Про переведення працівника на інше підприємство.

Версія для друкуВерсія для друку

Про переведення працівника на інше підприємство.

  Статтею 32 КЗпП установлено, що переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника

  Відповідно до п.5 ст.36 КЗпП переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію є підставою припинення трудового договору.

У зв»язку з цим на новій роботі працівник укладає інший трудовий договір. Ініціатором переведення може бути як сам працівник, так і власник підприємства або уповноважений ним орган, зацікавлений у переведенні працівника.

  Для припинення трудового договору в порядку переведення на захисту прав працівника власник або уповноваженим ним орган підприємства, куди переводиться працівник, повинен подати відповідний лист-запит власникові  або уповноваженого ним органу підприємства на якому працює працівник, з проханням звільнити його з роботи за переведенням відповідно до п.5 ст.36 КЗпП. У листі-запиті доцільно зазначити строк у який просять звільнити працівника і це підтверджується зобов»язанням про прийняття на роботу в порядку переведення у вказаний в документі термін. Лист-запит, як правило, видається працівникові або надсилається на інше підприємтсво поштою.

 У разі згоди власника або уповноваженого ним органу підприємства, на якому працює працівник, на припинення з останнім трудового договору за п.5 ст.36 КЗпП за переведенням працівникові потрібно подати відповідну заяву з проханням звільнити його з роботи по переводу на інше підприємство. На іншу роботу приймають теж на підставі відповідної заяви працівника з проханням прийняти на роботу за переведенням. Припинення трудового договору і прийняття на роботу мають бути оформлені наказами (розпорядженнями) відповідних власників підприємств або уповноважених ним органів про звільнення працівника з попереднього місця роботи та про прийняття його на нове місце роботи за переведенням з посиланням на п.5 ст.36 КЗпП у погодженими сторонами строк. Як правило, між звільненням і прийняттям на роботу не має бути перерви.

 Для переведення працівника на інше підприємство потрібно згода працівника та погодження між власниками відповідних підприємств або уповноважених ним органів.  У разі відсутності зазначених умов  переведення  на інше підприємство  відбутися неможливе. Тому навіть якщо працівник  подав заяву з проханням про звілдьнення його з роботи в порядку переведення за п.5 ст.36 КЗпП, але не має погодження власників зацікавлених підприємств, де працює працівник і куди він бажає працевлаштуватись, або уповноважених ним органів то оформляти звільнення за переведенням не можна.  

  Відповідно до ч.5 ст.24 КЗпП особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. Відмова  у прийнятті працівника  на роботу в такому разі буде порушенням трудового законодавства і може бути оскаржена в судовому порядку.

Згідно ч.2 ст.232 КЗпП спори про відмову в прийнятті на роботу працівника запрошеного за переведенням з іншого підприємства, організації, установи розглядаються безпосередньо  районними, районними в містах, міськими чи міськрайоними судами.

 Відповідно до ст.26 КЗпП  у разі переведення  на роботу на інше підприємство, організацію чи установу випробування для працівника не встановлюється.

  Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом  Мінпраці Мінюсту , Мінзахисту України від 29.07.93р. № 58 , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 17.08.93р. за № 110 (за змінами), до трудової книжки заносяться відомості про переведення на іншу постійну роботу. Запис у трудовій книжці про переведення на іншу  роботу має повністю відповідати формулюванням чинного законодавства  з посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Запис про переведення вноситься власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку (п.2.4 Інструкції)

Ст.81 КЗпП  врегуліровано  питання щодо права працівників на щорічну  відпустку у разі переведення на інше  підприємство, організацію, установу. Встановлено, що за бажанням працівників переведених на роботу з одного підприємства , організації , установи на інше, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації, щорічна  відпустка  повної тривалості надається до настання шестимісячного терміну безперервної  роботи після переведення.

Головний державний інспектор праці                Н.Чирвон        

Наверх ↑