ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ економічного і соціального розвитку району на 2017 рік

Версія для друкуВерсія для друку

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

  економічного і соціального розвитку району на 2017 рік

 

Показник

Один.

виміру

2015р. звіт

2016р. звіт

2017р. прог­­ноз

2017р.

у % до

2016р.

Середньорічна чисельність наявного населення

осіб

19500

19258

19000

98,7

Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*

млн.грн.

442,0

505,0

580,5

115

У порівняних цінах, у % до попереднього року

%

165,9

102,5

102

Х

Обсяг реалізованої  промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах

млн.грн.

 15,5

17,2

18,5

107,6

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у цінах 2010 року – всього

млн.грн.

522,2

554,5

544,9

100,3

у % до попереднього року

%

118,2

106,2

100,3

Х

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування, всього

млн.грн.

330,1

350

380

108,6

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн.грн.

32,2

51,8

54,7

105,6

Податкові надходження місцевих бюджетів

млн.грн.

32,1

51,7

54,6

105,6

Роздрібний товарооборот суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності у діючих цінах

млн.грн.

29,46

30,7

31,5

102,6

у % до попереднього року**

%

71,0

93,5

91,0

Х

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах

млн.грн.

23,3

60,0

65,0

108,3

у % до попереднього року у порівняних цінах **

%

38,8

257,5

99,8

Х

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу

грн.

1164,6

3113,6

3421,1

109,9

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку – всього

млн.дол.США

-

-

-

-

у % до попереднього року

%

-

-

-

-

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу

дол.

США

-

-

-

-

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

77

78

78

100

Середньомісячна заробітна плата

грн.

3029

3540

4070

115

Ріст середньомісячної заробітної плати до попереднього року

%

128,5

116,9

115

Х

Кількість створених нових робочих місць (в усіх сферах економічної діяльності)

одиниць

50

106

90

85

  *  розрахунково

** темпи зростання розраховані через індекси у порівняних цінах      

 

 

Наверх ↑