Організаційна структура, місія, функції, повноваження, основні завдання та напрями діяльності Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Полтавській області.

Версія для друкуВерсія для друку

Організаційна структура, місія, функції, повноваження, основні завдання та напрями діяльності Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Полтавській області.

            Головна мета діяльності (місія) Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Полтавській області (надалі – Кременчуцька ОДПІ) полягає у здійсненні контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством, реалізація єдиної державної податкової політики та території обслуговування.

            Кременчуцька ОДПІ обслуговує платників шести територіальних одиниць: міст Кременчука та Комсомольська, Кременчуцького, Глобинського, Кобеляцького та Козельщинського районів.

            Очолює Кременчуцьку об’єднану державну податкову інспекцію Головного управління Міндоходів у Полтавській області заслужений економіст України, почесний працівник ДПС України,  Андрій Олександрович Звонков.

            Для забезпечення ефективної організації роботи щодо реалізації основних завдань та функцій податкової служби керівництво роботою структурних підрозділів Кременчуцької ОДПІ здійснюють заступники начальника: перший заступник начальника Лєднік Олег Вікторович; заступники начальника Година Ірина Іванівна, Лазько Анатолій Миколайович, Шуба Алла Володимирівна, Донченко Євгеній Петрович, Любченко Андрій Анатолійович, Савченко Олег Вікторович, Одерій Олександр Славович та заступник начальника – начальник слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Бурлаченко Володимир Олександрович.

            За структурою податкова інспекція складається з 7 управлінь, 9 самостійних відділів (секторів) та 4 відділень. Основними завданнями та напрямами роботи структурних підрозділів є наступне.

- Управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій. Головним завданням управління є забезпечення в межах прав, обов’язків, відповідальності, неухильного дотримання чинного законодавства, належної організації виконання прогнозних показників по надходженням до бюджету податку на прибуток, податку на додану вартість,  а також місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів.

- Управління доходів і зборів фізичних осіб. Управління здійснює контроль за надходженнями до бюджету податку на доходи фізичних осіб, єдиного та фіксованого податку  з фізичних осіб - підприємців, збору за першу реєстрацію транспортних засобів, мита, податку на додану вартість та плати за землю з фізичних осіб; проводить контрольно – перевірочну роботу, заходи по легалізації зайнятості населення, а також залученню до декларування доходів громадян.

- Управління податкового аудиту. Контрольно – перевірочна робота є одним із дієвих важелів руйнування схем мінімізації, збільшення сплати податків до бюджету та збільшення податкового навантаження. Використання ризикоорієнтованої системи відбору платників до перевірок дає змогу зосередити увагу на тих підприємствах, які мають ризики при несплаті податків,  здійснення контролю за додержанням фінансовими установами податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів, інших обов’язкових платежів, установлених законодавством шляхом проведення документальних перевірок та здійснення валютного контролю, контролю за своєчасністю проведення розрахунків та оподаткуванням у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).

 

- Координаційно-моніторингове управління.  До основних функцій відносяться: узагальнення, зведення комплексних заходів по забезпеченню надходжень до бюджету та адмініструванню податків і платежів; аналіз та обчислення показників бази оподаткування в розрізі податків, платежів, рівнів бюджету  та  платників; накопичення та аналіз динаміки макро- і мікроекономічних показників, оцінка їх впливу на надходження до бюджету; взаємодія з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо організації виконання показників державного та місцевого бюджетів.

            Завданням управління є також забезпечення правильності, повноти та своєчасності зарахування до відповідних бюджетів податків, зборів та інших платежів встановлених законодавством України, що контролюються органами державної податкової служби.

- Управління погашення заборгованостей. Основними завданнями управління є проведення комплексу робіт з погашення податкового боргу з податків і зборів платників податків, заборгованості з інших платежів, а також стягнення своєчасно не нарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску з платників єдиного внеску. Застосування до платників процедур банкрутства; відстрочення, розстрочення та реструктуризація грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також списання безнадійного податкового боргу; виявлення, облік, зберігання, оцінка, розпорядження безхазяйним майном, а також іншим майном, що переходить у власність держави.

 - Управління ІТ та обліку платників податків. До основних функцій управління відносяться: приймання, реєстрація та комп’ютерна обробка звітних документів платників податків; приймання податкової звітності платників податків засобами телекомунікаційного зв’язку, адміністрування локальних і корпоративних мереж; органiзацiя роботи ПЕОМ, периферійних пристроїв та системного програмного забезпечення. Серед завдань є створення районного банку даних про платників податків та наповнення Державного реєстру фізичних осіб інформацією про доходи фізичних осіб та сплачені ними податки, що є передумовою для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю перерахування податків і зборів(обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів.

 - Адміністративно – господарське управління. Основними завданнями відділу є робота з документами, а саме: приймання, реєстрація, ведення обліку, забезпечення зберігання, оперативний пошук, інформування за документами та доставка документів; організація роботи по забезпеченню охорони приміщень, заходи пожежної безпеки, охорони праці, надзвичайних ситуацій та цивільної оборони; забезпечення належного технічного та санітарного стану адмінбудинків та прилеглої до них території.

- Юридичний відділ. Основними завданнями юридичного управління є організація правової роботи Кременчуцької ОДПІ, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства працівниками Кременчуцької ОДПІ; організація та участь у реалізації правової політики, спрямованої на забезпечення надходжень до бюджетів всіх рівнів; забезпечення супроводження справ у судах.

- Відділ обслуговування платників податків. До основних функцій управління відносяться: координація та організація роботи з надання адміністративних послуг та забезпечення надання консультацій відповідно до Податкового та Митного (у частині адміністрування митних платежів, митного аудиту) кодексів України, законодавства з питань сплати єдиного внеску; підготовка та оприлюднення публічної інформації, забезпечення в установленому законодавством порядку доступу до публічної інформації запитувачам, організація роботи зі зверненнями громадян;

Головний оперативний відділ. До структури податкової міліції входять оперативні підрозділи, функціями та завданнями яких є: виявлення злочинів в сфері оподаткування, пріоритетно за результатами ведення оперативно - розшукової діяльності і відповідно припинення такої протиправної діяльності, притягнення винних до кримінальної відповідальності із забезпеченням відшкодування нанесених державі збитків, запобігання корупційним проявам, забезпечення безпеки при здійсненні співробітниками інших податкових органів службової діяльності.

- Слідчий відділ фінансових розслідувань забезпечує викриття та розслідування економічних злочинів підслідних податковій міліції.

- Інформаційно-комунікаційний відділ. Основними завданнями відділу є масово-роз'яснювальна робота з питань застосування податкового законодавства; формування податкової культури населення, молоді – майбутніх платників податків, взаємодія з засобами масової інформації.

- Відділ організації діяльності та контролю виконання документів. Основними завданнями відділу є організація роботи Кременчуцької ОДПІ, планування та координація роботи структурних підрозділів, організація системного контролю за виконанням розпорядчих документів ДПА України, ДПА у Полтавській області та Кременчуцької ОДПІ.

- Відділ персоналу. Основним завданням відділу персоналу є організація і здійснення кадрової роботи, в основу якої покладено принципи демократичного добору і просування по службі за діловими якостями та професійною компетенцією, постійне навчання працівників, реалізація єдиної державної політики з питань державної служби.

- Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку. Основним завданням відділу є планування з фінансування витрат на утримання Кременчуцької ОДПІ, організація і ведення бухгалтерського обліку виконання кошторису на відповідний період.

Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів. Основним завданням відділу є забезпечення в межах прав, обов’язків, відповідальності, неухильного дотримання чинного законодавства, належної організації виконання акцизного податку, збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

Комсомольське відділення. Основним завданням відділення є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства і забезпечення єдиної державної податкової політики на території міста Комсомольська. Відділення обслуговує 971 юридичних осіб та 3454 фізичних осіб – підприємців.

- Глобинське відділення. Основним завданням відділення є контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків та зборів суб’єктами господарювання Глобинського району, а це 728 юридичні особи та 1472 фізичних особи - підприємця, робота по розширенню бази оподаткування та детінізації економіки.

- Кобеляцьке відділення. Основним завданням відділення є адміністрування податків і зборів визначених податковим законодавством, контроль за повнотою та своєчасністю їх внесення до бюджетів усіх рівнів, реєстрація та облік платників податків Кобеляцького району. Відділення обслуговує 609 юридичних осіб та 1824 фізичних осіб – суб’єктів господарювання.

- Козельщинське відділення. Основним завданням відділення є контроль за справлянням загальнодержавних та місцевих податків і зборів суб’єктами господарювання, які зареєстровані території Козельщинського району (390 юридичних осіб та 673 фізичних особи – підприємця), реалізація єдиної державної податкової політики на території обслуговування.

 

Наверх ↑