Програма економічного і соціального розвитку Козельщинського району на 2014 рік

Версія для друкуВерсія для друку

ПРОГРАМА

економічного і соціального розвитку Козельщинського району на 2014 рік

 

ВСТУП…………………………………………………………………………4

           

ЧАСТИНА I…………………………………………………………………………..

І. ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ (МІСТА)  У 2013 РОЦІ……………………………………………………………………..4

ІІ. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ…………………………………….5

ІІI. ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ…….5

 

ЧАСТИНА II………………………………………………………………………

І. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ  ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ…………………………………………………………………

1.1. Податково-бюджетна політика…………………………………………6

1.2. Грошово-кредитна політика ……………………………………………8

1.3. Регуляторна політика та розвиток підприємництва…………………...9

1.4. Розвиток торгівлі………………………………………………………..11

1.5. Інвестиційна політика та розвиток міжнародної  співпраці………….12

ІІ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ.................................................................

2.1. Розвиток промисловості…………………………………………………12

2.2. Енергозбереження………………………………………………………..13

2.3. Підвищення конкурентоспроможності сільського господарства……..14

2.4. Будівництво та житлова політика……………………………………….16

2.5. Розвиток інфраструктурних секторів……………………………………

ІІІ. ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ......................................................................

3.1. Розвиток трудового потенціалу та формування ринку праці………….18

3.2. Соціальний захист………………………………………………………...20

3.3. Пенсійне забезпечення …………………………………………………...22

3.4. Підтримка сім’ї, дітей та молоді…………………………………………24

3.5. Охорона здоров’я …………………………………………………………25

3.6. Освіта………………………………………………………………………28

3.7. Культура……………………………………………………………………31

3.8. Фізична культура та спорт………………………………………………...34

3.9. Житлово-комунальне господарство………………………………………35

3.10. Туристична та рекреаційно-курортна сфери……………………………37

3.11. Охорона навколишнього природного середовища……………………..38

 

I.V. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ …………………………39

 

 

 

ЧАСТИНА III…………………………………………………………………

І. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТА БАЛАНСИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2014 РІК……………….40

  

    ІІ. БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ РАЙОНУ  2014 РІК......................... …………54

 

ІІІ. ПЕРЕЛІК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСНИХ (ЦІЛЬОВИХ) ПРОГРАМ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ В 2014 РОЦІ..55

 

IV. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ У 2014 РОЦІ……….........................................................57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку району  (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 № 702 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621».

В основу Програми покладені ключові положення національної Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та положення Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Успішна Полтавщина - заможна територіальна громада. Будуємо разом».

Програма  розроблена з метою забезпечення зростання добробуту і підвищення якості життя населення, забезпечення соціальних гарантій за рахунок  позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку району на 2014 рік .  

 

ЧАСТИНА І

І. Економічний і соціальний розвиток району у 2013 році.

У 2013 році проводилася  робота щодо сприяння ефективному функціонуванню реального сектору економіки.

Очікувані обсяги реалізації продукції промисловими підприємствами у 2013 р. складають близько 25.3 млн.грн., що  на 17.6%  менше 2012 року.

Зменшення обсягів виробництва очікується на ПАТ «Галещина, машзавод» на 34,9% та ТОВ «Сканмікс-Україна» на 12,1%. Дана ситуація склалася внаслідок падіння попиту на продукцію цих підприємств.    

Обсяги валової продукції сільського господарства у 2013 р. очікується в  сумі 494,0 млн.грн., що у цінах 2010 року більше проти 2012 року на 25,7%.  

Фінансовий результат від звичайної  діяльності у 2013 р. очікується отримати близько 10,0 млн.грн. прибутку, а питома вага прибуткових підприємств становитиме 66,7%.

  Обсяг інвестицій в основний капітал у 2013 році очікується в сумі близько 60,0 млн.грн., що на 11,1% більше показника 2012 року.

          Загальний обсяг роздрібного товарообороту  у 2013 році очікується в сумі 25,0 млн.грн. і  збільшиться проти 2012 рооку на 1,2%.

            Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2013 р. очікується в сумі 2150 грн. і збільшиться проти 2012 року на 9,0%.

            Внаслідок ужитих заходів не очікується заборгованості із виплати заробітної плати в усіх галузях економіки.

                        Станом на 01.01.2013 р. чисельність зареєстрованих безробітних становила 378 чоловік, до кінця року службою зайнятості буде надано послуг 1420 особам, що на 16,6% більше ніж у 2012 році.

 

            У 2013 році очікується створення понад 200 нових робочих місць.

            З метою забезпечення подальшого соціально-економічного зростання райдержадміністрацією здійснюються заходи щодо створення умов для розвитку підприємництва.

            Для скорочення термінів реєстрації, спрощення та прозорості процедури видачі документів дозвільного характеру в райдержадміністрації створено єдиний реєстраційний та дозвільний офіси.

            На протязі 2013 року забезпечувалось відповідно до законодавства та в межах виділених коштів розвиток освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури, спорту і туризму та  соціального захисту населення.

     

ІІ. Цілі та завдання програми

 • досягнення стабільності у реальному секторі економіки та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу;
 • пожвавлення інноваційних (інвестиційних ) процесів;
 • забезпечення недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати на підприємствах усіх форм власності, в тому числі і на тих де здійснюються ліквідаційні процедури;
 • сприяти забезпеченню зростання доходів працездатного населення, у тому числі шляхом збереження та створення нових робочих місць та сприяння продуктивній зайнятості;
 • посилення адресної соціальної допомоги соціально-незахищеним верствам населення;
 • формування оптимальної мережі навчальних закладів з метою приведення у відповідність до потреб особистості та економічних можливостей району;
 • продовжити реформування первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, в тому числі на селі та реформування медичної служби в районі;
 • здійснення заходів направлених на відродження української національної культури, забезпечення ефективного функціонування культурно-освітніх закладів;
 • сприяти розвитку фізичної культури та спорту, пропаганді серед громадян здорового способу життя;

 

 

ІІІ. Фактори соціально-економічного зростання

      Основним узагальнюючим показником , який характеризує рівень соціально-економічного розвитку району є валова додана вартість. При його розрахунку враховано прогнозні тенденції розвитку реального сектору економіки, динаміку показників, що характеризують рівень життя та стан фінансової сфери, очікуваний рівень податкових надходжень.

      В 2014 році прогнозується збільшення валової доданої вартості на 5,0%.

 

 

     Розвиток промисловості району буде здійснюватись завдяки підвищення якості та конкурентоспроможності продукції промислових підприємств, що дозволить їм ефективно конкурувати на внутрішніх та зовнішніх ринках.

      Промислові підприємства району у 2014 році планують нарощення обсягів реалізації продукції від 6,7% до 33,3% (ПП Чіп Н.А. (завод будівельних матеріалів), ПАТ «Галещина, машзавод», ТОВ «Козельщинський комбікормовий завод», ТОВ «Сканмікс-Україна».

      Загалом, очікується, що темпи зростання обсягів реалізації промислової продукції у 2014 році становитимуть 15,0%.

     

      У 2014 році пріоритетом розвитку сільського господарства буде підвищення його конкурентоздатності на ринку, зростання рівня забезпечення населення сільгосппродукцією та продуктами її переробки.

      Темпи виробництва валової продукції сільського господарства у 2014 році становитимуть близько 105,6%.

      У рослинництві планується отримати зерна 172 тис.т., цукрового буряка 148 тис.т., соняшнику 24 тис.т.

      Головним завданням тваринницької галузі у 2014 році буде нарощення поголів’я худоби, удосконалення селекційно-племінної роботи в молочному скотарстві та свинарстві.

      Реалізація зазначених заходів сприятиме підвищенню продуктивності тваринницької галузі, покращенню якості продукції. Очікується , що виробництво м’яса зросте на 8%, молока на 10%, яєць на 4%.

 

      Зростання прибутковості економіки сприятиме нарощуванню обсягів інвестування за рахунок власних коштів підприємств. Обсяг інвестицій в основний капітал за 2014 рік становитиме близько 65,0 млн.грн., що на  9,0% більше від очікуваного у 2013 році.

 

       Головною метою реалізації державної соціальної політики в районі є зростання доходів населення, підвищення економічної активності та зайнятості населення, недопущення затримок із виплати заробітної плати.

       Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2014 році досягне показника 2370 грн. і зросте на 10,2%.

       В усіх сферах економічної діяльності буде створено понад 145 нових робочих місць. 

 

 

ЧАСТИНА ІІ

І. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання

1.1. Податково-бюджетна політика

                    Основною метою діяльності органів місцевого самоврядування у сфері бюджетно-фінансової політики є формування достатніх ресурсів

 

 

для проведення фінансування запланованих видатків бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

 

Основні цілі на 2014 рік:

 • забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходження до державного і місцевих бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів), інших доходів відповідно до законодавства;
 • реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення та збору, ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску
 • виконання затверджених показників бюджету;
 • скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів;
 • недопущення недофінансування захищених статей видатків бюджетних установ;
 • забезпечення, в межах можливостей доходної частини бюджету, потреби в додаткових коштах, необхідних для фінансування видатків бюджетних установ та місцевих Програм;
 • забезпечення планування місцевих бюджетів по програмно-цільовому методу, застосування середньострокового бюджетного планування.
 • забезпечення максимальної сплати нарахованих сум податків, зборів і платежів;
 • забезпечення виконання доведених показників Міністерства фінансів України по доходах І кошика та якісне виконання бюджету району;
 • досягнення максимального скорочення податкового боргу;
 • підвищення ефективності використання бюджетних коштів головними розпорядниками бюджетних коштів;
 • підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів.
 • збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб на 10,0%;

 

Кількісні та якісні критерії ефективності виконання завдань.

 

Прогнозні показники доходів місцевих бюджетів на 2014 рік, порівняно із очікуваними показниками 2013 року, збільшуються на 1843,0 тис.грн., або на 108,3   %, у т.ч. по:

-загальному фонду на 1700,0 тис.грн., або 7,6%;

                  -спеціальному  фонду 143 ,0 тис.грн., або 19,5%.

 

I кошик 15555,0 тис.грн., що становить  106,8 % до очікуваних показників 2013 року (14555,7 тис.грн.).

II кошик 7000,0 тис.грн., що становить 109,3% до очікуваних показників 2013 року (6363,8 тис.грн.).

Прогнозний показник надходжень до спеціального фонду  місцевих бюджетів без власних надходжень  на 2014 рік визначено в  розмірі 874,0 тис.грн., що становить 87,4% до очікуваних надходжень 2013 року у т.ч.:

 

- бюджет розвитку 815,0 тис.грн., що становить 116,4% до очікуваних надходжень поточного року.

 

Основні завдання  та заходи на 2014рік:

 • забезпечення належного контролю за дотриманням суб'єктами господарської діяльності усіх форм власності вимог податкового законодавства щодо правильності обчислення, своєчасності і повноти сплати податків до бюджету та єдиного соціального внеску -Козельщинське відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області області , - протягом року;
 • підвищення рівня платіжної дисципліни та зменшення обсягів податкового боргу, вжиття заходів з упередження росту податкового боргу  - Козельщинське відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області  - протягом року;
 • активізація роботи щодо виявлення суб’єктів господарської діяльності, які порушують чинне законодавство у сфері оплати праці (виплата доходів нижче законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати, відсутність або незначна кількість найманих працівників у суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються виробництвом та надають послуги, виплати без нарахування та сплати податків тощо) - Козельщинське відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області , - протягом року;
 • продовження реалізації заходів, спрямованих на легалізацію заробітної плати та зайнятості населення спільно з органами виконавчої влади, правоохоронними, контролюючими органами та соціальними партнерами -Козельщинське відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області області- протягом року
 • надання допомоги в роз’ясненні податкового законодавства та єдиного соціального внеску, а також належно і справедливо застосовувати його до усіх платників - Козельщинське відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області  - протягом року;
 • забезпечення виконання затверджених показників по надходженнях до бюджету та єдиного соціального внеску - Козельщинське відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області , - протягом року.

 

 

1.2.Грошово-кредитна політика

 

Оцінка поточної ситуації

На території району грошово-кредитну політику здійснюють 4 відділеннями банків України. Це відділення  Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»,  ПОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Полтава-банк»,  ТВБВ філії ПОУ АТ «Ощадбанк». Всі вони надають широкий спектр банківських послуг -  відкривають депозити для фізичних та юридичних осіб, видають кредити для фізичних та юридичних осіб, відкривають поточні рахунки, здійснюють платежі,

 

 

переказують кошти, обслуговують різнопланові картки. Клієнтами відділень банків є фізичні особи-підприємці, юридичні особи, населення.

 

Основні цілі на 2014 рік

- залучення якомога більше суб’єктів господарювання та різних верств  насе 

  лення до отримання банківських послуг;

- сприяти пониженню кредитних ставок для суб’єктів підприємницької діяль

  ності;

- посилення ролі  банківської системи  у розвитку реального сектора економіки;

- сприяння у процесах щодо захисту  прав кредиторів;

- сприяння у вирішенні питань довгострокового кредитування.

 

Кількісні  критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей

- отримання суб’єктами господарювання та населенням району якісних

  банківських послуг;

- збільшення  обсягів кредитування на 3-10 %;

- швидкість , оперативність та надійність  у здійсненні банківських операцій.

 

Основні завдання та заходи  на 2014 рік

- зміцнення довіри до банківської системи ;

- розширення сфери застосування безготівкових розрахунків;

- розширення спектру активно-пасивних операцій та послуг, в тому числі роз

  ширення кредитних операцій;

- зміцнення ресурсної бази  банківських установ ;

- зниження рівня  процентних ставок;

 - розширення можливостей  кредитування  реального сектору економіки , в т.ч.

   з використання механізму  довгострокового рефінансування  і збільшення йо

   го  обсягу;

 - застосування спеціального режиму  кредитування шляхом  зменшення рівня 

   процентних ставок за користування  кредитними ресурсами  для підприємств

   виробників сільськогосподарської продукції.

 

  

1.3. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

 

 Основні цілі на 2014 рік:

 

- забезпечення основних принципів державної регуляторної політики: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки;

- встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів;

- забезпечення ефективності дії регуляторних актів;

- сприяння виконанню заходів районної Програми розвитку малого підприємництва на 2013 - 2014 роки;

 

- забезпечення сталого розвитку малого підприємництва та підвищення його ролі у соціально – економічному житті району,  шляхом підтримання сприятливого клімат – середовища для його розвитку;      

- реалізація заходів, направлених на поліпшення доступу суб’єктів малого підприємництва до кредитних ресурсів на вигідних умовах кредитування (в тому числі за рахунок коштів Полтавського регіонального Фонду підтримки підприємництва);

- розвиток молодіжного підприємництва, особливо у сільській місцевості, популяризація економічних знань та ідей підприємництва серед молоді;

- збільшення кількості суб’єктів господарювання та  частки малого підприємництва у загальному обсязі випуску продукції;

- створення нових робочих місць за рахунок збільшення кількості суб’єктів господарювання;

-  сприяння залученню інвестицій (в т. ч. іноземних) для розвитку підприємництва у виробничій сфері та переробці сільськогосподарської продукції;

             - особлива підтримка малого підприємництва в пріоритетних напрямках соціально – економічного розвитку територій;

             - систематичне висвітлення на тематичній сторінці районної газети «Козельщинські вісті» кращих досягнень підприємцями району;

             - забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо  одержання адміністративних (державних) послуг.

 

 Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей

 

Про досягнення виконання поставлених завдань буде свідчити:

- проведення заходів з дерегуляції підприємницької діяльності;

- здійснення перегляду діючих регуляторних актів;

- проведення відстежень результативності регуляторних актів;

- збільшення кількості діючих малих підприємств (на 1,8 %).

- збільшення кількості підприємців-фізичних осіб до 695 осіб (на 2%).

- збільшення кількості фермерських господарств до 155 суб”єктів (на 4,0 %).

- збільшення кількості робочих місць у сфері малого підприємництва на 1,3%;

- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого підприємництва на 5%.

 

 Основні завдання та заходи на 2014 рік

Пріоритетними напрямами підтримки та розвитку малого підприємництва у районі  мають бути визначені:

        - підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики;

        - удосконалення фінансово – кредитної та інвестиційної підтримки;

        - впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення суб’єктів підприємництва;

 

 

       - розвиток інфраструктури підтримки підприємництва та удосконалення інформаційного забезпечення;

      - розвиток системи освітніх послуг для малого підприємництва;

      - збільшення надходжень до бюджету від суб’єктів підприємництва та покращення соціальної ситуації в районі.

 

1.4. Розвиток торгівлі

 Основні цілі на 2014 рік:

            - створення умов для розвитку ринку споживчих товарів, насичення його якісними продуктами та товарами, зокрема власного виробництва, захист прав споживачів;

- забезпечення стабільної цінової ситуації на споживчому ринку;

- сприяння у проведенні ярмарків за участю місцевих та вітчизняних товаровиробників;

- створення сприятливого інвестиційного клімату у сфері торгівлі;

- удосконалення координації роботи у сфері контролю якості та безпеки товарів, реалізація заходів, спрямованих на забезпечення насичення споживчого ринку безпечною продукцією.

 

 Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей

Про досягнення поставлених завдань буде свідчити:

 • приріст обороту роздрібної торгівлі у порівняних цінах на 5,0%, обсягу реалізованих послуг населенню на 12,0%,
 • забезпечення товарного наповнення споживчого ринку, яке відповідає попиту населення;
 • збереження мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства, збільшення кількості об’єктів, що надають побутові послуги на 2%;
 • зменшення надходження на споживчий ринок району неякісних та небезпечних для життя і здоров'я людей товарів та послуг.

 

 Основні завдання та заходи на 2014 рік

- сприяння збереженню мережі об’єктів торгівлі;

- створення умов для подальшого розвитку ринку споживчих товарів, поліпшення організації і культури торговельного обслуговування населення з більш ефективним використанням можливостей підприємств усіх форм власності та приватних підприємців і розширення асортименту товарів та послуг;

- посилення захисту внутрішнього ринку від неякісних, фальсифікованих та небезпечних для життя і здоров’я людей товарів.

 

 

 

 

 

 

1.5.Інвестиційна політика

                                           Основні цілі на 2014 рік

 • сприяння впровадженню ефективних механізмів підтримки та стимулювання інвестиційної діяльності;
 • оновлення основних фондів;
 • зниження енергоспоживання в усіх галузях економіки;
 • підвищення інноваційної активності підприємств;

 

Кількісні критерії,що будуть свідчити про реалізацію цілей

        Досягнення вказаних цілей потребує нарощення обсягів інвестицій за рахунок власних коштів підприємств і організацій, бюджетного фінансування, банківських кредитів.

        У 2014 році прогнозується залучити 65,0 млн.грн. інвестицій в основний капітал, що становить 109,0% до 2013 року в т.ч.

           у промисловості – 0,3 млн.грн.

           у сільському господарстві –64,3 млн.грн..

           у бюджетній сфері – 0,4 млн.грн.

        Із загальної суми інвестицій близько 4,4 млн.грн. матимуть енергозберігаючий напрямок.

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

         - активізація інвестиційної діяльності та формування привабливості інвестиційного іміджу району;

         - забезпечення подальшого розвитку сприятливого середовища для забезпечення ефективної взаємодії суб’єктів господарювання;

         - продовження оновлення машинно-тракторного парку та технологічного

             обладнання в аграрному секторі та промисловості;

         - розповсюдження найбільш привабливих та перспективних пропозицій серед потенційних інвесторів;

         - активізація органів місцевого самоврядування в підборі та підготовці вільних земельних ділянок не сільськогосподарського призначення для передачі інвесторам на конкурсних засадах під реалізацію інвестиційних проектів;

         - інвестування в енергозберігаючі заходи;

 

 

ІІ. Модернізація виробництва та інфраструктури

2.1. Розвиток промисловості

               

                                     Основні цілі на 2014 рік

 • стабілізація виробництва та нарощування обсягів реалізації промислової  

  продукції;

 • розширення асортименту продукції (ТОВ «Сканмікс-Україна») та моде

  льного ряду (ВАТ «Галещина, машзавод»);

 • оновлення та проведення капітального ремонту основних виробничих

  фондів;

- збереження кадрового потенціалу;

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей

       При виконанні основних завдань обсяги реалізації промислової продукції у 2014 році зростуть на 5,6 млн.грн. (15,0%) в т.ч. в машинобудуванні на 5,0

 

 

 млн.грн. (33,3%), виробництво інших неметалевих виробів на 0,6 млн.грн. (7,5%).

       Виробництво промислової продукції прогнозується:

       культиваторів до 30 шт.(+1);

       борін  до 70 шт. (+20);

       ремкомплектів до 100 шт.(+50);

       цегли до 7,9 млн.шт. (+0,5);

       будівельні суміші до 3,2 тис.т.(+0,1)

 

Основні завдання та заходи  на 2014 рік

       - розширення ринків збуту продукції за межами країни;

       - освоєння і налагодження  виробництва нових видів продукції;

       - підвищення конкурентоспроможності продукції;

       - оновлення та проведення капітальних ремонтів основних виробничих фо

         ндів;

 

2.2. Енергозбереження

Основні цілі на 2014 рік

        - здійснити енергоаудит на промислових підприємствах та крупних сільсь

          когосподарських підприємствах;

        - модернізація систем теплопостачання;

        - впровадження енергоефективних технологій в сільському господарстві;

        - впровадження енергозберігаючих освітлювальних систем в бюджетних

          закладах;

        - забезпечення планових показників скорочення енергоспоживання, перед

          бачених регіональною програмою «збережемо енергоресурси Полтавщи

          ни на 2012-2014 роки»;

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей

         Виконання основних завдань дасть змогу зекономити у 2014 році близько  408 т.у.п  на суму близько 10,1 млн.грн.;

         в т.ч. ТОВ АФ «Добробут» -300 т.у.п. на суму близько 2,3 млн.грн.

                   ПОСП «Відродження» - 50 т.у.п. на суму близько 0,3 млн.грн.

                   ТОВ «Козельщинський комбікормовий завод» - 58 т.у.п. на суму

                   близько 7,5 млн.грн.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік

          - проведення енергоаудиту на ВАТ «Галещина, машзавод»;

 

          - впровадження енергоефективних технологій обробітку грунту, посіву,

            вирощування та збирання агрокультур в ТОВ АФ «Добробут», ПОСП

            «Відродження»;

          - впровадження світодіодних освітлювальних систем  у Козельщинському

            НВК;

 

 • будівництво тепло генераторної у Козельщинській центральній районній лікарні;
 • встановлення компенсуючої установки реактивної енергії на підстанції ТП - 243

 

2.3. Підвищення конкурентоспроможності сільського господарства

 

                                   Основні цілі на 2014 рік

 

 • створення  конкурентоспроможного агропромислового виробництва та  забезпечення продовольчої безпеки регіону;
 • зростання зайнятості сільського населення;
 • реалізація основних напрямків державної аграрної політики щодо формування конкурентоспроможного аграрного сектору економіки району, підвищення рівня доходів сільського населення і середньомісячної заробітної плати працівників сільського господарства;
 • створення умов для стабільного розвитку аграрного комплексу регіону шляхом підвищення його інвестиційної привабливості;
 • створення сприятливих умов для комплексного розв’язання соціальних проблем села та сільських територій, досягнення стабільного економічного зростання шляхом забезпечення умов для розвитку ефективного підприємництва в аграрному секторі;
 • раціональне використання земель, впровадження ресурсозберігаючих та відновлювальних технологій.
 • у 2014 році аграрна політика буде спрямована на розвиток базових галузей сільського господарства та сільських територій за рахунок реалізації розроблених заходів районної програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки та Програми розвитку сільського господарства району на період2010 – 2014 роки.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей.

 

Про досягнення  намічених цілей буде свідчити :

 • зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства порівняно з очікуваним у 2013 році на 5,6 % в тому числі: рослинництва – на 5,3 %, тваринництва на – 7,3 %.;
 • підвищення рівня заробітної плати працівників зайнятих в сільськогосподарському виробництві на10%;
 • встановлення розміру орендної плати на рівні 5 % , від вартості земельного паю;
 • формування регіонального резерву продовольчого зерна в розмірі  не менше 1,7 тис. тонн для забезпечення продовольчої безпеки району та області.

 

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

 

 • оптимізація структури посівних площ з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь ( управління агропромислового розвитку, райдержадміністрація, відділ Держкомзему району, на протязі року). Ріст виробництва продукції буде проводитися за рахунок покращення ведення землеробства в господарствах району, підбором кращих сортів та гібридів сільськогосподарських культур, використанням високоякісного насіння, приміненням інтенсивних технологій вирощування. Планується урожайність цукрового буряку довести в середньому по району до 500 ц/га, сої – 22 ц/га, соняшнику до 30 ц/га.
 • у 2014 році  та наступних роках забезпечити поступове збільшення племінного поголів’я худоби, зокрема корів, в сільськогосподарських підприємствах району  ( управління агропромислового розвитку, ветмедицина, керівники підприємств – протягом року);
 • подальший розвиток великотоварного високоефективного виробництва тваринницької продукції  шляхом  реконструкції та будівництва тваринницьких ферм та комплексів, міні заводів з виробництва комбікормів та відтворення і раціонального використання племінних (генетичних) ресурсів (управління агропромислового розвитку, сільськогосподарські підприємства, на протязі року);
 • впровадження з урахуванням принципів районування науково обґрунтованої системи землеробства, запровадження ефективних сівозмін, впровадження новітніх  досягнень аграрної  науки (управління  агропромислового розвитку на протязі року);
 • створити організаційно-економічні умови для комплексного розвитку сільських територій та поліпшення соціального рівня проживання сільського населення, в першу чергу, підвищення його зайнятості та рівня оплати праці ( управління АПР, райдержадміністрація,керівники підприємств, центр зайнятості населення , протягом року);
 • зміцнення  матеріально – технічної бази аграрного сектору,  впровадження екологічно  безпечних,  ресурсо  та  енергозберігаючих  технологій ( управління агропромислового  розвитку райдержадміністрації   на  протязі  року);
 • збереження  позитивних  тенденцій щодо  нарощування  поголів’я  тварин  та  обсягів  виробництва  тваринницької  продукції,  стабілізації  чисельності  поголів’я худоби  в  особистих  селянських  господарствах та  переведення  продукції  тваринництва  в  індивідуальному  секторі  на  більш  органі

 

зований  рівень (управління АПР, протягом року);

 • підвищення  продуктивності  худоби  та  птиці  на  основі  поліпшення  якісного  складу  поголів’я  та  активізації  селекційно – племінної  роботи (управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації протягом року);
 • подальший  розвиток  інфраструктури аграрного  ринку  за  рахунок 
 • створення оптових  ринків  сільськогосподарської  продукції, будівництво овоче та  картоплесховищ, та  створення  сільськогосподарських  кооперативів по  заготівлі  сільськогосподарської  продукції ( управління агропромислового  розвитку райдержадміністрації, протягом року);
 • створення  органічного  землеробства та  виробництво  на  його  основі  екологічно   чистої  продукції ( управління агропромислового  розвитку, сільськогосподарські підприємства , протягом року);
 • сприяти   залученню  кредитів  комерційними  банками на  пільговій  основі  для  придбання  матеріально – технічних  ресурсів,

( управління агропромислового  розвитку райдержадміністрації, на  протязі року)

 • Створення умов для залучення до аграрного сектора інвестиційних та кредитних ресурсів з метою розвитку сільського господарства та сільської місцевості.

У 2014 році прогнозується придбання техніки 6 одиниць на суму 9,5 млн. грн. Зокрема  4 трактора на суму 6,2 млн. грн., 1 зернозбиральний  комбайн на суму 2 млн. грн. та ґрунтообробне знаряддя,

З метою покращення економічного стану господарств та нарощення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, розроблено  програми розвитку тваринництва у сільськогосподарських підприємствах району на 2014 рік.

Програмою розвитку тваринництва на 2014 рік передбачено:

- виробництво молока у сільгосппідприємствах довести до 6000 тонн,

- довести надій на  корову за 2014  рік до 5500 кг молока,

- стимулювати  розвиток  сільськогосподарських  кооперативів та  приватних  підприємств по заготівлі, переробці та  збуту  сільськогосподарської  продукції ( управління агропромислового розвитку, сільські та селищні ради, протягом року)

 

2.4. Будівництво та житлова політика

 Основні цілі на 2014 рік

 

 - реалізація державної політики у галузі будівництва (реконструкції)

   об’єктів;

      -  покращення містобудівної ситуації в населених пунктах району;

       - розробка та затвердження Програми створення та ведення містобудівного    

         кадастру Козельщинського району;

       - створення умов для розвитку житлового будівництва;

 

   - створення умов для будівництва або придбання житла для громадян, які

     згідно із законодавством України потребують покращення житлових

     умов;

   - реалізація соціальної ініціативи Президента України щодо забезпечення

     доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

   - виконання Плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого  

     середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших

     маломобільних груп населення на 2009 - 2015 роки "Безбар'єрна Україна".

 

 

               Кількісні критерії, що будуть  свідчити про реалізацію цілей
 

Кількісні критерії що будуть свідчити про реалізацію цілей залежать від здійснення наступних заходів:

 • сприяння продовженню дій житлових програм щодо забезпечення житлом молоді та індивідуальних сільських забудовників, цільових програм забезпечення житлом окремих категорій населення;
 • залучення коштів місцевих бюджетів для громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства;
 • створення сприятливих умов з боку органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань стосовно виділення земельних ділянок під житлову забудову, що дасть можливість за фінансової підтримки з боку держави залучити кошти обласного та місцевих бюджетів, інших джерел фінансування;
 • забезпечити нарощування темпів будівництва житла;
 • розроблення, оновлення генеральних планів населених пунктів, планів зонування, детальних планів територій як основи вдосконалення адміністративно-територіального устрою району та встановлення меж населених пунктів;
 • забезпечення надання методологічної та організаційної допомоги замовникам з питань розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації у порядку, передбаченому законодавством
 • розробити та затвердити Програму створення та ведення містобудівного кадастру Козельщинського району;

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік

 

            В районі діє Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2012-2016 роки, яка передбачає щорічну потребу  у кредитних ресурсах на будівництво, реконструкцію та придбання житла, на будівництво розподільчих газових мереж та газифікацію житла. У 2014 році потреба у кредитних ресурсах складає 150 тис. грн..

У 2014 році прогнозується ввести в експлуатацію 6 житлових будинків загальною площею 492 кв. м побудованих за кошти населення.

Сприяння інвестиційно-будівельним підприємствам у питаннях будівництва та введення в експлуатацію житлових об’єктів.

 

Створення сприятливих умов органами місцевого самоврядування щодо вирішення питань стосовно виділення земельних ділянок під забудову доступного житла.

Підготовка пропозиції щодо державного фінансування на будівництво та реконструкцію об’єктів соціальної сфери.

Сприяння розробці та оновленню генеральних планів населених пунктів, планів зонування та детальних планів територій.

Розроблення Програми створення та ведення містобудівного кадастру району.

Виконання першого етапу створення містобудівного кадастру району.

Урахування вимог щодо безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення під час розроблення містобудівної документації або внесення до неї змін.

Здійснення контролю за врахуванням потреб маломобільних груп населення при будівництві нових, проведенні реконструкції та капітальних ремонтів існуючих об’єктів соціальної інфраструктури, житлового та громадського призначення.

Проведення моніторингу щодо виконання робіт згідно існуючого реєстру об’єктів соціального та громадського призначення, які підлягають пристосуванню до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

ІІІ.Підвищення соціальних стандартів життя

 

3.1. Розвиток трудового потенціалу та формування ринку праці

                                         Основні цілі на 2014 рік:

 

-недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати на підприємствах району всіх форм власності;

-сприяння продуктивній зайнятості населення району шляхом збереження та створення нових робочих місць;

-підвищення рівня зайнятості соціально вразливих категорій населення (у першу чергу молоді, осіб з інвалідністю) та сільського населення;

-підвищення професійної компетенції, спрямування системи професійної підготовки кадрів на забезпечення відповідності рівня конкурентоспроможності робочої сили вимогам сучасного розвитку економіки.

 

            Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-забезпечення зростання доходів працездатного населення на підприємствах, що проводять господарську діяльність, за рахунок збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції, в установах та організаціях бюджетної сфери – за рахунок бюджетних коштів;

-на підприємствах, установах та організаціях району різних форм власності буде створено 145 нових робочих місць;

-підвищення рівня охоплених активними заходами сприяння зайнятості до 81%;

 

-послугами районного центру зайнятості скористаються 1057 чоловік;

-професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пройдуть 186 безробітних;

-до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру буде залучено 527 осіб;

 

-послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи буде надано 763 громадянам.

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

 

-координація роботи щодо виконання заходів Програми зайнятості населення Козельщинського району на 2013-2017 роки – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,районний центр зайнятості—протягом року;

-забезпечення на підприємствах, установах,організаціях усіх форм власності дотримання державних гарантій в оплаті праці – територіальний державний інспектор праці, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управління Пенсійного фонду України в Козельщинському районі, Козельщинське відділення Кременчуцької ОДПІ – протягом року;

-проведення моніторингу стану виплати заробітної плати на підприємствах, розташованих на території району --  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації– протягом року;

-активізація роботи районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

-активізація роботи районної тимчасової групи щодо легалізації робочих місць, проведення роботи щодо легалізації робочих місць та виведення їх з роботи в тіні – районний центр зайнятості, Козельщинське відділення Кременчуцької ОДПІ, управління Пенсійного фонду України в Козельщинському районі, територіальний державний інспектор праці, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

-забезпечення перенавчання безробітних громадян та підвищення кваліфікації працюючих відповідно до потреб ринку праці -- управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, виконкоми селищної та сільських рад, підприємства, організації та установи району – протягом року;

-надання допомоги незайнятим особам в оволодінні навичками пошуку роботи шляхом проведення тренінгів, семінарів та консультацій – районний центр зайнятості – протягом року;

-залучення безробітних  до участі в оплачуваних громадських роботах з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення та задоволення суспільних потреб територіальних громад – районний центр зайнятості – протягом року;

-працевлаштування та професійна реабілітація осіб з обмеженими фізичними можливостями, підвищення їх конкурентоспроможності  шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями),

 

які користуються попитом на ринку праці з урахуванням їх професійних знань, навичок, побажань та рекомендацій медико-соціальних експертних комісій – районний центр зайнятості спільно з управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року.

 

 

                                    3.2. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

Основні цілі на 2014 рік:

 

- розвиток системи життєзабезпечення і соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці , створення умов для соціально-трудової реабілітації інвалідів;

- підвищення ефективності соціального захисту через розширення спектру    соціальних послуг малозабезпеченим верствам населення;

-  надання пільг окремим  категоріям населення, відповідно до законодавства України;

- здійснення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом створення належних умов  їхнього життєзабезпечення , надійної системи державних соціальних гарантій для всіх категорій постраждалих осіб;

- поглиблення адресної соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, насамперед непрацездатних.

 

Кількісні  критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

 

-фінансування заходів щодо соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, забезпечення умов соціальної адаптації, створення умов для їх тимчасового перебування, що дасть можливість надавати гарантовані державою соціальні послуги і виконувати Закони України «Про основи соціального захисту  бездомних осіб і безпритульних дітей» і «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули  покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» -- 4,2 тис. грн.;

-фінансування заходів щодо організації роботи територіального центру соціального обслуговування  (надання соціальних послуг), застосування інноваційних соціальних технологій, розширення спектру соціальних послуг, збільшення кількості обслуговуваних --  2859,4 тис. грн.;

-забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2005 року № 444, --  15,0 тис. грн.;

 

 

 

-проведення  реабілітації дітей-інвалідів  у  Кременчуцькому міському центрі соціальної  реабілітації дітей-інвалідів  за рахунок асигнувань  трансфертів  між державним бюджетом та місцевим бюджетами – 42,0 тис. грн.;

-забезпечення  виплати компенсацій фізичним особам , які надають соціальні послуги, згідно з постановою КМУ від 29 квітня 2004 року № 558 --75,0тис.грн.;

-затвердження асигнувань на підтримку статутної діяльності  районних громадських організацій – 37,62 тис. грн.;

-придбання ліків для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 11,5 тис. грн.;

-придбання путівок на санаторно-курортне оздоровлення ветеранів війни за рахунок субвенції -- 42,0 тис.грн.;

-здійснення безоплатного  обслуговування громадян похилого віку, інвалідів,  хворих, що проживають самотньо і мають рідних, які зобов»язані  забезпечити їм догляд і допомогу , але не можуть з поважних причин – 14,4 тис. грн.;       

-забезпечення інвалідів району технічними та іншими засобами реабілітації, відповідно до призначень їх індивідуальних програм реабілітації–190 тис.грн.;

-виділення коштів для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення -20,0 тис.грн.;

-надання пільг 6,5 тис. особам із числа окремих категорій громадян, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, що мають право на пільги;

-забезпечення надання державних допомог близько 2,5 тис. осіб із числа отримувачів усіх державних соціальних гарантій.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

--забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації  окремих категорій осіб, які цього потребують – управління  праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

-- сприяння забезпеченню безперешкодного доступу до всіх сфер суспільного життя та об’єктів соціальної інфраструктури, забезпечення обладнання існуючих об’єктів житлового, громадського призначення і новобудов до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури,житлово-комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації – постійно;

-- забезпечення своєчасного та повного надання населенню всіх видів допомог, субсидій та пільг, згідно з чинним законодавством -- управління  праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

--забезпечення належного фінансування територіального центру соціального обслуговування в обсягах , не менших за визначені міжбюджетними трансфертами з державного бюджету місцевим бюджетам , поліпшення матеріально-технічної бази, проведення поточних ремонтів, придбання необхідного облад-

 

нання – фінансовий відділ райдержадміністрації,управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – постійно;

-- надання соціальних послуг бездомним особам, звільненим з місць позбавлення волі, забезпечення соціальної адаптації зазначених категорій осіб, створення умов для їх тимчасового перебування -- фінансовий відділ райдержадміністрації,  управління праці та соціального захисту населення , Козельщинський РВ УМВС України у Полтавській області,районний центр зайнятості,виконкоми селищних та сільських рад –постійно;

-- забезпечення проведення  реабілітації дітей-інвалідів  у  Кременчуцькому міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів за рахунок асигнувань трансфертів  між державним бюджетом та місцевим бюджетами -- управління праці та соціального захисту населення, територіальний центр соціального

обслуговування (надання соціальних послуг) – ІІ квартал 2014 року;

--забезпечення  виплати компенсацій фізичним особам , які надають соціальні послуги, згідно з Постановою КМУ від 29 квітня 2004 року N 558 , відповідно до фактичної потреби у коштах – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації— щомісяця протягом року;

-- розширення сфери соціальних послуг інвалідам, особам похилого віку, малозабезпеченим верствам населення з метою підвищення ефективності їх соціального захисту –управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – постійно.

 

                         

3.3.Пенсійне забезпечення

 

Основні цілі на 2014 рік:

 • забезпечення  збалансованості солідарної системи
 • своєчасне фінансування та виплати  пенсій
 • підвищення  платіжної дисципліни платників єдиного та страхових внесків 
 • зменшення заборгованості по внесках та зменшення потреби на покриття дефіциту бюджету  Пенсійного фонду державними коштами

 

Кількісні критерії , що будуть свідчити про реалізацію цілей:

        Фонд оплати праці, який являється основним бюджетоутворюючим фактором наповнення бюджету Фонду за 8 місяців  2013 року зменшився   у порівнянні з минулим роком на 964,1 тис.грн.   і  становить  72042,0 тис. грн.  Необхідно вжити заходів  щодо збільшення  в районі фонду оплати праці    шляхом збільшення  робочих місць  та підвищення рівня середньої заробітної плати.

        Незважаючи  на  збільшення на 124,5 тис.грн   загальної заборгованості в порівнянні з початком року,  існують проблеми і   в стягненні   заборгованості   як по страхових так і єдиному внеску. Станом  на 1 жовтня  2013 року  загальна заборгованість до  управління Пенсійного фонду  України в Козельщинському районі   складає 826,9 тис.грн., в тому числі:

 

- прострочена  заборгованість зменшилась на 110,4 тис.грн і складає 663,5 тис.грн.

-  заборгованість по страхових внесках   зменшилась  на    57,2 тис. грн. і складає 206,2 тис.грн.

- заборгованість    по   витратах   на  відшкодування   пільгових  пенсій  зменшилась на  52,9 тис.грн

Основною проблемою пенсійної галузі  району є розбалансованість бюджету Пенсійного фонду та його дефіцитність. Першопричинами цієї проблеми є:

-    фінансово-економічний стан страхувальників та низький рівень платіжної дисципліни;

-  випереджаючі темпи росту пенсійних виплат у порівнянні з ростом заробітної плати;

-    звуження бази оподаткування внесками через існування тіньової заробітної плати, зайнятості населення, недостатнього рівня оплати праці та обмеження максимальної величини заробітку (доходу), з якого справляються внески;

 

Основні завдання та заходи   на 2014 рік:

 

        Виконання  доручень Уряду по зменшенню заборгованості зі сплати страхових та єдиного внесків шляхом надходження коштів від примусового стягнення боргів через органи виконавчої служби  за судовими рішеннями та узгодженими вимогами Пенсійного фонду.

       Забезпечення співпраці з Міністерством доходів і зборів     по  стягненню заборгованості   економічно-активних боржників   по єдиному внеску на загальнообов’язкове   державне соціальне страхування.

       Здійснення заходів  щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення , забезпечення оплати  кожного найманого працівника в залежності від його трудового внеску  та не менше встановленого законодавством мінімального рівня  оплати праці.

        Вжиття заходів щодо скорочення видатків Пенсійного фонду, які спрямовуються на доплату пенсій за минулий час, що сприятиме підвищенню ефективності планування щомісячної потреби на виплату пенсій.

        Здійснення контролю за цільовим витрачанням коштів Пенсійного фонду, які спрямовуються на виплати, що залежить від фактів працевлаштування пенсіонерів, чи зміни статусу отримувача пенсійних виплат.

       Сприяння розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

      Активізація роботи з роботодавцями по подальшому розвитку недержавного пенсійного законодавства.

        Реалізація заходів, спрямованих на легалізацію заробітної плати та зайнятості населення спільно з органами виконавчої влади, правоохоронними, контролюючими органами та соціальними партнерами.

       Створення професійних та корпоративних пенсійних фондів сприятиме повному розмежуванню джерел фінансування пенсійних виплат пільговим кате

 

горіям платників, що в свою чергу призведе до звільнення бюджету Фонду від невластивих йому виплат.         

 

3.4. Підтримка сім’ї,дітей та молоді

 

Основні цілі на 2014 рік:

 • здійснення заходів  щодо соціальної підтримки багатодітних сімей та дітей з багатодітних сімей;

     –  реалізація державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;

    – організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки на території Козельщинського району, Полтавської області та за її межами;

 • здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми;
 • робота над забезпеченням сприятливих умов для зайнятості молоді;
 • забезпечення участі у  всеукраїнських та регіональних заходах, спрямованих на підтримку обдарованої молоді та дітей;
 •  формування національної свідомості та патріотизму пропаганди здорового способу життя, пропагування сімейних цінностей у молодіжному середовищі.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 • внесення 100% багатодітних сімей, що проживають на території району, до Єдиного обліку багатодітних сімей;
 • забезпечення підвищення на 15% рівня правової культури населення та поінформованості щодо попередження насильства в сім’ї шляхом проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи;
 • охоплення оздоровленням та відпочинком не менше 75% дітей шкільного віку, що проживають на території району;
 • залучення 10% громадських організацій району до участі в інформаційно-просвітницьких заходах, спрямованих на формування навичок ефективного спілкування між статями, подолання ґендерних стереотипів;  надання їм підтримки у здійсненні інформаційно-освітніх програм з питань сімейних відносин між подружжям, виховання дітей, формування здорового способу життя.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

 • забезпечення виконання районної Програми  оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-2014 роки;

 Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

 • створення системи раннього виявлення сімей, у яких вчиняється насильство або є загроза його вчинення;

 

  Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

 • організація та участь у проведенні семінарів, конференцій, «круглих столів» та інших заходів, спрямованих на запобігання насильству в сім’ї, проведення просвітницько-роз’яснювальної роботи з цього питання. 

Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

 • забезпечення реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

 • забезпечення участі у міжнародних, всеукраїнських, регіональних заходах, спрямованих на підтримку обдарованої молоді та дітей, формування національної свідомості та патріотизму, пропаганди здорового способу життя;

 Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

     -   залучення молоді до участі у Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів

 підприємницької діяльності серед молоді.

Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

 • підтримка багатодітних сімей та дітей з багатодітних сімей

Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації.

 

3.5.Охорона здоров’я

 

Основні цілі на 2014 рік.

Забезпечити неухильне виконання на території району Указу Президента України № 128/2012 від 12 березня 2013 року «Про Національний план дій на 2013 рік з впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Забезпечити завершення модернізації мережі закладів охорони здоров’я що надають первинну медичну допомогу та задоволення їх потреби в основних видах оснащення (в тому числі автотранспортними засобами) на 50%.

Забезпечити проведення інвентаризації обладнання закладів, що мають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в районі.

Розробити та затвердити плани перспективного розвитку закладів охорони здоров’я за підсумками аудиту стану надання первинної, вторинної ( спеціалізованої) медичної допомоги.

Визначити обсяг ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну, вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу.

Привезти ліжковий фонд закладів охорони здоров’я у відповідності з потребами населення.

Проводити роботу по укомплектуванні закладів охорони здоров’я  які надають первинну медичну допомогу, лікарями загальної практики-сімейними лікарями відповідно до перспективних планів підготовки та перепідготовки лікарів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».

 

 

Діяльність медичної галузі Козельщинського району потійно спрямовувати на реалізацію основного завдання галузі – збереження та відновлення здоров’я населення району.

На території району працює 1 центральна районна лікарня на 115 ліжок ,а також Козельщинський ЦПМСД в структурі якого знаходиться  7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини,  24  фельдшерсько – акушерських пунктів.

          Зусилля медиків будуть направлені на пріоритетний  розвиток охорони здоров’я матерів і дітей, удосконалення первинної медико-санітарної допомоги, наближення лікарської, в т.ч. спеціалізованої медичної допомоги, до населення у сільській місцевості, профілактику  соціально значущих хвороб, раціональне використання  наявних коштів та ресурсів галузі.

    Впровадження профілактичних заходів, спрямованих на раннє виявлення захворювань, своєчасне оздоровлення хворих з метою попередження ускладнень шляхом удосконалення якості диспансеризації дозволить покращити здоров’я населення району.

     Продовження впровадження заходів по реалізації цільових програм по боротьбі з туберкульозом,  цукровим діабетом,  СНІДом, що дасть змогу знизити ризики  та рівень  захворювання населення на соціально-небезпечні хвороби, цукровий діабет, серцево-судинні та інші захворювання.

         На позитивні тенденції  у розвитку первинної медико-санітарної допомоги, збільшиться об’єм надання медичних послуг. Недопущення  спалахів інфекційних захворювань, збільшення кількість членів лікарняної каси,  проводення постійної роботи по покращенню матеріально-технічної бази ЛПЗ району

         Значне місце в реформуванні системи охорони здоров’я  - являється досягнення  ефективного використання наявних кадрових ресурсів та закріплення медпрацівників на селі.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити  про реалізацію цілей.

- забезпеченням диспансерним доглядом 92% вагітних;

- підвищення рівня народжуваності до 10,0 на 1000 населення;

- стабілізація показника дитячої смертності не вище 7,0 на 1000 народжених живими;

- недопущення материнської смертності;

- підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях на 5%;

- зниження смертності від онкологічних захворювань на 0,1%;

- зниження дострокової летальності від онкологічних захворювань на 0,5%;

- зниження смертності від інсультів на 1,5%;

- зниження смертності від інфарктів на 0,5%;

- зниження показника захворюваності на туберкульоз на 1%;

- зниження смертності від туберкульозу на 0,5 %;

- зниження показника смертності від СНІДу на 3%;

 

- збільшення показника умовного здоров’я (питомої ваги осіб,визначених умов здоровими в загальній кількості населення) до 33%;

- доведення показника охоплення щепленнями цільових груп населення проти керованих інфекцій захворювань до 95%;

 

 Основні завдання та заходи на 2014 рік:

 - впровадження концепції диспансеризації населення.

 - в рамках виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я» на період до 2015 року впровадження ефективних перинатальних технологій в рододопомічних закладах.

 -  формування необхідних резервів ліків на випадок епідемій, стихійного лиха , надзвичайних ситуацій, запасу сироваток , вакцин , концентрування вкрай – життєво необхідних ліків, формування державного замовлення та дотримання законодавства України стосовно діяльності , пов’язаної з обігом  наркотичних лікарських засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

- реалізація заходів щодо здешевлення закупівельних та роздрібних цін лікарських препаратів, а також гарантоване отримання якісних , безпечних нефальсифікованих ліків та виробів медичного призначення.

- створення ефективних систем забезпечення хворих сучасними медичними технологіями, ефективними методами діагностики та профілактики.

- виконання загальнодержавної програми імунопрофілактики на захист населення від інфекційних хвороб на 2009 – 2015 року

- подальший розвиток та зміцнення матеріально – технічної бази лікувально-  профілактичних закладів району:

  1.здійснити капітальний ремонт покрівлі старого корпусу поліклінічного від

     ділення Козельщинської ЦРЛ – 444.0 тис.грн.;

 2. здійснити капітальний ремонт Мануйлівської АЗПСМ – 82.193 тис.грн.;

 3. здійснити капітальний ремонт Хорішківської АЗПСМ – 363.755 тис.грн;

 4. здійснити капітальний ремонт Козельщинської АЗПСМ та Центру ПМСД  –

    154000тис. грн.

 - збільшити видатки коштів на  забезпечення медикаментами по  рецептах у разі амбулаторного лікування  пільгових категорій громадян, особливо дітей до трьох років, дітей-інвалідів до 16 років, онкохворих.

 - забезпечити безоплатно інсулінами за рахунок державного бюджету інсулінозалежних хворих ;

 - створювати стимули для здорового способу життя населення й здорових умов праці.

- з метою профілактики захворювань, невиробничого травматизму, пропаганди здорового способу життя серед населення району постійно проводити масово-роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації (радіо, районну газету Козельщинські вісті»), проводити круглі столи.

 

 

3.6.Освіта

 Основні цілі   на 2014 рік

 

            Основною метою у сфері освіти є забезпечення конституційних прав   громадян на  здобуття повної загальної середньої освіти:

 • максимальне охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку;
 • формування оптимальної мережі навчальних закладів з метою їх приведення у відповідність до потреб особистості та економічних можливостей району, що забезпечить рівний доступ до якісної освіти;
 • впровадження та застосування моніторингу якості освіти відповідно до вимог та рекомендацій МОН України;
 • матеріально-технічне забезпечення закладів освіти, в тому числі оснащення необхідним сучасним обладнанням кабінетів  згідно комплексної Програми розвитку освітньої галузі Козельщинського району на 2011-2015 роки;
 • посилення уваги до утримання, навчання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • забезпечення можливості та створення умов для здобуття якісної дошкільної освіти;  реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою освітою;
 • збереження та розвиток мережі Будинку дитячої та юнацької творчості  та його  відповідного фінансування;
 • забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів  загальноосвітніх  навчальних закладів України;
 • забезпечення належної організації та дотримання вимог щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України.

 

 Кількісні   критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей

 

- збільшення показника охоплення дітей різними формами дошкільної освіти до 60%;

- збільшення показника охоплення позашкільною освітою дітей шкільного віку до 55%;

- збільшення показника охоплення випускників шкіл вищою освітою до 60%;

- чистий показник охоплення початковою освітою дітей 6-9 років, а також чистий показник охоплення повною загальною середньою освітою становитиме 99,9%.

 

 

 

 

 

 

 

 Основні завдання та заходи  на 2014 рік

 Розвиток дошкільної освіти

- максимальне охоплення дітей  дошкільною освітою: створення додаткових місць через відновлення роботи груп, оптимізація впровадження перевірених практикою форм здобуття дошкільної освіти  на базі ДНЗ, ЗНЗ;                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,                                             дошкільні навчальні заклади

-відкриття дитячих дошкільних закладів у с.Марянівка та у с.Мануйлівка;

                                                          Вакулівська та мануйлівська сільські ради,                                                                   

                                            Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації              

- надання якісних освітніх послуг: дотримання державного освітнього стандарту, надання фахової психолого-медико-педагогічної допомоги родинам у вихованні і розвитку дошкільнят, забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти  дітьми з особливими потребами;

                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                             дошкільні навчальні заклади                                                                                                                                        

- охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі з особливими потребами, актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

                                                    Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                             дошкільні навчальні заклади                                                                                                                                        

- створення здоров’язберігаючого середовища в кожному дитячому садку, формування в дошкільників  здорової особистості, екологічної свідомості, національного менталітету;

                                                    Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                             дошкільні навчальні заклади                                                                                                                                       

- збагачення досвіду педагогів новими прогресивними методами навчання і виховання;

                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                             дошкільні навчальні заклади                                                                                           

- формування іміджу дошкільного навчального закладу;

                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, 

                                             дошкільні навчальні заклади                                                                                        

- з метою створення ефективної системи управління дошкільними навчальними закладами та відкритого освітнього ресурсу для батьківської громадськості розпочати впровадження комп’ютерної програми «КУРС: Дошкілля».

                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                             дошкільні навчальні заклади     

 

 Розвиток загальної середньої освіти:

 

-  забезпечення доступності, якості та відкритості природничо-математичної освіти;

                                       

                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                             загальноосвітні навчальні заклади                                                                                                                                    

-  оновлення й удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази з природничо-математичних дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів;

                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                             загальноосвітні навчальні заклади                                                                                                                                      

- удосконалення системи підвищення кваліфікації учителів природничо-математичних дисциплін, підвищення їх науково-методичного рівня.

                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                             загальноосвітні навчальні заклади                                                                                                                                       

- формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві;

                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                             загальноосвітні навчальні заклади                                                                                                                                       

- забезпечення готовності учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства;

                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                             загальноосвітні навчальні заклади                                                                                                                                       

- підготовка педагогічних, адміністративних кадрів, працівників закладів освіти щодо ефективного використання у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій;

                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                             загальноосвітні навчальні заклади                                                                                                                                       

- формування дистанційної системи виявлення обдарованих учнів, налагодження їх ефективного електронного зв'язку з провідними фахівцями та вченими;

                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                             загальноосвітні навчальні заклади                                                                                                                                      

-  розвиток інформаційної взаємодії та інтеграції навчальних закладів в інформаційний освітній простір України та міжнародний науково-освітній простір.

                                             Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                             загальноосвітні навчальні заклади                                                                                                                                      

 

 Розвиток позашкільної освіти:

- розширення  мережі гуртків, залучаючи до позашкілля  якомога більшу  кількість дітей, щоб кожна дитина могла творчо розвиватися;

Будинок дитячої та юнацької творчості, відділ

освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

- підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності позашкільного навчального закладу;

 

 

Будинок дитячої та юнацької творчості, відділ

освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

        - поглиблення міжнародного співробітництва з питань позашкільної освіти;

Будинок дитячої та юнацької творчості, відділ

освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

        - модернізація спортивних майданчиків та  проведення ремонтів спортивних залів.

Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

Підтримка роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю:

- забезпечення скоординованої діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів і громадських організацій з виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей та молоді;

                                Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, районний методичний кабінет 

- створення умов для раннього виявлення і розвитку обдарованих і талановитих дітей, заохочення та стимулювання їх допитливості, інтелектуальної ініціативи, позитивних мотивів навчання в умовах оновленого змісту загальної середньої освіти;

Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

районний методичний кабінет 

- удосконалення напрямків роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю, розвиток ефективних системи виявлення, навчання, виховання і професійної орієнтації обдарованих і талановитих дітей та молоді.

Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

районний методичний кабінет 

 

3.7.Культура

 

Основні цілі на 2014 рік

 - забезпечення доступу широких верств населення до культурних надбань;

 - збереження та охорона культурної спадщини, розвиток музейної справи;

- посилення та урізноманітнення підтримки на всіх рівнях фінансування сучасної мистецької творчості;

- забезпечення поповнення бібліотечних фондів, розширення застосування новітніх інформаційних технологій.

      З метою реалізації пріоритетних напрямків розвитку галузі культури на 2014 рік передбачаються наступні заходи.

 

 

 

 

№п/п

            Заходи

Строки виконання

Виконавці

 

1

Провести творчі огляди аматорських колективів сільських закладів культури

квітень - серпень

Відділ культури і туризму РДА, сільські клубні заклади

 

Проводити свята сіл та селищ,

традиційні народні свята, районні фестивалі народної та дитячої творчості

травень-жовтень

Відділ культури і туризму,РБК,СБК, СК,сільські,селищні ради

 

Провести обласне свято «Козацької слави – цілюще джерело»

травень

Відділ культури і туризму, РБК,СБК,

СК, сільські ради, обласне управління культури, ОЦНТ

 

2

Забезпечити бібліотеки соціально значущою книжковою продукцією та періодичними виданнями

Протягом року

Відділ культури і туризму, ЦРБ

 

3

Розпочати капітальний ремонт музею О.М. Горького (фасад та в середині приміщення)

2014

Відділ культури і туризму

 

 

 

4

Розпочати паспортизацію пам’ятників історії та культури

Протягом року

Відділ культури і туризму, Управління культури ,с/ради

 

Виготовити науково-проектну документацію з визначення меж територій і зон охорони комплексу археологічних пам’яток на Шар - горі

2014

Відділ культури і туризму, управління культури ОДА

 

5

Оснастити системами пожежно-охоронної сигналізації заклади культури району

2014

Відділ культури і туризму,РБК,ЦБС, ДМШ, музей О.М. Горького

 

Провести капітальний ремонт РБК

2014

Відділ культури і туризму , дирекція РБК

 

Провести перекриття покрівлі та заміну вікон в ДМШ

2014

Відділ культури і туризму , дирекція ДМШ

 

 

Провести ремонт 2 поверху районної бібліотеки

 

Відділ культури і туризму, дирекція ЦРБ

 

 

Виготовити документацію та провести ремонт актової зали дитячої музичної школи

2014

Відділ культури і туризму,дирекція ДМШ

 

 

Забезпечити РБК автобусом

2014

Відділ культури і туризму,РБК

 

 

Придбати меблі, музичні інструменти, одяг сцени для РБК

2014

Відділ культури і туризму,РБК

 

 

 

 

 

Кількісні та якісні критерії ефективності виконання завдань  2014 р.

№п/п

                 Показники

 2012

факт

   2013

 очікуване

 2014

прогноз

1

Мережа бібліотечних закладів:

      22

       22

     22

 

Книжковий фонд

231652

229600

227000

 

користувачів

   14885

 14100

 14100

 

відвідувань

97720

 97700

 97700

 

книговидач

290301

 290000

 290000

 

Мережа клубних закладів:

 20

 20

 20

 

Клубних формувань

 81

81

85

 

Дитяча музична школа:

  1

  1

  1

 

Кількість учнів

  87

 80

  80

 

Мережа музеїв державної форми власності

   1

 1

   1

 

Кількість відвідувачів

  1800

 2000

2100

 

кількість експонатів музейного фонду

 2.7

   2.7

  2.7

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік

 

 Розвиток професійного та аматорського мистецтва, традиційної народної духовності і культури

      Для забезпечення закладів культури професійними  кадрами- направити на навчання до Гадяцького училища культури 5 осіб з числа працівників закладів культури, що не мають відповідної освіти – протягом 2014 р. - відділ культури і туризму РДА, Козельщинсьй РБК;

       Вдосконалювати проведення щорічних творчих оглядів аматорських колективів сільських закладів культури, - березень –жовтень 2014 - відділ культури і туризму РДА, Козельщинсьй РБК, клубні заклади району;

       Вдосконалювати форму проведення обласного свята «Козацької слави – цілюще джерело»,  традиційних народних свят, свят сіл та селищ – травень –серпень 2014 р - відділ культури і туризму РДА, Козельщинсьй РБК, клубні заклади району.

 

Розвиток бібліотечної справи

       Завершити  створення Інтернет–центру при ЦРБ, - протягом 2014 року -. відділ культури і туризму РДА, централізована бібліотечна система.

       Забезпечити бібліотеки системи повною мірою соціально значущою книжковою продукцією і періодичними виданнями -. протягом 2014 року - відділ культури і туризму РДА, централізована бібліотечна система.

 

Розвиток музейної справи

     Завершити ремонт літературно – меморіального музею О.М.Горького – протягом 2014 року - відділ культури і туризму РДА, музей ім.Горького

 

Створити музей народознавства при ЦРБ – протягом 2014 р. - відділ культури і туризму РДА, централізована бібліотечна система.

 

 Охорона культурної спадщини

    На рівні сільських та селищних рад - у 2014 р. передбачити проведення ремонтно – реставраційних робіт на пам’ятках історії та культури, розпочати роботи по виготовленню науково – проектної документації з визначення меж територій і зон охорони пам’яток культурної спадщини.

Розпочати паспортизацію комплексу археологічних пам’яток на Шар – Горі - протягом 2014 року - відділ культури і туризму РДА

 

 Поліпшення матеріально – технічної бази культури і мистецтва - відділ культури і туризму РДА, сільські та селищні ради.

 

            Розпочати ремонт фасаду та м’якої покрівлі   РБК по вул. Радянська, 56.- протягом 2014 року - відділ культури і туризму РДА, Козельщинсьй РБК;

 

Ремонт покрівлі та заміна  вікон ДМШ - протягом 2014 року - відділ культури і туризму РДА, Козельщинська ДМШ;

 

 

3.8. Фізична культура та спорт

           Основні цілі на 2014 рік

 

 • покращення матеріально-технічної бази у місцях масового відпочинку населення;
 • сприяння залученню до здорового способу життя усіх верств населення.

У 2014 році політика у сфері фізичної культури і спорту  буде спрямована на всебічну підтримку юних спортсменів, забезпечення подальшого зростання їхньої чисельності, надання можливості участі у різноманітних змаганнях та популяризацію фізичної культури та спорту серед населення;

 

 Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- збільшення відсотку населення, залученого до фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи порівняно з очікуваним у 2013 році на 0,3%, в тому у дитячо-юнацькій спортивній школі  – на 1,5%;

- збільшення частки дітей, залучених до занять у дитячо-юнацькій спортивній школі.

 

 

Основні завдання та заходи на  2014 рік

 

- реалізація районної Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2011-2014 рокивідділ культури і туризму РДА, відділ освіти РДА та РО ВФСТ “Колос” – протягом року;

- залучення різних груп населення до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку – відділ культури і туризму РДА, відділ освіти РДА та РО ВФСТ “Колос”– протягом року;

- забезпечення збереження існуючих спортивних споруд, належне їх використання – відділ культури і туризму РДА, відділ освіти РДА та РО ВФСТ “Колос”– протягом року;

- забезпечення підготовки та участі спортсменів району у чемпіонатах області та України з визнаних видів спорту серед спортсменів різних вікових категорій – відділ культури і туризму РДА, відділ освіти РДА та РО ВФСТ “Колос”– протягом року;

        

3.9.Житлово-комунальне господарство

 

Основні цілі  на 2014 рік

 

            Житлово-комунальне господарство є найбільш технічно відсталою і найменш реформованою галуззю економіки.

Основними напрямками розвитку та реформування житлово-комунального господарства на 2014 рік є:

1) формування державної житлової політики, створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла; 
               2) забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства; 
               3) зменшення споживання енергетичних ресурсів на перекачування та очищення стоків за рахунок впровадження автоматизованих систем контролю за роботою КНС; заміни технологічного обладнання систем водовідведення;
               4) технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення  питомих показників використання енергетичних і матеріальних  ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг; 
               5) створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства;  
               6) залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями; 
               7) залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства. 
 
 
 
 
 
Кількісні та якісні критерії, що будуть  свідчити про реалізацію цілей
 
               Кількісні критерії, що будуть  свідчити про реалізацію цілей залежать від реалізації заходів інституціонального, нормативно-правового, науково-технічного, організаційного та фінансового забезпечення, що дасть можливість:
1) створити сприятливі умови для накопичення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та розвитку комунальної інфраструктури; 
               2) провести комплексну модернізацію і технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів та норм протипожежного захисту;
               3) збільшення частки житлового фонду, що обслуговуються ОСББ та іншими формами самоорганізації населення; 
               4) зменшити до рівня експлуатаційної безпеки зношеність основних фондів у житлово-комунальній сфері та витрати і втрати під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг; 
               5) забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства, підвищити рівень безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів; 
               6) забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними; 
               7) забезпечити прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги; 
               8) обладнати усі багатоквартирні будинки побудинковими приладами обліку холодної води; 
               9) привести витрати і втрати під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг у відповідність з вимогами європейських стандартів; 
               10) забезпечити широку суспільну підтримку виконання основних завдань у рамках реформи житлово-комунального господарства. 

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік

 

            На основі комплексного підходу вивчення стану об'єктів житлово-комунального господарства, вулично-дорожньої мережі, об'єктів благоустрою визначено наступні напрямки розв'язання найактуальніших проблем:

 • забезпечити розроблення проектно-кошторисної документації та повне направлення коштів, які надходять до місцевих бюджетів на ремонт комунальних доріг;
 • продовжити роботу по модернізації вуличного освітлення;
 • передбачити капітальні видатки у бюджетах селищних рад на проведення капітального ремонту житлового фонду та водопровідно-каналізаційної мережі 

 

 

 • і споруд об'єктів соціальної сфери з використанням енергоощадного обладнання та технологій;
 • забезпечити розроблення проектів оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води;
 • створення умов для надійного та якісного надання житлово-комунальних послуг за економічно обґрунтованими тарифами, що включають інвестиційну складову;
 • ведення технологічного обліку води на підприємствах, що надають послуги з централізованого водопостачання;
 • органам місцевого самоврядування передбачити кошти у місцевих бюджетах для здійснення заходів у сфері поводження з твердими побутовими відходами;
 • сприяння створенню ОСББ та системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства.

 

 

3.10. Туристична та рекреаційно – курортна сфери

 

 Основні цілі на 2014 рік

     Розвиток сільського зеленого туризму напряму пов’язаний з поліпшенням матеріальної бази сільських клубних , музейних та бібліотечних закладів, що дало б змогу розширити надання платних послуг( показ вечорниць, народних обрядів, проведення екскурсій та ін.).

     Основною проблемою є відсутність зацікавлення сільських громад в розвитку сільського зеленого туризму в районі, відсутність туристичної інфраструктури в селі, недостатня увага до заходів з охорони культурної спадщини.

     Основними завданнями на 2014 рік є розвиток культурної та туристичної інфраструктури сільських населених пунктів, створення привабливих умов для розвитку сільського зеленого туризму.  Одним з пріоритетних напрямків розвитку туристичної галузі в районі повинна бути популяризація підприємництва  в сфері сільського зеленого туризму.

 

1

Вивчення кращого досвіду створення туристичної інфраструктури області

2014

Відділ культури і туризму, сільські ради, рада підприємців району

 

                Кількісні та якісні критерії ефективності виконання завдань

№п/п

               Показники

   2012

   факт

  2013

очікуване

   2014

прогноз

1

Кількість туристичних маршрутів

    2

      2

2

2

Кількість об’єктів туристичного спрямування 

     7

      7

8

3

Кількість садиб зеленого туризму

     4

      4

5

 

 

Основні завдання та заходи на 2014 роки

 

№ п/п

                 Заходи

Строки виконання

  Виконавці

1

Створення туристичного продукту району на базі приватної оселі в с.Улинівці

2013 - 2014

Відділ культури і туризму РДА, Чапаєвський СК, Улинівська СБ

2

Представлення туристичного продукту району на виставці – тур салоні «Відпочиваймо  на Полтавщині»

    2014

Відділ культури і туризму РДА

3

Створення туристичного кластеру в

 с. Сушки

    2014

Відділ культури і туризму РДА, Пригарівська с/рада

4

Створення музею народознавства при ЦРБ

2013- 2014

Відділ культури і туризму , дирекція ЦРБ

 

3.11. Охорона навколишнього природного середовища

 

          Екологічна ситуація в районі в порівнянні  з попереднім періодом суттєво не змінилася.

            Протягом 2005-2013 рр. проводилось будівництво очисних споруд в смт. Козельщина. На даний час перша черга очисних споруд у плановому режимі не працює.

             Проблема водопостачання та водовідведення існує  в смт. Нова Галещина. Це  будівництво очисних споруд для житлового мікрорайону в районі ГРЕ та придбання нового асенізаційного автомобіля.

            Потребує вирішення проблема розміщення ТПВ практично в усіх населених пунктах району. Особливо гостро стоїть це питання в смт. Козельщині та с. Комінтерн.

            Козельщинською селищною радою розпочаті роботи і зібрано вихідні дані та передано в проектну організацію для виготовлення ПКД.

            Складна ситуація сьогодні з водопостачанням якісною питною водою населення смт. Нова Галещина, Пісківської, Василівської та Солоницької сільських рад.

Основні завдання на 2014 рік

 • розроблення паспортів місць видалення відходів і реєстрів об”єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;
 • впорядкування існуючих звалищ твердих побутових відходів;
 • виготовлення ПКД  на будівництво каналізаційного колектора в смт. Козельщина;
 • виготовлення ПКД на будівництво полігону ТПВ в смт. Козельщина  
 • будівництво очисних споруд “Біотал” в смт. Н.Галещина;

 

 • насадження близько 7 га. лісів;
 • продовження роботи щодо боротьби з бур’янами та санітарним очищенням територій.

 

ЧАСТИНА ІV

Результати виконання програми

         При виконанні програми економічного і соціального розвитку району на 2014 рік очікується:  

 • ріст валової доданої вартості – до 5,0%;
 • отримання прибутків – до 40,5 млн.грн.;
 • ріст обсягів реалізації промислової продукції – до 15,0%;
 • ріст валової продукції сільського господарства – до 5,6 %;
 • ріст обсягів роздрібного товарообороту – до 5,0%;
 • ріст обсягів інвестицій в основний капітал – до 9,0%;
 • підвищення середньої заробітної плати – до 10,2%;
 • створення додаткових робочих місць – 145;  

 

 


 


       ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

  економічного і соціального розвитку району, міста на 2014 рік

 

Показник

Один.

виміру

2012р. звіт

2013р. очіку

ване

2014р. прог

ноз

2014р.

у % до

2013р.

Середньорічна чисельність наявного населення

осіб

20400

20200

20000

99,0

Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*

млн.грн.

184,5

170,0

190,0

111,8

У порівняних цінах, у % до попереднього року

%

89,0

90,3

107,2

Х

Обсяг реалізованої  промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах

млн.грн.

 

30,6

 

25,3

 

29,1

 

115,0

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у цінах 2010 року – всього

млн.грн.

437,1

457,3

483,0

 

105,6

у % до попереднього року

%

77,6

104,6

105,6

х

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (у фактичних цінах, усього)

млн.грн.

106,8

37,0

40,5

109,5

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн.грн.

23,8

24,0

24,7

102,9

Податкові надходження місцевих бюджетів

млн.грн.

23,5

23,7

24,4

103,0

Роздрібний товарооборот суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності у діючих цінах

млн.грн.

24,8

23,2

23,5

101,3

у % до попереднього року**

%

92,8

92,8

97,5

х

Обсяг інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах

млн.грн.

53,9

59,6

65,0

109,0

у % до попереднього року у порівняних цінах **

%

259,1

108,4

104,5

х

Обсяг інвестицій в основний капітал (у фактичних цінах у розрахунку на душу населення)

грн.

2642

2950

3250

110,2

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку – всього

млн.дол.США

-

-

-

у % до попереднього року

%

-

-

-

х

Обсяг прямих іноземних інвестицій (у фактичних цінах у розрахунку на душу населення)

дол.

США

-

-

-

-

Інноваційна діяльність:

Впровадження прогресивних технологій

одиниць

1

1

1

100,0

із них ресурсозберігаючих

одиниць

 

 

 

 

Освоєння нових видів продукції

одиниць

1

1

1

100,0

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

62

62

62

100,0

Середньомісячна заробітна плата

грн.

1972

2150

2370

110,2

Ріст середньомісячної заробітної плати до попереднього року

%

117,6

109,0

110,2

х

Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на кінець року

чол.

378

370

365

98,6

Рівень безробіття 

%

х

х

х

х

Кількість створених нових робочих місць (в усіх сферах економічної діяльності)

одиниць

143

140

145

103,6

  *  розрахунково

** темпи зростання розраховані через індекси у порівняних цінах      

 

Промисловість

Показники

Один. виміру

2012 звіт

2013 очікуване

2014 прогноз

2014 у % до 2013

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах

тис.грн.

 

30,6

 

25,3

29,1

 

115,0

у % до попереднього року (у відпускних цінах)

%

69,1

82,7

115,0

Х

 

Виробництво основних видів промислової продукції (у натуральному виразі)

Галузь промисловості

 

 

 

 

 

Машинобудування

 Культиватори

 

шт.

 

29

 

29

 

30

 

103,4

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

%

126,1

100,0

103,4

Х

Борони

шт.

70

50

70

140,0

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

%

40,2

71,4

140,0

Х

Ремкомплекти

шт.

143

50

100

200,0

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

%

58,1

35,0

200,0

Х

Виробництво інших неметалевих виробів

 

 

 

 

 

Цегла

тис.шт.

4300

7000

7500

107,1

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

%

80,2

162,8

107,1

Х

Будівельні суміші

тонн

3500

3117

3270

104,9

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

%

95,0

89,1

104,9

Х

Харчова

 

 

 

 

 

Комбікорми

тонн

1282

1300

1350

128,1

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

%

142,3

101,4

103,8

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

 

Показники

2012р

звіт

2013р.

очікуване

2014р.

прогноз

2014 р.

у % до

2013р.

Валова продукція сільського господарства у порівняльних цінах 2010 року млн..гривень

437,1

457,3

483,0

105,6

 у відсотках до попереднього року

77,6

104,6

105,6

 

в тому числі: рослинництво

378,1

394,2

415,3

105,3

                       тваринництво

59,0

63,1

67,7

107,3

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції. Тис. то

 

 

 

 

Зернові всього

100

171,7

172

101

Цукрові буряки фабричні

168

117

148

127

Олійні культури – всього

28

38

39

103

в тому числі : соняшник

20

29

24

83

                        картопля

58

32

34

112

                        овочі

32

11

15

155

                 баштанні культури

0,4

0,4

0,4

100

                 плоди та ягоди

1,8

1,9

1,9

100

Реалізація худоби і птиці:

                 у живій вазі

1,8

1,8

1,9

106

                 у забійній вазі

1,2

1,2

1,3

108

Молоко

14,5

16

17,5

110

Яйця. Тис. штук

7,5

8,2

8,5

104

Вовна. у фізичній вазі. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс попиту і пропонування

Зерно

(тис. тонн)

Показник

2011/2012

Маркетинго-вий рік

2012/2013

Маркетинго-вий рік

2013/2014

Маркетинго-вий рік

І. Попит на продукцію – всього

175,4

185,0

127,0

1.1. Внутрішнього ринку – всього

175,4

185,0

106,4

      в тому числі:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

2,5

2,4

2,4

1.1.2. насіння

9,3

10,0

2,5

1.1.3. кормові цілі

10,0

11,0

11,5

1.1.4 інше

105,0

120,0

90,0

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

 

 

 

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

48,6

41,6

20,6

ІІ. Пропозиції продукції – всього

175,4

185,0

127,0

2.1. Внутрішнього ринку – всього

175,4

185,0

127,0

2.1.1. Власне виробництво

107,0

126,8

96,0

2.1.2. Запаси на початок маркетингового року

68,4

58,2

31,0

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

 

 

 

Споживання на душу населення по області (в перерахунку на борошно), кілограм за рік

118,5

117,6

117,0

 

 Баланс попиту і пропонування

    Молоко і молокопродукти

                                                                                                 (тис. тонн)

Показник

2012 рік

звіт

2013  рік

очікуване

2014 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

10,6

10,7

10,7

1.1. Внутрішнього ринку – всього

10,6

10,7

10,7

      з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

4,5

4,5

4,4

1.1.2. інше споживання

6,1

6,2

6,3

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

 

 

 

ІІ. Пропозиції продукції  – всього

10,6

10,7

 

10,7

2.1. Внутрішнього ринку – всього

10,6

10,7

10,7

2.1.1. Власне виробництво

10,6

10,7

10,7

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

 

 

 

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

 

 

 

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

222,5

219,0

220,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Баланс попиту і пропонування

М’ясо і м’ясопродукти

                                                                                                (тис. тонн)

Показник

2012 рік

звіт

2013 рік

очікуване

2014 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

1,1

1,1

1,1

1.1. Внутрішнього ринку – всього

1,1

1,1

1,1

      з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

1,1

1,1

1,1

1.1.2. інше споживання

 

 

 

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

 

 

 

ІІ. Пропозиції продукції  – всього

1,1

1,1

1,1

2.1. Внутрішнього ринку – всього

1,1

1,1

1,1

2.1.1. Власне виробництво

0,5

0,5

0,5

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

 

 

 

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

0,6

0,6

0,6

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

52,4

52,0

52,0

 

 Баланс попиту і пропонування

Яйця

                                                                                                 (млн.штук)

Показник

2012 рік

звіт

2013 рік

очікуване

2014 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

7,6

6,8

7,2

1.1. Внутрішнього ринку – всього

7,6

6,8

7,2

1.1.1. фонд споживання

6,4

6,2

6,2

1.1.2. інше споживання

1,2

0,6

1,0

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

 

 

 

ІІ. Пропозиції продукції  – всього

7,6

6,8

7,2

2.1. Внутрішнього ринку – всього

7,6

6,8

7,2

2.1.1. Власне виробництво

7,6

6,8

7,2

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

 

 

 

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

 

 

 

Споживання на душу населення по області  (штук за рік)

347

305

305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Баланс попиту і пропонування

Олія нерафінована

                                                                                                                (тис. тонн)

Показник

2011/2012

Маркетинго-вий рік

2012/2013

Маркетинго-вий рік

2013/2014

Маркетинго-вий рік

І. Попит на продукцію – всього

0,3

0,3

0,3

1.1. Внутрішнього ринку – всього

0,3

0,3

0,3

         з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

0,3

0,3

0,3

1.1.2. інше споживання

 

 

 

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

 

 

 

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

 

 

 

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

12,3

13,5

13,5

ІІ. Пропозиції продукції – всього

0,3

0,3

0,3

2.1. Внутрішнього ринку – всього

0,3

0,3

0,3

           в тому числі:

 

 

 

2.1.1. Залишки на початок маркетингового року

 

 

 

2.1.2. Власне виробництво

0,3

0,3

0,3

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

 

 

 

 

 

 Баланс попиту і пропозиції

Цукор з цукрових буряків

(тис. тонн)

Показник

2011/2012

Маркетинговий рік

2012/2013

Маркетинговий рік

2013/2014

Маркетинговий рік

І. Попит на продукцію – всього

0,7

0,7

0,7

1.1. Внутрішнього ринку – всього

0,7

0,7

0,7

         з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

0,7

0,7

0,7

1.1.2. формування держпродрезерву

 

 

 

1.1.3. інше споживання

 

 

 

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

 

 

 

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

 

 

 

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

37,3

36,0

36,0

ІІ. Пропозиції продукції – всього

0,7

0,7

0,7

2.1. Внутрішнього ринку – всього

0,7

0,7

0,7

           в тому числі:

 

 

 

2.1.1.Залишки на початок маркетингового року

 

 

 

2.1.2. Власне виробництво

0,7

0,7

0,7

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 Трудові ресурси

           

                                                                                       Показники

2012р.

звіт

2013р. очікуване

2014р. прогноз

2014р.

у % до

2013р.

Чисельність наявного населення на кінець року, осіб

20400

20200

20000

99,0

Кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності, всього, чол.:

4720

4740

4750

100,2

            промисловість

430

430

430

100,0

            будівництво

60

60

60

100,0

            сільське господарство

935

940

950

101,1

            транспорт і зв’язок

70

70

70

100,0

           освіта

580

580

580

100,0

           охорона здоров’я

           соціальна  допомога                                                                                                     

465

465

465

100,0

Фіксований  ринок праці, чол. (чисельність незайнятого населення, яке перебувало на обліку в центрах зайнятості протягом року)

1267

1256

1270

101,1

 

ПОКАЗНИКИ

введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери

за рахунок усіх джерел фінансування

                                                                                                               тис. грн.

Перелік об’єктів

2013 рік

очікуване

2014 рік

прогноз

Відновлення роботи ДНЗ «Чебурашка» в

с. Оленівка

150,0

(введено)

 

ДНЗ «Вишенька» в с. Пригарівка

50,0

(введено)

 

Капітальний ремонт СБК в с. В.Вакулівка

55,3

 

Капітальний ремонт клубу Пашківської сільської ради

50,0

 

Будівництво нової  вигрібної ями для 8-ми квартирного житлового будинку по вул. Комсомольській, 25 в смт. Козельщина

62,0

 

Будівництво приміщення для установки блоку очисних споруд «БІОСОФ» та зберігання інвентарю з кімнатою охорони

211,999

 

Будівництво 0,4 км водопровідної мережі в смт. Нова Галещина

59,0

(введено)

 

Електропостачання арт. свердловини в смт. Нова Галещина

21,0

(введено)

 

Капітальний ремонт вулиці Леніна в смт. Козельщина

402,5

(введено)

 

Будівництво лінії вуличного освітлення в с. Йосипівка

38,3

 

Реконструкція лінії вуличного освітлення в смт. Козельщина

45,9

 

 

Реконструкція вуличного освітлення с. Задовга

73,042

 

Будівництво проїзду по вулиці Абрикосова  та Малинова в смт. Козельщина

233,752

 

Реконструкція вуличного освітлення населених пунктів Новогалещинської селищної ради (смт. Нова Галещина, с. Горбані, с. В.Безуглівка)

74,1

 

Реконструкція вуличного освітлення с. Буняківка,

с. Киселівка

 

95,0

Реконструкція теплопостачання Козельщинської ЦРЛ

 

400,0

Капітальний ремонт Хорішківської АЗПСМ

 

363,755

Капітальний ремонт Мануйлівської АЗПСМ

 

82,193

Капітальний ремонт СБК с. Трудовик

 

139,9

Вуличне освітлення в с. Василівка,          Козельщинського району

 

60,0

Капітальний ремонт адмін. будівлі по створенню Центру для надання соціальних послуг населенню

 

144,0

Придбання насосного та технологічного обладнання для КНС  в смт. Нова Галещина

 

60,134

Будівництво роздягалки на стадіоні в смт. Нова Галещина

 

78,0

Капітальний ремонт покрівлі поліклінічного відділення ЦРЛ смт. Козельщина вул. Радянська

 

444,1

 

Показники здоров’я

Показник

2012р.

звіт

2013р.

очіку

ване

2014р. прогноз

2014р. у % до 2013р.

Захворюваність населення на 1 тисячу населення, всього

1399,9

1398,7

1398,7

100%

   у тому числі: хвороби системи кровообігу

596,2

596,0

596,0

100%

   травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

23,1

23,0

22,9

99,6%

   злоякісні новоутворення

19,8

19,8

19,8

100%

   активний туберкульоз

1,5

1,5

1,5

100%

   хвороби органів дихання

218,6

218,8

218,7

99,9%

   хвороби органів травлення

197,9

198,2

198,3

100,1%

Смертність населення за основними причинами на 1 тисячу населення, всього

18,9

18,3

18,3

100%

   у тому числі: хвороби системи кровообігу

14,4

14,7

14,3

97,3%

   травми та отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

0,8

0,8

0,8

100%

   новоутворення

2,0

1,9

1,9

100%

Материнська смертність на 1 тисячу живонароджених

-

-

-

-

Смертність дітей до 1 року на 1 тисячу живонароджених

-

6,6

-

-

Очікувана тривалість життя при народженні, роки,

, у тому числі:

73,8

73,5

73,5

100%

   чоловіки

68,9

68,8

69,0

100,3%

   жінки

77,9

77,8

77,6

100%

 

Медичні кадри

 

2012р.

звіт

2013р.

очіку

ване

2014р. прогноз

2014р. у % до 2013р.

Загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування, осіб, з зубними

34

38

38

100%

Загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров*я усіх форм підпорядкування, осіб, без зубних

34

38

38

100%

 

 

 

 

Мережа лікарняних закладів, їх ліжковий фонд та місткість амбулаторно –   поліклінічних закладів

Показник

2012р.

звіт

2013р.

очіку

ване

2014р. прогноз

2014р. у % до 2013р.

Місткість амбулаторно – поліклінічних закладів  (відвідувань за зміну)

433,0

433,0

433,0

100%

Кількість лікарняних закладів, одиниць

8

8

8

100%

Кількість лікарняних ліжок, денного стаціонару

40

35

35

100%

Кількість лікарняних ліжок цілодобового стаціонару

115

115

115

100%

 

 

 Основні показники розвитку фізичної культури і спорту

                 Показник

 2012

звіт

   2013

 очікуване

 2014

прогноз

2014 р. у % до 2013 р.

 

Кількість осіб, що займаються спортом, осіб

1665

       1665

     1670

100,3%

Кількість осіб, що залучені до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих  дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, осіб

165

167

170

101,5%

Кількість тренерів, що проводять заняття, осіб

  8

8

    10

125%

 

 

 Мережа фізкультурно-спортивних закладів

                 Показник

 2012

звіт

   2013

 очікуване

 2014

прогноз

2014 р. у % до 2013 р.

 

Стадіони, одиниць

1

       1

     1

100%

Спортивні зали площею не менше як 162 кв. метрів, одиниць

3

3

3

100%

Плавальні басейни, одиниць

-

-

-

-

Спортивні майданчики, одиниць

47

47

47

100%

Кількість підприємств, установ, організацій, де проводиться фізкультурно-оздоровча робота, одиниць, (без урахування кількості загальноосвітніх  професійно-технічних та вищих навчальних закладів)

27

27

27

100%

Кількість дитячо-підліткових  фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання населення, одиниць

-

-

-

-

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, одиниць

1

1

1

100%

 

 

 

 Загальноосвітні навчальні заклади*

(на початок навчального року)

 

Показник

2012/2013 звіт

2013р.-2014р.

прогноз

2014р. у % до 2013

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів – всього, одиниць

у тому числі:

 

18

 

17

 

94

Денних

18

17

94

Вечірніх

 

 

 

Із загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів – приватні заклади – всього, одиниць

 

 

 

 

Кількість учнів – всього, осіб

1633

1560

95,5

у тому числі:

 

 

 

у денних загальноосвітніх навчальних закладах

1633

1560

95,5

у вечірніх загальноосвітніх навчальних закладах

 

 

 

Із загальної кількості учнів – у приватних загальноосвітніх навчальних закладах, осіб

 

 

 

Кількість педагогічних працівників – всього,  осіб

 

254

251

 

99

у тому числі кількість педагогічних працівників у приватних закладах, осіб

 

 

 

 

Середня кількість учнів на одного вчителя – всього, осіб

6,4

6,2

 

97

 

у тому числі у приватних загальноосвітніх навчальних закладах

 

 

 

Введення в експлуатацію загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок усіх джерел фінансування – всього, учнівських місць

 

 

 

* Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 Денні загальноосвітні навчальні заклади*

 

(на початок навчального року)

Показник

2012/2013 звіт

2013р.-2014р.

прогноз

2014р. у % до 2013

Кількість закладів – всього, одиниць

18

17

94

у тому числі:

 

 

 

у міських поселеннях

2

2

100

у сільській місцевості

16

15

93,8

Кількість учнів у  закладах – всього,  осіб

1633

1560 

95,5

у тому числі:

 

 

 

у міських поселеннях

713

688

96,5

у сільській місцевості

920

872

94,8

Середня наповнюваність класів – всього, учнів*

12,6

12,5

99,2

у тому числі:

 

 

 

у міських поселеннях

20,4

20,2

99

у сільській місцевості

9,7

9,6

99

Кількість учнів, які навчаються у другу зміну, - всього, осіб

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

у міських поселеннях

 

 

 

у сільській місцевості

 

 

 

Питома вага учнів, які навчаються у другу зміну, у відсотках до загальної кількості учнів

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

у міських поселеннях

 

 

 

у сільській місцевості

 

 

 

Кількість учителів – всього, осіб

254

251

99

у тому числі:

 

 

 

у міських поселеннях

62

63

101,6

у сільській місцевості

192

188

97,9

Кількість учнів на одного учителя – всього

6,4

6,2

97

у тому числі:

 

 

 

у міських поселеннях

11,5

10,9

95

у сільській місцевості

4,8

4,6

95,8

 

* Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 Здобуття повної загальної середньої освіти

 

Показник

2013 звіт

2014р.

прогноз

2014р. у % до 2013

Здобуття повної загальної середньої освіти – всього, у відсотках до загальної кількості випускників 9 класів

158

176

111,4

з них:

 

 

 

у 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів

93

102

70,5

у професійно-технічних загальноосвітніх навчальних

12

14

116,7

у вищих навчальних закладах І, ІІ рівнів акредитації

48

60

125

 

Показники ефективності політики стосовно сім’ї, дітей та молоді

 

Показники

2012р.

звіт

2013р. очікуване

2014р. прогноз

Кількість дитячих будинків сімейного типу

1

1

1

в них дітей-вихованців

7

5

7

Кількість прийомних сімей

2

3

3

в них прийомних дітей

3

4

5

Кількість притулків для неповнолітніх

-

-

-

Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

-

-

-

Кількість дітей, влаштованих у притулки для неповнолітніх, з них:

3

3

3

безпритульних, схильних до бродяжництва та жебракування

-

-

-

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, в тому числі сільські та селищні, одиниць

1

1

1

Центри соціально-психологічної допомоги, одиниць

-

-

-

Центри матері та дитини, одиниць

-

-

-

Соціальні гуртожитки, одиниць

-

-

-

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, одиниць

-

-

-

Центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, одиниць

-

-

-

 

 

Показники розвитку малого підприємництва

 

Показник

2012р.

звіт

2013р. очікуване

 

2014р.

прогноз

Обсяг реалізовано продукції (товарів, послуг) малими підприємствами, млрд.. грн.

0,06

0,07

0,08

Питома вага реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, %

13,3

14,5

15,0

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах,    осіб

290

290

290

Питома вага зайнятих на малих підприємствах від загальної кількості зайнятих працівників підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності, %

6,1

6,1

6,1

 


 

Показники інноваційної діяльності

 

№ з\п

Показник

2012р.

звіт

2013р.

очікуване

 

2014р.

прогноз

2014р.

у % до

2013р.

1

Кількість інноваційно-активних підприємств, одиниць

1

1

1

100,0

2

Впровадження інноваційних технологій, одиниць,

-

-

-

-

 

в тому числі, ресурсо, - енергозберігаючих, одиниць

-

-

-

-

3

Освоєно інноваційної продукції (найменувань), одиниць

1

1

1

100,0

4

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис.грн.

1500,0

1350,0

1400

103,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет розвитку району  на 2014 рік

№ з\п

Найменування обєктів

Загальний обсяг фінансування у 2013 р.,

 тис.грн.

Джерела фінансування у 2013 році,

тис.грн.

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Кошти підприємств

Інші

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

 Реконструкція вуличного освітлення в с.Буняківка, Киселівка

 

Реконструкція теплопостачання Козельщинської ЦРЛ

 

Капітальний ремонт Хорішківської АЗПСМ

 

Капітальний ремонт Мануйлівської АЗПСМ

 

Капітальний ремонт СБК с.Трудовик

 

 

Ремонт вуличного освітлення в с.Василівка

 

Капітальний ремонт адмінбудівлі Центру для надання соціальних послуг населенню

Придбання насосного та технологічного обладнання для КНС в смт.Нова Галещина

Будівництво роздягалки а стадіоні в смт. Нова Галещина

 

Капітальний ремонт покрівлі поліклінічного відділення Козельщинської ЦРЛ

 

95,0

 

 

400,0

 

 

363,8

 

 

82,2

 

139,9

 

 

 

60,0

 

 

 

144,0

 

 

60,1

 

78,0

 

 

444,1

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

-

 

 

 

95,0

 

 

400,0

 

 

363,8

 

 

82,2

 

139,9

 

 

 

60,0

 

 

 

144,0

 

 

60,1

 

78,0

 

 

444,1

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

-

 

 

-

 

-

 

-

 

                                                                                                                       ПЕРЕЛІК

територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається у 2013 році

п/п

Назва цільової програми

Коли і яким документом затверджена

Відповідальні за реалізацію програми

 
 
 

1

2

3

4

 

1

Районна програма «Репродуктивне здоров’я населення Козельщинського району на період до 2015 року»

Рішення десятої сесії районної ради п’ятого скликання від 20.12.2007 р.

Заступник головного лікаря з медичної частини Колесніков С.І.

 

2

Районна програма «Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2012 -+ 2013 роки»

Рішення дванадцятої сесії районної ради шостого скликання від 02.03.2012 р.

Лікар-інфекціоніст Андрейко Н.В.

 

3

Програма розвитку донорства крові та її компонентів у Козельщинському районі на 2011 – 2015 роки

Рішення четвертої сесії районної ради шостого скликання від 03.03.2011 р.

Лікар-трансфузіолог Шевченко О.І.

 

4

Програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011 – 2015 роки

Рішення другої сесії районної ради шостого скликання від 03.12.2010 р.

Головний лікар Радченко І.О.

 

5

Комплексна програма розвитку освітньої галузі Козельщинського району на 2011 – 2015 роки

Рішення четвертої сесії районної ради шостого скликання від 03.03.2011 р.

Відділ освіти, РМК

 

6

Програма розвитку культури Козельщинського району на 2011 – 2015 роки

Рішення четвертої сесії районної ради шостого скликання від 03.03.2011 р.

Відділ культури і туризму РДА

 

7

Програма розвитку малого підприємництва у Козельщинському районі на 2013 – 2014 роки

В стадії розроблення

Відділ економіки

 

8

Програма розвитку галузі тваринництва до 2014 року

Рішення  двадцять четвертої сесії районної ради п’ятого скликання від 11.06.2010 р.

Управління агропромислового розвитку

 

9

Програма соціального розвитку сільських населених пунктів району на 2011 – 2015 роки

Рішення четвертої сесії районної ради шостого скликання від 03.03.2011 р.

Райдержадміністрація та управління агропромислового розвитку

 

10

Програма поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин в Козельщинському районі на період 2011 – 2014 роки

Рішення четвертої сесії районної ради шостого скликання від 03.03.2011 р.

Державна інспекція захисту рослин в Козельщинському районі

 

11

Районна Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства на 2011 – 2014 роки

Рішення четвертої сесії районної ради шостого скликання від 03.03.2011 р.

Органи місцевого самоврядування, житлово-комунальні підприємства

 

12

Районна Програма «Питна вода України» на 2006 – 2020 роки

Рішення вісімнадцятої сесії районної ради четвертого скликання від 22.07.2005 р.

Органи місцевого самоврядування, житлово-комунальні підприємства

 

13

Районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі у Козельщинському районі  «Власний дім» на 2012 – 2016 роки

Рішення дванадцятої сесії шостого скликання від 02.03.2012 р.

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації

 

14

Районна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2011 – 2014 роки

Рішення четвертої сесії районної ради шостого скликання від 03.03.2011 р. із змінами затвердженими рішенням дванадцятої сесії шостого скликання від 02.03.2012 р.

Відділ у справах сім”ї, молоді та спорту РДА, РО ВФСТ «Колос»

 

15

Районна програма з реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї, дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2012 – 2014 роки

Рішення дванадцятої сесії шостого скликання від 02.03.2012 р.

Відділ у справах сім”ї, молоді та спорту РДА

 

16

Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2012 – 2014 роки

Рішення дванадцятої сесії шостого скликання від 02.03.2012 р.

Відділ у справах сім”ї, молоді та спорту РДА

 

17

Районна комплексна програма «Турбота»

Рішення позачергової тринадцятої сесії районної ради шостого скликання від 25.04.2012 р.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управління та відділи райдержадміністрації

 

18

Програма соціального захисту інвалідів, розвитку реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період  2012 – 2014 роки

Рішення шостої сесії районної ради шостого скликання від 08.07.2011 р.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управління та відділи райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік інвестиційних проектів, реалізація  яких передбачається у 2014 році

 

№ з/п

Назва заходу (проекту)

Термін початку та закінчення реалізації

Загальний обсяг фінансування проекту, тис. грн.

Загальний обсяг фінансування на 2014 рік, тис. грн.

Джерела фінансування у 2014 році, тис. грн.

Вплив реалізації проекту (економічні, соціальні, екологічні наслідки)

Буде створено нових робочих місць за рахунок впровадження інвестиційного проекту у 2014 році

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Кошти підприємств

Кошти іноземного інвестора, тис. грн. (дол. США)

Інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Реконструкція теплопостачання Козельщинської ЦРЛ

2013-2014

400,000

400,000

400,000

економічні

2

Капітальний ремонт Хорішківської АЗПСМ

2013-2014

363,755

363,755

363,755

соціальні

3

Капітальний ремонт Мануйлівської АЗПСМ

2013-2014

82,193

82,193

82,193

соціальні

4

Капітальний ремонт СБК с. Трудовик

2014

139,900

139,900

139,900

соціальні

5

Вуличне освітлення в с. Василівка,          Козельщинського району

2013-2014

60,000

60,000

60,000

соціальні

6

Реконструкція вуличного освітлення с. Буняківка, с. Киселівка

2014

95,000

95,000

95,000

соціальні

7

Капітальний ремонт адмін. будівлі по створенню Центру для надання соціальних послуг населенню

2014

144,000

144,000

144,000

 

соціальні

8

Придбання насосного та технологічного обладнання для КНС  в смт. Нова Галещина

2013-2014

60,134

60,134

60,134

екологічні

9

Будівництво роздягалки на стадіоні в смт. Нова Галещина

2014

78,000

78,000

75,000

3,000

соціальні

10

Капітальний ремонт покрівлі поліклінічного відділення ЦРЛ смт. Козельщина вул. Радянська

2014

444,100

444,100

444,100

соціальні

11

Будівництво зерносушильного елеватору ПОСП «Відродження»

2009-2014

3000,0

400,0

-

-

400,0

-

-

Потужність 100 тис.т. зерна

-

12

Будівництво свинокомплексу ТОВ «Агро-СТВ»

2014-

8000,0

800,0

-

-

800,0

-

-

Потужність 10 тис. гол.

-

 

Всього:

 

12867,082

3067,082

400,000

1464,082

1200,0

3,000

 

 

Наверх ↑