Дорожня карта щодо вирішення питання призначення усіх видів державних соціальних допомог та отримання соціальних послуг демобілізованих військовослужбовців які проходили військову службу в районах проведення АТО

Версія для друкуВерсія для друку

 

Полтавська обласна

державна адміністрація

 

 

ДОРОЖНЯ КАРТА

 

 

Для  демобілізованих військовослужбовців які проходили військову службу в районах проведення АТО

 

 

для вирішення питань

соціального забезпечення, захисту та інших соціальних гарантій

 

 

 


 

БЕЗКОШТОВНО ЦІЛОДОБОВО

 

«ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР»

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

0 800 502 230


 

ПОЛТАВА 2015


ДОРОЖНЯ КАРТА

щодо вирішення питання призначення усіх видів державних соціальних допомог та отримання соціальних послуг демобілізованих військовослужбовців які проходили військову службу в районах проведення АТО

 

Загальний порядок звільнення в запас (демобілізації) військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період

Військовослужбовці Збройних Сил України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, звільняються
з військової служби у визначені строки наказами по особовому складу посадових осіб: (а) осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу – командирів полків (кораблів 1 рангу), бригад та посадових осіб, які мають рівні або вищі з ними права щодо видання наказів по особовому складу, без проведення обстежень військово-лікарськими комісіями; (б) осіб офіцерського складу – першого заступника Міністра оборони України, першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувачів видів Збройних Сил України без проведення обстежень військово-лікарськими комісіями; (в) військовослужбовців, які внаслідок поранення або хвороби перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я, звільнити з військової служби після закінчення їх лікування. Військовослужбовців, які перебувають у полоні, – після їх повернення з полону.

У зв’язку з демобілізацією посадова особа, у підпорядкуванні якої є військовослужбовці, які підлягають звільненню з військової служби, зобов’язана: забезпечити складання Плану звільнення військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який під особистий підпис доводиться до військовослужбовців, які до нього включені; організувати проведення бесід з військовослужбовцями, під час яких, серед іншого, їм роз’яснюються права та обов’язки після звільнення, а також повідомляється про порядок та розміри грошового та інших видів забезпечення; забезпечити своєчасну підготовку документів, які видаються військовослужбовцям при звільненні.

Накази про звільнення військовослужбовців з військової служби доводяться до них особисто. За рішенням командирів військових частин військовослужбовцям, звільненим у запас, організовуються урочисті проводи.

Після надходження до військової частини письмового повідомлення про звільнення військовослужбовця з військової служби або після видання наказу командира (начальника) військової частини про звільнення військовослужбовець повинен здати посаду, про що видається наказ по стройовій частині, та підлягає розрахунку (в тому числі підлягає виплаті грошова компенсація за невикористані відпустки за 2014 та 2015 роки за їх наявності), а також виключенню зі списків особового складу військової частини наказом по стройовій частині та направленню на військовий облік до районного (міського) військового комісаріату за вибраним місцем проживання. Військовослужбовці у разі неможливості їх виключення зі списків особового складу військової частини через об’єктивні причини: перебування військовослужбовця на лікуванні у закладах охорони здоров’я, у полоні, тощо – виключаються після повернення з лікування, полону тощо.

При звільненні з військової служби на військовослужбовця оформлюється службова характеристика, в якій командир (начальник) в обов’язковому порядку надає висновок щодо доцільності проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України на визначених ним посадах. Один примірник характеристики додається до особової справи військовослужбовця, (за її наявності), другий – надається військовослужбовцю.

Військовослужбовцю, який виключений зі списків особового складу військової частини, видається на руки припис. У приписі вказується найменування військового комісаріату, дата прибуття та вихідний номер відправлення особової справи.

Військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції і яким на день виключення зі списків особового складу військової частини не наданий статус учасника бойових дій видається комплект документів, необхідних для надання цього статусу через військові комісаріати, де вони будуть перебувати на військовому обліку, для їх надання до комісій обласних військових комісаріатів або Київського міського військового комісаріату. У разі надання військовослужбовцю статусу учасника бойових дій після його звільнення з військової служби командування військової частини надсилає відповідні документи (витяг з протоколу про встановлення статусу учасника бойових дій, посвідчення учасника бойових дій) до військового комісаріату, де військовослужбовець перебуває на військовому обліку.

Особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів (військовозобов’язані Служби безпеки України — до Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України) для взяття на військовий облік за місцем проживання

 

Особливості здійснення розрахунку вислуги років військовослужбовців, які мають право на пенсійне забезпечення

Перед звільненням військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період і які мають право на пенсійне забезпечення, кадровими органами уточнюються дані про проходження ними військової служби, документально підтверджуються періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні, проводиться попередній розрахунок вислуги років військової служби.

Як виняток, з метою своєчасного звільнення вищезазначеної категорії військовослужбовців, за згодою військовослужбовця, дозволяється звільнення військовослужбовців Збройних Сил України в особливий період здійснювати без проведення розрахунку вислуги років; при цьому розрахунок вислуги років військовослужбовців, які будуть звільнені з військової служби в особливий період, здійснюють військові комісаріати, до яких вони будуть направлені для постановки на військовий облік.

Медичний огляд військовослужбовців

Медичний огляд військовослужбовців після їх звільнення з військової служби здійснюється за їх бажанням.

Військовослужбовці, які звільнені з військової служби у запас без проведення медичного огляду військово-лікарською комісією (ВЛК) (за їх бажанням) або ті, які пройшли медичний огляд ВЛК внаслідок поранень, контузій, хвороб, отриманих в особливий період під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації та не згодні з постановою ВЛК про ступінь придатності до військової служби на період фактичного звільнення, та ставлять питання про перегляд цієї постанови, оглядаються ВЛК госпіталів за узгодженням зі ВЛК регіону за направленням військового комісара.

Соціальні  та інші гарантії

Військовослужбовці, які звільнені з військової служби у запас забезпечуються комплектом польової форми одягу за сезоном та харчуванням під час переміщення до місць проживання (перебування).

Військовослужбовцям, які мають вислугу 20 і більше років, у тому числі у пільговому обчисленні, та позитивно характеризуються по службі, а також тим, які мають особливі заслуги перед Україною, незалежно від вислуги років у разі звільнення в запас за рішенням посадових осіб, які здійснюють звільнення, може бути надано право носіння військової форми одягу.

Військовослужбовці, які звільнені з військової служби у запас мають право повернутися на попереднє місце роботи (посаду), яке повинно було бути закріплене за ними на весь час проходження військової служби  за призовом під час мобілізації, на особливий період (але не більше одного року).

Одноразова грошова допомога

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією та звільняються із служби після прийняття рішення про демобілізацію (крім військовослужбовців строкової військової служби), виплачується одноразова грошова допомога (далі — допомога) в розмірі 4 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 відсотків місячного грошового забезпечення. Допомога виплачується з розрахунку місячного грошового забезпечення (без урахування винагород), на яке має право військовослужбовець на день звільнення.


З будь яких питань щодо вирішення проблем соціального забезпечення, соціального захисту та психологічної підтримки звертатися до:

Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Місцеві центри соціальних служб для сім’ї дітей та молоді

місто/район

адреса

контактний телефон

Полтавський МЦСССДМ

м. Полтава,

в. Жовтнева, 36 к.121

(0532) 56-20-52,

56-25-13

Кременчуцький МЦСССДМ

м. Кременчук,

в. Радянська, 15/4

(266) 3-21-50,

3-01-91

Комсомольський МЦСССДМ

м. Комсомольськ,

в. Миру, 8

(248) 2-57-03

Лубенський

 МЦСССДМ

м. Лубни,

в. Я. Мудрого, 33 к.211

(261) 7-11-45

Миргородський МЦСССДМ

м. Миргород,

в. Сорочинська, 14, к.202

(255) 5-51-25

Великобагачанський РЦСССДМ

смт. Велика Багачка, в. Шевченка, 73

(245) 9-14-27

Гадяцький

РЦСССДМ

м. Гадяч,

в. Шевченка, 17

(254) 3-13-38

Глобинський РЦСССДМ

м. Глобине,

в. Леніна, 275

(265) 2-44-03

Гребінківський РЦСССДМ

м. Гребінка,

пров. Димитрова, 1 к.5

(259) 9-11-30

Диканський

РЦСССДМ

смт. Диканька,

в. Леніна, 117

(251) 9-13-75

Зіньківський

РЦСССДМ

м. Зіньків,

в. Леніна, 40

(253) 3-17-02

Карлівський

РЦСССДМ

м. Карлівка,

в. Леніна, 54

(246) 2-17-99

Кобеляцький РЦСССДМ

м. Кобеляки,

в. Касьяна, 26

(243) 3-38-16

Козельщинський РЦСССДМ

смт. Козельщина,

в. Леніна, 5

(242) 3-14-61

Котелевський РЦСССДМ

смт. Котельва,

в. Жовтнева, 219

(250) 2-30-61

Кременчуцький РЦСССДМ

м. Кременчук,

просп. Полтавський, 16

(26) 72-52-65

Лохвицький

РЦСССДМ

смт. Лохвиця,

в. Перемоги, 1 к.42

(256) 3-33-64

Лубенський

РЦСССДМ

м. Лубни,

в. Кузіна, 19 к.50

(261) 7-48-03

Машівський

РЦСССДМ

смт. Машівка,

в. Леніна, 111

(264) 9-10-80

Миргородський РЦСССДМ

м. Миргород,

в. Гоголя, 120

(255) 5-20-46

Новосанжарський РЦСССДМ

смт. Нові Санжари,

в. Жовтнева, 23

(244) 3-36-85

Оржицький

РЦСССДМ

смт. Оржиця,

в. Леніна, 24 к.41

(257) 9-16-11

Пирятинський РЦСССДМ

смт. Пирятин,

в. Леніна, 42 к.27

(258) 3-23-96

Полтавський РЦСССДМ

м. Полтава,

в. Шевченка, 7, к.215

(0532) 56-50-40

Решетилівський РЦСССДМ

смт. Решетилівка,

в. Леніна, 19

(263) 2-35-83

Семенівський РЦСССДМ

смт. Семенівка,

в. Леніна, 44

(241) 9-12-04

Хорольський РЦСССДМ

м. Хорол,

в. 1Травня, 4 к.7

(262) 3-35-98

Чорнухинський РЦСССДМ

смт. Чорнухи,

в. Леніна, 30, к.47

(240) 5-17-08

Чутівський

РЦСССДМ

смт. Чутово,

в. Леніна, 4 к.17

(247) 9-13-49

Шишацький

РЦСССДМ

смт. Шишаки,

в. Партизанська, 2 к.39

(252) 9-24-25Пільги учасникам бойових дій  надаються на підставі посвідчення.

А) Військовослужбовцям, яким надано статус учасника бойових дій посвідчення учасника бойових дій видають органи Міноборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС відповідно.

Б) Працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення – Державною службою у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції.

Після отримання посвідчення необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення

В управлінні праці та соціального захисту населення інформацію про Вас буде включено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

 

Для цього Ви подаєте наступні документи:

 • копію посвідчення «Учасник бойових дій» з пред’явленням його оригіналу,
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів,
 • копію  паспорта (стор.1, 2-3,10-11) з пред’явленням його оригіналу;
 • надаєте інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких маєте пільги та реально ними користуєтеся.

 


Після встановлення статусу, учасники бойових дій мають право на наступні пільги:

Пільга

Розмір

Куди звернутися

Користування житлом (квартирна плата), комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами)

75 %

(в межах соціальних норм)

Для нарахування пільгової знижки з оплати житлово-комунальних послуг необхідно звернутися до надавачів відповідних послуг: житлово-експлуатаційної організації або об’єднання співвласників багатоквартирних будинків або житлово-будівельного кооперативу; електро-, газо-, тепло-, водопостачальних організацій.

Паливо (для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення), скраплений газ

75 %

 

Управління праці та соціального захисту населення;

Полтавапаливо (територіальні відділення), постачальник скрапленого газу – для отримання пільги в натуральному вигляді

Користування послугами зв’язку

50 %

Філії ПАТ “Укртелеком”

Встановлення телефону

20% основних та 50% додаткових робіт

Філії ПАТ “Укртелеком”

Проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів

Безоплатно

Каса – для оформлення квитка на підставі посвідчення або безпосередньо у водія для проїзду автомобільним транспортом

Проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

Безоплатно один раз на два роки (туди і назад)

або

 один раз на рік (туди і назад) з 50% знижкою

Силові служби, управління праці та соціального захисту населення - для отримання бланків листів талонів на право одержання проїзних квитків безплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості;

Каса - для оформлення квитка на підставі посвідчення та листів талонів

 


 

Пільги інвалідам війни надаються на підставі посвідчення

Для отримання посвідчення “інваліда війни” необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення

В управлінні праці та соціального захисту населення інформацію про Вас буде включено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Для цього Ви подаєте наступні документи:

 • копію посвідчення «Інвалід війни» з пред’явленням його оригіналу;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів,
 • копію  паспорта (стор.1, 2-3,10-11) з пред’явленням його оригіналу;
 • надаєте інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких маєте пільги та реально ними користуєтеся.

Після встановлення статусу, інваліди війни мають право на  наступні пільги:

Пільга

Розмір

Куди звернутися

 Користування житлом (квартирна плата), комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами)

100 %

(в межах соціальних норм)

Для нарахування пільгової знижки з оплати житлово-комунальних послуг необхідно звернутися до надавачів відповідних послуг: житлово-експлуатаційної організації або об’єднання співвласників багатоквартирних будинків або житлово-будівельного кооперативу; електро-, газо-, тепло-, водопостачальних організацій.

Паливо (для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення), скраплений газ

100 %

Управління праці та соціального захисту населення;

Полтавапаливо (територіальні відділення), постачальник скрапленого газу – для отримання пільги в натуральному вигляді

Користування послугами зв’язку

50 %

Філії ПАТ “Укртелеком”

Встановлення телефону

Безоплатно

Філії ПАТ “Укртелеком”

Проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів

Безоплатно

Каса – для оформлення квитка на підставі посвідчення або безпосередньо у водія для проїзду автомобільним транспортом

Проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

інваліди війни  І та ІІ груп

Безоплатно один раз на рік (туди і назад)

Управління праці та соціального захисту населення - для отримання бланків листів талонів на право одержання проїзних квитків безплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості;

Каса - для оформлення квитка на підставі посвідчення та листів талонів

особа, яка супроводжує інваліда I групи

один раз на рік (туди і назад) з 50% знижкою

інваліди війни III групи

Безоплатно один раз на два роки (туди і назад) або один раз на рік (туди і назад) з 50% знижкою

Проїзд вищезазначеними видами транспорту у період з 1 жовтня по 15 травня без обмеження кількості поїздок

з 50-процентною знижкою вартості проїзду

Позачерговий безплатний капітальний ремонт власного жилого будинку (квартири)

Безоплатно, виходячи з розрахунку 21 кв. м. загальної площі будинку (квартири)

Орган виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем постійного проживання і реєстрації на підставі заяви та документу про право приватної, зокрема спільної, власності на житло

 


РАЙОННІ (МІСЬКІ) УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ

ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

 

місто/район

адреса

контактний телефон

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Комсомольської міської ради

 

м. Комсомольск,
вул. Миру, 29
upszn_33@ukr.net

(05348)
3-18-62
2-63-59

3-26-70

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лубенської міської ради

 

м. Лубни,
вул. Радянська, 9
luszn30@ukrpost.ua

(05361)
7-48-04

5-31-20

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Миргородської міської ради

 

м. Миргород,
вул. Гоголя, 92
upszn32@ukrpost.ua

(05355)
5-44-06

5-32-81

5-44-90

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Октябрської районної у м. Полтаві ради

 

м. Полтава,
вул. Калініна, 30
upszn_oktyabr@okt-rada.gov.ua

(0532)
68-11-45

63-55-38

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної у м. Полтаві ради

 

м. Полтава,
вул. Халтуріна, 13
soc1601@ukrpost.ua

(05322)
2-28-89

2-14-45

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради

 

м. Полтава,
вул. Пролетарська, 39
upszn_pll@ukr.net

(0532)
58-44-35

51-30-59

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Автозаводської районної ради м. Кременчука

 

м. Кременчук,
вул. 60 років Жовтня, 66
upszn04@ukr.net

(0536)
79-14-88

77-29-95

 

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Крюківської районної ради м. Кременчука

 

м. Кременчук,
вул. І.Приходька, 90
krukovupszn@ukrpost.ua

(05366)
6-01-22

6-13-63

6-02-60

Управління праці та соціального захисту населення Великобагачанської РДА

 

смт. Велика Багачка,
вул. Шевченка, 73
 krukovupszn@ukr.net

(05345)
9-14-72

9-13-61

Управління соціального захисту населення

Гадяцької РДА

 

м.Гадяч,
вул. 50 років Жовтня, 44
upszn01606@ukrpost.ua

(05354)
3-12-75
3-14-82

Управління праці та соціального захисту населення Глобинської РДА

 

м.Глобине, вул. Леніна, 283
glupszn@yandex.ua

(05365)
2-44-53

2-41-69

Управління праці та соціального захисту населення Гребінківської РДА

 

м. Гребінка,
вул. Петровського, 38
rayon08_grebn@ukr.net

(05359)
9-11-40

9-14-40

Управління праці та соціального захисту населення Диканської РДА

 

смт. Диканька,
вул. Леніна, 177
dikankaUPSZN@ukr.net

(05351)
9-76-19

9-13-48

Управління праці та соціального захисту населення Зіньківської РДА

 

м. Зіньків,
вул. Леніна, 40
upszn_10@ukr.net

(05353)
3-10-32

3-31-09

Управління праці та соціального захисту населення Карлівської РДА

м. Карлівка,
вул.Першотравнева, 2
1611karlszn@ukr.net

(05346)
2-23-30
2-29-93

2-30-05

Управління праці та соціального захисту населення Кобеляцької РДА

 

м.Кобеляки,
вул. Жовтнева, 2
soczah@urpost.ua

(05343)
3-10-93,
3-21-30

Управління праці та соціального захисту населення Козельщинської РДА

 

смт. Козельщина,
вул. Партизанська, 10
 zaxist_koz@ukrpost.ua

(05342)
3-11-72

3-18-30

Управління праці та соціального захисту населення Котелевської РДА

 

смт. Котельва,
вул. Чкалова, 19
уpszn.kotelva@ukrpost.ua

(05350)
2-11-76

2-13-07

Управління праці та соціального захисту населення Кременчуцької РДА

м. Кременчук,
пр-т Полтавський, 42
ypszn-15@kremen.ukrtel.net

(05367)
72-48-17

2-48-45

Управління праці та соціального захисту населення Лохвицької РДА

смт. Лохвиця,
вул. Перемоги, 8
upszn1616@ukrpost.ua

(05356)
3-11-02

3-35-41

3-16-76

Управління праці та соціального захисту населення Лубенської РДА

м. Лубни,
пл. Кузіна, 19
upszn17@ukrpost.ua

(05361)
7-35-76

5-23-25

Управління праці та соціального захисту населення Машівської РДА

 

смт. Машівка,
вул. Леніна, 112-б

mrupszn@ukr.net

(05364)
9-12-09

9-13-85

Управління праці та соціального захисту населення Миргородської РДА

 

м. Миргород,
вул. Гоголя, 80
28upszn@ukr.net

(05355)
5-24-39

5-25-41

Управління праці та соціального захисту населення Новосанжарської РДА

 

смт. Нові Санжари,
вул. Леніна, 30/1
ns_upszn@poltava.ukrtel.net

(05344)
3-12-95

3-16-08

Управління праці та соціального захисту населення Оржицької РДА

 

смт. Оржиця,

вул. Леніна, 22
upszn1621@ukr.net

(05357)
9-23-38

9-11-30

Управління праці та соціального захисту населення Пирятинської РДА

 

м. Пирятин,
вул. Радянська, 41
pir_uprav@poltava.ukrtel.net

(05358)
2-04-62
2-04-63

Управління соціального захисту населення Полтавської РДА

м. Полтава,
вул. Короленко, 7
1619soc@ukrpost.ua

(0532)
2-25-06
7-36-17

Управління праці та соціального захисту населення Решетилівської РДА

смт. Решитилівка,
вул. Шевченка, 23
sobez1@ukrpost.ua

(05363)
2-19-91

2-10-47

2-11-58

Управління праці та соціального захисту населення Семенівської РДА

 

смт. Семенівка,
вул. Леніна, 36/2
sem1625@meta.ua

(05341)
9-16-88

9-24-65

Управління праці та соціального захисту населення Хорольської РДА

 

м. Хорол,
вул. К. Маркса, 62
horol_upszn@ukrpost.ua

(05362)
3-30-60

3-33-95

Управління праці та соціального захисту населення Чорнухинської РДА

 

смт. Чорнухи,
вул. Леніна, 28
upszn_ch@ukrpost.ua

(05340)
5-14-11

5-14-21

Управління праці та соціального захисту населення Чутівської РДА

смт. Чутове,
вул. Леніна, 6,
chutovo1@ukrpost.ua

(05347)
9-13-72

9-22-96

Управління праці та соціального захисту населення Шишацької РДА

смт. Шишаки,
вул. Партизанська, 6
upszn29@ukr.net

(05352)
9-10-53

9-13-47


ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ

Якщо Ви шукаєте роботу (постійну або тимчасову) зверніться до будь-якого зручного для Вашого відвідування центру зайнятості

У центрах зайнятості Вам допоможуть:

 • знайти роботу – постійну або тимчасову;
 • отримати матеріальну підтримку шляхом участі в громадських роботах;
 • підвищити кваліфікацію або отримати нову конкурентоспроможну роботу;
 • отримати статус безробітного та матеріальну допомогу на випадок безробіття.

Для отримання статусу безробітного Вам необхідно надати:

 • паспорт громадянина України (або інший документ,що посвідчує особу);
 • облікову картку платника податків;
 • трудова книжка або документ,який підтверджує період зайнятості;
 • військовий квіток (при потребі);
 • документ про освіту (за потребі).

 

Облік та реєстрація в центрі зайнятості проводиться незалежно від зареєстрованого місця Вашого проживання чи перебування

Звертаємо Вашу увагу!

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2014 №111 «Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період» встановлено, що військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період виплачується грошове забезпечення, з якого сплачується єдиний внесок, в тому числі на випадок безробіття.

Отже, період перебування на військовій службі під час мобілізації зараховується до Вашого страхового стажу, що дає Вам право на отримання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю при зверненні до державної служби зайнятості після проходження військової служби.

За відсутності документів спеціалісти центру зайнятості безоплатно

 • нададуть Вам інформацію про актуальні вакансії в будь-якому регіоні України;
 • допоможуть у виборі або зміні професії;
 • нададуть правову допомогу з питань працевлаштування,отримання статусу безробітного, допомоги по безробіттю, ознайомлять законодавством у сфері праці.

 

МІСЦЕВІ ЦЕНТРИ ЗАЙНЯТОСТІ

 

місто/район

адреса

контактний телефон

Полтавський обласний центр зайнятості

 

м. Полтава,

вул. Сінна, 45

 

(0532) 56-95-38

 

Полтавський міський центр зайнятості

м. Полтава

вул. Леніна, 91

(0532) 57-01-71

(0532) 57-01-82

(0532) 57-01-73

Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості

 

м. Кременчук

проїзд Арсенальний, 1

(0526) 79-97-46

(0532) 79-87-14

Комсомольський міський центр зайнятості

 

м. Комсомольськ

вул. Строни, 6

(05348) 3-17-21

 

Лубенський  міськрайонний центр зайнятості

 

м. Лубни

вул. Старо – Троїцька,5

(05361) 5-20-79

 

Миргородський міськрайонний центр зайнятості

 

м. Миргород

вул. Гоголя, 94

(05355) 5-52-26

(05355) 5-33-42

Великобагачанський

районний центр зайнятості

 

смт. Велика Багачка

вул. Чекалових, 1

(05345) 9-18-57

Гадяцький

районний центр зайнятості

 

м. Гадяч,

вул. Шевченка, 1а

(05354) 3-28-87

(05354) 3-27-66

Глобинський

районний центр зайнятості

 

м. Глобино

вул. Леніна,228

(05365) 2-84-35

(05365) 2-46-02

Гребінківський

районний центр зайнятості

 

вул. 50-років Жовтня, 2

м. Гребінка

(05359) 9-17-48

(0 5359) 9-12-46

Диканський

районний центр зайнятості

 

смт. Диканька

вул. Дзержинського, 5 а

(05351) 9-13-80

Зіньківський

районний центр зайнятості

 

м. Зіньків

вул. Леніна,49

(05353) 3-30-00

 

Карлівський

районний центр зайнятості

 

м. Карлівка

вул. Леніна,52

(05346) 2-37-05

 

Кобеляцький

районний центр зайнятості

 

м. Кобеляки

вул. Дніпропетровська,7

(05343) 3-11-76

Козельщинський

районний центр зайнятості

 

смт. Козельщина

 вул. Партизанська, 10

(05342) 3-17-91

 

Котелевський районний центр зайнятості

 

смт. Котельва

вул. Жовтнева, 208

(05350) 2-16-98

 

Лохвицький районний центр зайнятості

 

м. Лохвиця

вул. Перемоги,8

(05356) 3-24-99

 

Машівський районний центр зайнятості

 

смт. Машівка

вул. Леніна,166 а

(05364) 9-11-32

 

Новосанжарський районний центр зайнятості

 

смт. Нові Санжари

вул. Пролетарська 2-в

(05344) 3-25-02

 

Оржицький районний центр зайнятості

 

смт. Оржиця

вул. Леніна,79

(05357) 9-18-73

 

Пирятинський районний центр зайнятості

 

м. Пирятин

вул. Леніна,39

(05358) 3-10-05

Полтавський районний центр зайнятості

 

м. Полтава

вул. Леніна,3

(05322) 2-24-42

 

Решетилівський районний центр зайнятості

 

смт. Решетилівка

вул. Шевченка,21

(05363) 2-65-47

 

Семенівський районний центр зайнятості

 

смт. Семенівка

вул. Шевченка,26/67

(05341) 9-10-74

 

Хорольський районний центр зайнятості

 

м. Хорол

вул. К.Маркса,66

(05362) 3-37-64

 

Чорнухинський районний центр зайнятості

 

смт. Чорнухи

вул. Леніна, 37

(05340) 5-11-68

 

Чутівський районний центр зайнятості

 

смт. Чутово

вул. Леніна, 14

(05347) 9-14-99

 

Шишацький районний центр зайнятості

 

смт. Шишаки

вул. Леніна, 58

(05352) 9-10-83

 

 


МІСЬКІ РАДИ МІСТ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ

 

 

адреса

контактний телефон

Полтавська

м. Полтава, в. Жовтнева, 36

(0532) 56-29-47

Кременчуцька

м. Кременчук, пл.. Перемоги, 2

( 266 ) 2-00-48

Комсомольська

м. Комсомольськ, в. Миру, 24

( 248 ) 2-14-63

Лубенська

м. Лубни, в. Радянська, 12

( 261 ) 7-13-52

Миргородська

м. Миргород,  в. Незалежності, 17

( 255 ) 5-25-01

 

РАЙОННІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

район

адреса

контактний телефон

Великобагачанський

смт Велика Багачка, вул. Шевченка, 73

(245) 9-15-98

Гадяцький

м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 2

(254) 2-06-92

Глобинський

м. Глобине, вул. Леніна, 281

(265) 2-45-09

Гребінківський

м. Гребінка, пров. Димитрова, 1

(259) 9-12-65

Диканський

смт. Диканька, в. Леніна, 70

(251) 9-11-53

Зіньківський

м. Зіньків, в. Леніна, 40

(253) 2-41-3-03

Карлівський

м. Карлівка, в. Леніна, 85

(246) 2-23-05

Кобеляцький

м. Кобеляки, в. Шевченка, 15/27

(243) 3-13-53

Козельщинський

смт. Козельщина, в. Леніна, 5

(242) 3-13-70

Котелевський

смт. Котельва, в. Жовтнева, 207

(250) 2-11-54

Кременчуцький

м. Кременчук, вул. Леніна, 14/23

(26) 2-05-03

Лохвицький

смт. Лохвиця, в. Перемоги, 1

(256) 3-15-90

Лубенський

м. Лубни, в. Кузіна, 19

(261) 7-10-99

Машівський

смт. Машівка, в. Леніна, 111

(264) 9-12-30

Миргородський

м. Миргород, в. Гоголя, 120

(255) 5-20-58

Новосанжарський

смт. Нові Санжари, в. Жовтнева, 23

(244) 3-18-84

Оржицький

смт. Оржиця, в. Леніна, 24

(257) 9-11-36

Пирятинський

смт. Пирятин, в. Леніна, 42

(258) 2-05-85

Полтавський

м. Полтава, в. Шевченка, 5

(0532) 7-34-96

Решетилівський

смт. Решетилівка, в. Леніна, 17

(263) 2-12-47

Семенівський

смт. Семенівка, в. Леніна, 44

(241) 9-11-35

Хорольський

м. Хорол, в. 1Травня, 4

( 262 ) 3-30-53

Чорнухинський

смт. Чорнухи, в. Леніна, 30

(240) 5-10-67

Чутівський

смт. Чутово, в. Леніна, 4

(247) 56-44-20

Шишацький

смт. Шишаки, в. Партизанська, 2

(252) 9-10-97

 


ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ЦЕНТРИ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

район

адреса

контактний телефон

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м.Полтави»

м. Полтава, вул. В.Тирнівська, 29/2

(0532) 66-84-99

 

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м.Полтави»

м. Полтава,

вул. Калініна, 36

(0532) 68-17-75

 

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м.Полтави»

м. Полтава, пров. Рибальський, 10в

(0532) 57-22-72

 

Комсомольський центр

первинної медико-санітарної допомоги

м. Комсомольськ,     

вул. Строни, 2а

(05348) 2-21-85

 

Поліклініка „Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги”

м. Комсомольськ, вул. Миру,10а

(05348) 2-63-03

 

Амбулаторія загальної практики- сімейної медицини с. Дмитрівка поліклініки «Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Комсомольськ,

с. Дмитрівка, вул. Набережна, 7

(05348) 4-11-80

 

амбулаторія загальної практики- сімейної медицини с. Кияшки поліклініки «Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги»

м. Комсомольськ,

с. Кияшки, вул. Лугова, 4

(05348) 4-14-39

Комунальний заклад «Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

В.Багачанський р-н,

смт Велика Багачка, вул. Леніна, 21

 

(05345) 9-16-35

Комунальний заклад «Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги»

Гадяцький р-н, м. Гадяч, вул. Лохвицька, 1

(05354) 3-20-20

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги у Глобинському районі»

Глобинський р-н, смт Градизьк, вул. Гвардійська, 71

(05365) 3-42-73

Комунальний заклад «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Гребінківський р-н, м. Гребінка, пров. 1-го травня, 8

(05359) 9-11-14

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги Диканського району Полтавської області»

Диканський р-н, смт Диканька, вул. Енгельса, 42

(05351) 9-72-93

Комунальний заклад «Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Зіньківський р-н, м. Зіньків, вул. Червоноармійська, 21

(05353) 3-18-02

Опішнянська медична амбулаторія загальної практики сімейної медицини

Зіньківський р-н, смт Опішня, вул. Нова, 54

(05353) 4-21-97

Карлівський центр первинної медико-санітарної допомоги

 

Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Радевича, 2

0502911477

Комунальний заклад «Кобеляцький центр первинної медико-санітарної допомоги»

Кобеляцький р-н, м. Кобеляки, вул. Шевченка, 78/109

(05343) 3-13-79

Козельщинський центр первинної медико-санітарної допомоги

Козельщинський р-н, смт Козельщина, вул. Радянська, 81/10

(05342) 3-14-87

Комунальний заклад «Котелевський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Котелевський р-н, смт Котельва, вул. Жовтнева, 283

(05350) 2-14-03

Комунальний заклад «Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Кременчуцький р-н, с. Піщане, вул. Київська, 237

(0536) 72-45-58

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»

Кременчук, вул. Бутиріна, 26

(05366) 3-71-04

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»

м.Кременчук, вул. Генерала Манагарова, 9

(05366) 6-23-94

Комунальний заклад «Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги»

Лохвицький р-н, м. Лохвиця, вул. 60-річчя Жовтня, 4

(05356) 3-28-77

Комунальний Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги

м. Лубни, вул. Л.Толстого, 18а

 

(05361) 7-31-65

Лубенський районий центр первинної медико-санітарної допомоги

м. Лубни, пл. Кірова, 19

(05361) 7-33-21

«Машівський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Машівський р-н, смт. Машівка, вул. Леніна, 112

(05364) 9-14-41

Комунальний заклад «Миргородський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Миргородський р-н, с. Великі Сорочинці, вул. Карла Маркса, 78

(05355) 5-26-10

Комунальний заклад «Новосанжарський центр первинної медико-санітарної допомоги Новосанжарської районної ради»

Новосанжарський р-н, смт Нові Санжари, вул. Шевченка, 51/49

(05344) 3-29-80

Комунальний заклад «Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги»

смт Оржиця, вул. Леніна, 1а

(05357) 9-13-74

«Пирятинський центр первинної медичної допомоги»

м. Пирятин, вул. Визволення, 5

(05358) 2-07-82

Комунальний заклад «Полтавський районний центр первинної медичної допомоги»

м. Полтава, вул. Комсомольська, 58а

 

(0532) 60-22-68

Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівського району Полтавської області

с. Решетилівка, вул. Крупської, 76

 

(05363) 2-12-32

Комунальний заклад «Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської районної ради

Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Семенівка, вул. Шевченка, 78

0999654925

Лікувальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Хорольського району

Хорольський р-н, м. Хорол, вул. Комсомольська, 34

(05362) 3-36-04

Комунальний заклад «Чорнухинський центр первинної медико-санітарної допомоги»

смт Чорнухи, вул. Мележика, 2

 

(05340) 5-13-99

Чутівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

Чутівський р-н, смт Чутове, вул. Жовтнева, 23

(05347) 9-12-95

Шишацький районний центр первинної медико-санітарної допомоги

Шишацький р-н, смт Шишаки, вул. Легейди, 50

(05352) 9-19-35

 

 

Наверх ↑