Поняття мінімальної заробітної плати

Версія для друкуВерсія для друку

Поняття мінімальної  заробітної  плати

Трудовий договір  між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, передбачає  працівник зобов'язується виконувати роботу, а роботодавець  зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи (ст.21 КЗпП)

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Згідно з пп. 8 п.1 ст. 40 Бюджетного кодексу України розмір мінімальної заробітної плати визначається в Законі про Державний бюджет на відповідний рік.

Мінімальна зарплата в Україні регулюється ст. 95КЗпП України та ст. 3 Закону України "Про оплату праці". Відповідно до цих статей, мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається відповідно до статей 9 і 10 Закону України "Про оплату праці" та не може бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Мінімальна заробітна плата встановлюється на національному рівні (однакова для всіх, відсутній регіональний, галузевий чи ін. поділ). Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Відповідно до ст..8 Закону України Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" від 17.09.2015р. № 704-УІІІ  установлена у 2015 році мінімальна заробітна плата:

у місячному розмірі: з 1 січня - 1218 гривень, з 1 вересня - 1378 гривень;

Головний державний інспектор                                  Н.Чирвон

Наверх ↑