Архів

Версія для друкуВерсія для друку

Архівний відділ Козельщинськоїрайдержадміністрації зберігає документи сільських та селищних рад району             ( протоколи сесій, виконкомів, постійних комісій за період 1976-2017 роки), документи райвиконкому (розпорядження з основної діяльності за 1976-1998 рр.) районної ради, адміністрації, управлінь і відділів райдержадміністрації, також на зберіганні знаходяться документи колгоспів та сільськогосподарських підприємств (протоколи засідань правлінь та загальних зборів).

            Виходячи із цього громадянам видаються довідки:

-          про виділення земельних ділянок;

-          про реформування підприємств;

-          про прийняття в члени колгоспу;

-          про надання відпусток без збереження заробітної плати або переведення на іншу роботу;

-          про прийняття на роботу;

-          про депутатський термін;

-          про видачу дозволу на будівництво,

а також інші, що стосуються управлінсько-розпорядчої діяльності підприємств.

            Знаходиться відділ за адресою:

            смт. Козельщина, вул.Монастирська,5,      4-й поверх, тел. 3-13-71.Приймальні дні:середа і п’ятниця з 08 години до 12 години. Зразки заяв надаються особисто громадянам, надається допомога по оформленню заяв. Громадянин при собі повинен мати паспорт.

            Всі інші довідки, які стосуються заробітної плати, підтвердження стажу роботи, трудової участі в роки війни, видає об’єднаний трудовий архів який знаходиться за адресою:

            смт. Козельщина, вул.. Остроградського 75, тел. 3-14-15.

            У даний час всі довідки видаються безкоштовно.

 

 

   Короткий звіт про основну роботу архівного відділу Козельщинської райдержадміністрації

За 2018 рік.

 

 Архівний відділ діє на підставі Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

Робота відділу спрямована на надання методичної і практичної допомоги підприємствам та організаціям в упорядкуванні документів, підготовку до подання документів на розгляд експертно-перевірної комісії Держархіву Полтавської області, надання консультацій працівникам діловодних служб, виконання запитів, заяв і звернень громадян та установ.

За   2018 рік надано допомогу в упорядкуванні документів та підготовці до них довідкового апарату  15-ти організаціям.

У результаті проведеної роботи  на ЕПК Держархіву Полтавської області схвалено описи на 655 справ постійного зберігання та погоджено описи на 140 справ з особового складу.

 Прийнято на зберігання 1044 справ управлінської документації.

За звітний період виконано 125 письмових звернень громадян, підприємств і організацій, на особистому прийомі надано 32 усних роз’яснень.

З питань діловодства проведено семінари із секретарями сільських рад та працівниками діловодних служб підприємств і організацій району.

Проведено 3 комплексних перевірки служб діловодства  підприємств та організацій у процесі яких надано методичну та практичну допомогу з питань діловодства, роботи експертних комісій та підготовки документів до архівного зберігання.

Із архівосховищ видано 19 справ 4  користувачам для вивчення документів у приміщенні архіву.

Перевірено та погоджено 25 номенклатур справ.

 

Начальник архівного відділу  Козельщинської райдержадміністрації                                      Т.В.Фидря

 

 

Наверх ↑