Права учасників антитерористичної, операції, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб

Версія для друкуВерсія для друку

Права учасників антитерористичної, операції, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб

 

Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання прав і свобод людини. На сьогодні в Україні у зв»язку з проведенням антитерористичної операції та тимчасовою окупацією території України найнеобхіднішим є захист прав  учасників АТО, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб. Однією з нрайактуальніших проблем є дотримання статусуветерана війни- учасника бойових дій, який надає учасникам АТО пільги, а їх сім»ям – соціальні гарантії.

Відповідно до   ст.119КЗпП України працівники, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу" і "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, в яких вони працювали на час призову. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, в яких вони працювали на час призову. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Дані гаранті зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими

Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.(п.9ст.42КЗпП)

Відповідно до ст.77-2 КЗпП учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.  Святкові і неробочі дні (стаття 73 цього Кодексу) при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються.(ст.78-1 КЗпП)

Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.(ст.1 Закону України »Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

Переселенці із зони АТО за новим місцем роботи відповідно до  Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою  наказом Міністерства праці Українри, Міністерства  юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України  від 2907.1993  № 58, може бути виданий дублікат трудової  книжки  за новим  місцем  роботи  у зв’язку з відсутністю доступу до трудової книжки  працівника  внаслідок  надзвичайної ситуації, передбаченої Кодексом    цивільного    захисту    України,    або    проведення антитерористичної операції на території, де працював працівник.

Дублікат  видається на підставі заяви працівника та отриманої ним   у  письмовому  вигляді  інформації  зі  штабу  з  ліквідації наслідків   надзвичайної   ситуації  про  виникнення  надзвичайної ситуації  або Антитерористичного центру при Службі безпеки України про   проведення   антитерористичної  операції  на  території,  де працював працівник, що надається в довільній формі.

У  разі  відновлення  доступу  до  трудової  книжки  записи з дубліката  про періоди роботи переносяться до трудової книжки. При цьому  на  першій  сторінці  дубліката  робиться  напис: "Дублікат анульовано", посвідчується печаткою роботодавця за останнім місцем роботи працівника та дублікат повертається його власнику.

 

 

Головний держаний інспектор                                               Н.Чирвон

Наверх ↑