загального користування до потреб людей з інвалідністю і  на відповідність вимогам будівельних норм.

 

Сприяння процессу добровільного об’єднання громад – це необхідний крок до зміцнення фінансової, організаційної, управлінської спроможності місцевого самоврядування. Важливою є і подальша підтримка діяльності громад вже після об’єднання. Поступове набуття новоствореними громадами низки повноважень майже в усіх сферах господарювання потребує активної допомоги виконавчих органів, депутатського корпусу. Особливої уваги потребує інформаційна діяльність серед широких верств населення для суспільного розуміння реформаторських процесів, формування громадянського суспільства.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЦІЛІ І ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

Метою Програми є підвищення якості життя населення району на основі стійкого соціально-економічного розвитку, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, зростання конкурентоспроможності регіону.

 

Пріоритетними напрямками економічного і соціального розвитку району є:

 • зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення району, створення умов для зростання заробітної плати, погашення та недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати, пом'якшення ситуації на ринку праці, охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення району;
 • підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу та створення умов для надходження інвестицій з метою забезпечення технологічного переоснащення сільськогосподарської галузі та перетворення її на ефективний сектор економіки;
 • розкриття резервів надходжень до бюджетів усіх рівнів, раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються за рахунок місцевого бюджету;

- підвищення якості надання медичних та освітніх послуг, зміцнення матеріальної бази систем освіти, культури, охорони здоров’я та спорту із залученням усіх джерел фінансування;

 • створення сприятливих умов для надходження в район вітчизняних та іноземних інвестицій, підвищення інвестиційного іміджу району;
 • створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату району шляхом залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого підприємництва;
 • продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах соціальної сфери, стимулювання раціонального використання енергоресурсів;

- сталий розвиток населених пунктів району, забезпечення населення доступним, якісним та комфортним житлом, розвиток транспортної та іншої інфраструктури, мінімізація негативного впливу за будь-яким виміром на життя і здоров’я жителів;

 • поліпшення стану навколишнього природного середовища, упровадження екологічно-збалансованої системи природокористування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

У 2017 році у районі проводиться робота щодо впровадження децентралізації та реформи місцевого самоврядування відповідно до Закону України ”Про добровільне об’єднання територіальних громад”.

29 жовтня 2017 року відбулися вибори у Новогалещинській селищній об’єднаній територіальній громаді, яка об’єднає територіальні громади селища Нова Галещина, сіл Велика Безуглівка і Горбані Козельщинського району та сіл Бондарі, Василенки, Заруддя, Остапці, Ревівка Кременчуцького району.

Козельщинська селищна рада прийняла рішення про створення об’єднаної територіальної громади, до складу якої ввійдуть громади Лутовинівської, Хорішківської, Приліпської, Пашківської, Пригарівської, Михайликівської, Мануйлівської Рибалківської сільських рад та Козельщинської селищної ради. Вибори голови та депутатів у Козельщинській селищній об’єднаній територіальній громаді призначено на 24 грудня 2017 року.

 

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік - ефективна робота Новогалещинської та Козельщинської об’єднаних територіальних громад району, які будуть самостійно забезпечувати належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури; сприяння наділенню їх більшими ресурсами, мобілізації їх внутрішніх резервів, підвищення спроможності територіальних громад до розвитку.

 

Основні завдання та заходи:

 • здійснення інформаційно-консультаційного супроводу впровадження реформи у сфері місцевого самоврядування та децентралізації;
 • підтримка новостворених об’єднаних територіальних громад шляхом надання їм організаційної допомоги (участь у вирішенні питань щодо відкриття рахунків в органах Державної казначейської служби України, проведення перших сесій та формування виконкомів рад об’єднаних територіальних громад);
 • надання практичної допомоги з питань організації бюджетного процесу в умовах децентралізації, розробки бюджетів та планів соціально-економічного розвитку новостворених територіальних громад;
 • забезпечення належної якості та доступності надання адміністративних послуг, а також послуг у сфері освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення об’єднаних територіальних громад;
 • створення умов для захисту населення та територій об’єднаних територіальних громад району від надзвичайних ситуацій;
 • стимулювання створення нових робочих місць шляхом формування концепції співпраці між владою та бізнесом, представленим на території громад.

 

 

 

4. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

 

4.1. Джерела формування  бюджетів

Загальний обсяг надходжень за січень – вересень 2017 року до бюджетів усіх рівнів становить  168497,1 тис. грн. Надійшло на 47258,6 тис. грн. (38,9%) більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

До Державного бюджету мобілізовано 43214,5 тис. грн. Порівняно з минулим роком надходження  збільшилися на 9771,2 тис. грн. або  на 29,2 %.

Місцеві бюджети за доходами (без урахування трансфертів із Державного бюджету) виконано в сумі 53578,1 тис. грн. Порівняно з 2016 роком надходження збільшилися на 13194,2 тис.грн. або на 32,6%. Планові показники виконано на 112,2%. Очікуване виконання доходної частини бюджету у 2017 році  прогнозується в сумі  66870,6 тис.грн.

До загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів із Державного бюджету) надійшло 50067,6 тис. грн., що на 5442,4 тис. грн. (12,1%) більше за планові показники та на 15221,1 тис. грн. більше, ніж за відповідний період 2016 року.

Податок та збір на доходи фізичних осіб в поточному році надійшов в обсязі 25712,1тис.грн. Відсоток виконання склав 106,1%. Проти фактичних надходжень минулого року ріст надходжень становить 46,3 %, або 8143,2 тис.грн.

Податку на майно в частині плати за землю надійшло 15125,8тис. грн. (132,4% від плану). В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року приріст надходжень складає 4748,8 тис. грн. (45,7%).

Повне виконання затверджених показників з плати за землю забезпечено по 17 бюджетах із 18.

Внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок) надійшло 1341,7 тис.грн., що становить 74,2% до затверджених показників. Проти минулого року надходження зменшились на 454,3 тис.грн.в результаті змін в податковому законодавстві, якими скасовано акцизний податок з роздрібного продажу пального, що сплачувався до місцевих бюджетів за місцезнаходженням АЗС та перенесено до основної ставки акцизного податку, що сплачується виробниками та імпортерами.

Надходження по єдиному податку за 9 місяців 2017 року склали 6822,4 тис.грн. Відсоток виконання плану становить 106,4%. Збільшення надходжень порівняно з аналогічним періодом минулого року склало 2555,8 тис.грн. (59,9%).

До спеціального фонду (без урахування трансфертів із Державного бюджету) надійшло 3510,4 тис. грн.

Надходження податків і зборів до місцевого бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів в 2018 році плануються в розмірі 72540,7 тис.грн., що більше очікуваних показників на 2017 рік на 5670,1 тис.грн. або на8,4 %.

В основу формування розрахункових показників доходів, видатків та міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів на 2018 рік покладено норми чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

 

 

 

Місцеві бюджети району

Показники

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

Обсяг, тис.грн.

у %

Обсяг, тис.грн.

у %

Обсяг, тис.грн.

у %

Доходи місцевих бюджетів - всього

163855,6

100

210290,8

100

231011,2

100

Доходи  місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

60602,7

36,9

66870,6

31,8

72540,7

31,4

у тому числі по основних видах податків і зборів:

Х

Х

х

Х

х

Х

Податок на доходи фізичних осіб

25638,5

15,6

35553,7

16,9

37331,4

16,1

Податок на майно в частині плати за землю

13753,4

8,3

18577,8

8,8

19506,7

8,4

Акцизний податок

2425,5

1,4

1818,0

0,8

1008,9

0,4

Видатки місцевих бюджетів  - всього

168030,2

100

227081,7

100

231011,2

100

у тому числі:

х

х

х

х

х

х

Трансферти

103252,9

61,4

143420,2

63,1

158470,5

68,6

Бюджет розвитку

6330,3

3,7

14824,5

6,5

15000

6,5

 

 

При визначенні обсягу ресурсу місцевих бюджетів на 2018 рік враховано:

статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2016 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2017 рік та прогнозні на 2018-2020 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017№ 411;

фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2015 - 2016 років та 9 місяців 2017 року.

збереження протягом 2018–2019 років норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів;

зарахування до місцевих бюджетів 100 відсотків єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваро-виробники);

підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

 

Найбільшою складовою доходів бюджету району є податок на доходи фізичних осіб – 51,4% від доходів загального фонду. Прогнозні надходження податку складають 37331,4 тис.грн. В порівнянні з обсягом податку, який очікується отримати за 2017 рік, більше на 1777,7 тис.грн. або 5,0%.

Збільшення обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій та змін в оподаткуванні окремих видів доходів громадян.

Надходження плати за землю, яка являється складовою податку на майно, планується одержати в обсязі 19506,7 тис.грн. Прогнозний ріст надходжень на 2018 рік проти очікуваних 928,2 тис.грн., або 5,0% розрахований на основі слідуючих чинників:

 • збільшенням площ щодо яких проведена грошова оцінка земель;
 • проведенням інвентаризації земельних ділянок, наданих у користування та оренду;
 • проведення індексації нормативної грошової оцінки землі;
 • переглядом укладених угод на оренду землі та розміру орендної плати.

Надходження акцизного податку планується в обсязі 1008,9 тис. грн., що значно менше очікуваних показників 2017 року. На 2018 рік у складі спеціального фонду державного бюджету створюється Державній дорожній фонд. Джерелами формування цього фонду визначено: акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України пального і транспортних засобів за ставкою 50%,

Обсяг доходів спеціального фонду (без врахування власних надходжень бюджетних установ) прогнозується у сумі 181,1 тис.грн.

Обсяг надходжень екологічного податку планується у розмірі 31,1 тис.грн. Розрахунок податку проведено відповідно до положень Податкового і Бюджетного кодексів України та враховано норматив зарахування до бюджетів сіл і селищ 25%.

Прогнозна сума цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади на 2018 рік становитиме 150,0 тис. грн.

 

4.2. Фінансування заходів

        Видатки загального фонду бюджету району за 9 місяців 2017 року освоєні в сумі 155697,1 тис.грн. або на 86,5% від планових асигнувань з урахуванням змін. Видатки спеціального фонду профінансовано в загальній сумі  13052,3 тис. грн.

        На утримання соціально–культурної сфери (загальний фонд) за вказаний період спрямовано 131379,8 тис.грн. або 84,3% від загального обсягу проведеного фінансування, в тому числі на утримання закладів освіти направлено 36954,8 тис. грн., охорони здоров’я – 17388,4 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 70319,9 тис. грн., культури – 5970,5 тис. грн., фізичної культури – 746,2 тис. грн.

         Витрати на оплату праці з нарахуваннями за звітний період склали 46473,9 тис. грн., оплату за спожиті енергоносії – 4205,9 тис. грн., що становить відповідно 29,8 % та 2,7 % від загального обсягу фінансування.

При здійсненні розрахунків видаткової частини бюджету на 2018 рік враховано :

- прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку;

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати з 1 січня до 3723гривень, а також підвищення посадового окладу (тарифної сітки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

- зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

- покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл;

- фінансування первинної медичної допомоги через окрему бюджетну програму з державного бюджету;

- передачу на фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів видатків на оплату житлово-комунальних послуг.

 

Основні цілі на 2018 рік:

- оптимізація витрат, дотримання жорсткої фінансової дисципліни при використанні коштів місцевих бюджетів, недопущення утворення бюджетної заборгованості по заробітній платі та  інших соціальних виплатах;

- впровадження середньострокового бюджетного планування, застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі.

 

Основні завдання на 2018 рік:

- при формуванні проекту районного бюджету планування видаткової частини провести за програмно-цільовим методом –  фінансове управління  райдержадміністрації, головні розпорядники коштів районного бюджету;

- забезпечення належного функціонування закладів гуманітарної та соціальної сфери – відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, Козельщинська ЦРЛ, Козельщинський ЦПМСД;

- забезпечення дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування під час затвердження бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами - головні розпорядники бюджетних коштів протягом року;

- упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати необгрунтованого збільшення такої чисельності; здійснити вивільнення штатних одиниць, у т.ч. тих, які є вакантними протягом 6 місяців і більше; переглянути мережу закладів з урахуванням їх навантаження та наповнюваності - головні розпорядники бюджетних коштів  протягом року;

- здійснення видатків, які пов'язані із стимулюванням працівників  кожної бюджетної установи проводити за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного розпорядника бюджетних коштів - головні розпорядники бюджетних коштів протягом року;

- забезпечити посилення фінансово-бюджетної дисципліни шляхом ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів - фінансове управління  райдержадміністрації  протягом року.

 

Виконання заходів Програми здійснюється також шляхом залучення до районного бюджету субвенцій з селищних, сільських бюджетів для створення умов для стабільного розвитку надання медичної допомоги населенню району на первинному рівні, забезпечення функціонування та покращення навчально – виховного процесу в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладах району, покращення матеріально-технічної бази діючих закладів культури, забезпечення діяльності (утримання) фахівців із соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

Показники оцінки ефективності реалізації запланованих заходів:

- повноцінне функціонування установ  та якісне виконання ними завдань;

- підвищення ефективності  використання бюджетних коштів;

- недопущення бюджетної заборгованості.

 

 

5. РИНКОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ

 

5.1. Регуляторна політика та підтримка розвитку підприємництва

Основні цілі на 2018 рік:

- забезпечення прозорості дій органів влади під час здійснення ними регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

 • забезпечення фінансової підтримки бізнес-проектів, що реалізуються в сферах, які визначені пріоритетними для району;
 • забезпечення інформування суб’єктів малого підприємництва щодо можливостей отримання фінансових ресурсів від банківських та небанківських фінансово-кредитних установ;
 • забезпечення функціонування системи інформаційної підтримки суб’єктів малого підприємництва;
 • підтримка в актуальному стані баз даних стосовно можливостей використання незадіяних ресурсів суб’єктами підприємницької діяльності;
 • залучення незайнятого населення та молоді зокрема до підприємницької діяльності.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політки у сфері господарської діяльності» - розробники регуляторних актів – протягом року;

- забезпечення прозорості дій органів влади під час здійснення ними регуляторної політики у сфері господарської діяльності – структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади – протягом року;

- реалізація заходів Програми розвитку малого підприємництва у Козельщинському районі на 2018-2020 роки – структурні підрозділи райдержадміністрації, установи, організації району, задіяні в Програмі – протягом року

- надання фінансової підтримки для реалізації бізнес-проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва, що відповідають пріоритетним напрямам Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Козельщинському районі на 2018-2020 роки, зокрема у сфері виробництва та переробки – відділ економіки райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення самозайнятості населення шляхом навчання зареєстрованих безробітних за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю – районний центр зайнятості – протягом року;

- залучення до підприємницької діяльності осіб, які пройшли відповідну підготовку для започаткування власної справи шляхом надання одноразової  допомоги по безробіттю для організації підприємницької  діяльності – районний центр зайнятості – протягом року;

- забезпечення популяризації успішних бізнес-проектів, що реалізуються за державної підтримки,  а також поширення такого досвіду на території району – відділ економіки райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації  – протягом року;

- реалізація заходів спрямованих на залучення населення сільських територій до підприємницької діяльності у тому числі у сфері сільськогосподарського виробництва, «зеленого» туризму, народних промислів – відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації – протягом року.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів

Про досягнення виконання поставлених завдань буде свідчити:

- проведення заходів з дерегуляції підприємницької діяльності;

- здійснення перегляду діючих регуляторних актів;

- проведення відстежень результативності регуляторних актів;

- збільшення кількості підприємців-фізичних осіб на 2%.

- збільшення кількості фермерських господарств до 1,5 %).

- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого підприємництва на 6%;

- надання фінансової державної підтримки на зворотній основі для реалізації бізнес-проектів суб’єктів малого підприємництва, що відповідають пріоритетним напрямкам Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Козельщинському районі на 2018-2020 роки, на конкурсних засадах.

 

5.2. Сприяння розвитку внутрішньої торгівлі та цінова політика

Споживчий ринок району, незважаючи на наслідки фінансової кризи, зниження попиту на товари і послуги, характеризується розвитком інфраструктури, достатнім рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту та пропозиції, відсутністю товарного дефіциту.

Роздрібний товарооборот за січень – червень 2017 року становить 18,1 млн.грн., що на 23,3% у порівняних цінах більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Впродовж 2017 року відбувались коливання цін, пов’язані з підвищенням мінімальної зарплати, скасуванням державного цінового регулювання, відкритістю ринків, підвищенням вартості енергоносіїв.

За даними моніторингових досліджень протягом січня - вересня 2017 року  зросли ціни на м’ясо (свинина на 47%, м'ясо птиці на 23%), ковбаси (на 18%),  молочні продукти (на 9%). Цінова ситуація на овочевому ринку характеризується сезонними коливаннями. Здорожчання продуктів «борщового набору» пов’язано із низьким врожаєм овочів та імпортуванням овочевої продукції.

Основні цілі на 2018 рік:

- збереження позитивної динаміки розвитку регіонального споживчого ринку;

- забезпечення потреб населення району в продовольчих та непродовольчих товарах та послугах;

- збільшення на регіональному споживчому ринку частки конкуренто-спроможної продукції місцевих виробників;

- насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами (послугами) за доступними для споживачів цінами;

- створення сприятливого інвестиційного клімату у сфері торгівлі;

- подальше впровадження прогресивних форм обслуговування населення.

- сприяння стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку району;

- сприяння створенню конкурентного цінового середовища та вільного доступу до продукції місцевих виробників сільгосппродукції.

 

Основні завдання на 2018 рік:

- сприяння збереженню мережі об’єктів торгівлі, здатної забезпечити достатній рівень обслуговування населення у відповідності з його потребами та з урахуванням нормативів забезпеченості мешканців об’єктами торгівлі – відділ економіки  райдержадміністрації, сільські та селищні ради – протягом року;

- сприяння запровадженню в стаціонарних підприємствах торгівлі та ресторанного господарства проведення розрахунків за продані товари спеціальними платіжними засобами – сільські та селищні ради - протягом року;

- розвиток закладів ресторанного господарства, використання прогресивних форм обслуговування й сучасного устаткування - суб’єкти підприємницької діяльності – протягом року;

- сприяння розвитку пересувної торгівлі для обслуговування населених пунктів без стаціонарної торговельної мережі, а також у разі необхідності - торгівлі товарами складного асортименту в населених пунктах - відділ економіки  райдержадміністрації, сільські та селищні ради – протягом року;

- сприяння насиченню споживчого ринку сільськогосподарською продукцією місцевих виробників – відділ економіки райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- проведення моніторингу цінової ситуації та висвітлення його результатів на сайті райдержадміністрації – відділ економіки райдержадміністрації – щомісячно.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

- приріст обороту роздрібної торгівлі на 7,3%, обсягу реалізованих послуг населенню на 3,5%,

- забезпечення товарного наповнення споживчого ринку, яке відповідає попиту населення;

- збереження мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства, збільшення кількості об’єктів, що надають побутові послуги на 2%;

- забезпечення населених пунків без стаціонарної торгівельної мережі виїзним торгівельним обслуговуванням;

- забезпечення дотримання прав споживачів щодо безпеки і якості товарів, робіт і послуг.

5.3. Розвиток системи надання адміністративних послуг

Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є потреба у розвитку та підтримці довіри громадян до органів влади. Складовою частиною цього напрямку є своєчасне, повне та якісне надання адміністративних послуг, в тому числі документів дозвільного характеру.

         Центром надається 66 адміністративних послуг та 3 документа дозвільного характеру.

          Найпоширенішими залишаються адміністративні послуги у сфері реєстрації права власності, бізнесу, кадастрового реєстру, вклеювання фото в паспорт громадянина України при досягненні 25-ти та 45-ти річного віку.

         Так станом на 01 жовтня 2017 року в рамках Центру надано 4948 адміністративних послуг, проти 4812 на відповідну дату у 2016 році. Середня кількість адміністративних послуг у місяць становить 550 одиниць. Позитивним є факт, що всі адміністративні послуги надано у терміни, передбачені чинним законодавством та без відмов. Крім того, згідно внутрішніх правил роботи Центру, час перебування суб’єкта звернення у черзі до адміністратора не перевищує 3-5 хвилин.              

Основні цілі на 2018 рік:

- забезпечення якісного надання адміністративних послуг суб’єктам звернень; 

- постійний  контроль  та фінансове забезпечення  з метою надання адміністративних послуг в районі на відповідному рівні;

- забезпечення відкритості та прозорості процедур надання адміністративних послуг;

- ефективна взаємодія з суб’єктами надання адміністративних послуг та  органами місцевого самоврядування.

               

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- забезпечення якісного та згідно із затвердженим переліком повного спектру надання адміністративних послуг - відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації  - постійно;

          - зведення кількості відвідувань Центру до двох разів (при поетапному отриманні адміністративної послуги) - відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації  - постійно;

- надання  бланків заяв за місцем отримання адміністративної послуги – відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації  - постійно;

- системне навчання адміністраторів та реєстраторів на базі Центру підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та шляхом самоосвіти - відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації - постійно.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

- ріст кількості звернень щодо надання адміністративних послуг до 6650 одиниць звернень. Однак, якщо взяти до уваги той, факт, що на перспективу, ОТГ утворять  ЦНАП та паралельно надаватимуть адміністративні послуги, кількість адміністративних послуг однозначно знизиться.

6. МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ

 

6.1. Управління об'єктами комунальної власності

Станом на 01.10.2016 року налічується 10 підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад району, а також 12 суб’єктів господарювання, які орендують об’єкти комунальної власності.

За оренду майна протягом січня – вересня 2017 року до районного бюджету перераховано 23,3 тис. грн.

Станом на 01.10.2017 року діє 12 договорів оренди, загальна площа орендованих приміщень складає 426 кв.м.

 

Основні цілі на 2018 рік:

- здійснення обліку майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ, Козельщинського району;

- здійснення контролю за своєчасною сплатою орендної плати орендарями об’єктів комунальної власності;

- підвищення ефективності використання майна комунальної власності.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- підвищення рівня наповнення доходної частини районного бюджету від використання об’єктів спільної власності територіальних громад району;

- передача в оренду вільних об’єктів спільної власності територіальних громад району;

- контроль за збереженням та ефективністю використання майна, переданого в управління підприємств, установ та організацій.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

- збільшення надходжень до районного бюджету від використання об’єктів спільної власності територіальних громад району.

 

6.2. Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти

Одним із ключових завдань регіональної політики є реформа державних закупівель, зокрема в частині електронізації закупівельного процесу.

Основна мета системи – це забезпечення прозорості процесу державних закупівель, підвищення довіри бізнесу та боротьба з корупцією. Електронна система спрощує доступ малого і середнього бізнесу до державних торгів, дозволяє економніше витрачати бюджетні кошти та забезпечує громадський контроль за процесом торгів.

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» впродовж 2017 року бюджетні установи району використовують електронну систему PROZORRO для проведення  державних/публічних закупівель.

 

Основні цілі на 2017 рік:

- забезпечення прозорості процесу державних закупівель;

- підвищення довіри бізнесу до влади;

- забезпечення громадського контролю за процесом публічних закупівль.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

- дотримання органами виконавчої влади вимог законодавства щодо застосування системи державних електронних закупівель - органи виконавчої влади району, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, установи і організації, майно яких власністю територіальних громад області - протягом року.

- електронізація закупівельного процесу, використання електронної системи для здійснення державних/публічних закупівель – органи виконавчої влади району, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, установи і організації, майно яких власністю територіальних громад області - протягом року.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів

- економія бюджетних коштів у зв’язку із застосуванням системи електронних торгів;

- скорочення часу на проведення тендерних процедур;

- досягнення прозорості державних закупівель та можливість обрання кращої пропозиції за ціновими та якісними критеріями;

- можливість доступу бізнесу до державних закупівель.

 

 

6.3. Реалізація територіальних цільових (комплексних) програм

У 2017 році в районі діяло 29 територіальних програм, закінчується термін дії 7 програм. Протягом січня – вересня 2017 року було прийнято 2 нові територіальні програми.

У 2018 році планується реалізація 27 територіальних програм.

 

Основні цілі на 2018 рік:

- забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, матеріально-технічних, інших ресурсів;

- забезпечення координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для розв’язання найважливіших проблем району.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- проведення щорічного моніторингу результативності їх реалізації з метою оцінки доцільності та ефективності поетапної реалізації – відділ економіки райдержадміністрації – протягом року;

- перегляд територіальних програм з метою скорочення й оптимізації їх заходів, відповідно до реальних можливостей бюджетного фінансування – відділ економіки райдержадміністрації, розробники програм – протягом року;

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів

- раціональне та ефективне використання бюджетних коштів;

- виконання запланованих заходів, досягнення якісних та кількісних результативних показників, визначених кожною програмою.

 

7. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

 

7.1. Промисловість

Виробництво промислової продукції в районі представлено 5 підприємствами: ТОВ «Сканмікс-Україна», ФОП Чіп Н.А., ТОВ «Козельщинський комбікормовий завод», ТОВ НВП «Галещина-Агро», виробнича дільниця ПАТ «Галещина, машзавод».

За оперативними даними промисловими підприємствами району за січень - жовтень 2017 року збільшено обсяги реалізованої продукції на 28,9% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.  

           

Основні цілі на 2018 рік:

 • сприяння збереженню позитивної динаміки промислового виробництва та подальшому нарощенню обсягів виробництва промислової продукції;
 • модернізація та технологічне оновлення виробництва на основі впровадження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

- підтримка і розвиток власного виробництва енергетичних ресурсів, зокрема альтернативних природному газу видів палива;

 • підвищення якості та конкурентоспроможності продукції;
 • впровадження інновацій у виробництві;
 • впровадження більш ефективного стимулювання праці.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- розширення ринків збуту продукції - промислові підприємства – протягом року;

- збільшення обсягів виробництва за рахунок розширення асортименту і випуску нових видів продукції – ТОВ «Сканмікс-Україна» - протягом року;

- підвищення конкурентоспроможності продукції - промислові підприємства – протягом року;

- оновлення та проведення капітальних ремонтів основних виробничих фондів, складських приміщень - промислові підприємства  – протягом року;

- сприяння у залученні інвестицій для реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, створення переробних підприємств – відділ економіки райдержадміністрації – протягом року.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

- збільшення обсягів реалізації промислової продукції у 2017 році на 0,3 млн.грн. (1,4%).

- забезпечення виробництва промислової продукції зокрема:

цегли до 8,3 млн.шт. (+0,05 млн.шт.);

будівельні суміші до 2,0 тис.тонн (+0,1 тис.тонн);

- початок роботи заводу з виробництва паливних гранул (пелет) в с.Трудовик;

- збереження існуючої чисельності працюючих та стабільної заробітної плати на підприємствах галузі.

 

 

 

7.2. Агропромисловий комплекс

Виробництвом сільськогосподарської продукції в районі займаються 12 сільськогосподарських підприємств та 164 фермерське господарство, у власності та користуванні яких знаходиться 42,74  тис. га ріллі.

В складних погодних та економічних умовах трудівники села району у 2017 році отримали дещо нижчі результати, ніж минулого року. У 2018 році очікується збільшення валової продукції сільського господарства на 30,9 %

 

Основні цілі на 2018 рік:

- формування ефективного соціально спрямованого сектору економіки району, здатного задовольнити продовольчу безпеку району;

- досягнення стабільного економічного зростання шляхом забезпечення умов для розвитку ефективного підприємництва в аграрному секторі;

- забезпечення впровадження комплексу заходів, спрямованих на удосконалення технологічних процесів в галузі рослинництва та тваринництва;

- зростання рівня зайнятості сільського населення, розширення сфери застосування праці на селі, створення нових робочих місць;

- додаткові надходження до місцевих бюджетів від підприємницької діяльності населення;

- забезпечення збереження та відновлення ґрунтів внаслідок застосування ґрунтозахисних та безпечних технологій;

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 - раціональне використання земель та підвищення врожайності сільськогосподарських культур – відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські товаровиробники – протягом року;

- підвищення селекційно-генетичного потенціалу поголів’я худоби у галузі тваринництва – відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські товаровиробники – протягом року;

- впровадження сучасних систем живлення сільськогосподарських культур  та забезпечення внесення мінеральних і органічних добрив на рівні, що забезпечує бездефіцитний баланс поживних речовин у ґрунті – відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агро-промислового комплексу району – протягом року;

- впровадження прогресивних технологій кормовиробництва, годівлі та утримання сільськогосподарських тварин, спрямованих  на зменшення витрат кормів на одиницю виробленої продукції – відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські товаровиробники – протягом року;

- технічне та технологічне переоснащення існуючих тваринницьких об’єктів, здійснення їх реконструкції -  сільськогосподарські товаровиробники – протягом року;

- оптимізація структури посівних площ з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь  - відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ Держгеокадастру району, сільськогосподарські товаровиробники- на протязі року;

- продовжити реконструкції та будівництво тваринницьких приміщень по виробництву тваринницької продукції на основі залучення інвестиційних ресурсів -  відділ агропромислового розвитку - на протязі року;

- впроваджувати прогресивні технології, реалізовувати заходи з підвищення родючості ґрунтів - відділ агропромислового розвитку, керівники сільськогосподарських підприємств - протягом  року ;

- створити умови для стабільного забезпечення енергоресурсами агропромисловий комплекс шляхом впровадження енергозберігаючих технологій  - відділ агропромислового розвитку  - протягом року;

- стимулювати розвиток сільськогосподарських кооперативів та приватних підприємств по заготівлі, переробці та збуту сільськогосподарської продукції - відділ агропромислового розвитку, сільські та селищні ради - протягом року;

         - створення умов для розвитку ягідництва, садівництва, овочівництва за рахунок мотивації малих та середніх господарств і їх кооперативів - відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу району – протягом року.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

- збільшення обсягу виробництва валової продукції сільського господарства на 30,9 %, в тому числі в рослинництві на  35,9 %, в тваринництві на 2,8 %;

- підвищення рівня заробітної плати працівників сільського господарства на 10-15%;

- подальше оновлення машино-тракторного парку ;

- підвищення урожайності сільськогосподарських культур на 3-5%.

- створення 44 нових робочих місць (ТОВ АФ «Добробут» - 38, СФГ «Вітченко» - 2, ФОП Магда Н.А. - 4);                                        

-  збільшення асортименту натуральних продуктів місцевих виробників в торгівельній мережі району.

 

 1. Модернізація агропромислового комплексу

 

Основні цілі на 2018 рік:

- створення умов для стабільного розвитку аграрного комплексу району шляхом підвищення його інвестиційної привабливості, створення умов для залучення інвестицій у сільськогосподарське виробництво;

- формування ефективного соціально спрямованого сектору економіки району, здатного задовольнити продовольчу безпеку району;

         - досягнення стабільного економічного зростання шляхом забезпечення умов для розвитку ефективного підприємництва в аграрному секторі;

         - раціональне використання земель, впровадження  ресурсозберігаючих  та відновлювальних технологій;

         - створення умов для збереження, відтворення та підвищення родючості грунтів.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

         - оптимізація  структури посівних площ і сівозмін з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь -  відділ агропромислового розвитку  райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу району – 1 півріччя 2018 року;

         - оптимізація посівних площ і сівозмін з урахуванням природно-кліматичних умов останніх років - відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу району – протягом року;

         - забезпечення впровадження комплексу заходів, спрямованих на удосконалення технологічних процесів в галузі рослинництва та тваринництва - відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу району – протягом року;

         - створення умов для збереження , відтворення та підвищення родючості грунтів – відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу району – протягом року;

         - цілеспрямоване та удосконалене ведення селекційно-племінної роботи у молочному скотарстві в сільськогосподарських підприємствах та приватному секторі, спрямоване на покращення генетичного потенціалу худоби, підвищення продуктивних якостей худоби - відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового розвитку, приватний сектор району – протягом року;

         -  продовження будівництва потужних комплексів та реконструкції існуючих приміщень по виробництву продукції тваринництва з новітніми технологіями  - відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу району – протягом року;

         - створення сприятливих умов для збільшення обсягу прямих інвестицій і кредитних ресурсів у агропромисловий комплекс , розширення застосування сучасних інноваційних технологій - відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації,  підприємства агропромислового комплексу району – протягом року;

         - продовження проведення техніко-технологічного і ресурсного оновлення, технічна модернізація виробництва, запровадження автоматизованої системи оптимізації роботи сільськогосподарської техніки, розширення застосування сучасних інноваційних технологій - підприємства агропромислового комплексу району – протягом року;

         - зменшення енерговитратності та енергетичної залежності шляхом впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах агропромислового комплексу, зокрема переведення котлів опалення на альтернативні види палива (солома, лушпиння, тирса тощо), використання відходів сільського господарства для виробництва відновлювальної енергії - підприємства агропромислового комплексу району – протягом року

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

- зменшення собівартості продукції за рахунок введення у виробництво нової високопродуктивної техніки, впровадження нових технологій;

- подальше оновлення машино-тракторного парку;

- підвищення рівня технічної оснащеності сільськогосподарського виробництва. Протягом 2018 року планується закупити 5 одиниць високопродуктивної техніки та обладнання на загальну суму 12 млн. грн. (ФГ «Дукан» , ТОВ АФ «Добробут», ПОСП «Відродження»);

- урожайність цукрового буряка довести в середньому по району до 550 цн/га, сої до 22 цн/га, соняшнику до 25 цн/га;

- поступове збільшення високопродуктивного поголів’я худоби, зокрема корів, в сільськогосподарських підприємствах району до 1050 голів.

 

7.2.2. Впровадження сучасних форм кооперації для забезпечення сталого розвитку малих фермерських та сімейних господарств, обслуговуючих кооперативів

Основні цілі на 2018 рік:

- розбудова інфраструктури сіл, покращення благоустрою та економічного стану сільської місцевості;

- підтримка сталого розвитку сільських територій, створення сприятливих умов для життєдіяльності та підвищення добробуту населення району;

- зростання рівня зайнятості сільського населення, розширення сфери застосування праці на селі, створення нових робочих місць;

- збільшення кількості ферм сімейного типу;

- додаткові надходження до місцевих бюджетів від підприємницької діяльності населення;

-  підтримка розвитку мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як важливого чинника підвищення конкурентоспроможності особистих селянських та фермерських господарств, поліпшення їх соціально-економічного стану та розширення сфери їх самозайнятості.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

         - створення та підтримка розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, підтримка розвитку особистих селянських господарств, ферм сімейного типу що спеціалізуються на вирощуванні плодово-ягідної продукції, овочів, картоплі, тваринницької продукції - відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації,  – протягом року;

         - проведення семінарів для підвищення поінформованості сільського населення про переваги сільськогосподарської кооперації та заохочення до об`єднання в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи - відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації,  – протягом року;

         - сприяння самозайнятості населення у селах району , підтримка всіх видів бізнесу у сільській місцевості - відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад – протягом року;

         - надання методичної допомоги у адаптації дрібних сільськогосподарських товаровиробників до сучасних умов господарювання, організація семінарів, навчань, «днів поля» для підвищення рівня знань кадрів малих та середніх сільгоспвиробників - відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації,  – протягом року;

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

- зростання рівня зайнятості сільського населення, розширення сфери застосування праці на селі, створення нових робочих місць;

         - реконструкція молочно-товарної ферми СФГ «Вітченко» згідно проекту USAID Партнерство заради інновацій: «Розвиток сімейних ферм, об’єднаних в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;

         - реконструкція ферми по виробництву м’яса птиці (ФОП Магда Н.А.)

         - збільшення рівня доходів малих фермерських та особистих селянських господарств.

 

7.2.3. Розвиток органічного землеробства та виробництва органічних продуктів харчування

Основні цілі на 2018 рік:

- формування культури виробництва та споживання продукції органічного сільського господарства, збільшення виробництва високоякісної екологічно чистої продукції та розвиток органічного землеробства;

- забезпечення збереження та відновлення грунтів шляхом застосування ґрунтозахисних технологій, розширення площ сидеральних посівів;

- збільшення частки внесення органічних добрив.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

         - підтримка розвитку виробництва екологічно чистих продуктів харчування та органічного сільськогосподарського виробництва - відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

         - створення консультативної служби для популяризації органічного виробництва, інформаційно-методичний супровід громадян, які виявили бажання вести органічне виробництво на присадибних земельних ділянках - відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, Полтавська обласна дорадча служба – протягом року;

         - проведення семінарів, засідань у форматі «круглих столів» на теми «Сертифікація органічної продукції», «Агрономічні особливості вирощування органічної продукції», «Економічна ефективність виробництва органічної продукції та бізнес-планування» для підвищення рівня обізнаності виробників сільськогосподарської продукції, зацікавлених осіб -  відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, Полтавська обласна дорадча служба – протягом року;

         - проведення спільно із місцевими засобами масової інформації  кампанії по пропагуванню ідей органічного сільського господарствата виробництва продуктів харчування серед місцевих фермерських господарств та населення - відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу району – протягом року;

         - зростання рівня зайнятості населення внаслідок розширення застосування праці у сфері виробництва і збуту органічної продукції - відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу району – протягом року;

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

         - розпочато процесс сертифікації на відповідність стандартам органічного виробництва одного сільгосппідприємства;

         - збільшення обсягу та розширення ассортименту виробництва продуктів харчування.

7.3. Будівництво та житлова політика

Протягом 9 місяців 2017 року прийнято в експлуатацію 262,8 кв. метрів загальної площі житла.

Козельщинським заводом будівельних матеріалів за 9 місяців 2017 року вироблено 6434 тис. од. будівельних матеріалів (цегли керамічної), що складає 103 % до відповідного періоду попереднього року.

У стадії розробки 6 генеральних планів (смт. Нова Галещина, с. Солониця, с. Красносілля, с. Новоселівка, с. Хмарине, с. Чечужине). Розроблено 2 детальних плани території за межами населених пунктів в адміністративних межах Солоницької сільської ради, Новогалещинської селищної ради, 2 детальних плани для проектування об’єктів будівництва (с. Лутовинівка) та реконструкції (смт. Козельщина).

 

Основні цілі на 2018 рік:

1. Реалізація державної політики у галузі будівництва (реконструкції) об’єктів соціальної сфери.

2. Створення умов для розвитку житлового будівництва.

3. Підтримка житлового будівництва у формі надання пільгових кредитів громадянам, які потребують покращення житлових умов.

4. Продовження роботи з органами місцевого самоврядування щодо створення резерву земельних ділянок для будівництва житлових будинків учасниками антитерористичної операції та членами сімей загиблих учасників.

5. Сприяння підвищенню темпів забезпечення територій містобудівною документацією місцевого рівня.

6. Реалізація державної політики у сфері безбар’єрності зі своренням для людей з інвалідністю безперешкодних умов доступності до оточуючого середовища.

7. Створення та ведення містобудівного кадастру Козельщинського району.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

1. Підготовка пропозиції щодо державного фінансування будівництва та реконструкції об’єктів соціальної сфери за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку – органи місцевого самоврядування, райдерж-адміністрація – І квартал 2018 року.

2. Сприяння у реалізації програми кредитування сільських забудовників «Власний дім» – органи місцевого самоврядування, райдержадміністрація, Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі – протягом року.

3. Створення сприятливих умов щодо вирішення питань з виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції – органи місцевого самоврядування, райдержадміністрація – протягом року.

4. Затвердження проектів генеральних планів смт. Нова Галещина,        с. Солониця – відповідні органи місцевого самоврядування – протягом року.

5. Надання методологічної та організаційної допомоги з питань розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації всіх рівнів у порядку, передбаченому законодавством – органи місцевого самоврядування, райдержадміністрація – протягом року.

6. Сприяння розробці та оновленню генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій населених пунктів, планів зонування територій населених пунктів, детальних планів територій в межах та за межами населених пунктів району для визначення перспективних напрямків розвитку територій з передбаченням цільового фінансування – органи місцевого самоврядування, райдержадміністрація – протягом року.

7. Продовження моніторингу забезпечення засобами доступності будівель, споруд, включених до Єдиного реєстру об’єктів соціального та громадського призначення, які підлягають першочерговому пристосуванню до потреб осіб з інвалідністю – райдержадміністрація – протягом року.

8. Продовжити адаптацію об’єктів соціальної та транспортної інфраструктури і територій загального користування до потреб людей з інвалідністю і  на відповідність вимогам будівельних норм – органи місцевого самоврядування, райдержадміністрація – протягом року.

9. При формуванні бюджету на 2018 рік та на наступні роки передбачати цільове фінансування (співфінансування) для пристосування об’єктів громадського та цивільного призначення, об'єктів благоустрою та дорожньо-транспортної інфраструктури до потреб людей з інвалідністю – органи місцевого самоврядування  – протягом року.

10. Розробка відповідної Програми та забезпечення виконання першого етапу створення містобудівного кадастру – райдержадміністрація – протягом року.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей, залежать від здійснення наступних заходів:

 • забезпечення нарощування темпів будівництва житла;
 • виконання заходів цільових програм забезпечення житлом молоді, індивідуальних сільських забудовників та окремих категорій населення (у тому числі сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців - учасників антитерористичної операції);
 • залучення коштів місцевих бюджетів для кредитування громадян, що потребують поліпшення житлових умов;
 • розроблення, оновлення генеральних планів населених пунктів, планів зонування, детальних планів територій як основи вдосконалення адміністративно-територіального устрою району та встановлення меж населених пунктів;
 • надання методологічної та організаційної допомоги замовникам з питань розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації у порядку, передбаченому законодавством;
 • формування бюджетів на 2018-й та наступні роки із закладенням цільових витрат на заходи у сфері доступності;
 • розроблення та затвердження Програми створення та ведення містобудівного кадастру Козельщинського району.

 

7.4. Розвиток соціальної та транспортної інфраструктури

Мережа доріг загального користування в Козельщинському районі складає 347,5 км, у тому числі дороги державного значення, з них:

територіальні (Т-17-21 Бугаївка-Глобине-Фрунзівка-Манжелія-Козельщина-/М-22/, Т-17-36 Фрунзівка-Дяченки-Дмитрівка-Комсомольськ) – 33,7 км

міжнародні (М-22 Полтава-Олександрія) – 26,6 км;

дороги місцевого значення – 287,2 км, з них обласні – 169,5 км, районні – 117,7 км.

Із загальної протяжності всі дороги місцевого значення з твердим покриттям, з них 94% - дороги з удосконаленим покриттям (асфальтобетонним, цементно-бетонним, чорне шосе), 6% - з перехідним покриттям (біле шосе). На мережі розташовані 15 мостів загальною довжиною 388 п.м.

Протяжність вулично-дорожньої мережі комунальної власності складає близько 121 км. Вулиці в населених пунктах з удосконаленим покриттям, з перехідним покриттям, грунтові.

На території району автобусне сполучення населених пунктів забезпечують 5 перевізників, які обслуговують 9 автобусних маршрутів. З них за 2 маршрутами автобуси курсують  щодня, за іншими маршрутами від 2 до 5 днів на тиждень. 

Автобусне сполучення з райцентром та м.Кременчук мають всі центральні садиби сільських та селищних рад.

Мережа об’єктів поштового зв’язку району налічує 16 стаціонарних відділень.

Основні цілі на 2018 рік:

- збереження від руйнування та забезпечення належного транспортно-

експлуатаційного стану вулично-дорожньої мережі району;

- безперебійний, безпечний та зручний рух транспортних засобів та пасажирів з розрахунковими швидкостями та навантаженнями;

- зниження ризиків дорожньо-транспортних пригод;

- облаштування об’єктів транспортної інфраструктури умовами доступності для всіх категорій населення;

- забезпечення мешканців району автобусним сполученням та створення умов для його безперервного та безпечного функціонування.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

– розробка в рамках обласної програми Плану робіт з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг на 2018 рік та виконання робіт передбачених Планом відділ економіки райдержадміністрації, сільські та селищні ради – протягом  року;

- капітальний, поточний ремонт дорожнього покриття автодоріг загального користування місцевого значення (субвенція районного бюджету сільським, селищним бюджетам) – фінансове управління райдержадміністрації, відділ економіки райдержадміністрації, сільські та селищні ради – протягом  року;

- капітальний, поточний ремонт дорожнього покриття вулиць і доріг комунальної власності (субвенція районного бюджету сільським, селищним бюджетам) - фінансове управління райдержадміністрації, відділ економіки райдержадміністрації, сільські та селищні ради – протягом  року;

- Утримання автодоріг загального користування місцевого значення - сільські та селищні ради – протягом  року;

- придбання та встановлення дорожніх знаків, облаштування автобусних зупинок - сільські та селищні ради – протягом  року;

- придбання дорожньо-будівельної техніки - сільські та селищні ради – протягом  року;

- моніторинг діяльності автомобільних перевізників щодо дотримання останніми умов договорів про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом та Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту приватними перевізниками - відділ економіки райдержадміністрації – протягом  року.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

- збільшення обсягів пасажирських перевезень автомобільним транспортом на 0,5%;

- зниження рівня аварійності на автомобільних дорогах загального користування у порівнянні з попереднім роком;

- встановлення додаткових дорожніх знаків маршрутного орієнтування;

- проведення капітальних ремонтів доріг сільських населених пунктів, ремонт існуючого дорожнього покриття для збереження безперебійного руху автотранспорту.

 

 

 

8. ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

8.1. Інвестиційна політика

 

У січні – вересні 2017 року розмір капітальних інвестицій склав 168,5 млн.грн. (на 116 млн.грн. або 324,3 % більше, ніж за аналогічний період 2016 року), а у розрахунку на 1 особу освоєно 8647,5 грн. капітальних інвестицій (на 5948,5 грн. або більш ніж у 3 рази перевищує показник за аналогічний період 2016 року).

Головним джерелом фінансування інвестицій у основний капітал залишаються власні кошти сільськогосподарських підприємств.

Іноземні інвестиції відсутні.

 

Основні цілі на 2018 рік:

формування привабливого інвестиційного іміджу району;

збільшення інвестиційних надходжень в економіку, соціальну сферу району та реалізація інвестиційних проектів, через залучення усіх можливих, в межах чинного законодавства, механізмів та інструментів, сприяння процесу інвестування на засадах відкритості, прозорості;

розширення доступу суб’єктів господарювання до інвестиційних ресурсів усіх джерел фінансування та досягнення якомога більшої зайнятості населення за місцем проживання;

подальша підтримка ініціатив громад щодо участі у проектах, конкурсах вітчизняного та міжнародного рівнів;

підвищення самодостатності територіальних громад району та якомога ефективніше використання наявних у них ресурсів;

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

оновлення Інвестиційного паспорту району, розміщення на офіційному сайті райдержадміністрації  та районної ради відділ економіки райдержадміністрації – І квартал 2018 року;

забезпечення доступності інформації щодо інвестиційної привабливості регіону, оновлення бази даних наявних вільних земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, придатних для спорудження об’єктів виробничого призначення, які можуть бути запропоновані інвесторам - відділ економіки райдержадміністрації – протягом року;

участь у конкурсному відборі інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку у 2019 році та в обласному конкурсі проектів, що фінансуватимуться у 2019 році –  відділ економіки райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, селищні, сільські ради району – впродовж року;

продовження роботи щодо залучення проектів міжнародної технічної допомоги, грантів та коштів міжнародних фінансових організацій для розвитку району - відділ економіки райдержадміністрації – протягом року;

створення умов для реалізації інвестиційних проектів та забезпечення супроводу інвестиційних проектів, які мають вагоме значення для розвитку району, у тому числі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки  – відділ економіки райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації – протягом року.

 

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів

- нарощення обсягів капітальних інвестицій за рахунок власних коштів підприємств і організацій, бюджетного фінансування, банківських кредитів, збільшення їх обсягу на 9,5%;

- збільшення обсягів освоєних капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу населення порівняно з очікуваним у 2017 році на 15,2%;

- залучення фінансових вкладень в об’єкти соціальної сфери в сумі 11,3 млн.грн.,

- залучення фінансових вкладень в поліпшення інфраструктури населених пунктів – 2,5 млн.грн.

 

8.2. Розвиток експортного потенціалу

За темпом зростання обсягу експорту товарів район займає 9 місце по області, а за показником «Коефіцієнт покриття» експортом імпорту» на 2 місці.

 

Основні цілі на 2018 рік:

створення суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності регіону сприятливого середовища для нарощування обсягів експортної торгівлі;

формування умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

створення умов для нарощування обсягів експортної торгівлі суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності регіону - відділ економіки райдержадміністрації – впродовж року;

поширення інформації про проведення навчальних семінарів, заходів, інформаційно-роз'яснювальних кампаній, спрямованих на зміцнення навичок і компетенцій підприємств, зокрема малого та середнього бізнесу, необхідних для участі в міжнародній торгівлі - відділ економіки райдержадміністрації – впродовж року;

інформування підприємств про проведення міжнародних виставок і ярмарок з національними стендами - відділ економіки райдержадміністрації – впродовж року;

поширення відомостей про ринки та вимоги доступу до них - відділ економіки райдержадміністрації – впродовж року.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів

- збільшення обсягу експорту товарів порівняно з очікуваним у 2017 році на 2,5%.

 

9. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

 

Політика енергозбереження та підвищення енергоефективності в усіх елементах суспільного життя є важливим чинником впливу на сучасну енергетичну безпеку країни, стабільне забезпечення виробництва та населення енергоносіями.

Райдержадміністрацією розроблено Програму енергозбереження та енергоефективності району на 2017 – 2018 роки, яка передбачає реалізацію у закладах бюджетної сфери низки практичних енергозберігаючих заходів, спрямованих на подальше скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів, що дасть можливість заощадити бюджетні кошти та направити їх на розвиток соціальних галузей.

За січень – вересень 2017 року в районі було реалізовано 33 заходи з енергозбереження на загальну суму 3,8 млн.грн., в тому числі 25 заходів з термомодернізації закладів бюджетної сфери на суму 3,2 млн.грн. та 8 заходів з переоснащення мереж вуличного освітлення на суму 0,6 млн.грн. Фінансування цих заходів здійснювалось за рахунок коштів державного, обласного, районного, сільських та селищних бюджетів, коштів Проекту ЄС/ПРООН, громадських організацій, населення та соціальних інвестицій.

 

Основні цілі на 2018 рік:

- підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;

 • створення умов для зменшення рівня споживання енергоресурсів в бюджетних закладах району;
 • створення умов для отримання фінансування на проведення енергозберігаючих заходів в районі;

- впровадження енергоефективних технологій в сільському господарстві;

         - формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, використання енергозберігаючого обладнання та технологій.

 

 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- виконання Заходів з енергоефективності Полтавської області на 2018 рік  та  завдань Програми енергозбереження і енергоефективності Козельщинського району на 2017 – 2019 роки – структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства, установи, організації – протягом року;

- участь у проектах та конкурсах з метою залучення фінансових ресурсів,  необхідних для впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетних установах району – структурні підрозділи райдержадміністрації – протягом року;

- здійснення заходів, спрямованих на всебічну популяризацію ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів - відділ економіки райдержадміністрації  – протягом  року;

- сприяння підвищенню рівня обізнаності населення щодо економічної доцільності використання енергозберігаючого обладнання і технологій у власних квартирах та житлових будинках – відділ економіки райдержадміністрації,  сектор з питань роботи із зверненнями громадян, внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації, виконкоми сільських і селищних рад – протягом року;

- впровадження енергоефективних технологій обробітку грунту, посіву, вирощування та збирання агрокультур - ТОВ АФ «Добробут», ПОСП «Відродження» - протягом року;

- впровадження енергозберігаючих заходів (капітальні ремонти з утепленням фасадів, капітальні ремонти покрівель з утепленням, завершення заміни вікон та дверей на енергозберігаючі, ремонти систем опалення, заміна ламп на світлодіодні) в закладах бюджетної сфери району - відділ освіти, сім’ї та молоді, відділ культури і туризму,  Козельщинська ЦРЛ,  Центр  ПМСД, виконкоми сільських і селищних рад - протягом року.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

- реалізація заходів з енергозбереження на об’єктах  соціальної сфери;

- залучення додаткових коштів на проведення робіт з енергозбереження в бюджетних закладах району, освоєння капітальних вкладень, спрямованих на заходи з енергозбереження у закладах соціальної сфери;

 • зменшення споживання ПЕР в бюджетній сфері району шляхом впровадження енергозберігаючих технологій та заходів на 4%;

- зменшення на 1,5% обсягів споживання населенням природного газу.

 

 

10. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

 

10.1. Демографічна ситуація

На 01.01.2017 в районі чисельність наявного населення становила 19117 осіб. Упродовж січня – липня 2017 року чисельність населення зменшилась на 136 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулось за рахунок природного скорочення, що становило 122 особи. Кількість живонароджених у січні - липні 2017 році становила 89 осіб, померлих – 211 осіб.

Зафіксовано міграційне скорочення населення у кількості 14 осіб.

Основні цілі на 2018 рік:

- зменшення природного та міграційного скорочення населення;

- підвищення стандартів життя населення.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- забезпечення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій для населення - управління соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- створення умов для розвитку сім’ї, охорони материнства та дитинства - відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, РЦСССДМ -  протягом року;

- сприяння уповільненню темпів скорочення кількості померлих, насамперед дитячої смертності, шляхом підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям - Козельщинська ЦРЛ,  Козельщинський ЦПМСД – протягом року;

- повне та якісне задоволення освітніх, культурних потреб та надання якісних  медичних послуг населенню - відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, Козельщинська ЦРЛ,  Козельщинський ЦПМСД- протягом року;

- заохочення населення до ведення здорового способу життя - відділ культури і туризму райдержадміністрації - постійно.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

- зменшення природного скорочення населення за рахунок формування ефективної системи надання медичних послуг, зокрема наближення та покращення якості медичних послуг;

- збільшення середньої очікуваної тривалості життя до 72 років;

- зниження показника загальної смертності на 0,5%.

 

10.2. Грошові доходи населення та заробітна плата

Середня заробітна плата одного працівника по Козельщинському району складає 5931 грн., що в 1,7 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати.

 Зростання середньої заробітної плати відносно початку року спостерігається в усіх галузях економіки району.

Разом з тим, залишається значною диференціація рівня заробітної плати працівників у галузевому розрізі економіки району.

За статистичними даними заборгованість із заробітної плати станом на 01.10.2017 року складає 25,1 тис.грн., що на 11,7 тис. грн. (32%) менше порівняно з 01.01.2017 року. Заборгованість має одне підприємство -                      ПАТ «Галещина машзавод».

У 2017 році продовжується робота районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення щодо забезпечення легалізації у сфері трудових відносин. Проведено 5 спільних рейдів щодо обстежень місць здійснення діяльності суб’єктів господарювання на предмет виявлення працівників без належного оформлення трудових відносин. Виявлено 1 факт неоформлення працівників. Додатково проводились робочі зустрічі з керівниками підприємств та фізичними особами – підприємцями, в результаті яких оформлено трудові відносини з 90 особами.

 

Основні цілі на 2018 рік:

- сприяння зростанню грошових доходів та підвищенню рівня життя населення;

- недопущення заборгованості з виплати заробітної плати та погашення існуючих зарплатних боргів.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- забезпечення темпів зростання середньої заробітної плати у розмірах, визначених Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм  реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні -галузеві відділи райдержадміністрації, керівники підприємств;

         - дотримання умов галузевих угод та колективних договорів у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати -  галузеві відділи райдержадміністрації, керівники підприємств, управління соціального захисту населення;

- скорочення частки працівників, які отримують заробітну плату у законодавчо визначеному мінімальному розмірі - Козельщинське відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області;

            - забезпечення дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати в закладах комунальної власності, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів – галузеві відділи  райдержадміністрації;

            - своєчасне та якісне проведення моніторингу стану виплати заробітної плати   з урахуванням виплати поточної заробітної плати за звітний період - управління соціального захисту населення райдержадміністрації;  

         - здійснення заходів щодо прискорення темпів погашення заборгованості з виплати заробітної плати та недопущення виникнення нових підприємств-боржників - Козельщинське відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, Кременчуцьке об’єднане управління Пенсійного фонду України (Козельщинський сектор), управління соціального захисту населення райдержадміністрації;  

          - реалізація заходів щодо легалізації трудових відносин - Козельщинське відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, Кременчуцьке об’єднане управління Пенсійного фонду України (Козельщинський сектор),   управління  соціального захисту населення райдержадміністрації;

- реалізація  пілотного проекту Міністерства соціальної політики України із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб „Рука допомоги” -   районний   центр зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

- здійснення моніторингу укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману працю, з метою забезпечення соціально-трудових гарантій працівникам - управління соціального захисту населення райдержадміністрації, керівники підприємств, установ, організацій.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

- зростання доходів працездатного населення на підприємствах,  що проводять господарську діяльність за рахунок збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції, в установах та організаціях бюджетної сфери  за рахунок бюджетних коштів;

- збільшення кількості обстежень робочою групою із легалізації заробітної плати та зайнятості населення у 2018 році в порівнянні з 2017 роком. Одним із пріоритетних напрямків роботи із легалізації тіньової зайнятості буде продовження роз’яснювально-профілактичної роботи серед населення району;

- недопущення виникнення нових підприємств-боржників із заробітної плати;

- середньомісячна заробітна плата, нарахована штатному працівнику, підвищиться до 7020 грн.

 

 

10.3. Соціальний захист населення та соціальна підтримка учасників антитерористичної операції і внутрішньо переміщених осіб

 

Основні цілі на 2018 рік:

- забезпечення надання соціального захисту потерпілим (пораненим) та членам сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави, брали участь у антитерористичній операції та членам сімей осіб, які беруть участь у її проведенні;

- забезпечення соціальної підтримки населення в умовах підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги шляхом надання субсидій;

- сприяння розвитку системи життєзабезпечення і соціального обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни і праці, створення умов для соціально-трудової реабілітації інвалідів;

- забезпечення ефективності соціального захисту через розширення спектру соціальних послуг малозабезпеченим верствам населення;

- надання пільг окремим категоріям населення відповідно до чинного законодавства України;

- здійснення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом створення належних умов їхнього життєзабезпечення, надійної системи державних соціальних гарантій для всіх категорій постраждалих осіб;

- поглиблення адресної соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, насамперед непрацездатних.

- організація обліку учасників антитерористичної операції, та внутрішньо переміщених осіб;

- виявлення та задоволення матеріально-побутових потреб даної категорії осіб;

- здійснення призначень і відновлення виплат усіх видів компенсацій та допомог, пенсій, відповідно до чинного законодавства України;

- здійснення соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної операції,  внутрішньо переміщених осіб забезпечення реалізації їх громадянських прав і свобод;

- реалізація комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, що спрямовані на розв’язання найважливіших проблем, які виникають у регіоні  та поєднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, спрямованих на поглиблення соціального захисту, адаптації, спільної координації наявних ресурсів для забезпечення державних гарантій учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, які потребують соціального захисту.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- забезпечення своєчасного та повного надання населенню всіх видів допомог, компенсацій, субсидій та пільг, згідно з чинним законодавством – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації;

- забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації окремих категорій осіб, які цього потребують – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації;

- сприяння забезпеченню безперешкодного доступу до всіх сфер суспільного життя та об’єктів соціальної інфраструктури, забезпечення обладнання існуючих об’єктів житлового, громадського призначення і новобудов до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації;

- забезпечення належного фінансування територіального центру соціального обслуговування, поліпшення матеріально-технічної бази, проведення поточних ремонтів, придбання необхідного обладнання – фінансове управління райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- надання соціальних послуг бездомним особам, звільненим з місць позбавлення волі, забезпечення соціальної адаптації зазначених категорій осіб, створення умов для їх тимчасового перебування фінансове управління райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації, Козельщинське відділення поліції Головного управління поліції в Полтавській області,районний центр зайнятості, виконкоми селищних та сільських рад;

- забезпечення проведення реабілітації дітей з інвалідністю у Кременчуцькому міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів управління соціального захисту населення;

- забезпечення виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, згідно з Постановою КМУ від 29 квітня 2004 року N 558, відповідно до фактичної потреби у коштах – управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

- розширення сфери соціальних послуг інвалідам, особам похилого віку, малозабезпеченим верствам населення з метою підвищення ефективності їх соціального захисту із залученням коштів сільських, селищних рад – управління соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- надання соціального захисту, згідно із чинним законодавством, потерпілим (пораненим) та членам сімей загиблих ( померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави, а також брали участь у антитерористичній операції та членам їх сімей – управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,   управління Пенсійного фонду України в Козельщинському районі, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації;

- організація консультативних, соціально-педагогічних, психологічних та юридичних послуг даній категорії осіб – територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації;

- надання медичної допомоги, проведення обстеження, діагностики та лікування тих, хто цього потребує із числа даної категорії осіб – центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня – протягом року учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб протягом періоду проживання даної категорії осіб;

- забезпечення виплати всіх видів допомог, пенсій та пільг – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, Кременчуцьке об’єднане управління Пенсійного фонду України (Козельщинський сектор);

- забезпечення дієвої та консультативної допомоги працездатним учасникам АТО  та внутрішньо переміщеним особам у сфері зайнятості, сприяння їх працевлаштуванню – районний центр зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації –протягом року;

- забезпечення обліку внутрішньо переміщених осіб та внесення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб відомостей про взяття на облік -  управління  соціального захисту населення райдержадміністрації; 

- забезпечення призначення (відновлення), припинення державних соціальних допомог внутрішньо переміщеним особам – управління соціального захисту населення;

- переведення при необхідності соціальних виплат за місцем нового проживання внутрішньо переміщених осіб – управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

- забезпечення належних умов проживання, продуктами харчування, ліками, організація збору речей (одягу, взуття, предметів побутового вжитку) –   відділи райдержадміністрації, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- організація для громадян вищевказаної категорії догляду за особами з інвалідністю, похилого віку, іншими людьми, що потребують сторонньої допомоги – територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Козельщинської райдержадміністрації.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

- здійснення безоплатного надання послуг пунктом прокату територіального центру громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, що проживають самотньо і мають рідних, які зобов’язані  забезпечити їм догляд і допомогу, але з певних об’єктивних  причин не мають змоги його здійснювати – 4,0 тис. грн.;

- здійснення закупівлі технічних та інших засобів реабілітації пункту прокату територіального центру – 3,0 тис.грн.;

- проведення реабілітації дітей з інвалідністю у Кременчуцькому міському центрі соціальної  реабілітації відповідно до фактичної потреби – 50,0 тис. грн.;

- забезпечення виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, згідно з постановою КМУ від 29 квітня 2004 року № 558 – 80,0 тис.грн.;

- фінансування заходів щодо організації роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), застосування інноваційних соціальних технологій, розширення спектру соціальних послуг, збільшення кількості обслуговуваних – 4050,0 тис. грн.;

- забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2005 року № 444 –12,0 тис. грн.;

- забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів праці та реабілітованих осіб, які зазнали політичних репресій, ветеранів  війни, осіб, на яких поширюється чинність Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" – 65,0 тис.грн.;

- забезпечення компенсації вартості самостійного санаторно – курортного лікування учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, на яких поширюється  чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та ветеранам праці відповідно до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" виплачується за їх бажанням у розмірі вартості самостійного санаторно­курортного лікування на час проведення оздоровлення, але не більше ніж середня вартість санаторно­курортної путівки - 10,0 тис.грн.;

- забезпечення виплати надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу працівникам управління соціального захисту населення, які виконують функції з надання різних видів соціальної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 року №811 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій» - 90,0 тис.грн.;

- придбання витратних матеріалів (папір ксероксний, канцелярське приладдя, швидкозшивачі, витратні матеріали для комп`ютерної техніки та оргтехніки, поштові конверти, тощо) з метою забезпечення виконання функцій, покладених на органи соціального захисту щодо призначення населенню житлових субсидій – 90,0 тис.грн.;

- виділення коштів для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення – 25,0 тис.грн.;

- затвердження асигнувань на підтримку статутної діяльності районних громадських організацій – 59,2 тис. грн.;

- забезпечення осіб з інвалідністю району технічними та іншими засобами реабілітації, відповідно до призначень їх індивідуальних програм реабілітації – 4,0 тис.грн;

- надання пільг 6,3 тис. особам із числа окремих категорій громадян, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, що мають право на пільги;

- забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей – 70,0 тис.грн.;

- залучення коштів сільських та селищних рад для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, особам похилого віку, малозабезпеченим верствам населення – 32,3 тис.грн.;

- охоплення Програмою житлових субсидій до 5,5 тис. домогосподарств у районі;

- надання пільг з послуг зв’язку - 65,5 тис. грн, інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій  громадян відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України) - 276,0 тис.грн. ;

- надання допомоги на поховання учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС дружинам (чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи- 5,0 тис.грн;

- надання пільг на медичне забезпечення, оздоровлення осіб віднесених до 2 категорії та дітей постраждалих від наслідків Чорнобильської категорії – 40,2 тис.грн.;

- відшкодування вартості проїзду постраждалим 1 та 2 категорії – 5,0 тис.грн.;

- придбання санаторно-курортних путівок для оздоровлення учасників ліквідації аварії на ЧАЕС віднесених до 2-ї категорії – 20,0 тис. грн.;

- створення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб, у родинах яких є діти з інвалідністю – 1 сім`я;

- проведення обліку осіб, переміщених із тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

- забезпечення обліку і призначення адресної щомісячної допомоги на житлово-комунальні послуги та оплату житла внутрішньо переміщеним особам відповідно до норм чинного законодавства;

- сприяння до участі у пілотному проекті Міністерства соціальної політики України із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб „Рука допомоги”;

- проведення обліку учасників антитерористичної операції – не менше 145 особи;

- надання одноразової матеріальної допомоги 60 учасникам АТО на загальну суму до 100,0 тис.грн.;

- додаткова пільга у розмірі 50-відсоткової знижки за житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції (з урахуванням державних пільг) в межах соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами – 25,0 тис. грн.;

- звільнення членів сімей учасників АТО від сплати за користування житлово-комунальними послугами незалежно від форми власності житлового фонду – 40,0 тис. грн.;

- забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів  Козельщинського району, батьки яких є учасниками АТО –  90,8 тис. грн.;

- забезпечення безкоштовним триразовим харчуванням вихованців дошкільних навчальних закладів Козельщинського району, батьки яких є учасниками АТО  – 130,52 тис. грн.;

- забезпечення безоплатного відпуску лікарських засобів учасникам АТО   – 7,0 тис. грн.;

- забезпечення  лікарськими засобами учасників АТО у разі стаціонарного лікування – 12,5 тис. грн.;

- забезпечення 100-відсоткового безкоштовного зубопротезування учасників АТО – 28,5 тис. грн.;

- підняття рівня соціального захисту членів сімей загиблих (померлих, зниклих безвісті) учасників антитерористичної операції, воїнів-інтернаціо-налістів та осіб, смерть, яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;

- надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих, зниклих безвісті) учасників антитерористичної операції - 30,0 тис. грн.;

- надання 75-відсоткової пільгової знижки з оплати за житлово-комунальні послуги учасникам–добровольцям антитерористичної операції в межах соціальних норм – 10,0 тис.грн.

 

10.4. Пенсійне забезпечення

Станом на 30 вересня 2017 року на обліку перебуває 5986 одержувачів різного виду пенсій та допомог.

За дев'ять місяців поточного року призначено 173 пенсії, 5 пенсій за особливі заслуги перед Україною, перераховано 354 пенсії. Фінансування та виплата пенсій проводиться своєчасно та в повному обсязі. За 9 місяців на виплату пенсій пенсіонерам Козельщинського району спрямовано 89,95 млн. грн.

 

Основні цілі на 2018 рік:

- забезпечення реформування пенсійної системи, шляхом оптимізації управлінських та адміністративних видатків та впровадження сучасних інформаційних технологій;

         - проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо можливості отримання інформації на ВЕБ порталі Пенсійного фонду України щодо розмірів пенсій, даних відомостей персоніфікованого обліку та інших електронних послуг, передбачених чинним законодавством;

 - остаточне впровадження єдиної централізованої системи призначення пенсій та виплати пенсій, яка надає можливість призначати пенсію незалежно від місця реєстрації пенсіонера;

- забезпечення впровадження положень пенсійної реформи щодо збалансованої солідарної системи пенсійного страхування через звільнення солідарної системи від невластивих для неї виплат, удосконалення порядку призначення й індексації пенсій, скасування необґрунтованих пільг стосовно дострокового виходу на пенсію та зі сплати єдиного внеску;

- забезпечення поетапної реалізації пенсійної реформи, зокрема запровадження обов'язкової накопичувальної системи пенсійного забезпечення, подальший розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення, посилення ефективності управління пенсійними активами та їх захисту, що передбачається шляхом економічного стимулювання розвитку недержавного пенсійного забезпечення, запровадження програм спільного інвестування;

- забезпечення прийому громадян відділами з обслуговування громадян, без закріплення спеціалістів за дільницями.

 - забезпечення призначення пенсій за сканованими документами, без формування паперових пенсійних справ.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- забезпечення своєчасного оформлення документів для призначення пенсій та пенсій за особливі заслуги перед Україною;

- проведення роз'яснювальної роботи серед пенсіонерів щодо переваг одержання пенсій через вкладні рахунки банківських установ;

- надання консультацій по телефону "гарячої лінії " щодо змін в пенсійному законодавстві;

- забезпечення належного прийому документів для призначення та перерахунку пенсій військовослужбовцям та членам їх сімей та своєчасне їх направлення до Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області;

- забезпечення термінів призначення та перерахунку пенсій;

- забезпечення  погашення простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків та відшкодування пільгових та наукових пенсій, зміцнення платіжної дисципліни;

- забезпечення співпраці з органами місцевого самоврядування, податківцями та Державною виконавчою службою щодо погашення заборгованості перед Фондом та своєчасної виплати зарплати і сплати єдиного соціального  внеску;

- проведення спільних перевірок з Державною інспекцією праці, ДФС, а також у складі комісій, створених при органах місцевого самоврядування, щодо виявлення незастрахованих осіб та нелегалізованої виплати заробітної плати;

- забезпечення повного та своєчасного фінансування пенсій та інших соціальних виплат, які здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду;

- забезпечення своєчасного призначення та виплати пенсій особам,  які перемістились з зони проведення антитерористичної операції;

- впровадження нових форм і методів обслуговування громадян.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

- збільшення мінімального розміру пенсії та перерахунок всіх пенсійних виплат відповідно до показників які будуть затверджені Законом України «Про державний бюджет України на 2018» рік - орієнтовно на 10%;

- забезпечення фінансування та  виплати пенсій на 100%.

 10.5. Житлово-комунальне господарство

Загальна площа багатоквартирного житлового фонду становить 67,211 тис. кв.м. 93% багатоквартирного житлового фонду перебуває у комунальній власності та обслуговується комунальними підприємствами. Обліковується 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та 1 житлово-будівельний кооператив.

Для забезпечення жителів смт. Козельщина та смт. Нова Галещина якісною питною водою та розвитку систем водопостачання у 2017 році замінено насос на 1 арт. свердловині (смт. Козельщина), встановлено інжекторне обладнання на заміну водонапірної вежі (смт. Нова Галещина), влаштовано зону суворого режиму 1 арт. свердловини, тривають роботи по капітальному ремонту 1 арт. свердловини.

За програмою кредитування «Ощадний дім» Козельщинським відділення АТ «Ощадбанк» у 2017 році фізичним особам району видано 2 кредити на утеплення житлових будинків на суму 56,408 тис. грн. За програмою кредитування «Тепла оселя» Кременчуцьким відділенням АТ «Укргазбанк» фізичним особам району видано 9 кредитів на утеплення житлових будинків на суму 98,7 тис. грн. ПАТ комерційний банк “Приватбанк” видано 26 кредитів на суму 205,299 тис. грн.

 

Основні цілі на 2018 рік:

<>1.2.3.4.5.6.Основні завдання та заходи на 2018 рік

 

         На основі комплексного підходу вивчення стану об'єктів житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою визначено наступні напрямки вирішення найактуальніших проблем:

 1. Створити умови для надійного та якісного надання житлово-комунальних послуг за економічно обґрунтованими тарифами, що включають інвестиційну складову - Козельщинська, Новогалещинська селищні ради, райдерж-адміністрація – протягом року.
 2. Передбачити кошти для здійснення заходів з оснащення багатоквартирного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання холодної води (10 тис.грн.) – Козельщинська, Новогалещинська селищні ради – протягом року.
 3. Забезпечити фінансування заходів програм відшкодування частини кредитів на впровадження енергоефективних заходів територіальними громадами (50 тис.грн.) - органи місцевого самоврядування, райдержадміністрація – протягом року.
 4. Забезпечити направлення коштів з місцевих бюджетів на розроблення проектно-кошторисної документації та ремонт доріг місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності – органи місцевого самоврядування, райдержадміністрація – протягом року.
 5. Передбачити капітальні видатки у бюджетах селищних рад на проведення капітального ремонту житлового фонду та водопровідно-каналізаційної мережі і споруд з використанням енергоощадного обладнання та технологій (300 тис.грн.) – Козельщинська, Новогалещинська селищні ради – протягом року.
 6. Розпочати формування оптимальної схеми поетапного поводження з твердими побутовими відходами на території району, направленої на максимально повне використання відходів в якості вторинної сировини та мінімізацію обсягів складування відходів на звалищах  –  органи місцевого самоврядування, райдержадміністрація – протягом року.
 7. Утримувати у належному стані зони відпочинку в сільській місцевості та активізувати розвиток нових парків, скверів, благоустрій існуючих та влаштування нових дитячих і спортивних майданчиків – органи місцевого самоврядування – протягом року.
 8. Сприяти створенню ОСББ та системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства – органи місцевого самоврядування, райдержадміністрація – протягом року.
 9. Сприяти проведення конкурсів на визначення управителя багатоквартирного будинку – органи місцевого самоврядування, райдерж-адміністрація – протягом року.

 

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

− забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств житлово-комунального господарства, підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів; 
− обладнання усіх багатоквартирних будинків побудинковими приладами обліку холодної води; 
− забезпечення прозорсті у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги шляхом відшкодування різниці між затвердженими та економічно обґрунтованими розмірами тарифів;
− забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними;
− зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання  впровадження  енергозберігаючих заходів;
− збільшення частки житлового фонду, що обслуговуються ОСББ та іншими формами самоорганізації населення – 3 ОСББ. 

 

 

 

 

 

 

11. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

 

 

11.1. Охорона здоров'я

 

За звітний період в галузі охорони здоров’я продовжувалась робота по реформуванню  системи з визначенням пріоритету профілактики соціально – небезпечних хвороб, раціонального використання наявних ресурсів галузі, поліпшення якості медичної послуги. Одним із основних напрямків роботи галузі охорони здоров’я району визначено наближення та покращення якості медичної допомоги сільському населенню. Зокрема, шляхом удосконалення первинної ланки – розвитку служби загальної практики–сімейної медицини, розширення мережі амбулаторій сімейної медицини в сільській місцевості, надання медичної  допомоги за принципом сімейного лікаря. Пріоритетним напрямком розвитку системи охорони здоров’я є перегляд існуючого механізму розподілу ресурсів і пошук шляхів для підвищення ефективності використання бюджетних коштів, покращення якості і доступності медичної допомоги.

 

Основні цілі на 2018 рік:

 - подальший розвиток та модернізація первинної ланки з системним впровадженням сімейної медицини, децентралізацією надання первинної медико-санітарної допомоги шляхом розширення мережі амбулаторій загальної практики, максимально-наближених до населення;

- підвищення якості первинної медичної допомоги;

- реформування, спеціалізація і розвиток вторинної ланки медичної допомоги;

- оснащення та переоснащення центральної районної лікарні апаратурою та обладнанням;

- поліпшення умов для надання доступної та якісної медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим дітям району;

- забезпечення доступної, якісної медичної допомоги ургентним неврологічним та терапевтичним хворим району, інфекційним хворим;

- вирішення питання кадрового забезпечення лікарями центральної районної лікарні та центру ПМСД;

- створення резервів житла для забезпечення молодих лікарів;

- послідовна  робота по профілактиці дитячої та материнської смертності;

- зниження рівня захворюваності та смертності населення, інвалідизації від усіх хвороб, раннє виявлення захворювань, передусім соціально значимих: серцево-судинних, онкологічних, туберкульозу, СНІДу;

- організація та надання якісної і рівно доступної медичної допомоги населенню  району;

- виконання основних загальнодержавних програм у галузі охорони здоров’я;

- раціональне, ефективне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення,  медичного обладнання, транспортних засобів;  

-  безоплатне забезпечення препаратами інсуліну за рахунок державного та місцевого бюджетів  інсулінозалежних хворих;

- покращення якості профілактичних оглядів, диспансеризації населення;

- 100% охоплення населення району наданням медичної допомоги за принципом сімейного лікаря; 

- модернізація  структурних підрозділів Центру ПМСД.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- продовження  реорганізації системи охорони здоров’я району, яка має забезпечити реалізацію послідовної державної політики, спрямованої на збереження та зміцнення здоров’я населення  в сучасних економічних умовах -        Козельщинська ЦРЛ, Козельщинський ЦПМСД - протягом року;

- забезпечення належної та рівної територіальної доступності первинної  медичної допомоги для населення шляхом формування мережі лікувально профілактичних підрозділів ЦПМСД  у сільській місцевості - Центр  ПМСД - протягом року;

- кадрове забезпечення  лікувальних закладів району, особливо у сільській місцевості - Козельщинська ЦРЛ, Козельщинський ЦПМСД - протягом року;

- підготовка та підвищення кваліфікації  медичних кадрів району -  Козельщинська ЦРЛ, Козельщинський ЦПМСД - протягом року;

- здійснення заходів щодо поетапного переоснащення структурних підрозділів Центру ПСМД та Козельщинської ЦРЛ з забезпеченням  їх сучасним медичним обладнанням у відповідності до табеля оснащення, придбання санітарного автотранспорту для лікарів дільниць загальної практики  сімейної медицини у відповідності до затвердженого нормативу, впровадження  комп’ютеризації робочих місць лікарів - Козельщинська ЦРЛ, Центр ПМСД -   протягом року;  

- продовження заходів щодо приведення у відповідність до нормативних вимог споруд центральної районної лікарні: встановлення енергозберігаючих вікон в повному обсязі, капітальний ремонт фасаду в приміщенні поліклінічного відділення Козельщинської ЦРЛ - Козельщинська ЦРЛ, Козельщинський ЦПМСД - протягом року;

- продовження профорієнтаційних заходів серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів, надання цільових направлень до вищих та середніх навчальних медичних закладів - Козельщинська ЦРЛ, Козельщинський ЦПМСД - протягом року;

- поліпшення показників здоров’я населення району -  Козельщинська ЦРЛ, Козельщинський ЦПМСД – постійно;

- запровадження системи обґрунтованого скерування пацієнтів на вищі рівні медичної допомоги сімейним лікарем - Козельщинська ЦРЛ, Козельщинський ЦПМСД - протягом року;

- видача сертифікатів для вагітних - Козельщинська ЦРЛ - протягом року;

- забезпечення направлення до Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т.Богаєвського з наступним відшкодуванням коштів за надане медичне обслуговування хворих терапевтичного та неврологічного профілю - Козельщинська ЦРЛ - протягом року;

- забезпечення направлення на госпіталізацію хворих до інфекційного відділення Горішньоплавнівської міської лікарні з наступним відшкодуванням коштів за надане медичне обслуговування - Козельщинська ЦРЛ - протягом року;

- запровадження стаціонарозамінних форм лікування пацієнтів - Козельщинський Центр ПМСД - протягом року;

- формування закладу охорони здоров’я вторинного рівня відповідно до потреб населення у медичній допомозі різної інтенсивності та спеціалізації - Козельщинська ЦРЛ - протягом року;  

- забезпечення профілактичної спрямованості діяльності закладів охорони здоров′я та раннього виявлення захворювань - Козельщинська ЦРЛ, Козельщинський ЦПМСД - протягом року;

- поліпшення матеріально-технічної бази медичної галузі району - Козельщинська ЦРЛ, Козельщинський ЦПМСД, сільські та селищні ради – протягом року;

- ремонт та реконструкція будівель та споруд - Козельщинська ЦРЛ, Козельщинський ЦПМСД, сільські та селищні ради – протягом року;

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

- дитяча  та  материнська  смертність  - 0;       

- виконання планів імунізації дорослого та дитячого  населення  району  проти  керованих  інфекцій на  97,5%;

-  збільшення питомої  ваги вперше  виявлених хворих на туберкульоз при  профілактичних  оглядах до  93,0%;

- збільшення рівня  укомплектованості  медичними  працівниками  закладів  охорони  здоров’я  району  на  10%;

-  зниження показників смертності  від серцево–судинних захворювань до 920,0;

-  зниження  показників  рівня  інвалідності серед  осіб  працездатного  віку до 55,5% на  10 тисяч  населення;

-  зниження  показника  дорічної  летальності  серед  первинно  виявлених  онкохворих  до   12 %. 

 

 

 

 

11.2. Освіта

Основною метою у сфері освіти є забезпечення конституційних прав громадян на  здобуття повної загальної середньої освіти.

 

Основні  цілі  на 2017 рік:

-          максимальне охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку;

 • формування оптимальної мережі навчальних закладів з метою їх приведення у відповідність до потреб особистості та економічних можливостей району, що забезпечить рівний доступ до якісної освіти відповідно до Закону України «Про освіту»;
 • впровадження та застосування моніторингу якості освіти відповідно до вимог та рекомендацій МОН України;
 • управлінське і науково-методичне забезпечення розбудови інноваційних моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та компетентнісного підходу;
 • пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства  в Україні і її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство;
 • матеріально-технічне забезпечення закладів освіти, в тому числі оснащення необхідним сучасним обладнанням кабінетів  згідно з комплексною Програмою розвитку освітньої галузі Козельщинського району на 2017-2018 роки (рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 23 грудня 2016 року);
 • посилення уваги до утримання, навчання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • єдність навчання, виховання та розвитку;
 • виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
 • людиноцентризм;
 • верховенство права;
 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
 • розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами;
 • створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;
 • забезпечення можливості та створення умов для здобуття якісної дошкільної освіти;  реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою освітою;
 • збереження та розвиток мережі Будинку дитячої та юнацької творчості  та його  відповідного фінансування;
 • забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів  загальноосвітніх  навчальних закладів України;
 • забезпечення належної організації та дотримання вимог щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України.

 

 

Основні завдання та заходи  на 2018 рік

1. Розвиток дошкільної освіти

- максимальне охоплення дітей дошкільною освітою: створення додаткових місць через відновлення роботи груп, оптимізація впровадження перевірених практикою форм здобуття дошкільної освіти  на базі ДНЗ, ЗНЗ;

                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                             дошкільні навчальні заклади

- надання якісних освітніх послуг: дотримання державного освітнього стандарту, надання фахової психолого-медико-педагогічної допомоги родинам у вихованні і розвитку дошкільнят, забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти  дітьми з особливими потребами;

                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                             дошкільні навчальні заклади                                                                   

- охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі з особливими потребами, актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

                                          Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                             дошкільні навчальні заклади                                                                   

- створення здоров’язберігаючого середовища в кожному дитячому садку, формування в дошкільників здорової особистості, екологічної свідомості, національного менталітету;

                                          Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                             дошкільні навчальні заклади                                                                   

- збагачення досвіду педагогів новими прогресивними методами навчання і виховання;

                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

дошкільні навчальні заклади                                                                   

- формування іміджу дошкільного навчального закладу;

    Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

    дошкільні навчальні заклади                                                                   

- з метою створення ефективної системи управління дошкільними навчальними закладами та відкритого освітнього ресурсу для батьківської громадськості продовжувати впровадження комп’ютерної програми «КУРС: Дошкілля».

                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                             дошкільні навчальні заклади                                                                    

 

2. Розвиток загальної середньої освіти:

           -  всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;

                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,                

                                             загальноосвітні навчальні заклади

           - формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності;

                                            Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,                

                                             загальноосвітні навчальні заклади

- формування природознавчої компетентності учнів, удосконалення способів навчально-пізнавальної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи;

                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,                

                                             загальноосвітні навчальні заклади

-  забезпечення доступності, якості та відкритості природничо-математичної освіти;

                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                             загальноосвітні навчальні заклади                                                                   

-  оновлення й удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази з природничо-математичних дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів;

                                              Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                              загальноосвітні навчальні заклади                                                                  

         - удосконалення системи підвищення кваліфікації учителів природничо-математичних дисциплін, підвищення їх науково-методичного рівня.

                                              Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                              загальноосвітні навчальні заклади                                                                   

- формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві;

                                              Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                              загальноосвітні навчальні заклади                                                                  

- забезпечення готовності учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства;

                                              Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                              загальноосвітні навчальні заклади                                                                  

- підготовка педагогічних, адміністративних кадрів, працівників закладів освіти щодо ефективного використання у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій;

                                              Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                              загальноосвітні навчальні заклади                                                                   

- формування дистанційної системи виявлення обдарованих учнів, налагодження їх ефективного електронного зв'язку з провідними фахівцями та вченими;

                                              Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                              загальноосвітні навчальні заклади                                                                  

-  розвиток інформаційної взаємодії та інтеграції навчальних закладів в інформаційний освітній простір України та міжнародний науково-освітній простір.

                                              Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                              загальноосвітні навчальні заклади                                                                 

 

3. Розвиток позашкільної освіти:

- розширення  мережі гуртків, із залученням до позашкілля якомога більшої  кількості дітей, щоб кожна дитина могла творчо розвиватися;

 Будинок дитячої та юнацької творчості, відділ

                     освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

- підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності позашкільного навчального закладу;

      Будинок дитячої та юнацької творчості, відділ

                      освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

        - поглиблення міжнародного співробітництва з питань позашкільної освіти;

                         Будинок дитячої та юнацької творчості, відділ

                      освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

 • модернізація спортивних майданчиків та  проведення ремонтів спортивних залів.

Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

4. Підтримка роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю:

- забезпечення скоординованої діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів і громадських організацій з виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей та молоді;

      Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

      районний методичний кабінет

- створення умов для раннього виявлення і розвитку обдарованих і талановитих дітей, заохочення та стимулювання їх допитливості, інтелектуальної ініціативи, позитивних мотивів навчання в умовах оновленого змісту загальної середньої освіти;

                         Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

районний методичний кабінет 

- удосконалення напрямків роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю, розвиток ефективних системи виявлення, навчання, виховання і професійної орієнтації обдарованих і талановитих дітей та молоді.

    Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

районний методичний кабінет 

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

- збільшення показника охоплення дітей різними формами дошкільної освіти до 100%;

- збільшення показника охоплення позашкільною освітою дітей шкільного віку до 75%;

- збільшення показника охоплення випускників шкіл вищою освітою до 70%;

- чистий показник охоплення початковою освітою дітей 6-9 років, а також чистий показник охоплення повною загальною середньою освітою становитиме 100%.

 

 

 

11.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Постійно здійснюється значна робота щодо підтримки сімей, насамперед тих, які потребують особливої соціальної уваги. Станом на 01.10.2017 відповідно до Єдиного обліку багатодітних сімей в Україні на території району проживає 271 багатодітна родина,  де виховується 903 дитини.

Станом на 01.11.2017 видано 285 посвідчень батьків з багатодітної сім’ї  та 603 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.

Протягом серпня-вересня проведено обстеження умов проживання багатодітних сімей, визначалися їх потреби, готовність дітей до нового навчального року, осінньо-зимового періоду, надавалася допомога з залученням благодійників.

Підтримка сімей, які потребують особливої соціальної уваги здійснювалася в рамках обласних акцій: «Великодній кошик», «Школярик», «Щастя в дитячих долонях».  У 2017 році на проведення зазначених акцій було залучено близько 12 тис. грн. підприємств та організацій різних форм власності.

Впродовж 9 місяців  2017 року проведено заходи, спрямовані на популяризацію сімейних цінностей, піднесення ролі сім’ї у вихованні підростаючого покоління, попередження насильства в сім’ї. Серед них заходи з нагоди Міжнародного дня сім’ї, Міжнародного дня Матері, «круглі столи» тощо.

 

Основні цілі на 2018 рік:

- збереження сімейних цінностей, формування самодостатньої сім’ї, її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей. Подолання негативних проявів у функціонуванні інституту сім’ї;

- утвердження патріотизму, духовності, моральності, здорового способу життя та формування загальнолюдських цінностей у молодіжному середовищі;
- досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності області;

- підвищення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку;

- створення умов для творчого розвитку дітей і молоді, інтелектуального самовдосконалення та сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

Основні завдання

Орієнтовний перелік заходів, які планується реалізувати у 2018 році

І. У сфері реалізації державної сімейної політики 

1. Здійснювати підтримку проведення інформаційно–просвітницьких та культурологічних заходів спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та родинних традицій,  виховання почуття батьківської відповідальності, в тому числі, з нагоди відзначення Міжнародного дня сім'ї, Дня матері, Дня батька.

1. Районні свята з нагоди Міжнародного дня сім’ї, Дня матері, Дня родини 

2. Підтримка заходів/проектів ГО та їх спілок,  участь представників району у міжрегіональних, міжнародних, всеукраїнських фестивалях, акціях, конкурсах, семінарах, форумах тощо.

2. Здійснювати підтримку впровадження програми підготовки молоді до подружнього життя та відповідального батьківства.

1. Семінари для спеціалістів РДА, відповідальних за реалізацію державної сімейної політики, на теми відповідального батьківства.

3. Забезпечити дотримання прав сімей соціально вразливих категорій, в першу чергу багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб, сімей учасників бойових дій та інших.

1. Районний етап обласної акції «Щастя в дитячих долонях» для дітей, з сімей військовослужбовців/ працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, та дітей учасників бойових дій в зоні АТО

2. Виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

4. Сприяти виданню в засобах масової інформації  матеріалів з сімейної та ґендерної проблематики.

1. Висвітлення в районній газеті інформації про акцію «Дарунки Святого Миколая», з метою відродження та популяризації культурних та моральних цінностей сім’ї, відродження та збереження народних, родинних традицій.

5. Проводити щорічно акції підтримки сімей, що потребують особливої соціальної уваги, в тому числі сімей внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій з залученням підприємств, установ, організацій різних форм власності.

1. Участь в обласній акції «Великодній кошик»  для сімей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2. Районний етап та участь в обласній акції «Школярик» для дітей, які йдуть до першого класу, з сімей батьки яких загинули під час проведення АТО, з багатодітних сімей внутрішньо переміщених осіб, з сімей учас-ників бойових дій, з багатодітних сімей та ін.

3.Участь у святі Головної Ялинки області

4. Участь в обласній акції «Подаруй радість дітям» (для дітей з сімей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки) 

6. Здійснювати підтримку інформаційних кампаній  щодо державних соціальних гарантій соціально вразливим сім’ям з дітьми.

1. Забезпечення проведення  інформацій-них кампаній  щодо державних соціальних гарантій соціально вразливим сім’ям з дітьми

7. Проводити семінари-тренінги для дільничних інспекторів УМВС, посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань запобігання насильству в сім’ї  та торгівлі людьми.

1. Проведення семінарів-навчань для спеціалістів структурних підрозділів РДА, щодо міжвідомчої взаємодії з питань насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми

8. Здійснювати підтримку заходів, які реалізуються центрами соціально-психологічної допомоги соціально вразливим категоріям населення, кризовими  центрами для жінок.

1. Участь в обласній інформаційно-просвітницькій акції «Мій світ без насильства»

2. Підтримка проведення корекційних занять з особами, які зазнали насильство в сім’ї та кривдниками

9.Здійснювати підтримку заходів у рамках Всеукраїнських акцій «16 днів проти насильства» та інших інформаційних кампа-ній. Розробка, тиражування та розповсюд-ження буклетів, плакатів та іншої літератури, спрямованої на профілактику насильства в сім’ї, протидію торгівлі людьми, забезпечен-ня рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та популяризацію сімейних ціннос-тей, виховання відповідального батьківства та збереження рівня репродуктивного здоров’я.

1. Участь в інформаційній кампанії «Рівні права та можливості»

2. Участь в обласній інформаційній  кампанії  «Ні рабству»

3. Підтримка заходів/проектів ГО та їх спілок,  участь представників району в міжрегіональних, міжнародних, всеукраїнських фестивалях, акціях, конкурсах, семінарах, форумах тощо

ІІ. У сфері реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

1.Забезпечити проведення інформаційних семінарів для посадових осіб різних рівнів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, причетних до реалізації ґендерної політики в районі.

1. Участь у семінарах для начальників структурних підрозділів РДА відповідальних за реалізацію державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

2. Здійснювати підтримку інформаційно-просвітницьких та культурологічних заходів з питань утвердження ґендерної рівності у суспільстві, формування нульової толерантності щодо гендерного насильства, торгівлі людьми і насильства в сім’ї.

1. Участь в обласному конкурсі «Успішна жінка Полтавщини» з метою відзначення жінок, які своєю діяльністю сприяють державотворенню та є неформальними лідерами в різних галузях суспільства, впливають на громадське життя області

2. Проведення інформаційних акцій, шляхом розповсюдження буклетів, плакатів та брошур щодо гендерної рівності та протидії торгівлі людьми

3. Підтримка заходів/проектів ГО та їх спілок, участь представників району в міжрегіональ-них, міжнародних, всеукраїнсь-ких фестива-лях, акціях, конкурсах, семінарах, форумах тощо за участю представників міжнародних та вітчизняних громадських організацій

3. Сприяти дотриманню гендерного балансу та представництва осіб з обмеженими можливостями, національних меншин тощо при формуванні складу консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

1. Проведення інформаційно-просвітницької роботи для різних груп населення та роботодавців з метою поширення інформацію стосовно забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та питань, які стосуються дискримінації, зокрема, шляхом висвітлення в інформаційному просторі.

4. Здійснювати підтримку висвітленню в ЗМІ прикладів забезпечення рівних прав та мож-ливостей серед жінок та чоловіків на території району, в тому числі в питаннях запровадження європейських стандартів рівності співробітників та співробітниць, впровадження альтернативних моделей організації процесу догляду та виховання дітей, забезпечення черговості призначення у плановому порядку, у тому числі при підборі кандидатур центрами зайнятості, жінок і чоловіків на вакантні посади керівників підприємств та організацій усіх форм власності та їх структурних підрозділів тощо.

1. Висвітлення в засобах масової інформації прикладів забезпечення рівних прав та можливостей серед жінок та чоловіків на території району, з метою проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві

ІІІ. У сфері реалізації державної  молодіжної політики

1. Здійснювати підтримку проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних заходів, спрямованих на розвиток творчих ініціатив молоді, інтелектуальний розвиток, залучення молоді до співпраці з органами виконавчої влади, відзначення Дня молоді.

 1. Патріотичний квест до Дня Незалежності України

2. Підтримка заходів/проектів ГО та їх спілок, участь представників району в міжнародних, всеукраїнських та регіональних заходах, спрямованих на розвиток творчих ініціатив молоді, інтелектуальний розвиток, залучення молоді до співпраці з органами виконавчої влади

2.  Здійснювати підтримку проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних заходів, спрямованих на патріотичне та військово-патріотичне виховання молоді, відзначення видатних дат, в тому числі військово-патріотичних заходів  «Джура» («Сокіл») та інших.

1.Підтримка проведення чергового призову громадян району на строкову військову службу у 2018 році

2. Підтримка заходів/проектів ГО та їх спілок, участь представників району у міжрегіональних, міжнародних, всеукраїнсь-ких заходах, спрямованих на патріотичне та військово-патріотичне виховання молоді, відзначення видатних дат

3. Здійснювати підтримку проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя та профілактику негативних явищ в молодіжному середовищі.

1.   Участь у проведенні Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця»

 2. Районний етап та участь в обласному Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я»

3. Всекраїнська екологічна акція «Зробимо Україну чистою разом!»

4. Підтримка заходів/проектів ГО та їх спілок,  участь представників району в міжрегіональ-них, міжнародних, всеукраїнських заходах за участю представників міжнародних та вітчизняних молодіжних організацій

4. Здійснювати підтримку проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних заходів, спрямованих на організацію первинної та вторинної зайнятості молоді, розвиток підприємницьких ініціатив, профорієнтаційну роботу з молоддю.

1. Підтримка заходів/проектів ГО та їх спілок,  участь представників області у міжрегіональних, міжнародних, всеукраїнсь-ких фестивалях, акціях, конкурсах, семінарах, форумах тощо, спрямованих на організацію первинної та вторинної зайнятості молоді, розвиток підприємницьких ініціатив, профорієнтаційної роботи з молоддю

ІV. У сфері реалізації державної політики з оздоровлення та відпочинку дітей

1. Забезпечити роботу районного штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей, проведення районних нарад з питань підготовки та проведення оздоровчої кампанії

1. Участь у міжрегіональній Виставці-презентації позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей «Подаруймо дітям літо»

2. Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, а саме:                                                       

 - із 100% оплатою путівок із райбюджету:                              

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- бездоглядних та безпритульних дітей;                                                 

- дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та перебувають в інтернатних закладах;                                                    

- дітей, що постраждали від наслідків стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;                                   

- дітей з багатодітних сімей;                    

- дітей із малозабезпечених сімей;          

- дітей, які виховуються в сім’ях ВПО та проживають  у Козельщинському районі;                                        

- дітей, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій;                                              

- дітей, які виховуються в сім’ях осіб працівників правоохоронних органів, військовослужбовців, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період із 21.11.2013 року по 21.02.2014 року;                                             - з 90% оплатою путівок з районного бюджету:    дітей-інвалідів.                                                                                                                                             - з 80% оплатою путівок з райбюджету:                                                                                                          - талановитих та обдарованих дітей (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, діти, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячі творчі колективи та спортивні команди).                                                                                                                 - з 70% оплатою путівок з райбюджету:                                                                                  - дітей, що знаходяться на диспансерному обліку;                                                                                             - дітей працівників бюджетної сфери;
- дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

1. Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у ДЗОВ області та за її межами.

4.  Сприяти оздоровленню дітей району через  механізм часткової оплати вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку області для оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми

1. Впровадження механізму часткової оплати вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку області для оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

Виконання заходів сприятиме створенню належних соціально-економічних умов для повноцінного і самодостатнього функціонування сім’ї, виховання дітей, формування ґендерної культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, реалізації державної молодіжної політики. Зокрема:

- збільшити на 10,0 % кількість молоді, залученої до участі у заходах, спрямованих на забезпечення розвитку творчих ініціатив;

- збільшити на 5 % кількість молоді, залученої до здійснення заходів, спрямованих на патріотичне виховання;

- збільшити на 2 % кількість молоді, залученої до здійснення заходів щодо формування здорового способу життя;

- забезпечити 95% батьків із багатодітних сімей та дітей із багатодітних сімей посвідченнями, у відношенні до загальної кількості багатодітних сімей;

- внести 100 % багатодітних сімей до реєстру для отримання пільг, у відношенні до загальної кількості багатодітних сімей, які мають право на пільги;

- підвищити рівень поінформованості населення району з проблем сімейного насилля, надання послуг потерпілим; забезпечити медичний і правовий захист постраждалих від насильства, особливо в сільській місцевості;

- підвищити рівень психолого-педагогічної культури молоді у сфері сімейних стосунків;

- збільшити на 10% кількість інформаційних заходів щодо подолання ґендерних стереотипів у ЗМІ, як бар'єрів для повноцінної участі чоловіків і жінок в усіх сферах економічного, політичного, культурного та сімейного життя;

- у сфері організації оздоровлення та відпочинку дітей – охопити оздоровчими та відпочинковими послугами не менше 70% дітей шкільного віку.

 

 

11.4. Культура

Пріоритетними напрямами роботи відділу культури і туризму Козельщинської райдержадміністрації є збереження існуючої мережі закладів культури району, їх творчого потенціалу, поліпшення технічного стану та матеріальної бази закладів, вдосконалення культурного обслуговування населення.

Основні цілі на 2018 рік:

- організація роботи щодо забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері культури, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної, клубної справ і туризму;

- збереження та розвиток  існуючої мережі закладів культури,  її повноцінного функціонування;

-  поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів культури;

-  забезпечення доступу широких верств населення до культурних надбань;

-  збереження та охорона культурної спадщини;

-  розвиток та збереження національних традицій та звичаїв,

-  розвиток музейної справи;

-  підтримка сучасної мистецької творчості;

- забезпечення поповнення бібліотечних фондів літературою та періодичними виданнями;

- розширення застосування новітніх інформаційних технологій.

 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік

Розвиток професійного та аматорського мистецтва,

традиційної народної духовності і культури:

         - для забезпечення закладів культури професійними  кадрами - направити на курси підвищення кваліфікації 9 працівників закладів культури району – протягом 2018 р. - відділ культури і туризму РДА, Козельщинський РБК, Козельщинська ЦБС;

- вдосконалювати проведення щорічних творчих оглядів аматорських колективів сільських закладів культури, - березень – жовтень 2018 - відділ культури і туризму РДА, Козельщинський РБК, клубні заклади району;

- продовжити традицію проведення обласного свята «Козацької слави – цілюще джерело»,  традиційних народних свят, свят сіл та селищ – протягом  2018 р. - відділ культури і туризму РДА, Козельщинський РБК, клубні заклади району.

Розвиток бібліотечної справи:

        - забезпечити бібліотеки системи книжковою продукцією і періодичними виданнями - відділ культури і туризму РДА, централізована бібліотечна система.

- вдосконалювати роботу  щодо проведення заходів патріотичного змісту - протягом 2018 року - відділ культури і туризму РДА, централізована бібліотечна система;

- облаштувати нові та вдосконалити діючі краєзнавчі куточки в бібліотеках району – бібліотеки ЦБС;

- забезпечити сільські бібліотеки комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет - відділ культури і туризму РДА, централізована бібліотечна система.

        

Розвиток музейної справи:

- збереження матеріально-технічної бази музею, забезпечення охорони та збереження пам'яток музейного фонду, оновлення експозицій музею –  відділ культури і туризму РДА, музей ім. Горького.

 

Охорона культурної спадщини:

- на рівні сільських та селищних рад передбачити проведення ремонтно–реставраційних робіт на пам’ятках історії та культури - сільські та селищні ради, відділ культури і туризму РДА;

- активізувати роботу по виготовленню науково – проектної документації з визначення меж територій і зон охорони пам’яток культурної спадщини – сільські та селищні ради, відділ культури і туризму РДА

 

Поліпшення матеріально – технічної бази закладів культури і мистецтва:

- капітальний ремонт фасадів та заміну вітражу головного входу районного Будинку культури - відділ культури і туризму РДА, Козельщинський РБК;

- поточний ремонт коридорів та приміщень другого поверху районної бібліотеки – відділ культури і туризму, дирекція районної бібліотеки;

- капітальний ремонт фасадів та покрівлі будівлі дитячої музичної школи – відділ культури і туризму, дирекція дитячої музичної школи;

- поточний ремонт актової зали дитячої музичної школи – відділ культури і туризму, дирекція дитячої музичної школи;

- заміна вікон літературно – меморіального музею О.М.Горького - відділ культури і туризму РДА, музей ім.Горького;

- Хорішківського сільського будинку культури – відділ культури і туризму РДА, Хорішківська сільська рада;

- поточний ремонт Сушківської сільської бібліотеки  – відділ культури і туризму РДА, Пригарівська сільська рада;

- встановлення  світлового обладнання сцени районного будинку культури – відділ культури і туризму.

 

  Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

п/п

Показники

2016

факт

2017

очікуване

2018

прогноз

1

Мережа бібліотечних закладів:

22

22

22

 

книжковий фонд

216189

216000

216500

 

користувачів

13643

13500

10700

 

відвідувань

92974

91500

77900

 

книговидач

275426

274000

217000

2

Мережа клубних закладів:

20

20

20

 

клубних формувань

85

85

85

3

Дитяча музична школа:

1

1

1

 

кількість учнів

80

80

80

4

Мережа музеїв державної форми власності

1

1

1

 

кількість відвідувачів

1100

1100

1100

 

кількість експонатів музейного фонду

2.7

2.7

2.7

 

 

11.5. Фізична культура і спорт

 

Основні цілі на 2018 рік:

     - всебічна підтримку юних спортсменів, забезпечення подальшого зростання їхньої чисельності, надання можливості участі у різноманітних змаганнях та популяризацію фізичної культури та спорту серед населення;

 • покращення матеріально-технічної бази у місцях масового відпочинку населення;
 • сприяння залученню до здорового способу життя усіх верств населення.

 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- залучення різних груп населення до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку – відділ культури і туризму РДА, відділ освіти сім’ї та молоді РДА та РО ВФСТ “Колос”– протягом року;

- забезпечення збереження існуючих спортивних споруд, належне їх використання – відділ культури і туризму РДА, відділ освіти сім’ї та молоді, РДА та РО ВФСТ “Колос”– протягом року;

- забезпечення підготовки та участі спортсменів району у чемпіонатах області та України з різних видів спорту серед спортсменів різних вікових категорій – відділ культури і туризму РДА, відділ освіти сім’ї та молоді РДА та РО ВФСТ “Колос”– протягом року;

- проведення комплексних спортивно-масових районних заходів: спартакіади РО ВФСТ «Колос» до новорічних свят; районної спартакіади «Козацької слави цілюще джерело»; спартакіади серед підприємств та установ району; районної спартакіади до Дня молоді; районної спартакіади до Дня фізичної культури і спорту; спартакіад під час проведення дня сіл та селищ - відділ культури і туризму РДА, РО ВФСТ “Колос”протягом року;

- участь збірної команди району в чемпіонаті області з футболу - відділ культури і туризму РДА, РО ВФСТ “Колос”– протягом року;

- проведення Чемпіонатів району з міні-футболу, Чемпіонату району з футболу, Кубків району з футболу та міні-футболу, присвячених державним святам та знаменним датам - відділ культури і туризму РДА, РО ВФСТ“Колос”– протягом року;

- проведення Кубку району з хокею з шайбою - відділ культури і туризму РДА, РО ВФСТ “Колос”– протягом року;

- проведення чемпіонату та популяризація в районі дзюдо, підтримка діяльності секцій з настільного тенісу, волейболу та інших спортивних секцій - відділ культури і туризму РДА, РО ВФСТ “Колос”– протягом року.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

- збільшення відсотку населення, залученого до фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи порівняно з очікуваним у 2017 році на 0,2%, в тому у дитячо-юнацькій спортивній школі  – на 0,3%;

- збільшення частки дітей, залучених до занять у дитячо-юнацькій спортивній школі.

 

 

 

11.6. Туристично- рекреаційна галузь

 

Основні цілі на 2018 рік:

Основними завданнями на 2018 рік є розвиток культурної та туристичної інфраструктури сільських населених пунктів, створення привабливих умов для розвитку сільського зеленого туризму. Одним з пріоритетних напрямків розвитку туристичної галузі в районі є популяризація підприємництва  в сфері сільського зеленого туризму.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- вивчення кращого досвіду створення туристичної інфраструктури області - відділ культури і туризму, сільські та селищні ради, рада підприємців районупротягом року;

- продовження співпраці з виконкомами сільських, селищних рад району щодо виявлення потенційних надавачів послуг сільського зеленого туризму - відділ культури і туризму, виконкоми сільських та селищних радпротягом року;

- представлення туристичного продукту району на обласних виставках - відділ культури і туризму РДА – протягом року.

               

 Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

 • кількість туристичних маршрутів – 2;
 • кількість об’єктів туристичного спрямування – 7;
 • кількість садиб зеленого туризму – 4.

 

 

11.7. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю

 

Основні цілі на 2018 рік:

 •  аналіз та прогноз розвитку суспільно-політичних процесів у районі, розгляд питань, пов’язаних з реалізацією внутрішньої політики, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів;
 • створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на звернення та здійснення контролю;
 • вивчення громадської думки щодо діяльності райдержадміністрації, проблемних питань району, підготовка пропозицій за результатами відповідних досліджень;
 • підготовка і проведення консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку району;
 • підтримка суспільно значущих громадських ініціатив у районі;
 • організація просвітницької кампанії для різних верств населення, інститутів громадянського суспільства з метою ознайомлення їх з механізмами участі у формуванні та реалізації державної політики;
 • сприяння всебічного висвітлення у засобах масової інформації  діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;
 •  забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреби в інформації.
 • сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав громадян на свободу світогляду і віросповідання, у тому  числі національних меншин;
 • забезпечення доступу громадян до інформації.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

-розміщення в місцевих ЗМІ та на веб-сайті райдержадміністрації довідок про економічний та соціальний розвиток, виконання бюджету району та районного бюджету за певний період, виконання районних програм та інше – сектор з питань роботи із зверненнями громадян, внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації – протягом року;

 • впровадження у ЗМІ актуальних рубрик: «Офіційно», «Ініціатива, «За законом», «У влади на контролі», тощо - сектор з питань роботи із зверненнями громадян, внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації, районні ЗМІ - протягом року;
 • засідання громадської ради   (щоквартально або в разі виникнення актуальних питань для обговорення) за участю голови райдержадміністрації - сектор з питань роботи із зверненнями громадян, внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації, громадська рада - протягом року;
 • організація і проведення «круглих столів», прес-конференцій, брифінгів та інших форм консультацій з громадськістю - сектор з питань роботи із зверненнями громадян, внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації - протягом року;
 • проведення соціологічних опитувань - сектор з питань роботи із зверненнями громадян, внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації - протягом року;
 • здійснення контролю за станом роботи із зверненнями громадян, реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад - сектор з питань роботи із зверненнями громадян, внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації - протягом року;
 • розроблення і внесення в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи зі зверненнями громадян, з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад сектор з питань роботи із зверненнями громадян, внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації - протягом року;
 • сприяння взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у питаннях внутрішньої та інформаційної політики сектор з питань роботи із зверненнями громадян, внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації - протягом року.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

 • збільшення  інформації про діяльність органів державної влади і органів місцевого самоврядування на веб-сторінці сайту обласної державної адміністрації та сайті райдержадміністрації;
 • забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,  інформування населення про стан соціально-економічного розвитку району через засоби масової інформації;
 • підвищення рівня обізнаності громадськості щодо прийнятих виконавчою владою нормативно-правових та управлінсько-розпорядчих актів, тощо;
 • надання інформаційний послуг населенню бібліотечними закладами району, у тому числі із використанням мережі Інтернет;
 • організація проведення постійних соціологічних досліджень громадської думки щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за необхідністю;
 • збільшення кількості засідань за круглим столом, семінарів, прес-конференцій, проведених посадовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо найважливіших питань розвитку району, забезпечення участі представників громадськості у заходах з вирішення актуальних питань життєдіяльності району;
 • підтримка ініціатив інститутів громадянського суспільства;
 • проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на протидію упередженому ставленню до осіб, які належать до національних меншин;
 • поповнення бібліотечних закладів району періодичною літературою.

 

 

12. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 

Розробляється Програма поводження з твердими побутовим відходами у Козельщинському районі на 2018-2021 роки, враховуючи завдання і заходи обласної програми. За участю науковців Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка проведені обстеження існуючого стану організованих звалищ щодо їх відповідності екологічним та санітарним вимогам для подальшої паспортизації та оптимізації (зменшення) кількості звалищ, розробки нових схем санітарного очищення населених пунктів, логістичних схем маршрутів руху сміттєзбиральної техніки, контейнеризації населених пунктів.

У 2017 році на території Козельщинського району виникла 51 пожежа, основними причинами яких є: коротке замкнення електромережі (4 пожежі), порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі (3 пожежі), порушення правил пожежної безпеки при проведенні електро-зварювальних робіт (2 пожежі), підпал (6 пожеж), порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів (1 пожежа), необережне поводження з вогнем (33 пожежі), неправильне влаштування димарів (2 пожежі). Внаслідок пожеж загиблих людей не було. Травмованих на пожежах не допущено.

    

Основні цілі на 2018 рік:

 • поліпшення стану навколишнього природного середовища, упровадження екологічно-збалансованої системи природокористування;
 • охорона та раціональне використання природних ресурсів району;
 • збереження природно-заповідного фонду району;
 • сприяння максимальному використанню земель, які непридатні для ведення сільського господарства для створення лісонасаджень та залуження;
 • підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від надзвичайних ситуацій, зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • підвищення рівня готовності органів управління цивільного захисту та підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на ліквідацію можливих наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • забезпечення оперативності та ефективності реагування на надзвичайні ситуації.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

Приведення до екологічних та санітарних норм територій під звалищами, що залишаються в експлуатації – органи місцевого самоврядування.

Паспортизація місць видалення відходів, що залишаються в експлуатації – органи місцевого самоврядування.

Придбання спецтехніки (сміттєвоз) та контейнерів для збирання ТВП – Козельщинська та Новогалещинська селищні ради.

Здійснення заходів, спрямованих  на охорону і поліпшення стану джерел водопостачання, оновлення водопровідно-каналізаційних мереж, інвентаризація артезіанських свердловин - органи місцевого самоврядування.

Здійснення заходів з лісовідновлення та захисного лісорозведення: створення та вирощування лісових культур на зрубах, сприяння природному поновленню – Псільське лісництво ДП «Кременчуцьке лісове господарство», районне агролісництво ДП «ПДЛП «Полтаваоблагроліс».

Збільшення площ зелених насаджень загального користування та природних заповідних територій – органи місцевого самоврядування,  Псільське лісництво ДП «Кременчуцьке лісове господарство», районне агролісництво ДП «ПДЛП «Полтаваоблагроліс».

Організація залучення працівників закладів, освіти, соціального захисту населення, лікувальних закладів, житлово-комунальних установ до проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з основ пожежної безпеки, попередження травмування та загибелі людей внаслідок пожеж – структурні підрозділи райдержадміністрації, установи, організації.

Продовження роботи щодо надання допомоги сільським та селищним радам району з питань проведення навчання населення заходам попередження виникнення надзвичайних ситуацій (забезпечені комплектами плакатів ”Абетка безпеки“) – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, РС ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Організація взаємодії щодо проведення рейдів та інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно попередження виникнення пожеж в житловому секторі, де особлива увага приділяється особам з підвищеною групою ризику (багатодітним сім’ям, самотнім особам похилого віку, неблагонадійним сім’ям, інвалідам та тим, які потребують соціальної підтримки) - Козельщинське відділення поліції, відділ освіти, сімї та молоді райдержадміністрації, РЦСССМ.

 В місцях з масовим перебуванням людей забезпечення обладнання наочної агітації, щодо обережного поводження з вогнем у побуті – виконкоми сільських та селищних рад, РС ГУ ДСНС України у Полтавській області.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

 • поліпшення стану навколишнього природного середовища;
 • зменшення кількості існуючих та недопущення виникнення нових несанкціонованих сміттєзвалищ;
 • ведення раціонального і екологічно збалансованого землеробства;
 • мінімізація утворення твердих побутових відходів та зменшити                         їх негативного впливу на здоров’я людини, на навколишнє природне середовище;
 • підвищення ефективності та екологічної безпеки лісокористування, розширення застосування методів раціонального використання лісових ресурсів;
 • підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від надзвичайних ситуацій;
 • зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • забезпечення оперативності та ефективності реагування на надзвичайні ситуації, затверджено розрахунок сил і засобів цивільного захисту Козельщинського району;
 • створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • поновлення мережі консультаційних пунктів в сільських радах району та забезпечення їх методичними та агітаційними матеріалами;
 • відновлення працездатності сирени автономного запуску в с.Оленівка.

 

 

13. СТВОРЕННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

ТА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

 

Ситуація в сфері зайнятості району та відповідно характеристики ринку праці відповідають економічним процесам та розвитку реального сектору економіки.

Районним центром зайнятості для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня громадян, які шукають роботу, до вимог роботодавців, організовано професійне навчання безробітних, і протягом січня - вересня 2017 року  173  безробітних проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості. Рівень працевлаштування  після закінчення професійного навчання  становить 91,8%. До кінця 2017 року рівень працевлаштування після професійного навчання становитиме 100%.

Пріоритетність забезпечення тимчасової зайнятості населення досягнуто шляхом організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, до яких  залучено 378 безробітного.

З метою розвитку підприємництва на території району, створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення, районним центром зайнятості проведено 25 семінарів, до  участі в яких залучено 249 безробітних.

Станом на 1 жовтня  2017 року на обліку в службі зайнятості перебуває 264 безробітних, що 74,4% менше ніж за відповідний період минулого року

 

Основні цілі на 2018 рік:

- реалізація інвестиційних проектів, які передбачають створення нових робочих місць;

- фінансова підтримка бізнес – проектів, що передбачають створення нових робочих місць та реалізуються в сферах визначених пріоритетними для району, за рахунок коштів місцевих бюджетів;

- підвищення рівня зайнятості населення шляхом легальної соціально-орієнтованої сфери прикладання праці;

- забезпечення соціального захисту населення від безробіття шляхом реалізації активних заходів сприяння зайнятості населення та профілактики настання безробіття;

- забезпечення державних гарантій зайнятості, сприяння інтеграції в суспільство осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;

- вирішення питань соціальної, трудової та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб;

- зміцнення позиції молоді, випускників всіх видів навчальних закладів на ринку праці;

- забезпечення організації тимчасової зайнятості у формі громадських робіт з фінансуванням таких робіт на солідарній основі за рахунок коштів місцевих бюджетів;

- реалізація механізмів щодо стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом виплати компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску при працевлаштуванні безробітних осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості;

- стимулювання роботодавців щодо легалізації трудових відносин з найманими працівниками шляхом проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- сприяння збереженню існуючих та створення нових робочих місць – відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ економіки райдержадміністрації, районний центр зайнятості, сільські та селищні ради, керівники підприємств – протягом року;

- сприяння реалізації проектів, які передбачають створення  нових робочих місць – відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ економіки райдержадміністрації, сільські та селищні ради, керівники підприємств – протягом року;

- проведення заходів з роз’яснення можливостей державної підтримки реалізації проектів, які передбачають створення нових робочих місць, в пріоритетних галузях економіки серед суб’єктів господарювання району - відділ економіки райдержадміністрації – протягом року;

- надання фінансової підтримки для реалізації бізнес-проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва, які передбачають створення нових робочих місць та відповідають пріоритетним напрямам Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Козельщинському районі на 2018-2020 роки – відділ економіки райдержадміністраціїпротягом року;

- забезпечення популяризації успішних бізнес-проектів, що реалізуються за державної підтримки,  а також поширення такого досвіду на території району - відділ економіки райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації  – протягом року;

- сприяння створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, надання методичної підтримки жителям сільської місцевості у становленні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації  – протягом року;

- оволодіння молоддю системою знань та умінь для планування всіх етапів підприємницького циклу, проведення семінарів, надання консультативних послуг - відділ економіки райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації  – протягом року.    

- забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, працевлаштування та професійної адаптації демобілізованих учасників антитерористичної операції, сприяння започаткуванню власної справи, підвищення конкурентоспроможності демобілізованих військовослужбовців – районний  центр зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом року;

- забезпечення тимчасової зайнятості та додаткового стимулювання мотивації до праці шляхом організації і проведення громадських робіт, спрямованих на задоволення суспільних потреб територіальних громад – управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості – протягом року;

- здійснення професійного навчання безробітних з робітничих професій та напрямів підвищення кваліфікації з метою збереження трудового потенціалу  районний центр зайнятості – протягом року.

 

Показники ефективності реалізації запланованих заходів:

- створення нових робочих місць:

 ТОВ АФ «Добробут» (зерновий елеватор) - 38 робочих місць;

СФГ «Лунки» (завод з виробництва паливних гранул (пелет)) – 2 робочих місця;

ФОП Магда Н.А. (ферма по вирощуванню м’яса птиці) – 4 робочих місця;

- працевлаштування за направленням центру зайнятості 690 осіб;

- працевлаштування шляхом надання компенсації роботодавцю єдиного соціального внеску 25 осіб;

- забезпечення професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації для 200 безробітних;

- забезпечення мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних через організацію громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру для 455 осіб.

 

14. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

При виконанні програми економічного і соціального розвитку району на 2018 рік очікується:  

 • збільшення валової доданої вартості – до 12,5 %;
 • ріст обсягів реалізації промислової продукції – до 1,4 %;
 • ріст валової продукції сільського господарства – до 30,9%;
 • ріст обсягів роздрібного товарообороту – до 7,3 %;
 • збільшення обсягів інвестицій в основний капітал – до 9,5 %;

-    підвищення середньої заробітної плати – до 16 %.

ДОДАТКИ

 

Додаток 1

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

  економічного і соціального розвитку Козельщинського району на 2018 рік

 

Показник

Один.

виміру

2016р. звіт

2017р. очіку­ване

2018р. прог­­ноз

2018р.

у % до

2017р.

Середньорічна чисельність наявного населення

осіб

19253

19050

18900

99,2

Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*

млн.грн.

450,5

519,3

584,0

112,5

У порівняних цінах, у % до попереднього року

%

89,8

102

102,7

*

Обсяг реалізованої  промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах*

млн.грн.

17,2

21,5

21,8

101,4

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у цінах 2010 року – всього

млн.грн.

540,9

396,9

519,5

 

130,9

у % до попереднього року

%

103,6

73,4

130,9

*

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування, всього

млн.грн.

285,8

326,2

360,8

110,6

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн.грн.

60,6

66,9

72,5

108,4

Податкові надходження місцевих бюджетів

млн.грн.

51,7

61,7

66,9

108,6

Роздрібний товарооборот суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності у діючих цінах

млн.грн.

36,6

39,6

42,5

107,3

у % до попереднього року**

%

108,9

95,7

98

*

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах

млн.грн.

87,8

180,0

200,0

101,9

у % до попереднього року у порівняних цінах **

%

277,7

188,1

101,9

*

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу

грн.

4559,5

5511,8

6084,7

115,2

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку – всього

млн.дол.США

-

-

-

-

у % до попереднього року

%

-

-

-

-

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу

дол.

США

-

-

-

-

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

78

78

78

100

Середньомісячна заробітна плата

грн.

3831

6050

7020

116

Ріст середньомісячної заробітної плати до попереднього року

%

126,5

157,9

116

*

Кількість створених нових робочих місць (в усіх сферах економічної діяльності)

одиниць

106

98

105

107,1

  *  розрахунково

** темпи зростання розраховані через індекси у порівняних цінах      

 

 

Додаток 2

Промисловість

Показники

Один. виміру

2016р. звіт

2017р. очікуване

2018р. прогноз

2018р. у % до 2017р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) без ПДВ та акцизу*

тис.грн.

17,2

21,5

21,8

101,4

 

у % до попереднього року (у відпускних цінах)

%

111,0

125

101,4

Х

Виробництво основних видів промислової продукції (у натуральному виразі)

 

Цегла керамічна

 

тис.шт.

 

8200,0

 

 

8250,0

 

8300,0

 

100,6

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

105,1

100,6

100,6

Х

 

Будівельні суміші

 

 

т

 

2214,5

 

1941,6

 

2038,68

 

105,0

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

74,0

87,7

105,0

Х

  *  розрахунково

 

Додаток 3

Випуск продукції переробної промисловості

агропромислового комплексу

               

                  Показники

Один.

виміру

2016р. звіт

2017р. очіку­ване

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Цукор-пісок з цукрових буряків

тис.тонн

 

 

 

 

Олія

тис.тонн

0,205

0,206

0,208

101,0

Кондитерські вироби

тис.тонн

 

 

 

 

Макаронні вироби

тонн

 

 

 

 

Борошно

тис.тонн

0,76

0,79

0,83

105,1

Крупа

тис.тонн

0,39

0,41

0,43

104,9

Масло тваринне

тис.тонн

 

 

 

 

Молоко оброблене рідке

тис.тонн

 

 

 

 

Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний

тис.тонн

 

 

 

 

Консерви молочні

тис.тонн

 

 

 

 

Продукти кисломолочні

тис.тонн

 

 

 

 

М’ясо і субпродукти І категорії

тис.тонн

0,17

0,18

0,19

105,6

Ковбасні вироби

тис.тонн

 

 

 

 

Хліб і хлібобулочні вироби

тис.тонн

 

 

 

 

Безалкогольні напої

тис.дал

 

 

 

 

Мінеральні води

тис.дал

 

 

 

 

Сири жирні (вкл. бринзу)

тис.тонн

 

 

 

 

Горілка і лікеро-горілчані вироби

тис.дал

 

 

 

 

Спирт етиловий

тис.дал

 

 

 

 

Овочі консервовані натуральні

тис.тонн

 

 

 

 

Овочі, фрукти консервовані  з додаванням оцту

тис.тонн

 

 

 

 

Додаток 4

 Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

Показники

2016р. звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Валова продукція сільського господарства у порівнянних цінах 2010 року, млн. гривень

540,9

396,9

519,5

130,9

у відсотках до попереднього року

103,6

73,4

130,9

Х

 в тому числі: рослинництво

481,3

336,6

457,5

135,9

                        тваринництво

59,6

60,3

62,0

102,8

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції, тис. тонн

 

 

 

 

зернові культури – всього

195,1

137,5

169,0

122,9

цукрові буряки фабричні

172,4

116,6

175,1

150,2

олійні культури-всього

41,8

28,9

42,5

147,1

в тому числі: соняшник

28,5

20,3

29,7

146,3

                 картопля

47,5

39,6

48,3

122,0

                 овочі

26,5

19,8

26,8

135,4

                 баштанні культури

11,5

11,3

11,4

100,9

                 плоди та ягоди

0,1

0,15

0,15

100,0

                 реалізація худоби і птиці:

 

 

 

 

у живій вазі

1,2

1,2

1,3

107,7

у забійній вазі

0,8

0,8

0,9

112,5

                 молоко

16,2

16,3

16,5

101,2

                яйця, млн. штук

7,0

6,9

6,9

100,0

                вовна, у фізичній  вазі,  тонн

 

 

 

 

 

Додаток 5

 Баланс попиту і пропонування

Зерно

(тис. тонн)

Показник

2015/2016

маркетинго-вий рік

2016/2017

маркетинго-вий рік

2017/2018

маркетинго-вий рік

І. Попит на продукцію – всього

204

225,7

168,3

1.1. Внутрішнього ринку – всього

14,9

15,0

15,1

      в тому числі:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

2,8

2,8

2,8

1.1.2. насіння

4,4

4,5

4,6

1.1.3. кормові цілі

7,7

7,7

7,7

1.1.4 інше

 

 

 

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

158,5

179,9

122,2

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

30,6

30,8

31,0

ІІ. Пропозиції продукції – всього

204

225,7

168,3

2.1. Внутрішнього ринку – всього

204

225,7

168,3

2.1.1. Власне виробництво

174

195,1

137,5

2.1.2. Запаси на початок маркетингового року

30,0

30,6

30,8

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

 

 

 

Споживання на душу населення по області (в перерахунку на борошно), кілограм за рік

109,2

110,0

110,3

Додаток 6

 Баланс попиту і пропонування

Молоко і молокопродукти

                                                                                      (тис. тонн)

Показник

2016 рік

звіт

2017 рік

очікуване

2018 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

16,2

16,3

16,5

1.1. Внутрішнього ринку – всього

5,0

5,2

5,2

      з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

4,2

4,2

4,2

1.1.2. інше споживання

0,8

1,0

1,0

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

11,2

11,1

11,3

ІІ. Пропозиції продукції  – всього

16,2

16,3

16,5

2.1. Внутрішнього ринку – всього

16,2

16,3

16,5

2.1.1. Власне виробництво

16,2

16,3

16,5

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

 

 

 

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

 

 

 

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

217,9

218,2

218,2

 

 

Додаток 7

Баланс попиту і пропонування

М’ясо і м’ясопродукти

                                                                                         (тис. тонн)

Показник

2016 рік

звіт

2017 рік

очікуване

2018 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

1,0

1,0

1,0

1.1. Внутрішнього ринку – всього

1,0

1,0

1,0

      з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

1,0

1,0

1,0

1.1.2. інше споживання

 

 

 

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

 

 

 

ІІ. Пропозиції продукції  – всього

1,0

1,0

1,0

2.1. Внутрішнього ринку – всього

0,8

0,8

0,9

2.1.1. Власне виробництво

0,8

0,8

0,9

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

 

 

 

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

0,2

0,2

0,1

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

50,7

50,6

50,4

 

Додаток 8

Баланс попиту і пропонування

Яйця

                                                                                       (млн. штук)

Показник

2016 рік

звіт

2017 рік

очікуване

2018 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

7,0

6,9

6,9

1.1. Внутрішнього ринку – всього

6,1

5,9

5,9

1.1.1. фонд споживання

5,6

5,4

5,4

1.1.2. інше споживання

0,5

0,5

0,5

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

0,9

1,0

1,0

ІІ. Пропозиції продукції  – всього

7,0

6,9

6,9

2.1. Внутрішнього ринку – всього

7,0

6,9

6,9

2.1.1. Власне виробництво

7,0

6,9

6,9

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

 

 

 

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

 

 

 

Споживання на душу населення по області  (штук за рік)

286

285

285

 

 

Додаток 9

  Баланс попиту і пропонування

Олія нерафінована

(тис. тонн)

Показник

2015/2016

маркетинго­вий рік

2016/2017

маркетинго­вий рік

2017/2018

маркетинго­вий рік

І. Попит на продукцію – всього

0,21

0,21

0,22

1.1. Внутрішнього ринку – всього

0,21

0,21

0,22

         з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

0,2

0,2

0,2

1.1.2. інше споживання

 

 

 

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

0,01

0,01

0,02

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

 

 

 

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

11,4

11,4

11,4

ІІ. Пропозиції продукції – всього

0,21

0,21

0,22

2.1. Внутрішнього ринку – всього

0,21

0,21

0,22

           в тому числі:

 

 

 

2.1.1.Залишки на початок маркетингового року

 

 

 

2.1.2. Власне виробництво

0,21

0,21

0,22

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

 Баланс попиту і пропозиції

Цукор з цукрових буряків

(тис. тонн)

Показник

2015/2016

маркетинго­вий рік

2016/2017

маркетинго­вий рік

2017/2018

маркетинго­вий рік

І. Попит на продукцію – всього

0,6

0,6

0,7

1.1. Внутрішнього ринку – всього

0,6

0,6

0,7

         з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

0,6

0,6

0,7

1.1.2. формування держпродрезерву

 

 

 

1.1.3. інше споживання

 

 

 

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

 

 

 

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

 

 

 

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

31,3

31,3

31,3

ІІ. Пропозиції продукції – всього

0,6

0,6

0,7

2.1. Внутрішнього ринку – всього

 

 

 

           в тому числі:

 

 

 

2.1.1.Залишки на початок маркетингового року

 

 

 

2.1.2. Власне виробництво

 

 

 

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

0,6

0,6

0,7

 

 

Додаток 11

Трудові ресурси

           

 

Показники

2016р.

звіт

2017р. очікува-не

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Чисельність наявного населення на кінець року, осіб

19253

19050

18900

99,2

Кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності, всього, чол.

4745

4750

4760

100,2

Фіксований  ринок праці, чол. (чисельність незайнятого населення, яке перебувало на обліку в центрах зайнятості протягом року)

 

1503

 

1535

 

1540

 

100,3

 

 

Додаток 12

Показники розвитку малого підприємництва

 

Показник

2016р.

звіт

2017р.

очікуване

2018р.

прогноз

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами, млрд. грн.

0,07

0,07

0,075

Частка реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг), %

14,4

14,5

14,8

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, осіб

302

310

315

Частка кількості зайнятих працівників малих підприємств у загальній кількості зайнятих працівників підприємств, %

6,4

6,5

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 13

П О К А З Н И К И

введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери

за рахунок усіх джерел фінансування

Перелік об’єктів

2017 рік

факт та очікуване

(тис. грн.)

2018 рік

прогноз

(тис. грн.)

Введення житла в експлуатацію, кв.м.

262,8

324

Реконструкція лінії вуличного освітлення  с. Михайлики (від КТП-123)

40,0

введено в експ.

 

Реконструкція лінії вуличного освітлення  с. Михайлики (від КТП-125)

39,782

введено в експ.

 

Реконструкція зовнішнього електроосвітлення КТП-17 с. Пашківка

105,146

введено в експ.

 

Реконструкція вуличного освітлення в смт. Козельщина, Полтавської області (КТП-280)

42,508

 

Реконструкція вуличного освітлення в смт. Козельщина, Полтавської області (КТП-11)

53,175

 

Реконструкція вуличного освітлення в смт. Козельщина, Полтавської області (КТП-4)

43,883

 

Реконструкція мережі вуличного освітлення від КТП-75 с. Мальці

86,530

 

Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Дружби в смт. Козельщина

1335,88

 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Грушевського в с.Михайлики

350,0

 

Реконструкція зовнішнього електроосвітлення КТП-52 с. Винники Бреусівської сільської ради

94,334

введено в експ.

 

Реконструкція зовнішнього електроосвітлення КТП-60 с. Бреусівка Бреусівської сільської ради

122,789

введено в експ.

 

Капітальний ремонт житлової будівлі Новогалещинської селищної ради, для тимчасово переселених осіб, по вул. Горького, 52 в смт. Нова Галещина Козельщинського району Полтавської області (ІІ-й поверх)

1371,160

введено в експ.

 

Реконструкція вуличного освітлення в смт. Козельщина (ЗТП-308);

43,250

 

Реконструкція зовнішнього електроосвітлення КТП-306 с. Бреусівка Бреусівської сільської ради

50,0

 

Капітальний ремонт свердловини по вул. Остроградського в смт. Козельщина (з відновленням дебіту свердловини не менше 12м3)

446,470

 

Ремонти приміщення Козельщинської ЗОШ І-ІІ ст., придбання дитячого майданчика

1123,12

 

Заміна вікон на енергозберігаючі в Новогалещинській ЗОШ І-ІІ ст..

332,148

 

Заміна вікон на енергозберігаючі в Бреусівській  ЗОШ І-ІІ ст.

596,0

 

Ремонт їдальні Новогалещинської ЗОШ І-ІІІ ст.

407,1

 

Ремонт каналізаційної системи та санвузлів

131,0

 

Ремонт їдальні та тротуару Лутовинівської ЗОШ І-ІІ ст..

194,2

 

Придбання шкільного автобуса «Еталон» для Мануйлівської ЗОШ І-ІІІ ст..

1549,9

 

Реконструкція системи опалення Оленівської ЗОШ І-ІІІ ст..

442,75

 

Ремонти приміщення Пригарівської  ЗОШ І-ІІ ст..

162,8

 

Ремонт фасаду Хорішківської ЗОШ І-ІІІ ст..

175,1

 

Ремонт приміщення Козельщинського ДНЗ

125,9

 

Ремонт покрівлі Новогалещинського ДНЗ

203,5

 

Ремонти приміщення Лутовинівського ДНЗ

74,8

 

Ремонти приміщення Хорішківського ДНЗ

190,0

 

Ремонт покрівлі Пашківської ЗОШ І-ІІ ст.

90,0

 

Придбання дитячих ігрових павільйонів для ДНЗ

360,8

 

Ремонт Хорішківської АЗПСМ

230,0

 

Капітальний ремонт з утепленням фасаду Лутовинівської АЗПСМ

158,0

 

Капітальний ремонт покрівлі та ремонт приміщень Сушківського СБК

403,8

 

Капітальний ремонт покрівлі та приміщень Хорішківського СБК

580,3

 

Ремонт покрівлі та приміщень Пригарівського СБК

249,3

 

Заміна вікон на енергозберігаючі та ремонт освітлення в Пашківськогому СБК

67,6

 

Заміна вікон на енергозберігаючі в Пісківському СБК

84,0

 

Ремонт покрівлі та приміщень Юрківського БСД

302,9

 

Ремонт покрівлі Рибалківського СБК

173,0

 

Ремонт Козельщинського РБД

712,25

 

Капітальний ремонт фасаду будівлі Козельщинської центральної районної лікарні (поліклінічне відділення) по вул. Остроградського, 81/10

772,338

 

Капітальний ремонт КНС в смт. Нова Галещина

 

299,648

Реконструкція мережі вуличного освітлення від КТП-72 с. Мальці

 

150,0

Капітальний ремонт з утепленням фасаду Бреусівської ЗОШ І-ІІІ ст.

 

1300

Капітальний ремонт приміщення Бреусівської ЗОШ І-ІІІ ст

 

450,0

Капітальний ремонт покрівлі Козельщинської ЗОШ І-ІІІ ст.

 

150

Капітальний ремонт їдальні Козельщинської ЗОШ І-ІІІ ст.

 

250

Капітальний ремонт з утепленням фасаду Новогалещинської ЗОШ І-ІІІ ст.

 

1300

Капітальний ремонт покрівлі Оленівської ЗОШ І-ІІІ ст..

 

602,1

Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі у приміщенні їдальні  Оленівської ЗОШ І-ІІІ ст..

 

50,0

Капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення Оленівської ЗОШ І-ІІІ ст..

 

210

Капітальний ремонт з утепленням фасаду Хорішківської  ЗОШ І-ІІІ ст.

 

1100

Заміна вікон на енергозберігаючі та капітальний ремонт спортивної зали Високовакулівської ЗОШ І-ІІ ст.

 

190

Заміна вікон на енергозберігаючі у Задовжанській ЗОШ І ст.

 

36

Капітальний ремонт покрівлі приміщення старшої школи Лутовинівської ЗОШ І-ІІ ст..

 

150

Капітальний ремонт з утепленням фасадів Лутовинівської ЗОШ І-ІІ ст.

 

450

Капітальний ремонт з утепленням фасаду Лутовинівського ДНЗ «Ромашка»

 

140

Капітальний ремонт покрівлі Сушківської ЗОШ І-ІІ ст.

 

160

Капітальний ремонт з утепленням фасаду Козельщинського БДЮТ

 

490

Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі у Козельщинському МНВК

 

100

Капітальний ремонт покрівлі Новогалещинського ДНЗ

 

190

Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі Бреусівському ДНЗ

 

110

Ремонт фасаду з утепленням Бреусівської АЗПСМ

 

190

Капітальний ремонт фасаду з утепленням Говтвянської АЗПСМ

 

110

Поточний ремонт Високовакулівського ФАПу

 

250

Капітальний ремонт Павлівського ФАПу

 

300

Капітальний ремонт фасаду з утепленням Козельщинського РБК

 

1494,2

Ремонт приміщення Козельщинської ЦРБ

 

120

Капітальний ремонт фасадів та покрівлі, поточний ремонт актової зали Козельщинської ДМШ

 

180

Ремонт покрівлі Рибалківського ФАПу

 

95

Ремон покрівлі Пригарівського ФАПу

 

100

Капітальний ремонт покрівлі, заміна вікон та дверей у приміщенні, яке орендує Управління соціального захисту населення

 

490

Капітальний ремонт Хорішківського СБК

 

300

 

 

Додаток 14

Показники здоров`я

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Захворюваність населення на 1 тисячу населення, всього

1665,7

1762,9

1764,2

100,1

у тому числі:

хвороби системи кровообігу

683,6

692,3

693,4

100,1

травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

26,5

20,9

21,2

105,0

злоякісні новоутворення

25,5

25,9

26,1

100,4

активний туберкульоз

1,2

1,4

1,4

100,0

хвороби органів дихання

280,5

253,3

259,1

102,4

хвороби органів травлення

219,2

238,9

239,2

100,4

Смертність населення за основними причинами на 1 тисячу населення, всього

17,1

13,9

14,1

101,0

у тому числі:

хвороби системи кровообігу

14,8

11,2

13,4

118,2

травми та отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

-

-

-

-

Новоутворення

2,2

2,0

2,1

100,1

Материнська смертність на 1 тисячу живо народжених

-

-

-

-

Смертність дітей до 1 року життя на 1тисячу живо народжених

8,9

19,2

-

-

Очікувана тривалість життя при народженні, роки, у тому числі:

74,9

73,8

73,2

98,9

Чоловіки

68,5

67,4

67,2

99,0

Жінки

72,4

71,4

71,0

99,4

Додаток 15

Медичні кадри

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування,  осіб, з зубними

41

41

45

109,8

Загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування,  осіб, без зубних

41

41

45

109,8

           

Додаток 16

Мережа лікарняних закладів, їх ліжковий фонд та місткість

амбулаторно-поліклінічних закладів

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Місткість амбулаторно-поліклінічних закладів        (відвідувань за зміну)

433

433

433

 

100

Кількість лікарняних закладів, одиниць

2

2

2

100

Кількість лікарняних ліжок, одиниць

100

70

70

100

 

Додаток 17

Основні показники розвитку фізичної культури і спорту

Показник

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2018 р. у % до 2017 р.

Кількість осіб, що займаються спортом, осіб

2105

2165

2170

100,2%

Кількість осіб, що залучені до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, осіб

180

180

185

103%

Кількість тренерів, що проводять заняття, осіб

7

7

7

100%

Додаток 18

 Мережа фізкультурно-спортивних закладів

                 Показник

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2018 р. у % до 2017 р.

Стадіони, одиниць

1

1

1

100%

Спортивні зали площею не менше як 162 кв. метрів, одиниць

12

12

12

100%

Плавальні басейни, одиниць

-

-

-

-

Спортивні майданчики, одиниць

74

74

74

100%

Кількість підприємств, установ, організацій, де проводиться фізкультурно-оздоровча робота, одиниць, (без урахування кількості загальноосвітніх  професійно-технічних та вищих навчальних закладів)

18

18

18

100%

Кількість дитячо-підліткових  фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання населення, одиниць

-

-

-

-

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, одиниць

1

1

1

100%

Додаток 19

Загальноосвітні навчальні заклади*

(на початок навчального року)

Показник

2016/2017 звіт

2017/2018 очікуване

2018/2019 прогноз

2018р. у % до 2017 р.

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів – всього, одиниць, у тому числі:

13

13

13

100%

Денних

13

13

13

100%

Вечірніх

 

 

 

 

Із загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів – приватні заклади – всього, одиниць

 

 

 

 

Кількість учнів – всього, осіб

1505

1594

1594

100%

у тому числі:

 

 

 

 

у денних загальноосвітніх навчальних закладах

1505

1594

1594

100%

у вечірніх загальноосвітніх навчальних закладах

 

 

 

 

Із загальної кількості учнів – у приватних загальноосвітніх навчальних закладах, осіб

 

 

 

 

Кількість педагогічних працівників – всього,  осіб

209

216

216

100%

у тому числі кількість педагогічних працівників у приватних закладах, осіб

 

 

 

 

Середня кількість учнів на одного вчителя – всього, осіб

7,2

7,4

7,4

100%

у тому числі у приватних загальноосвітніх навчальних закладах

 

 

 

 

Введення в експлуатацію загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок усіх джерел фінансування – всього, учнівських місць

 

 

 

 

* Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Додаток 20

 Денні загальноосвітні навчальні заклади*

(на початок навчального року)

Показник

2016/2017 звіт

2017/2018 очікуване

2018/2019 прогноз

2018 р. у % до 2017 р.

Кількість закладів – всього, одиниць

13

13

13

100%

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

2

2

2

100%

у сільській місцевості

11

11

11

100%

Кількість учнів у  закладах – всього,  осіб

1505

1594

1594

100%

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

690

739

739

100%

у сільській місцевості

815

855

855

100%

Середня наповнюваність класів – всього, учнів*

13,3

14

14

100%

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

20,3

20

20

100%

у сільській місцевості

10,3

11

11

100%

Кількість учнів, які навчаються у другу зміну, - всього, осіб

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

 

 

 

 

у сільській місцевості

 

 

 

 

Питома вага учнів, які навчаються у другу зміну, у відсотках до загальної кількості

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

 

 

 

 

у сільській місцевості

 

 

 

 

Кількість учителів – всього, осіб

209

216

216

100%

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

61

67

67

100%

у сільській місцевості

148

149

149

100%

Кількість учнів на одного учителя – всього

7,2

7,4

7,4

100%

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

11,3

11

11

100%

у сільській місцевості

6

6

6

100%

* Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Додаток 21

 Здобуття повної загальної середньої освіти

Показник

2016 р.

звіт

2017 р. очікуване

 

2018 р. прогноз

2018 р.

у % до

2017 р.

Здобуття повної загальної середньої освіти – всього, у відсотках до загальної кількості випускників 9 класів, з них:

1691/8,2%

1693/8,4%

1693/8,4%

100%/8,4%

у 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів

91

88

80

91%

у професійно-технічних загальноосвітніх навчальних

94

67

73

109%

у вищих навчальних закладах І, ІІ рівнів акредитації

43

29

24

83%

 

Додаток 22

Показники ефективності політики стосовно сім’ї, дітей та молоді

Показники

2016 р.

звіт

2017 р. очікуване

2018 р.

прогноз

Кількість дитячих будинків сімейного типу

1

1

1

     в них дітей-вихованців

8

7

7

Кількість прийомних сімей

2

1

1

     в них прийомних дітей

5

3

3

Кількість притулків для неповнолітніх

 

 

 

Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

 

 

 

Кількість дітей, влаштованих у притулки для неповнолітніх, з них:

 

 

 

безпритульних, схильних до бродяжництва  та жебракування

 

 

 

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, в тому числі сільські та селищні, одиниць

1

1

1

Центри соціально-психологічної допомоги, одиниць

 

 

 

Центри матері та дитини, одиниць

 

 

 

Соціальні гуртожитки, одиниць

 

 

 

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, одиниць

 

 

 

Центрів для ВІЛ–інфікованих дітей та молоді, одиниць

 

 

 


Додаток 23

 

Бюджет розвитку району на 2018 рік

 

№ з\п

Найменування об’єктів

Загальний обсяг фінансування у 2018 р.,

 тис.грн.

Джерела фінансування у 2018 році,

тис.грн.

Державний бюджет

Обласний бюджет

Місцевий бюджет

Кошти під-приємств

Інші

1

2

 

 

 

 

 

 

1

Капітальний ремонт КНС в смт. Нова Галещина

299,648

 

139,831

54,581

-

105,236

2

Реконструкція мережі вуличного освітлення від КТП-72 с. Мальці

150,0

 

 

150,0

 

 

3

Капітальний ремонт з утепленням фасаду Бреусівської ЗОШ І-ІІІ ст.

1300,0

 

 

1300,0

 

 

4

Капітальний ремонт приміщення Бреусівської ЗОШ І-ІІІ ст

450,0

 

 

450,0

 

 

5

Капітальний ремонт покрівлі Козельщинської ЗОШ І-ІІІ ст.

150,0

 

 

150,0

 

 

6

Капітальний ремонт їдальні Козельщинської ЗОШ І-ІІІ ст.

250,0

 

 

250,0

 

 

7

Капітальний ремонт з утепленням фасаду Новогалещинської ЗОШ І-ІІІ ст.

1300,0

 

 

 

1300,0

 

 

8

Капітальний ремонт покрівлі Оленівської ЗОШ І-ІІІ ст..

602,1

 

 

602,1

 

 

9

Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі у приміщенні їдальні  Оленівської ЗОШ І-ІІІ ст..

50,0

 

 

 

50,0

 

 

10

Капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення Оленівської ЗОШ І-ІІІ ст..

210,0

 

 

 

210,0

 

 

11

Капітальний ремонт з утепленням фасаду Хорішківської  ЗОШ І-ІІІ ст.

1339,973

 

 

1339,973

 

 

12

Заміна вікон на енергозберігаючі та капітальний ремонт спортивної зали Високовакулівської ЗОШ І-ІІ ст.

190,0

 

 

190,0

 

 

13

Заміна вікон на енергозберігаючі у Задовжанській ЗОШ І ст.

36,0

 

 

36,0

 

 

14

Капітальний ремонт покрівлі приміщення старшої школи Лутовинівської ЗОШ І-ІІ ст..

150,0

 

 

150,0

 

 

15

Капітальний ремонт з утепленням фасадів Лутовинівської ЗОШ І-ІІ ст.

450,0

 

 

450,0

 

 

16

Капітальний ремонт з утепленням фасаду Лутовинівського ДНЗ «Ромашка»

140,0

 

 

140,0

 

 

17

Капітальний ремонт покрівлі Сушківської ЗОШ І-ІІ ст.

160,0

 

 

160,0

 

 

18

Капітальний ремонт з утепленням фасаду Козельщинського БДЮТ

490,0

 

 

490,0

 

 

19

Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі у Козельщинському МНВК

100,0

 

 

100,0

 

 

20

Капітальний ремонт покрівлі Новогалещинського ДНЗ

190,0

 

 

190,0

 

 

21

Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі Бреусівському ДНЗ

110,0

 

 

110,0

 

 

22

Ремонт фасаду з утепленням Бреусівської АЗПСМ

190,0

 

 

190,0

 

 

23

Капітальний ремонт фасаду з утепленням Говтвянської АЗПСМ

110,0

 

 

110,0

 

 

24

Поточний ремонт Високовакулівського ФАПу

250,0

 

 

250,0

 

 

25

Капітальний ремонт Павлівського ФАПу

300,0

 

 

300,0

 

 

26

Капітальний ремонт фасаду з утепленням Козельщинського РБК

1494,218

 

 

1494,218

 

 

27

Ремонт приміщення Козельщинської ЦРБ

120,0

 

 

120,0

 

 

28

Капітальний ремонт фасадів та покрівлі, поточний ремонт актової зали Козельщинської ДМШ

180,0

 

 

180,0

 

 

29

Ремонт покрівлі Рибалківського ФАПу

95,0

 

 

95,0

 

 

30

Ремон покрівлі Пригарівського ФАПу

100,0

 

 

100,0

 

 

31

Капітальний ремонт покрівлі, заміна вікон та дверей у приміщенні, яке орендує Управління соціального захисту населення

490,0

 

 

490,0

 

 

32

Капітальний ремонт Хорішківського СБК

300,0

 

 

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 24

 

ПЕРЕЛІК

територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається у 2018 році

 

п/п

Назва цільової програми

Коли і яким документом затверджена

Відповідальні за реалізацію програми

 
 
 

1

2

3

4

 

1

Програма фітосанітарних заходів у карантинних і регульованих зонах по виявленню, локалізації та ліквідації регульованих шкідливих організмів у Козельщинському районі на 2013 – 2018 роки

Рішення двадцять третьої сесії районної ради шостого скликання від 05.11.2013 р.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністірації

 

2

Програма правової освіти населення Козельщинського району на 2016 – 2020 роки

Рішення 5 сесії районної ради сьомого скликання  від 04.03.2016р.

Козельщинське районне управління юстиції

 

3

Програма підтримки та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в Козельщинському районі на 2016-2018 роки

Рішення 8 сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 20.07.2016

Служба у справах дітей районної держадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

4

Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-   інфекції /СНІДу на 2016-2018 роки

Рішення 5 сесії районної ради сьомого скликання  від 04.03.2016р.

Центральна  районна  лікарня, Козельщинський   Центр  ПМСД, районна  державна  адміністрація, управління соціального захисту населення, відділ освіти, сім’ї та молоді

 

5

Цільова соціальна Програма забезпечення пожежної безпеки Козельщинського району на 2016-2020 роки

Рішення 5 сесії районної ради сьомого скликання  від 04.03.2016р.

Козельщинський районний сектор ГУ ДСНС Украни у Полтавській області

 

6

Програма заходів по створенню місцевого матеріального резерву Козельщинського району на 2016-2020роки

Рішення 5 сесії районної ради сьомого скликання  від 04.03.2016р.

Місцева комісія з питань ТЕБ і НС РДА, відділ МА,ЖКГ та з питань НС РДА,

фінансове управління РДА

 

7

Комплексна Програма розвитку цивільного захисту Козельщинського району на період до 2020 року

Рішення сьомої сесії Козельщинської районної ради  сьомого скликання від 10 червня 2016 року

Козельщинський районний сектор ГУ ДСНС Украни у Полтавській області, відділ МА,ЖКГ та з питань НС РДА

 

 8

Програма покращення умов обслуговування платників податків та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів у Козельщинському районі на 2016 – 2020 роки

Рішення 8 сесії Козельщинської районної ради сьомого скликання від 20.07.2016

Козельщинське відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області

 

9

Програма розвитку дорожнього господарства та утримання доріг Козельщинського району на 2016-2018 роки

Рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 23.11.2016

органи місцевого самоврядування, філія «Козельщинський райавтодор», інші дорожньо-будівельні організації, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій, фінансове управління

 

10

Програма розвитку культури Козельщинського району на 2016-2020 роки

Рішення позачергової  шостої сесії районної ради сьомого скликання від 22.04.2016

Відділ культури і туризму Козельщинської райдержадміністрації

 

11

Комплексна Програма підготовки молоді Козельщинського району до військової служби і призову її до Збройних сил України на 2016 – 2018 роки

Рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 23.11.2016

Козельщинський районний військовий комісаріат

 

12

Програма сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг при Козельщинській районній державній адміністрації на 2017 – 2018 роки

Рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 23.11.2016

Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 

 

13

Програма «Територіальна оборона» на 2016 – 2018 роки

Рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 23.11.2016

Козельщинський районний військовий комісаріат

 

14

Районна комплексна програма «Турбота» на 2017 – 2018 роки

Рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 23.11.2016

Управління праці і соціального захисту населення райдержадміністрації

 

15

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Козельщинському районі на 2016 – 2020 роки

Рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 23.11.2016

Відділ освіти, сім’ї та молоді

райдержадміністрації

 

16

Комплексна Програма розвитку освітньої галузі  Козельщинського району на 2017-2018 роки

Рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 23 грудня 2016 року

Відділ  освіти, сім’ї  та молоді  райдержадміністрації

 

17

Районна Програма з оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки

Рішення 33 сесії районної ради шостого скликання від 03 квітня 2015 року

Відділ  освіти, сім’ї  та молоді  райдержадміністрації

 

18

Районна Программа з реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2015-2019 роки

Рішення 33 сесії районної ради шостого скликання від 03 квітня 2015 року

Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

19

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» у Козельщинському районі на 2017-2021 роки

Рішення 12 сесії районної ради сьомого скликання від

10 березня 2017 року

Районна державна адміністрація, обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

 

20

Районна Програма "Питна вода України" на 2006-2020 роки

Рішення 18 сесії Козельщинської районної ради IV скликання від 22.07.2005 року

Органи місцевого самоврядування, житлово-комунальні підприємства

 

21

Програма відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами, ОСББ та ЖБК, на впровадження заходів з енергозбереження житлового фонду у Козельщинському районі на 2018 рік

В стадії розроблення

Районна державна адміністрація, кредитно-фінансові установи

 

22

Програма поводження з твердими побутовим відходами у Козельщинському районі на 2018-2021 роки

В стадії розроблення

Районна державна адміністрація,

органи місцевого самоврядування,

комунальні підприємства

 

 

23

Програма технічного і фінансового забезпечення, подальшого збереження, вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку на 2016-2020 роки

10 червня 2016 року  рішення 7 сесії

7 скликання Козельщинської районної ради

Відділ МА,ЖКГ та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації

 

24

Районна Програма підтримки розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період 2017-2018 роки

Рішення 11 сесії районної ради сьомого скликання від 23.12.2016 року

Районна державна адміністрація, адміністрації центральної районної лікарні та Центру ПМСД

 

25

Районна Програма «Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Козельщинського району на 2017-2019 роки»

Рішення 15 сесії районної ради сьомого скликання від 18.08.2017 року

Ценральна районна лікарня, фінансове управління Козельщинської районної державної адміністрації

 

26

Комплексна Програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями

на 2013-2020 роки

17.05.2013 року, рішення двадцятої сесії районної ради шостого скликання

Управління соціального захисту населення

 

27

Програма розвитку малого підприємництва у Козельщинському районі на 2018 – 2020 роки

В стадії розроблення

Відділ економіки райдержадміністрації

 

Додаток 25

 

ПЕРЕЛІК

проектів розвитку району, реалізація яких передбачається у 2018 році

 

№ з\п

Назва проекту

Загальний обсяг фінансуван­ня у 2018 р.,

 тис. грн.

Джерела фінансування у 2018 році, тис. грн.

Економічний (соціальний) ефект від реалізації проекту

Державний бюджет

Обласний бюджет

Бюджети  районів, селищ, сіл тощо

Інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Інвестиційні програми (проекти), що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

1.1

Капітальний ремонт фасадів та заміна вітражу головного входу  Козельщинського районного будинку культури вул.Остроградського, 56 смт.Козельщина Козельщинського району Полтавської області

1494,218

1196,691

-

297,527

-

Забезпечення розвитку  інфраструктури  шляхом  впровадження іноваційних  енергозберігаючих  технологій

2. Проекти реалізація яких передбачається за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги

2.1

 

-

-

-

-

-

-

-

3. Проекти обласного конкурсу розвитку територіальних громад Полтавської області

3.1

«Дитяче містечко - щасливе майбутнє малечі», с. Висока Вакулівка

250

-

100

139,29

10,710

Зміцнення здоров’я дітей, задоволення потреб у руховій активності, досягнення високого рівня працездатності засобами фізичної культури та спорту.

3.2

«Здорова дитина – сильна країна!», с. Оленівка

200

-

100

90

10

Створення сприятливих умов для організації дозвілля дітей, для розвитку фізичної культури та спорту.

3.3

«Встановлення дитячого майданчика – інвестиція в майбутнє село», с. Рибалки

210

-

100

100

10

Створення належних умов для організації дозвілля дітей та молоді, занять фізичною культурою та спортом, для впровадження здорового способу життя.

3.4

Запровадження інноваційної моделі енерго та ресурсозбереження системи водовідведення  смт.Нова Галещина (капітальний ремонт КНС)

299,648

-

139,831

54,581

105,236

Забезпечення безперебійного водовідведення, розвантаження старої системи водовідведення, зменшення кількості поривів та аварійних ситуацій.

3.5

Послідовне та комплексне впровадження енергозберігаючих і енергоефективних технологій у базових загальноосвітніх навчальних закладах Козельщинського району, як пріоритетний напрямок і запорука майбутнього успішного розвитку спроможних об’єднаних територіальних громад

1339,973

-

599,432

635,391

105,150

Забезпечення розвитку  інфраструктури  шляхом  впровадження іноваційних  енергозберігаючих  технологій, економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв

4. Інші проекти

4.1

Відкриття зернового елеватора ТОВ АФ «Добробут»,

с. Лутовинівка

-

-

-

-

-

Створення 38 нових робочих місць

 

4.2

Відкриття заводу з виробництва паливних гранул (пелет),

СФГ «Лунки», с. Трудовик

-

-

-

-

-

Створення 2 нових робочих місць

4.3

Реконструкція ферми по вирощуванню м’яса птиці,

ФОП Магда Н.А., с. Юрки

-

-

-

-

-

Збільшення виробництва обсягів м’яса птиці, створення 4 робочих місця.

 

 

Наверх ↑