Про заходи протидії корупції

Версія для друкуВерсія для друку

Про  заходи   протидії    корупції  

 

Корупція в нашій країні справедливо сприймається суспільством як складне соціальне явище, органічна частина нашого повсякденного життя, що негативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного розвитку держави, загрожує демократії і правам людини, реалізації принципу верховенства права, підриває соціальну справедливість, легітимність публічних інституцій, добробут, завдає шкоди національній безпеці.

Отже, корупція стала універсальною проблемою. Вона найбільше вражає систему відносин громадян з органами державної влади та місцевого самоврядування в процесі реалізації першими своїх конституційних прав. Така ситуація підриває основи ідеології суспільства, так як громадяни починають сприймати корупцію як «спрощену форму» отримання адміністративних послуг.

За останній час в Україні на всіх рівнях влади започатковані і продовжують вживатися суттєві комплексні заходи щодо подолання не тільки окремих проявів корупції, а й докорінних змін у ситуації з цієї проблеми.

          Прийняття нового антикорупційного законодавства – відправна точка в процесі протидії, запобіганні і саме боротьби з корупцією , необхідно виховувати непримиренність населення до корупції, переконати людей в спроможності держави покарати чиновника за вчинені правопорушення.

           В  управлінні   Пенсійного  фонду України в Козельщинському районі    систематично проводяться антикорупційні заходи щодо попередження та профілактики корупційних порушень відповідно до вимог     Закону України '' Про запобігання корупції “ " Про засади державної антикорупційної політики в Україні”  (Антикорупційна стратегія) на2014-2017 роки” , постанов Кабінету міністрів України, наказів Голови Правління Пенсійного фонду України  чинного законодавства і планів роботи. 
       Протягом 11 місяців 2015 року   в   різних   формах   проводилась    інформаційно – роз'яснювальна   робота   щодо  попередження   і   профілактики   проявам   корупції та  з роз'яснення змін до чинного антикорупційного законодавства. 
      На виконання Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2015 рік, затвердженої Наказом Пенсійного фонду України №63 від 14.04.2015 та наказу головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області наказом управління Пенсійного фонду України в  Козельщинському районі  від 19.05.2015 №51 затверджено План антикорупційних заходів  на 2015 рік  направлених на   реалізацію планових завдань, спрямованих на оцінку та усунення (мінімізацію) корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов`язаних з корупцією правопорушенням

    Щомісячно серед працівників управління на постійно діючих семінарах «Правова освіта» розглядаються законодавчі акти України у сфері державної антикорупційної політики з урахуванням внесених змін, детально вивчаються заходи запобігання корупційним проявам та відповідальність за недотримання вимог чинного законодавства.

  Зокрема, в різних формах (витупи, лекції, навчання, круглі столи, наради, ) проведено 22 інформаційно - роз'яснювальних заходів, до участі в яких залучено всіх  державних службовців  управління, проводилися виступи  газеті, на WEB – сайті  районної державної адміністрації з роз'ясненням антикорупційного законодавства. 
      В управлінні особлива увага приділяється роз'ясненню питань фінансового контролю, недопущення конфлікту інтересів, обмежень щодо одержання дарунків,   обмеження    щодо сумісництва,   змін   в   антикорупційному законодавстві. 

        

Адміністрація

управління Пенсійного фонду України в Козельщинському районі

Наверх ↑