111

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ станом на 01.10.2015 року

Версія для друкуВерсія для друку

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ

станом на 01.10.2015 року

 

1. Офіційний розділ

Козельщинська районна державна адміністрація

Поштові реквізити: 39100 Полтавська область смт Козельщина

вул. Леніна,5

Телефони: (05342) 3-13-70 Факс:3-15-64 Адреса електронної пошти: koz_rda@adm-pl.gov.ua

Голова Козельщинської районної державної адміністрації

Перепелиця Олександр Олексійович (05342)    3-11-50

Голова Козельщинської районної ради

Марченко Юрій Борисович (05342)   3-15-98

 

2. Характеристика Козельщинського району

2.1. Географія і природний потенціал:

Районний центр

смт Козельщина

Площа

0,9 тис.кв.м., 3,1% від території Полтавської області

Відстані

Відстань від смт Козельщина до Полтави: -   залізницею - 83 км -   постійними дорогами — 75 км

Географічні дані

По території району протікає 4 річки. Найбільша: Псел (водний простір району 258,1 га). Район розташований у лісостеповій фізико-географічній зоні. Середньорічні температури: літня +18,9°С, зимова- 5,3° С. Кількість опадів 450-570 мм.

Кордони

Межує з Кобеляцьким, Решетилівським, Кременчуцьким, Глобинським районами

Населення

Чисельність постійного населення на 1 січня 2011 року становить 19,8 тис. осіб, у тому числі: - міського 6,0 тис.осіб, (30,3%), сільського 13,8 тис.осіб (69,7%)

 

2.2. Промисловість

Кількість промислових підприємств —3.

Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств – 11,6 млн,грн.,

на одну особу – 586 грн.

Галузева структура реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності

за 2015 рік

-  виробництво цегли керамічної – 70%,

- виробництво будівельних сумішей – 30%.

 

2.3. Агропромисловий комплекс.

Кількість сільськогосподарських підприємств — 12. Фермерських господарств - 150.

Площа сільгоспугідь ( по всіх товаровиробниках) складає 80020 га. З них:

-                                                           ріллі - 62637,2 га

-                                                           пасовищ - 8395,4 га.

Об"єм сільськогосподарського виробництва за 9 міс. 2015 р. (у цінах 2010 р.) склав 395168,2 тис.грн.

Структура сільськогосподарського виробництва:

-                  рослинництво – 78,9%

-                  тваринництво – 21,1%.

 

 

 

2.4. Мале підприємництво

Галузь

Кількість МП

Питома вага (%)

Промисловість

0

0

Торгівля та громадське харчування

8

34,8

Будівництво

2

8,7

Сільське господарство

13

56,5

2.5. Інвестиції в основний капітал млн.грн. (у фактичних цінах)

За 6 міс. 2015 року інвестиції в основний капітал становили 10,5 млн.грн. 83,9% інвестицій було направлено на придбання машин, обладнання, інструменту, приладів та інвентарю, транспортних засобів, 16,1% витрачено на капітальне будівництво.

За видами економічної діяльності 71,9% загального обсягу всіх інвестицій в основний капітал спрямовано на розвиток об"єктів, які функціонують в сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві.

Найбільшу частку інвестицій в основний капітал складають власні кошти підприємств і організацій та кредити банків.

 

3. Інфраструктура регіону

3.1.         Транспортні комунікації, транспортна мережа загального користування.

Експлуатаційна довжина:

-   залізничних колій— 21 км

-   автомобільних доріг загального, державного і місцевого значення -345 км.

3.2.           Телекомунікаційні системи

У районі діє одне підприємство зв"язку "Укртелеком".

3.3.           Фінансово-кредитна система

Станом на 01.10.15 банківська система району налічує 4 філії та відділень банків:

-   відділення АБ "Полтавабанк";

-   філія - Козельщинське відділення "Ощадбанку";

-   Козельщинське відділення КФ КБ "Приватбанку";

-   Козельщинське відділення Полтавської обласної дирекції Райффайзенг Банк "Аваль";

 

3.4. Культура та дозвілля

Клубні заклади – 20, музеї -1

масові бібліотеки -1, бібліотечні філії 21.

4. Основні показники економічного та соціального розвитку району у 2015 році

млн.грн.

Обсяг реалізованої промислової продукції

(робіт, послуг)

11,6

Валова продукція сільського господарства

— всього

395,2

В т.ч. продукція рослинництва

349,7

- продукція тваринництва

45,5

Інвестиції в основний капітал

10,5

Прибуток прибуткових господарств

97,0  

Роздрібна торгівля

24,5  

4.1. Середньооблікова кількість штатних працівників по галузях економіки за 2015 рік

2620 чол.

Населення, всього

 19,8

Кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності

4.5

У тому числі: сільське господарство

1.3

промисловість

0.4

будівництво

0.1

транспорт і зв"язок

0.2

освіта

0.6

охорона здоров"я та соціальна допомога

0.4

інші галузі

1.4

Кількість безробітних, що знаходяться на обліку в ЦЗ, осіб

447

 

4.2. Доходи і видатки місцевого бюджету Козельщинського району за 9 міс.2015 р,

Доходи -

- всього ( з урахуванням трансфертів), млн..грн.

73,6

Структура прибуткової частини, %

1 . Податкові надходження

96.9

з них податок з доходів фізичних осіб

48,7

2. Інші збори та надходження

3.1

       

4.3. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2015 році – 2681 грн.

 

5. Довідкові дані для розрахунків та обгрунтувань

 

5.1. Земельний фонд району за 2015 рік ( тис.гектарів)

Загальна площа

92.7

У тому числі: 1 . Ліси та інші лісовкриті площі

4.1

2. Сільськогосподарські угіддя у т.ч. рілля

80.1 / 63.3

3. Болота

2.2

4. Водойми

0.6

5. Земля під забудовою

2.6

в т.ч. земля під дорогами

0.6

6. Інші землі

3.2

6. Соціальні заклади

6.1.                    Середня освіта: загальноосвітні навчальні заклади - 15.

6.2.                     Дошкільні заклади —6.

6.3.                    Заклади охорони здоров"я:

-                                               лікарняних закладів -2

-                                               в них ліжок – 35  ( на 1.0 тис. населення)     - 1,8

-                                               амбулаторій загальної практики сімейної медицини - 7

-                                               фельдшерсько-акушерських - 27.

6.5.                   Фізична культура та спорт

У районі функціонує добровільне спортивне товариство, 1 дитячо-юнацька спортивна школа, діє стадіон та 44 спортивні майданчики.

У районі розвиваються 10 видів спорту.

 

7. Найбільші підприємства району

ТОВ "Комбікормовий завод'

39100 смт Козельщина вул. Радянська,  тел. 3-15-88

Козельщинський завод будматеріалів ПП Чіп Н.А.

39100 смт Козельщина вул. Радянська, 229 тел. 3-18-68

 

Наверх ↑