111

Доходи районного бюджету на 2014 рік

Версія для друкуВерсія для друку

Козельщинський р-н     Додаток 1  
        До рішення  сесії районної ради
        від 29.01.2014 № _______ 
Доходи районного бюджету  на 2014 рік
                (грн.)
Код   Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)
10000000 Податкові надходження   10632000,00 0,00 0,00 10632000,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   10632000,00 0,00 0,00 10632000,00
11010000 Податок на доходи фізичних осіб   10632000,00 0,00 0,00 10632000,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 7500000,00 0,00 0,00 7500000,00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 166733,00 0,00 0,00 166733,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2200000,00 0,00 0,00 2200000,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 765267,00 0,00 0,00 765267,00
20000000 Неподаткові надходження   42364,00 421350,00 0,00 463714,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  22364,00 0,00 0,00 22364,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   22364,00 0,00 0,00 22364,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  22364,00 0,00 0,00 22364,00
24000000 Інші неподаткові надходження   20000,00 0,00 0,00 20000,00
24060000 Інші надходження   20000,00 0,00 0,00 20000,00
24060300 Інші надходження   20000,00 0,00 0,00 20000,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   0,00 421350,00 0,00 421350,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  0,00 421350,00 0,00 421350,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  0,00 407400,00 0,00 407400,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   0,00 13950,00 0,00 13950,00
РАЗОМ ДОХОДІВ   10674364,00 421350,00 0,00 11095714,00
40000000 Офіційні трансферти   58179280,00 619362,00 223962,00 58798642,00
41000000 Від органів державного управління   58179280,00 619362,00 223962,00 58798642,00
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів   928100,00 0,00 0,00 928100,00
41010600 Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів   928100,00 0,00 0,00 928100,00
41020000 Дотації   29805000,00 0,00 0,00 29805000,00
41020100 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам   29065000,00 0,00 0,00 29065000,00
41020300 Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів   69300,00 0,00 0,00 69300,00
41020600 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів  670700,00 0,00 0,00 670700,00
41030000 Субвенції   27446180,00 619362,00 223962,00 28065542,00
41030300 Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування   264800,00 0,00 0,00 264800,00
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  22436100,00 0,00 0,00 22436100,00
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 3099300,00 0,00 0,00 3099300,00
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові пот 491900,00 0,00 0,00 491900,00
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  293800,00 0,00 0,00 293800,00
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  0,00 395400,00 0,00 395400,00
41035000 Інші субвенції  0,00 223962,00 223962,00 223962,00
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 460280,00 0,00 0,00 460280,00
41036300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування   400000,00 0,00 0,00 400000,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ   68853644,00 1040712,00 223962,00 69894356,00
           
           
  Керуючий  справами районної ради     Ю.М.Череп  
           
           
           

 

Наверх ↑