Особливості надання відпустки сумісникам

Версія для друкуВерсія для друку

Особливості  надання відпустки сумісникам

Працівник, що працює за сумісництвом має право на щорічну оплачувану відпустку, так само  як і працівник, що працює за основним місцем роботи. Відповідно до ст.75 КЗпП щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

  Згідно ст..79 КЗпП та ст..10 Закону України »Про відпустки» право працівника на отримання щорічної основної та додаткової відпусток повної  тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі, організації , підприємстві.

  Право сумісника на щорічну відпустку передбачено ст.2 Закону України «Про відпустки», бо сумісник є особою, що  перебуває в трудових відносинах з підприємством .

 Відповідно  до п. 6 ч.7 ст. 10 Закону України «Про відпустки» до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві щорічна відпустка повної тривалості надається суміснику одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.

У разі якщо тривалість відпустки, наданої підприємством на якому працівник працює за сумісництвом менше тривалості відпустки за основним місцем роботи, йому відповідно до п.14 ст.25 Закону України «Про відпустки» в обов»язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати термін  до закінчення відпустки  за основним місцем роботи. Оскільки відпустка без збереження заробітної плати визначена в ст..25 цього Закону, надаються на бажання працівника, на роботі за сумісництвом, така відпустка має надаватися з ініціативи  самого працівника, на підставі його заяви, копії наказу про надання йому відпустки.

Ст..24 цього закону  передбачено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні  щорічної відпустки, тобто якщо працівник не перебуває у відпустці протягом декількох років, то компенсація за невикористану відпустку нараховується за всі невикористані ним щорічні відпустки .  Оплата відпустки чи виплата компенсації за невикористану відпустку  проводиться сумісникам відповідно до чинного законодавства, на загальних підставах.

Головний державний інспектор                             Н.Чирвон

 

Наверх ↑