Про відповідальність за порушення законодавства щодо соціального захисту працюючих, зайнятих у шкідливих та важких умовах праці, роз’яснюють фахівець Управління Держпраці у Полтавській області

Версія для друкуВерсія для друку

Про відповідальність за порушення законодавства щодо соціального захисту працюючих, зайнятих у шкідливих та важких умовах праці, роз’яснюють фахівець  Управління Держпраці у Полтавській області

Статтею 153 Кодексу Законів про Працю України визначено, що на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.

На підприємствах, де технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали є потенційним джерелом шкідливих і небезпечних факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також для забезпечення соціальних гарантій працюючим, зайнятим у відповідних умовах, законодавством, зокрема статтею 7 Закону України «Про охорону праці», передбачено ряд пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах праці.

Право на пенсію за віком на пільгових умовах, щорічну додаткову оплачувану відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, скорочену тривалість робочого тижня, доплати визначається тільки на основі результатів атестації робочих місць за умовами праці, порядок проведення якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».

Основна мета атестації полягає не лише у встановленні пільг й компенсацій, а насамперед, у регулюванні відносин між власником і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, у визначенні невідкладних заходів щодо покращання умов і безпеки праці, які не потребують для їх впровадження залучення сторонніх організацій і фахівців.

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. 

Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці на робочому місці. 

Відповідальність за несвоєчасне та неякісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Частиною першою статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Головний державний інспектор                                                        Н.Чирвон

Наверх ↑