Інформація щодо стану розвитку малого та середнього підприємництва у районі

Версія для друкуВерсія для друку

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ  ПРОГРАМИ  РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

за 9 місяців 2018 року

Формування сприятливого підприємницького середовища є одним із пріоритетних завдань діяльності районної державної адміністрації, що постійно вимагає удосконалення функцій управління та узгодження спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у сфері підприємництва на регіональному рівні. Органами виконавчої влади постійно проводиться робота в напрямку стимулювання підприємців та працівників до підвищення своєї кваліфікації, постійної інформаційної підтримки, визначення пріоритетних напрямів розвитку підприємництва в районі , надання консультацій щодо написання бізнес-проектів. Це сприяє розширенню сфери підприємницької діяльності та створенню нових робочих місць.

Однією з актуальних проблем підтримки підприємництва району є відсутність доступних та дешевих джерел кредитних коштів для започаткування та розвитку власної справи. З метою вирішення даного питання в районі розроблена Програма підтримки малого та середнього підприємництва району на 2018-2020 роки. Для створення сприятливих умов ведення бізнесу Програмою передбачено надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва шляхом відшкодування з місцевих бюджетів вартості частини кредитів, що надаються фінансово-кредитною установою  на реалізацію бізнес-проектів, але не більше 30000 гривень у рік, при умові створення нових робочих місць.

Реалізація заходів Комплексної програми дає можливість підтримати найбільш важливі напрями розвитку підприємництва та створювати нові робочі місця.

В рамках системи орієнтації безробітних на підприємництво та самозайнятість,  яка дає необхідні знання для започаткування малого бізнесу, за січень-вересень 2018 року Козельщинською районною філією Полтавського обласного центру зайнятості проведено 52 навчальних  семінари за участю 510 безробітних. (за аналогічний період 2017 року проведено 27 семінарів, взяли участь  249 осіб).  Тематика навчань стосується бізнес-планування, фінансової грамотності підприємців-початківців, сучасних технологій успішного менеджменту бізнесу та інше.

З початку року за сприяння служби зайнятості, шляхом отримання одноразової допомоги по безробіттю, започаткувала підприємницьку діяльність 1 особа. Починаючи з 2017 року в районі реалізується пілотний проект по залученню до роботи внутрішньо переміщених осіб та членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям «Рука допомоги». За 9 місяців 2018 року подали заяви на участь у проекті 3особи. Наразі трьом фізичним малозабезпеченим особам та одній фізичній особі підприємцю, який  організував підприємницьку діяльність та працевлаштував  двох осіб з числа безробітних, надано фінансову допомогу в сумі 268050 гривень.

Для підтримки розвитку підприємництва в галузі сільськогосподарського виробництва в районі діє програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Козельщинського району за пріоритетними напрямками на 2018-2020 роки. В рамках даної програми передбачається надання консультацій та фінансової допомоги  для започаткування та розширення малих приватних підприємств у сфері аграрного бізнесу та створення кооперативів.

Для підтримки якісного зворотного зв’язку від підприємців, щодо умов ведення бізнесу, в райдержадміністрації функціонує гаряча телефонна лінія, що дозволяє зв’язатися з керівництвом райдержадміністрації та відповідними структурними підрозділами.

 На веб - сайті райдержадміністрації розміщено корисну та актуальну інформацію для бізнесу, зокрема пропозиції для можливих інвесторів щодо майна, яке пропонується для взяття в оренду та купівлю.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у розділі «Регуляторна діяльність» оприлюднюються: плани підготовки проектів регуляторних актів, проекти регуляторних актів з аналізами їх регуляторного впливу, план-графік відстеження результативності діючих регуляторних актів на календарний рік, звіти про відстеження результативності регуляторних актів, реєстр регуляторних актів, інформація щодо провадження в районі державної регуляторної політики.

Постійно забезпечується моніторинг дотримання законодавства у сфері прийняття, виконання та відстеження результативності регуляторних актів. Станом на 01жовтня 2018 року в районі діє 18   регуляторних актів, в основному в сферах оподаткування, затвердження тарифів на комунальні послуги та інше. При прийнятті актів розробниками в повній мірі дотримуються процедури публікації проектів у районній газеті «Козельщанські вісті» та подальше обговорення із зацікавленими сторонами.

Інформаційно-консультаційна підтримка підприємців забезпечується через Центр надання адміністративних послуг, Раду підприємців та Координаційну раду з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації. Протягом січня-вересня 2018 року. Центром надано  2487 послуг.  Центр надання адміністративних послуг при Козельщинській райдержадміністрації забезпечує безперебійне та своєчасне надання всіх визначених чинним законодавством адміністративних послуг та дозвільних документів, яких станом на звітну дату надається 67 найменувань. Для ефективного виконання повноважень Центр в достатній мірі забезпечений необхідним обладнанням та спеціалістами.

Постійно проводиться моніторинг та в межах повноважень вживаються заходи щодо створення умов для покращення інфраструктури підтримки підприємництва. Інформація, щодо діючих об’єктів інфраструктури даного напрямку розміщена  на сайті райдержадміністрації. Крім того на офіційному сайті райдержадміністрації розміщено та постійно оновлюється інформація щодо вільних площ об’єктів комунальної власності, які пропонуються для надання в оренду.

 

Відділ економіки райдержадміністрації 

 

 

Інформація щодо стану розвитку малого та середнього підприємництва у районі

 

Робота та кадрове забезпечення Центрів надання адміністративних послуг станом на 01.07.2018 року:

- надано 1775 адміністративних послуг;

- штатна чисельність адміністраторів - 3, вакантних посад -1, штатна чисельність державних реєстраторів - 1.

За I півріччя  2018 року в районі проведено 33 навчальних семінарів спрямованих на підприємництво та самозайнятість  наступної тематики: «Основні засади організації власної справи», «Від бізнес ідеї до власної справи», «Організація зеленого туризму», «Ефективне ведення сільського господарства». В семінарах взяли участь 127 осіб з числа безробітних, з них  молоді 38 осіб.

Протягом січня-червня 2018 року бізнес-проекти малого та середнього підприємництва не розглядалися, фінансова підтримка малого та середнього бізнесу не здійснювалася.

Розробка проектів регуляторних актів здійснюється із дотриманням принципів державної регуляторної політики. З метою інформування громадськості та залучення її  до регуляторної діяльності, на офіційному веб-сайті райдержадміністрації функціонує розділ «Регуляторна політика», в якому оприлюднюються:

- плани підготовки проектів регуляторних актів;

- безпосередньо проекти регуляторних актів з аналізами їх регуляторного впливу;

- реєстр регуляторних актів.

        Для підтримки та підвищення рівня підприємницької активності населення, в тому числі сільського, в районі діє інфраструктура, створена за участю місцевих органів влади:

-        рада підприємців району при райдержадміністрації;

-        інформаційно-консультативний центр по підтримці підприємництва;

-        координаційна рада з питань розвитку підприємництва.

          Розроблено проект Програми малого та середнього підприємництва Козельщинського району на 2018-2020 роки та буде винесений на розгляд чергової сесії районної ради. Проектом передбачено фінансування бізнес-проектів МСП за рахунок районного бюджету. 

 

 

 

Наверх ↑