Основні відмінності трудових договорів від цивільно-правових договорів

Версія для друкуВерсія для друку

Основні відмінності трудових договорів від цивільно-правових договорів

 

 Трудовий договір :                                       Цивільно-правовий договір:

- обсяг виконуваної роботи визнача-

ється  у вигляді професії, спеціальності, кваліфікації чи посади визначеної відповідно до класифікатора професій;

 

- робоче місце створюється роботодавцем і він забезпечує всі необхідні умови праці, необхідні для виконання визначених договором робіт;

 

- працівник підпорядковується внутрішньому трудовому розпорядку роботодавця, конкретним його посадо-вим особам. Виконує роботи відповідно до графіку чи режиму роботи, встановленому роботодавцем;

 

 

- за виконання робіт працівникові нараховується та виплачується заробітна плата в розмірі не нижче , встановленого законодавством.

 

 

 

 

 

 

- трудове законодавство поширюється в повному обсязі: внесення запису  до трудової книжки, сплата роботодавцем внесків.

 

- обсяг  виконуваної роботи  визнача-ється  у вигляді конкретних фізичних величин, які підлягають вимірюванню та можуть бути відображені в акті їх приймання;

 

- підрядник виконує визначені догово-ром роботи на власний страх та ризик. Однак договором  можуть передбача-тись умови надання сировини чи матеріалів для виконання цих робіт;

 

- договором встановлюються початко-вий  та кінцевий  терміни, в межах яких підрядник повинен виконати визначені договором роботи відповідно до власного графіку роботи та виходячи лише з власних можливостей;

 

- підряднику за виконання визначеної договором та зданої відповідно до акту роботи виплачується дохід у розмірі, встановленому самим договором. До цього доходу крім заробітної плати може включатись й вартість інших витрат, які поніс підрядник при виконанні роботи.

 

 

- діють лише норми цивільного законодавства.

 

 

Головний державний інспектор праці                                                 Н.Чирвон

Наверх ↑