ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право влас

Версія для друкуВерсія для друку

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

голова Козельщинської районної

державної адміністрації           

__________________С.Ф.Сушко

«_____»____________2013р.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності або право користування яким має дитина

(назва адміністративної послуги)

 

Козельщинська райдержадміністрація

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта  надання адміністративної послуги

смт Козельщина, вул. Леніна, 5

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Щоденно з понеділка по четвер 800год. до 1715 год., п’ятниця з 800год. до 1600 год., обідня перерва з 1200год. до 1300год.

3.

Телефон/факс  (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон/факс: 31344; адреса електронної пошти: koz_rda@adm-pl.gov.ua; веб-сайт: http://www.adm-pl.gov.ua/kozelch

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Сімейний кодекс України

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення батьків (опікунів, піклувальників) дитини

9.

Вичерпний  перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

копія паспорта, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно;

витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий відповідно до законодавства;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з домової книги;

копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);

копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);

копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності).

У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї

10.

 

 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. Подання документів;

2. Здійснення перевірки;

3. Розгляд питання на засіданні комісії з питань захисту прав дитини;

4. Підготовка рішення про надання дозволу або відмови у його наданні

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга надається безоплатно

У разі платності

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу)

 

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12

Строк надання адміністративної послуги

У місячний термін

13

Термін дії адміністративної послуги

 

14.

Перелік підстав для залишення документів без розгляду

Неподання, подання не повного пакету документів

15.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Заявник (мати, батько дитини), позбавлені батьківських прав;
судом, органом опіки та   піклування або прокурором постановлено (прийнято) рішення про відібрання дитини від батьків (або того з них, який звернувся за дозволом) без  позбавлення їх батьківських; 
до суду подано позов про позбавлення батьків дитини (або того з них, який звернувся за дозволом) батьківських прав;
заявник повідомила про себе неправдиві відомості, що мають  суттєве значення для вирішення питання про надання дозволу чи відмову в його наданні;
між батьками дитини немає  згоди стосовно вчинення правочину щодо нерухомого майна дитини; 
між батьками дитини або між одним з них та третіми особами існує судовий спір стосовно  нерухомого майна, за дозволом на вчинення правочину щодо якого звернулися батьки дитини (або один з них); 

вчинення правочину призведе  до звуження обсягу існуючих майнових прав дитини та/або  порушення охоронюваних   законом інтересів дитини.

15.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про надання дозволу або відмова у його наданні

16.

Способи отримання відповіді (результату)

 

17.

Примітка

 

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

голова Козельщинської районної

державної адміністрації           

__________________С.Ф.Сушко

«_____»____________2013р.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Прийняття рішення про створення дитячого будинку сімейного типу та влаштування до нього дітей

(назва адміністративної послуги)

 

Козельщинська райдержадміністрація

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта  надання адміністративної послуги

смт Козельщина, вул. Леніна, 5

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Щоденно з понеділка по четвер 800год. до 1715 год., п’ятниця з 800год. до 1600 год., обідня перерва з 1200год. до 1300год.

3.

Телефон/факс  (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон/факс: 31344; адреса електронної пошти: koz_rda@adm-pl.gov.ua; веб-сайт: http://www.adm-pl.gov.ua/kozelch

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

Постанова Кабінету Міністрів України № 564 від 26.04.2002 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення потенційних батьків-вихователів

9.

Вичерпний  перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява потенційних батьків-вихователів;

згода дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на влаштування до дитячого будинку сімейного типу (далі ДБСТ)

10.

 

 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подання заяви;

підготовка рішення про створення ДБСТ та влаштування до нього дітей;

підготовка угоди про організацію діяльності ДБСТ

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга надається безоплатно

У разі платності

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу)

 

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12

Строк надання адміністративної послуги

У місячний термін

13

Термін дії адміністративної послуги

 

14.

Перелік підстав для залишення документів без розгляду

 

15.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

виникнення несприятливих умов для виховання та спільного проживання дітей;

виявлення обставин, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України;

відмова дитини від влаштування

15.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про створення ДБСТ та влаштування до нього дітей

16.

Способи отримання відповіді (результату)

 

17.

Примітка

 

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

голова Козельщинської районної

державної адміністрації           

__________________С.Ф.Сушко

«_____»____________2013р.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Прийняття рішення про створення прийомної сім’ї та влаштування до неї дитини (дітей)

(назва адміністративної послуги)

 

Козельщинська райдержадміністрація

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта  надання адміністративної послуги

смт Козельщина, вул. Леніна, 5

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Щоденно з понеділка по четвер 800год. до 1715 год., п’ятниця з 800год. до 1600 год., обідня перерва з 1200год. до 1300год.

3.

Телефон/факс  (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон/факс: 31344; адреса електронної пошти: koz_rda@adm-pl.gov.ua; веб-сайт: http://www.adm-pl.gov.ua/kozelch

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

Постанова Кабінету Міністрів України № 565 від 26.04.2002 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення потенційних прийомних батьків

9.

Вичерпний  перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява потенційних прийомних батьків;

згода дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на влаштування до прийомної сім’ї

10.

 

 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подання заяви;

підготовка рішення про створення прийомної сім’ї та влаштування до неї дитини (дітей);

підготовка договору про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга надається безоплатно

У разі платності

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу)

 

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12

Строк надання адміністративної послуги

У місячний термін

13

Термін дії адміністративної послуги

 

14.

Перелік підстав для залишення документів без розгляду

 

15.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

виникнення несприятливих умов для виховання та спільного проживання дітей;

виявлення обставин, зазначених у ст. 212 Сімейного кодексу України;

відмова дитини від влаштування

15.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про створення прийомної сім’ї та влаштування до неї дитини (дітей)

16.

Способи отримання відповіді (результату)

 

17.

Примітка

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

голова Козельщинської районної

державної адміністрації           

__________________С.Ф.Сушко

«_____»____________2013р.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Прийняття рішення про призначення опіки (піклування) над дитиною (дітьми)

(назва адміністративної послуги)

 

Козельщинська райдержадміністрація

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта  надання адміністративної послуги

смт Козельщина, вул. Леніна, 5

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Щоденно з понеділка по четвер 800год. до 1715 год., п’ятниця з 800год. до 1600 год., обідня перерва з 1200год. до 1300год.

3.

Телефон/факс  (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон/факс: 31344; адреса електронної пошти: koz_rda@adm-pl.gov.ua; веб-сайт: http://www.adm-pl.gov.ua/kozelch

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення потенційного опікуна, піклувальника

9.

Вичерпний  перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява потенційного опікуна, піклувальника;

згода дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на влаштування у сім’ю опікуна, піклувальника

10.

 

 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подання заяви;

розгляд питання на засіданні комісії з питань захисту прав дитини;

підготовка рішення про призначення опіки (піклування) над дитиною (дітьми)

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга надається безоплатно

У разі платності

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу)

 

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12

Строк надання адміністративної послуги

У місячний термін

13

Термін дії адміністративної послуги

 

14.

Перелік підстав для залишення документів без розгляду

 

15.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

виникнення несприятливих умов для виховання та спільного проживання дитини (дітей);

виявлення обставин, зазначених у ст. 212 Сімейного кодексу України;

відмова дитини від влаштування

15.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про призначення опіки (піклування) над дитиною (дітьми)

16.

Способи отримання відповіді (результату)

 

17.

Примітка

 

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

голова Козельщинської районної

державної адміністрації           

__________________С.Ф.Сушко

«_____»____________2013р.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Розв’язання спору між батьками щодо участі у вихованні дитини

(назва адміністративної послуги)

 

Козельщинська райдержадміністрація

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта  надання адміністративної послуги

смт Козельщина, вул. Леніна, 5

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Щоденно з понеділка по четвер 800год. до 1715 год., п’ятниця з 800год. до 1600 год., обідня перерва з 1200год. до 1300год.

3.

Телефон/факс  (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон/факс: 31344; адреса електронної пошти: koz_rda@adm-pl.gov.ua; веб-сайт: http://www.adm-pl.gov.ua/kozelch

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення того з батьків, хто проживає окремо

9.

Вичерпний  перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

заява;

копія паспорта;

довідка з місця реєстрації (проживання) ;

копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності) ;

копія свідоцтва про народження дитини

10.

 

 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подання заяви;

з’ясування службою у справах дітей обставин, що призвели до виникнення спору, складання відповідного висновку

розгляд питання на засіданні комісії з питань захисту прав дитини;

підготовка рішення про участь у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга надається безоплатно

У разі платності

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу)

 

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12

Строк надання адміністративної послуги

У місячний термін

13

Термін дії адміністративної послуги

 

14.

Перелік підстав для залишення документів без розгляду

Не подання або подання не повного пакету документів

15.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 

15.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про участь у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо

16.

Способи отримання відповіді (результату)

 

17.

Примітка

 

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

голова Козельщинської районної

державної адміністрації           

__________________С.Ф.Сушко

«_____»____________2013р.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Розв’язання спору між батьками щодо визначення місця проживання дитини

(назва адміністративної послуги)

 

Козельщинська райдержадміністрація

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта  надання адміністративної послуги

смт Козельщина, вул. Леніна, 5

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Щоденно з понеділка по четвер 800год. до 1715 год., п’ятниця з 800год. до 1600 год., обідня перерва з 1200год. до 1300год.

3.

Телефон/факс  (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон/факс: 31344; адреса електронної пошти: koz_rda@adm-pl.gov.ua; веб-сайт: http://www.adm-pl.gov.ua/kozelch

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення одного з батьків

9.

Вичерпний  перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

заява;

копія паспорта;

довідка з місця реєстрації (проживання) ;

копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності) ;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка з місця навчання, виховання дитини;

довідка про сплату аліментів (у разі наявності)

10.

 

 

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подання заяви;

з’ясування службою у справах дітей обставин, що призвели до виникнення спору, складання актів обстежень житлово-побутових умов, складання відповідного висновку

розгляд питання на засіданні комісії з питань захисту прав дитини;

підготовка рішення щодо визначення місця проживання дитини

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Послуга надається безоплатно

У разі платності

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу)

 

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12

Строк надання адміністративної послуги

У місячний термін

13

Термін дії адміністративної послуги

 

14.

Перелік підстав для залишення документів без розгляду

Не подання або подання не повного пакету документів

15.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Якщо буде встановлено, що жоден з батьків не може створити дитині належних умов для виховання та розвитку

15.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення щодо визначення місця проживання дитини

16.

Способи отримання відповіді (результату)

 

17.

Примітка

 

 

 

 

 

Наверх ↑